Pr. lect. dr. Vasile Gavrilă: Care sunt datoriile preotului duhovnic pentru fiii săi duhovniceşti?

Care sunt datoriile preotului duhovnic pentru fiii săi duhovniceşti?

Pr. lect. dr. Vasile Gavrilă

 
Omul, în urcuşul său duhovnicesc către starea de desăvârşire, devine purtător de Hristos, pentru că toată fiinţa sa este tot mai mult imprimată de Hristos. De aceea, omul se înfăţişează ca o hârtie vie care primeşte în ea trăsăturile spirituale din care se alcătuieşte chipul lui Hristos ca şi chip viu; iar Duhul Sfânt este ca un fel de condei fierbinte care-L imprimă pe Hristos în om (Filocalia, vol. IX, trad. rom. pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1990, p. 7). Lucrarea Duhului Sfânt însă se împlineşte în Biserică, prin persoane alese sau persoane care au ajuns la o credinţă mai puternică şi mai comunicativă, care, împărtăşind pe Duhul Care sălăşluieşte în ei, se pot numi părinţi, duhovnici sau părinţi duhovniceşti, pentru că ajută la naşterea spirituală a semenilor lor.

Sfântul Apostol Pavel se destăinuia ucenicilor din Galata astfel: „O, copiii mei, pentru care sufăr durerile naşterii voastre, până ce Hristos va lua chip în voi!“ (Gal. 4, 19), iar pe creştinii din Corint îi vedea ca pe o scrisoare în care el L-a scris pe Hristos cu condeiul Duhului: „Scrisoarea noastră sunteţi voi, scrisă în inimile noastre, cunoscută şi citită de toţi oamenii, arătându-vă că sunteţi scrisoare a lui Hristos, slujită de noi, scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu, nu pe table de piatră, ci pe tablele de carne ale inimii“ (II Cor. 2-3). Continuă să citești Pr. lect. dr. Vasile Gavrilă: Care sunt datoriile preotului duhovnic pentru fiii săi duhovniceşti?

Întâietate lumească sau slujire hristică?

Întâietate lumească sau slujire hristică?

pr. prof. univ. dr. Ioan TULCAN

 

Duminica a 5-a din Post (a Cuvioasei Maria Egipteanca)

În vremea aceea Iisus a luat la Sine iarăşi pe cei doisprezece şi a început să le spună cele ce aveau să I se întâmple: Iată, ne suim la Ierusalim şi Fiul Omului va fi predat arhiereilor şi cărturarilor; Îl vor osândi la moarte şi-L vor da în mâna păgânilor; Îl vor batjocori, şi-L vor scuipa, şi-L vor biciui, şi-L vor omorî, dar după trei zile va învia. Şi au venit la El Iacov şi Ioan, fiii lui Zevedeu, zicându-I: Învăţătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la Tine. Iar El le-a zis: Ce voiţi să vă fac? Iar ei I-au zis: Dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta Ta şi altul de-a stânga Ta, întru slava Ta. Dar Iisus le-a răspuns: Nu ştiţi ce cereţi! Puteţi să beţi paharul pe care îl beau Eu sau să vă botezaţi cu botezul cu care Mă botez Eu? Iar ei I-au zis: Putem. Şi Iisus le-a zis: Paharul pe care Eu îl beau îl veţi bea şi cu botezul cu care Mă botez vă veţi boteza, dar a şedea de-a dreapta Mea sau de-a stânga Mea nu este al Meu a da, ci celor pentru care s-a pregătit. Şi, auzind, cei zece au început a se mânia pe Iacov şi pe Ioan. Atunci Iisus, chemându-i la Sine, le-a zis: Ştiţi că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele şi cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi nu trebuie să fie aşa, ci care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al vostru; şi care va vrea să fie întâi între voi, să fie slugă tuturor. Că şi Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi. Continuă să citești Întâietate lumească sau slujire hristică?

Sfântul Teofan Zăvorâtul: Despre Sfânta Împărtăşanie

Sfântul Teofan Zăvorâtul: 

Despre Sfânta Împărtăşanie

 

După cum Euharistia săvârşită de un drept nu aduce nici un folos celor ce se împărtăşesc cu nevrednicie, aşa şi Euharistia săvârşită de un păcătos nu lipseşte de folos pe cei ce se apropie cu inimă curată şi credincioasă – căci fiecare după faptele sale se va osândi ori se va îndrepta. Continuă să citești Sfântul Teofan Zăvorâtul: Despre Sfânta Împărtăşanie

MOASTELE CUVIOSULUI GAVRIIL AU FOST DUSE IN MANASTIREA SAMTAVRO (PHOTO & VIDEO)

 

agios gabril

 

agios gabril1

agios gabril2

141585.b

 

Του Αιμίλιου Πολυγένη

Μεταφέρθηκαν μετά από 1,5 περίπου μήνα τα ιερά λείψανα του Αγίου Γαβριήλ του δια Χριστόν σαλού της Γεωργίας, από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος της Τιφλίδας που είχαν τοποθετηθεί μετά την εκταφή. Continuă să citești MOASTELE CUVIOSULUI GAVRIIL AU FOST DUSE IN MANASTIREA SAMTAVRO (PHOTO & VIDEO)

Istoricul mormântului Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu din Bucureşti

Istoricul mormântului Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu din Bucureşti

„Această candelă luminează unde odihnesc oasele fericitului Domn“

Pr. dr. Emil Nedelea Cărămizaru

În anul 1914, când se împlineau două secole de la martirizarea Sfinţilor Brâncoveni, a fost scoasă la lumină inscripţia de pe candela aşezată în 1720 deasupra mormântului voievodului Constantin Brâncoveanu din Biserica „Sfântul Gheorghe“-Nou. Pronia divină a rânduit ca poporul cel binecredincios să cunoască, de data aceasta pe baza unei atestări istorice concrete, locul în care devotata şi greu încercata Maria Doamna a depus osemintele martirului ei soţ, în ctitoria acestuia din inima capitalei.

Prin purtarea de grijă a Doamnei Maria Brâncoveanu, a fost aşezată deasupra mormântului aflat în partea dreaptă a naosului bisericii o lespede de marmură albă de 185×95 cm, împodobită cu elemente decorative în stil brâncovenesc. De jur împrejur, pe piatra funerară a fost sculptat un chenar format din ghirlande de flori. În partea de jos, la picioare, găsim o reprezentare alegorică, înfăţişând moartea având coasa în mâna dreaptă şi un fir de crin cu trei flori în mâna  stângă. În partea dinspre cap a lespezii este săpată stema Ţării Româneşti, în mijlocul căreia se află înfăţişat vulturul cu crucea în plisc. Pe lespede nu există nici un înscris, tocmai pentru a păstra o discreţie impusă de conjunctura istorică şi politică a acelor vremuri. Continuă să citești Istoricul mormântului Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu din Bucureşti

Duminica Sfintei Maria Egipteanca

Duminica Sfintei Maria Egipteanca

Creştinii ortodocşi se vor afla duminică, 6 aprilie 2014, în cea de-a V-a duminică a Postului Mare, închinată Sfintei Maria Egipteanca. Sfânta Maria Egipteanca a trăit în a doua jumătate a secolului al IV-lea și începutul celui de-al V-lea. Viaţa sa, una dintre cele mai cunoscute istorii ascetice din toate timpurile, a fost scrisă de Sfântul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului.

Sfânta Maria Egipteanca este un model de pocăinţă pentru toţi oamenii

Patriarhul României a arătat în cuvântul său la Duminica a V-a din Postul Mare (anul 2011) că Sfânta Maria Egipteanca este un model de pocăinţă pentru toţi oamenii şi că Duminica aceasta închinată ei  ne pregăteşte să înaintăm duhovniceşte spre Sâmbăta lui Lazăr, Duminica Floriilor şi Săptămâna Sfintelor Patimi ale Domnului, pentru a intra apoi în lumina Sfintelor Paşti, spre slava lui Dumnezeu. Continuă să citești Duminica Sfintei Maria Egipteanca

În duminica a 4-a din Postul Mare Întâistătătorul Bisericii Ruse a sfințit biserica moscovită în cinstea sfântului Alexie, omul lui Dumnezeu, în Krasnoie Selo și a condus Liturghia în biserica nou sfințită

Duminica a 4-a din Postul Mare – Biserica Rusă

La 30 martie 2014, în duminica a 4-a a Postului Mare, a sfântului cuviosului Ioan Scărarul și ziua pomenirii cuviosului Alexie, omul lui Dumnezeu, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat rânduiala sfințirii mari a bisericii în cinstea sfântului Alexie, omul lui Dumnezeu, metocul Patriarhului în Krasnoie Selo, or. Moscova, și a condus Dumnezeiasca liturghie a sfântului ierarh Vasile cel Mare în biserica nou sfințită.

Pristolul central a fost sfințit în cinstea cuviosului Alexie, omul lui Dumnezeu, cel din dreapta – în cinstea icoanei georgiene a Maicii Domnului, cel din stânga – în cinstea cuviosului Pavel de Latria. Biserica în cinstea cuviosului Alexie este una din cele trei biserici ce nu au fost distruse în mănăstirea Novo-Alexeevskoie. Continuă să citești În duminica a 4-a din Postul Mare Întâistătătorul Bisericii Ruse a sfințit biserica moscovită în cinstea sfântului Alexie, omul lui Dumnezeu, în Krasnoie Selo și a condus Liturghia în biserica nou sfințită

PRĂZNUIREA CUVIOSULUI IOACHIM „PĂRINŢELUL” ÎN MĂNĂSTIREA VATOPEDI (PHOTO). Update cu traducerea în română.

leuk20

 

leuk33

leyuk35

leuk34

leuk

leuk13

leuk28

leuk14

leuk30

leuk32

leuk24

leuk18

leuk19

leuk21

leuk23-2

leuk12

leuk6

leuk7

leuk17

leuk15

 

Praznicul Cuviosului Ioachim  „Părinţelul” în Mănăstirea Vatopedi (FOTO)

 

Luni, 31 martie 2014

În Sfânta şi Marea Mănăstire Vatopedi s-a aflat Înaltpreasfinţitul Mitropolit de Levkada, kyr Teofil, cu ocazia praznicului Cuviosului Ioachim „Părinţelul”.

Înaltpreasfinţitul a prezidat Sfintele Slujbe la invitaţia Egumenului, întrucât Cuviosul Ioachim era originar din Ithaka.

Mitropolitul de Levkada a fost primit cu căldură de Egumenul mănăstirii şi de obşte, potrivit tipicului aghiorit.

În continuare, în biserica mare a mănăstirii a fost oficiat un Tedeum, după care Egumenul Efrem i-a urat Înaltpreasfinţitului bun venit în Mănăstirea Vatopedi.

Totodată, Stareţul Efrem s-a referit la Cuviosul Ioachim şi la relaţia pe care o are Ithaka, care aparţine eparhiei lui kyr Teofil.

În aceeaşi zi a fost oficiată privegherea, iar Înaltpreasfinţitul a rostit o omilie în Sinodiconul Mănăstirii. 

În însăşi ziua praznicului, kyr Teofil a prezidat Dumnezeiasca Liturghie praznicală în prezenţa unei mulţimi de pelerini din diferite părţi ale lumii.

În timpul trapezei, Înaltpreasfinţitul a adresat cuvinte părinteşti obştii Mănăstirii, exprimându-şi încă o dată mulţumirea faţă de Egumenul Efrem pentru invitaţie, pentru ospitalitatea în Hristos, precum şi pentru ocazia de a-l prăznui împreună pe Cuviosul Ioachim.

traducere: https://acvila30.ro/ ; sursa: romfea.gr

greek:

Στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου βρέθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λευκάδος κ. Θεόφιλος με αφορμή την πανήγυρη του Οσίου Ιωακείμ του «Παπουλάκη». Continuă să citești PRĂZNUIREA CUVIOSULUI IOACHIM „PĂRINŢELUL” ÎN MĂNĂSTIREA VATOPEDI (PHOTO). Update cu traducerea în română.

SINODUL PATRIARHIEI ECUMENICE: ALEGEREA ARHIEPISCOPULUI RASTISLAV AL CEHIEI ESTE ANTICANONICĂ (EN & GR)

Agia-kai-Iera-Synodos

Legături:

Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice a emis astăzi un comunicat referitor la situaţia din Biserica Cehiei. În acesta se vorbeşte despre alegerea anticanonică a Arhiepiscopului Rastislav pe care nu o recunoaşte în mod oficial.

De asemenea, Patriarhia Ecumenică deplânge situaţia neplăcută care predomină în Biserica Cehiei, dar subliniază că este pregătită să ajute la normalizarea situaţiei. 

COMUNICAT (EN)

With regard to the present prevailing situation in the Autocephalous Church of the Czech Lands and Slovakia, the Ecumenical Patriarchate has the following to declare:

1) The manner of the election that took place for the new Primate of the aforementioned Church following the resignation of Archbishop Christopher from his throne has not yet been recognized by the Ecumenical Patriarchate and other Orthodox Autocephalous Churches due to certified irregularities of a canonical nature pertaining to the election.

2) Consequently, any canonical action in the above named Church resulting from the composition of its Hierarchy after this election is considered uncanonical and is not recognized by the Ecumenical Patriarchate.

3) As the Mother Church of the Autocephalous Church of the Czech Lands and Slovakia, the Ecumenical Patriarchate remains prepared to contribute to the canonical resolution of the unfortunate situation that has emerged there and invites all involved parties to continue their conversations with the Mother Church in order to discern the appropriate solution, while avoiding every activity that might further complicate the existing regrettable situation in that Church.

At the Ecumenical Patriarchate, on April 1st, 2014
From the Chief Secretariat

of the Holy and Sacred Synod

 

GREEK:

ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

1.- Η γενομένη ως εγένετο εκλογή του νέου Προκαθημένου της εν λόγω Εκκλησίας μετά την εκ του θρόνου αυτού παραίτησιν του Αρχιεπισκόπου κ. Χριστοφόρου δεν έτυχεν εισέτι αναγνωρίσεως υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου και άλλων Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών ένεκα διαπιστωθεισών κανονικής φύσεως ανωμαλιών περί την εκλογήν ταύτην. Continuă să citești SINODUL PATRIARHIEI ECUMENICE: ALEGEREA ARHIEPISCOPULUI RASTISLAV AL CEHIEI ESTE ANTICANONICĂ (EN & GR)

Sf. Nicolae Velimirovici: INIMA ÎN MARELE POST (A cincea săptămână)

A cincea săptămână

 

„Au trimis Dumnezeu pre Duhul Fiului său în inimile voastre, carele strigă: Avva Părinte.” /Gal. 4:6/

1. De ce ne este rânduit postul? Cred că pentru a ne aminti mai bine obârşia noastră. Ca să ne amintim că nu sântem doar rodul  pământului, ci al cerurilor – mai întâi de toate al cerurilor. Ca să ne aducem aminte că sântem neam ales, şi că Tatăl nostru e însuşi Împăratul cerurilor şi pământului. 

2. De ce Maica noastră Biserica Pravoslavnică ne-a rânduit un astfel de post aspru? Fără îndoială, pentru ca să ne întoarcem mintea de la toate măruntele griji zilnice şi să cugetăm la ceea ce e de căpătâi şi cu adevărat contează. Ca să ne amintim obârşia noastră şi adevărata noastră cale şi adevărata noastră patrie.

Continuă să citești Sf. Nicolae Velimirovici: INIMA ÎN MARELE POST (A cincea săptămână)