27 sept. 2014, Biserica Preasfântului Mormânt: ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI (PHOTO & VIDEO)

 i2

 

 

 

 

Continuă să citești 27 sept. 2014, Biserica Preasfântului Mormânt: ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI (PHOTO & VIDEO)

Sfântul Petru Damaschin: Păcatul

Sfântul Petru Damaschin: Păcatul

Dr. Greg Peters

Petru-Damaschin-IN-RDupă ce vorbeşte despre dialectica dintre mântuire şi pierzanie, Sfântul Petru Damaschin se apleacă asupra realităţii păcatului. Petru începe amintind de căderea lui satan, „îngerul de odinioară din cer, şi dezvoltă o teologie a păcatului de la un capăt la celălalt al lucrăriiSpre aducere aminte… Conform Sfântului Petru, de vreme ce „din neascultarea lui Adam crescând toţi pătimaşi prin obişnuirea cu patimile, unii [dintre noi] nici nu simt măcar amărăciunea patimilor”.

Totuşi, calea noastră către păcat urmează o rânduială explicită. Omul este mai întâi confruntat cu „aşa-numita momeală [προσβολή] sau venire în minte a răului, care nu are nici răsplată, nici ocară. După aceasta se iveşte aşa-zisa însoţire [συνδυασµός], adică acea convorbire cu gândul fie spre încuviinţare [συγκατάθεσιν], fie spre lepădare”. Mai mult, „nici nu păcătuim fără de voie, dacă nu consimţim mai înainte [συγκατατιθέµεθα] de bunăvoie cu gândul şi nu cădem în robie. Atunci, acela duce pe cel luat în prinsoare, chiar fără voie, la păcat”.

Sfântul Petru Damaschin defineşte ulterior această „încuviinţare” ca fiind „aplecarea spre plăcere a sufletului spre lucrul văzut, din care se naşte robia, care duce cu sila şi fără voie inima spre lucrare”. La început, omul consimte la ceva mic şi neimportant care apoi creşte într-un păcat mai mare. Sfântul Petru arată că vrăjmaşul „când vrea să-l arunce pe cineva în cele mari, îl face să nesocotească întâi cele mici şi nearătate: înainte de curvie, privirea deasă şi neînfrânată; înainte de ucidere, mânia uşoară; înainte de întunecarea cugetării, împrăştierea scurtă; şi înainte de aceasta, iarăşi, aşa-zisa trebuinţă neapărată a trupului”. Continuarea şi sursa: pemptousia.ro

Arhim. Mihail Daniliuc: De ce nu folosim instrumente muzicale în Biserica Ortodoxă?

De ce nu folosim instrumente muzicale în Biserica Ortodoxă?

arhim. Mihail Daniliuc
 

 

 

În prima zi din octombrie se îngrămădesc mai multe sărbători, precum roiurile de frunze îngălbenite ale molaticei toamne se ghemuiesc sub călcâiele timpului ce se deapănă nestingherit. În primul rând, serbăm Acoperământul Maicii Domnului, în amintirea minunii petrecute la 1 octombrie 911 în Biserica Vlaherne din Constantinopol. Tot acum îl proslăvim în calendarul ortodox pe Cuviosul Roman Melodul, trăitor în veacul al VI-lea, un cunoscut compozitor de cântări bisericești. În acelaşi început de Brumărel, de mai bine de trei decenii, s-a statornicit Ziua Internațională a Muzicii, în urma deciziei Consiliului Muzical Internațional, for în cadrul UNESCO, la propunerea lui Yehudi Menuhin, celebru violonist și dirijor american, ucenic devotat genialului nostru român George Enescu. O fi știut maestrul Menuhin de sărbătoarea Maicii Domnului de la începutul lui octombrie? Bănuiesc că nu! Tind să cred, însă, că decizia lui s-a dovedit inspirată. Aşadar, în aceeaşi zi, o sărbătoare dragă închinată Maicii Domnului, un sfânt care a alcătuit cântări Preasfintei Fecioare Maria, dar și o celebrare laică dedicată muzicii sau rolului ei în formarea noastră spirituală şi culturală.

Toate cele trei sărbători au ceva în comun: muzica. Maicii Domnului i s-au închinat cele mai alese compoziții muzicale, Sfântul Roman Melodul a compus lucrări de preaslăvire a lui Dumnezeu și sfinților Lui, iar fixarea unei zile speciale a artei sunetelor urmăreşte conștientizarea umanităţii asupra rolului important jucat de aceasta în viața noastră, căci ea reprezintă o „vorbire” mondială, o modalitate de comunicare a tuturor oamenilor, indiferent de timp, spațiu, proveniență socială, culturală sau economică. Continuă să citești Arhim. Mihail Daniliuc: De ce nu folosim instrumente muzicale în Biserica Ortodoxă?

Sfântul Voievod Neagoe Basarab – ctitor al întregului Athos

Sfântul Voievod Neagoe Basarab – ctitor al întregului Athos

Silviu Cluci

„Toate mănăstirile den sfânt muntele Athonului le-au înbogăţit cu bani, cu sate, şi dobitoace încă le-au dat şi multe ziduri au făcut. Şi fu ctitor mare a toată Sfetagora” (Gavriil Protul)

Sfântul Nifon și Domnul Neagoe Basarab – icoana de pe capacul raclei de la Mănăstirea Dionysiou, Sfântul Munte, circa 1515

Figură marcantă a vechii culturi româneşti, Sfântul Voievod Neagoe Basarab i-a întrecut pe toţi ctitorii de până la el, prin ajutoarele de tot felul pe care le-a făcut Sfântului Munte. Cele mai multe informaţii privind daniile făcute de voievodul muntean le aflăm din Viaţa Sfântului Nifon alcătuită de Gavriil Protul.

Marea Lavră

Evlaviosul domn a îndreptat către Marea Lavră un ajutor anual de 90.000 taleri.

După anul 1517 Neagoe a făcut un acoperiş nou din plumb pentru biserica mare închinată Sfântului Athanasie Athonitul, iar „tinzile le-au înnoit” şi a rezidit paraclisul cimitirului. În plus, a dăruit vase liturgice.

La Marea Lavră se mai păstrează şi două poale de icoană: prima (61×36 cm) reprezentând pe „Maica Domnului cu Pruncul” (în picioare), donată de Miliţa Despina, soţia lui Neagoe Basarab (cu o inscripţie în limba latină); a doua (109×75 cm), pe fond de catifea verde cu fir de aur, reprezentând un vultur bicefal cu coroane, donaţie a lui Neagoe Basarab din 1515-1516 (cu o inscripţie în limba latină). Continuă să citești Sfântul Voievod Neagoe Basarab – ctitor al întregului Athos

Preafericitul Părinte Daniel aniversează şapte ani de la întronizarea ca Patriarh

al Bisericii Ortodoxe Române

Marţi, 30 septembrie 2014, Preafericitul Părinte Daniel aniversează şapte ani de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (30 septembrie 2007).

La ceas aniversar, de la orele 9.00, Patriarhul României va oficia Sfânta Liturghie în Catedrala patriarhală, înconjurat de ierarhi ai Sfântului Sinod, preoţi şi diaconi.

După Sfânta Liturghie, de la orele 11.30, va fi oficiată slujba de Te Deum ca mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române, poporului român şi Preafericirii Sale în cei şapte ani de slujire patriarhală. Continuă să citești Preafericitul Părinte Daniel aniversează şapte ani de la întronizarea ca Patriarh

Comunicat medical referitor la Arhiepiscopul Ciprului

arxiepiskopos21

Comunicat medical

 referitor la Arhiepiscopul Ciprului

 
Luni, 29 septembrie 2014
Autor: Biserica Ciprului
 
 
In urma investigaţiilor minuţioase la care a fost supus Preafericitul Hrisostom, din cauza slăbiciunii din piciorul său drept, a fost diagnosticat cu mielită transversală şi deformări degenerative ale oaselor  părţii lombare a coloanei vertebrale.
Preafericitul va fi mutat, din dorinţă proprie, într-un centru medical din străinătate, care este specializat în tratarea unor cazuri asemănătoare pentru o terapie corespunzătoare.
În timpul şederii sale acolo va fi însoţit de medicul său personal.
 
Traducere: https://acvila30.ro/ ; sursa: romfea.gr
 

ARHIMANDRITUL TIMOTEI AIOANEI A FOST ALES EPISCOP VICAR AL ARHIEPISCOPIEI BUCURESTILOR

Părintele Arhimandrit Timotei Aioanei a fost ales Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor

În ziua de 29 septembrie 2014, la Reşedinţa patriarhală, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

În consultare cu Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în calitate de Arhiepiscop al Bucureştilor a propus pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Timotei Aioanei, Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte şi Superiorul Aşezămintelor Româneşti de la Ierusalim, Ierihon şi Iordan, şi pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Veniamin Goreanu, Consilier eparhial la Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor pentru alegerea în postul vacant de Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Sfântul Sinod a ales prin vot secret pe Părintele Arhimandrit Timotei Aioanei în postul de Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor cu 34 de voturi din 42 de voturi valabil exprimate. Noul Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor va purta titulatura dePrahoveanul.

Totodată, anul 2015, proclamat de Sfântul Sinod ca Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi în şedinţa de lucru din octombrie 2013, a fost declarat şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii în Patriarhia Română.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE

SURSA: basilica.ro

 

 

Pr. Constantin Sturzu: Avem ispite după ce ne-mpărtăşim?

Avem ispite după ce ne-mpărtăşim?

pr. Constantin Sturzu

Este final de lună şi se cuvine să continuăm a medita asupra pericopelor evanghelice din duminicile luirăpciune, căutând sensuri relevante pentru tema acestui an omagial, dedicat sfintei spovedanii şi sfintei împărtăşanii. Trei dintre cele patru duminici ale lunii ce tocmai se încheie sunt dedicate Sfintei Cruci.

Când păcatul nu mai are putere

            În cea dintâi, numită cea„dinaintea Înălţării Sfintei Cruci”, este redat un fragment dinconvorbirea lui Iisus cu Nicodim(v. Ioan 3, 13-17). Aici, Domnul face trimitere la momentul în care, în pustiu fiind, după ce au fost scoşi din robia Egiptului, evreii au început să cârtească, asupra lor abătându-se, ulterior, şerpi veninoşi încât „a murit mulţime de popor” (v. Numerii 21, 4-9). Căindu-se ei, Dumnezeu l-a îndemnat pe Moise să ridice, pe un stâlp, un şarpe de aramă, la care, doar privind, oricine era muşcat scăpa cu viaţă. Aşa se întâmplă şi cu noi, când ne abatem inima de la Dumnezeu, cârtindu-L pentru ceea ce ni se întâmplă, ca şi cum n-ar şti (sau nu ne-ar dori) El ce este mai bine pentru noi. Atunci devenim vulnerabili şi cădem uşor sub păcatul/ veninul ce vine de la cel rău/ şarpele. Fiul lui Dumnezeu, Cel fără de păcat, a luat firea noastră şi toată slăbiciunea ei, a luat asupră-Şi păcatele noastre. El este închipuit de şarpele de aramă care, spre deosebire de şerpii cei vii, nu se mişcă și nu poate muşca. Precum acest şarpe de aramă era pironit pe stâlp, tot aşa păcatul este pironit pe Cruce de Hristos, asupra Lui neavând puterea pe care o aveau şerpii veninoşi asupra trupurilor evreilor. Noi trebuie doar să privim la El, atunci când suntem muşcaţi – când cădem, adică, în păcat. Să luăm aminte la jertfa Lui, la iubirea Lui. Vederea Lui este vindecătoare. A mă pocăi înseamnă a mă uita mereu la Hristos, nu la rana făcută în fiinţa mea de păcatul săvârşit. Această întoarcere, de la rană la Cel rănit pentru mine, este tămăduitoare. Şi credem, atunci când ne împărtăşim cu Cele jertfite pentru noi – cu Trupul şi cu Sângele Său – că de aici este izbăvirea. Nu căutăm să înţelegem ce este împărtăşania, nici să desluşim cum anume ar lucra înlăuntrul nostru, ci doar credem.

„Nu ştii de ce sunt eu în stare…”

Continuă să citești Pr. Constantin Sturzu: Avem ispite după ce ne-mpărtăşim?

Mesaj de condoleanțe al Patriarhului României

 

duminică, 28 septembrie 2014

Către:

Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei Timişoarei

Am aflat cu multă durere în suflet că, în seara zilei de 28 septembrie 2014, a trecut din această viaţă Înaltpreasfinţitul Părinte Nicolae, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, ierarh venerabil al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, arhipăstor erudit şi harnic, promotor al valorilor credinţei şi culturii creştine în dialog multiconfesional.

Împreună cu ierarhii Sfântului Sinod, cu preoţii, monahii şi credincioşii îndoliatei Arhiepiscopii a Timişoarei, înălţăm în aceste zile rugăciuni pentru odihna sufletului său în lumina şi pacea Preasfintei Treimi, împreună cu vrednicii ierarhi ai Bisericii lui Hristos din poporul român.

Veşnica lui pomenire din neam în neam!

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Mitropolitul Serafim de Pireu ne arată că cei care fac parte din clubul Rotary, Lions și Loji Masonice își pierd automat calitatea de creștini ortodocși

Mitropolitul Serafim de Pireu ne arată că cei care fac parte din clubul Rotary, Lions și Loji Masonice iși pierd automat calitatea de creștini ortodocși (isi pierd preotia in cazul preotilor) si trebuie reprimiți in Biserică prin Taina Mirungerii

Partea I

Partea a II-a

Predica IPS Serafim de Pireu la Constanta
Despre Masonerie

Înaltpreasfințite Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului,
Prea Cucernici părinți,
Iubiți frați în Hristos,
Una dintre înșelările pe care le-a creat diavolul pentru combaterea și distrugerea lucrării Domnului nostru Iisus Hristos și pentru împiedicarea și zădărnicirea mântuirii în Hristos a omului și a lumii este Masoneria sau Francmasoneria, ce acționează în societatea noastră, desigur sub acoperirea și ocrotirea legilor și a statelor. Căci masoneria funcționează, cel puțin în Grecia, ca ”Fundație”, recunoscută de stat prin decretul prezidențial din 21 ianuarie 1927, prin decretul regesc din 19 iulie 1948 și cel din data de 23 decembrie 1955. Astfel acționează nederanjată în societatea noastră, pentru promovarea și împlinirea scopurilor ei.
S-a dovedit în mod repetat și de către mulți că masoneria este o organizație care funcționează în mod secret și conspirativ, în colaborare cu toate celelalte ramuri ale ei (Rotary, Lyons, HAN, HEN, Cercetașii, Rositers)27, având ca scop principal distrugerea societății și dărâmarea politică și culturală a popoarelor din întreaga lume.
Distrugerea pe care masoneria vrea să o aducă societății grecești a început odată cu transplantarea din Anglia a primei Loje în ”Răsăritul nostru”, în Smirna, în anul 1745 și extinderea apoi a Lojilor în Constantinopol (1748), în capitala și conducătoarea Ortodoxiei grecești (Patriarhia Ecumenică)28.
Pătrunderea masoneriei în Rărăitul ortodox, favorizată de climatul cultural european din Asia Mică și de
alcătuirea cosmopolită a populației ei, a mers în paralel cu pierderea puterii credinței creștine și a tradiției ortodoxe de aici. La sfârșitul secolului al XVIII-lea s-a reușit și înființarea de loji masonice în spațiul grec mitropolitan (n.tr. – în orașele Greciei continentale). Sprijinită mai ales de elementul urban, masoneria a acționat și acționează în rândul intelectualilor, al comercianților, al celor care au o influență socială asupra populației și al politicienilor. Continuă să citești Mitropolitul Serafim de Pireu ne arată că cei care fac parte din clubul Rotary, Lions și Loji Masonice își pierd automat calitatea de creștini ortodocși

DOLIU IN MITROPOLIA BANATULUI

Cu multă durere, Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei Timişoarei aduce la cunoștință că duminică seara, 28 septembrie 2014, la ora 23:10, Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Nicolae Corneanu, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, a trecut la viaţa veşnică.

Decesul mult iubitului și regretatului nostru arhipăstor a survenit, după o perioadă de grea suferință, la reședința mitropolitană din Timișoara, așa cum Înaltpreasfinția Sa și-a exprimat dorinţa, în mai multe rânduri.

Trupul ierarhului care ne-a păstorit vreme de 52 de ani va fi depus în catedrala mitropolitană din Timișoara, unde vor fi înălțate permanent rugăciuni pentru iertarea păcatelor și pentru odihna sufletului său în casa Tatălui ceresc.

Preoții, monahii și credincioșii care l-au cunoscut, l-au prețuit și l-au iubit pe părintele nostru mitropolit Nicolae, sunt invitați la rugăciunile și slujbele oficiate întru pomenirea lui, pentru a-i aduce un ultim și pios omagiu.

Dumnezeu să-l odihnească în lăcașurile drepților și veșnică să-i fie pomenirea!

 SURSA: BASILICA.RO

 

 

ŞEDINŢA DE CONSTITUIRE A ADUNĂRII NAŢIONALE BISERICEŞTI

Ședința de constituire a Adunării Naționale Bisericești

La București se desfășoară, la această oră, sub președinția Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, ședința de constituire a Adunării Naționale Bisericești a Bisericii Ortodoxe Române pentru perioada 2014-2018. Reuniunea are loc la Centrul Cultural Social „Iustin Patriarhul” de lângă Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti.

„Adunarea Naţională Bisericească este organism central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice şi patrimoniale. Adoptă măsuri generale pentru sprijinirea aşezămintelor cultuale, social filantropice, economice şi fundaţionale ale Bisericii. Stabileşte mijloacele de ajutorare ale organismelor şi instituţiilor centrale bisericeşti. Este foarte importantă activitatea acestei adunări în timpul unui mandat de patru ani care poate fi prelungit doar cu încă un mandat”, a precizat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, potrivit Radio TRINITAS.

Tot astăzi (29 sep) vor fi aleși membrii Consiliului Național Bisericesc, organism central executiv al Sfântului Sinod și al Adunării Naționale Bisericești. Este format din câte un cleric și câte un mirean din fiecare mitropolie din țară, desemnați pe o perioadă de 4 ani.

SURSA: basilica.ro

28 sept. 2014: MITROPOLITUL NICOLAE AL BANATULUI A TRECUT LA CELE VESNICE

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae s-a născut la data de 21 noiembrie 1923 în municipiul Caransebeș.

Între anii 1934-1942 a urmat școala elementară și liceul în Caransebeș.

A fost student la Facultatea de Teologie din București între anii 1942-1946.

În anul 1943 a fost hirotonit diacon celibatar de către episcopul Veniamin Nistor al Caransebeșului.

După absolvirea facultății s-a înscris la doctorat, iar la 30 iunie 1949 a susținut teza cu titlul: „Viața și petrecerea Sfântului Antonie cel Mare. Începuturile monahismului creștin pe Valea Nilului” sub coordonarea părintelui profesor Ioan G. Coman.

În anul 1960 a fost hirotonit preot. S-a călugărit la Mănăstirea Cernica din Arhiepiscopia Bucureștilor la data de 12 ianuarie 1961.    

A fost hirotonit arhiereu în biserica „Sfântul Spiridon Nou” din București la data de 15 ianuarie 1961, de către patriarhul Justinian Marina împreună cu alți doi ierarhi. Instalarea în funcția de episcop al Aradului a avut loc la 22 ianuarie 1941 în Catedrala episcopală din Arad.

La 17 februarie 1962, a fost ales Arhiepiscop al Timișoarei și Caransebeșului și Mitropolit al Banatului.

Instalarea s-a făcut în data de 4 martie 1962 în Catedrala mitropolitană din Timișoara de către patriarhul Justinian Marina.

Conform Statutului pentru organizare şi funcţionare Bisericii Ortodoxe Române, Locțiitor Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului este Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care va fi pomenit la toate slujbele din Arhiepiscopia Timișoarei, până la alegerea noului chiriarh canonic.  

 

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

 

sursa: basilica.ro

ÎNCEPUT DE AN ŞCOLAR LA SEMINARUL TEOLOGIC DIN SFÂNTUL MUNTE ATHOS – „ACADEMIA ATHONIADA” (PHOTO)

athoniada-8

Începerea anului şcolar la Seminarul Athoniada (FOTO)

 

Duminică, 28 septembrie 2014 

  Continuă să citești ÎNCEPUT DE AN ŞCOLAR LA SEMINARUL TEOLOGIC DIN SFÂNTUL MUNTE ATHOS – „ACADEMIA ATHONIADA” (PHOTO)

27 sept. 2014, RUSIA: ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI (Photo)

De sărbătoarea Înălțării Crucii Domnului Întâistătătorul Bisericii Ruse a oficiat rânduiala sfințirii bisericii moscovite în cinstea sfântului mucenic Clement, papă al Romei, și a condus Liturghia în biserica nou sfințită

 

La 27 septembrie, de sărbătoarea Înălțării Cinstitei și de Viață Făcătoarei Cruci a Domnului, Preafericitul Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii Chiril a oficiat rânduiala sfințirii mari a bisericii în cinstea sfântului mucenic Clement, papă al Romei, în Zamoskvorecie și Dumnezeiasca liturghie în biserica nou sfințită. 

 

PATRIARHUL ILIE AL GEORGIEI: NU TREBUIE SĂ-I CONDAMNĂM PE ABHAZIENI

georgias ilias

PATRIARHUL ILIE AL GEORGIEI:

NU TREBUIE SĂ-I CONDAMNĂM PE ABHAZIENI

 

Autor: Emilios Polighenis

 

       O slujba pentru odihna sufletelor acelora care şi-au pierdut viaţa pentru integritatea teritorială a Georgiei a săvârşit în Catedrala Sfintei Treimi din Tbilisi Patriarhul Ilie al II-lea.

       Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Georgiei, la sfârşitul sfintei slujbe de pomenire, a subliniat printre altele: „Nu trebuie să-i condamnăm pe abhazieni, pentru că nu a fost război între georgieni şi Abhazia”.

       „Astăzi, ne rugăm pentru toţi aceia care şi-au pierdut viaţa în războiul din Abhazia. Georgienii şi abhazienii au fost victime, de aceea ne rugăm şi pentru unii şi pentru alţii”, a adăugat Patriarhul Georgiei, adresându-se rudelor victimelor războiului Georgia – Abhazia, din 1992-93.

       Într-un alt punct al predicii patriarhul a declarat că a avut fericirea de a sluji în Abhazia timp de 11 ani.

       „Privind trecutul, prezentul şi viitorul, vedem că astăzi există mari lipsuri in Abhazia, din nou. Sunt sigur că va veni acel moment în care se va construi cu mare artă un monument pentru cei căzuţi, şi georgieni şi abhazieni”, a adăugat în încheiere Patriarhul Ilie.

Traducere: https://acvila30.ro/ ; sursa: romfea.gr

Copyright

Continuă să citești PATRIARHUL ILIE AL GEORGIEI: NU TREBUIE SĂ-I CONDAMNĂM PE ABHAZIENI

Ajutorul lui Dumnezeu primează în fața priceperii omenești

Biserica Ortodoxă se află astăzi, 28 septembrie 2014, în Duminica a XVIII-a după Rusalii. În cadrul Sfintei Liturghii, potrivi rânduielii Bisericii noastre, a fost citită Pericopa Evanghelică de la Sfântul Evanghelist Luca, capitolul 5, versetele de la 1 la 11, fragment care prezintă Pescuirea minunată.

În cuvântul de învăţătură rostit în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României a vorbit despre învățăturile duhovnicești ce se desprind din Pericopa Evanghelică de astăzi: „Sfântul Evanghelist Luca ne arată că erau două corăbii oprite lângă ţărmul lacului Ghenizaret, numit şi Marea Galileei, iar pescarii care au ieşit din corăbii curăţeau mrejele. Mântuitorul Iisus Hristos S-a apropiat de Simon Petru care avea una dintre corăbii şi de Iacov şi de Ioan, fii lui Zevedeu, care avea cealaltă corabie. Corabia pe mare prefigura Biserica lui Hristos în lume. Continuă să citești Ajutorul lui Dumnezeu primează în fața priceperii omenești

PROCESIUNE CU MOAŞTELE SFÂNTULUI IOAN RUSUL ÎN ORAŞUL PROKOPION DIN INSULA EVIA (PHOTO)

PROCESIUNE CU MOAŞTELE SFÂNTULUI IOAN RUSUL ÎN ORAŞUL PROKOPION DIN INSULA EVIA

(PHOTO)

xalkida-32

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

Τη δεύτερη κατ’ έτος πανήγυρή του εόρτασε σήμερα το πρωί το Ιερό Προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου του νέου Ομολογητού στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας.

Continuă să citești PROCESIUNE CU MOAŞTELE SFÂNTULUI IOAN RUSUL ÎN ORAŞUL PROKOPION DIN INSULA EVIA (PHOTO)