Peştera Cuviosului Simon Izvorâtorul de Mir

Peştera Cuviosului Simon Izvorâtorul de Mir

Silviu Cluci

 

Peştera Cuviosului

În această peştera, Cuviosul a îndurat şi marea ispita venită din partea diavolului, atunci când i s-a arătat în chip de balaur, care voia să-l înghită, în timpul rugăciunii. Însă Cuviosul nu s-a tulburat, ci prin intermediul rugăciunii şi al psalmilor, a biruit şi l-a alungat pe ispititor.

Prin intermediul revelaţiei şi a poruncii primite de la Dumnezeu atunci când deasupra stâncii imense a văzut o stea, Cuviosul Simon a construit preafrumoasa Mănăstire Simono-Petra care există şi astăzi.

Continuă să citești Peştera Cuviosului Simon Izvorâtorul de Mir

PASTORALĂ LA NAȘTEREA DOMNULUI A ÎPS NIFON AL TÂRGOVIȘTEI – NAŞTEREA DOMNULUI –DRAGOSTEA ŞI BUCURIA LUMII (2014)

PASTORALĂ DE SFINTELE SĂRBĂTORI ALE NAŞTERII DOMNULUI 2014

 

NAŞTEREA DOMNULUI –DRAGOSTEA ŞI BUCURIA LUMII

 

Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei

-2014-

  

† NIFON

PRIN MILOSTIVIREA LUI DUMNEZEU,

ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT

IUBITULUI NOSTRU CLER, 
CINULUI MONAHAL ŞI TUTUROR DREPTMĂRITORILOR CREŞTINI DIN 
ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIŞTEI,
HAR, PACE ŞI AJUTOR DE LA DUMNEZEU,
 IAR DE LA NOI, ARHIPĂSTORUL VOSTRU, PĂRINTEASCĂ ÎMBRĂŢIŞARE ŞI 
ARHIEREASCĂ BINECUVÂNTARE 
 
                                                                        „Dumnezeu aşa a iubit lumea, 
                                                                         încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut 
                                                                        L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. 
                                                                        Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său 
                                                                        în lume ca să judece lumea, ci ca 
                                                                        să se mântuiască, prin El, lumea.” 
                                                                        (Ioan 3, 16-17).

Iubiţii mei fii sufleteşti, slujitori ai altarelor şi dreptmăritori creştini,

         Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos, sărbătoarea cea mare a dragostei şi păcii, ne cheamă astăzi la viaţa cea nouă a harului, la înnoire, credinţă, nădejde şi iubire întru dreptate şi adevăr. Pentru a răspunde acestei chemări, trebuie să ne transpunem, cu toată puterea credinţei noastre, în acea atmosferă de dragoste şi de pace dumnezeiască din noaptea sfântă a Naşterii, ce a unit cerul cu pământul, constituind începutul mântuirii noastre prin Naşterea lui Iisus Hristos, Care, Dumnezeu fiind, S-a întrupat şi, astfel, a coborât în mijlocul oamenilor. Continuă să citești PASTORALĂ LA NAȘTEREA DOMNULUI A ÎPS NIFON AL TÂRGOVIȘTEI – NAŞTEREA DOMNULUI –DRAGOSTEA ŞI BUCURIA LUMII (2014)

Pr. Constantin Sturzu: File din jurnalul lui 2014. Tot despre Hristos

File din jurnalul lui 2014. Tot despre Hristos

pr. Constantin Sturzu
 

 

Prin anii 1991-1993, pe când eram student la o facultate de profil tehnic în care nu mă regăseam deloc şi când, adesea, viaţa părea de nesuportat, îmi spuneam, aproape zilnic, la trezirea din somn: „Nimic nu pot, nimic nu am, nimic nu sunt!” Și ziua devenea suportabilă… Puteam trăi doar ştiind că, oricum, nu am nimic de pierdut.

De mulţi ani încoace, în miez de noapte, îmi tot spun: „Nimic nu pot, nimic nu am, nimic nu sunt… fără Dumnezeu!” Și noaptea devine incandescentă… Sunt viu fiind cu Domnul şi nu am decât de câştigat; chiar şi dacă pierd totul.

Continuă să citești Pr. Constantin Sturzu: File din jurnalul lui 2014. Tot despre Hristos

Pr. Eugen Tanasescu: Iubirea se face Prunc. Nașterea Domnului și ocultarea Crăciunului

Iubirea se face Prunc. Nașterea Domnului și ocultarea Crăciunului

    Pr. Eugen Tanasescu

Nașterea Domnului a fost, social vorbind, o dificultate. Politic privind, a stârnit viclenie și crimă. Teologic vorbind însă, a fost singura cale de salvare a omului din decădere. Dar nu există victorie fără lupta dusă cu ocultarea Adevărului.

Când omul i-a întors Iubirii spatele, ce soluție se putea găsi pentru ca el să redobândească dragostea? Singura șansă era (și rămâne) să-și recunoască greșeala și să se întoarcă. Dumnezeu însă, Iubire fiind, n-a stat cu mâinile în sân. Dimpotrivă, a maximizat această șansă: s-a făcut om, înfrățindu-se cu noi. Astfel, lucrurile deveneau mult mai simple. Omul putea deveni fiu al Iubirii, după har. Nașterea Domnului este ajutor omului.

Continuă să citești Pr. Eugen Tanasescu: Iubirea se face Prunc. Nașterea Domnului și ocultarea Crăciunului

SCRISOARE PASTORALĂ LA NAȘTEREA DOMNULUI A ÎPS IOSIF AL EUROPEI OCCIDENTALE: HRISTOS SE NAȘTE CA NIMENI SĂ NU SE MAI PLÂNGĂ DE SĂRĂCIE! (2014)

† MITROPOLITUL IOSIF – SCRISOARE PASTORALĂ LA NAȘTEREA DOMNULUI 2014

 

HRISTOS SE NAȘTE CA NIMENI SĂ NU SE MAI PLÂNGĂ DE SĂRĂCIE!

Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale

Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale

 1 Bd du Général Leclerc 91470 Limours – Franţa

tel: (33) 1 64 91 59 24 ; fax: (33) 1 64 91 26 83; e-mail: cabinet@mitropolia.eu; site: www.mitropolia.eu

Nr. 9 002/2014

 

către tot clerul, cinul monahal

si poporul drept slăvitor

din intreaga arhiepiscopie

 

„ Și a născut pe Fiul său, Cel Unul-Născut, și L-a înfășat și L-a culcat în iesle, căci nu mai era loc de găzduire pentru ei.” (Lc 2,7)

Preacuvioși și Preacucernici Părinți,

Nașterea Domnului Iisus Hristos împlinește făgăduința făcută de către Dumnezeu Însuși lui Adam și Evei de a trimite Răscumpărător celor ce nu au putut rămâne în ascultarea față de El, în comuniune cu El. Comuniunea cu Dumnezeu nu putea fi refăcută decât în ascultare desăvârșită de voia Lui. Neputința omului de a se pune în Voia lui Dumnezeu i-a adus atâta sărăcie și suferință! Cine ar fi putut să ne ridice din sărăcie și suferință, preschimbându-le cu harul dumnezeirii dacă nu Dumnezeu Însuși? Fiul devine Cel sărac și umilit încă din ieslea în care Se naște, neștiut decât de cei neînsemnați și uitat de cei care Îl așteptau și ar fi trebuit să Îl vestească drept Mesia – Mântuitorul omului, vestit protopărinților noștri Adam și Eva, « Care pentru noi S-a făcut înțelepciune de la Dumnezeu și dreptate și sfintire și răscumparare, pentru ca, după cum este scris: cel ce se laudă în Domnul să se laude »( I Cor 1, 30-31). « Nimeni nu-i mai sărac decât păcătosul – zice Sf. Ioan Gură de Aur – și nimeni nu-i mai bogat decât făcătorul de dreptate. De aceea Sf Pavel spune despre cei ce trăiesc în credință și în bogăție de fapte bune: Mulțumesc lui Dumnezeu că în toate v-ați îmbogățit în El, în tot cuvântul și în toată cunoștinta (1 Cor 1, 4-5). Iar despre cei necredincioși fericitul Ieremia spune: poate că sunt săraci, de aceea n-au putut să asculte cuvântul Domnului (Ier 5, 4). Vezi că numește săraci pe cei ce stau departe de dreapta credință? » (Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia a șaptea despre pocăință)

Continuă să citești SCRISOARE PASTORALĂ LA NAȘTEREA DOMNULUI A ÎPS IOSIF AL EUROPEI OCCIDENTALE: HRISTOS SE NAȘTE CA NIMENI SĂ NU SE MAI PLÂNGĂ DE SĂRĂCIE! (2014)

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș: Predică la pomenirea Sfântului Apostol, Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan (2014)

Predică la pomenirea Sfântului Apostol, Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Sfantul Arhidiacon StefanIubiții mei,

Apostolul zilei este format din F. Ap. 6, 8-15; 7, 1-5, 47-60[1], cuprinzând discursul său străpungător în fața evreilor, vedenia sa dumnezeiască și răutatea evreilor, care l-au scos afară din cetate și l-au omorât cu pietre. În ziua de 27 decembrie, în anul Cincizecimii, adică în primul an al Bisericii[2]. La martirizarea lui, Sfântul Ștefan având vârsta de peste 30 de ani[3]

Continuă să citești Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș: Predică la pomenirea Sfântului Apostol, Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan (2014)

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL la aniversarea a 15 de ani de la întronizarea ÎPS NIFON

Bilanț rodnic la popas aniversar


Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la aniversarea a 15 de ani de la întronizarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit NIFON, în demnitatea de Arhiepiscop al Târgoviştei (26 decembrie 1999 – 26 decembrie 2014):

 

Astăzi aniversăm împlinirea a 15 de ani de rodnică slujire arhierească a Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei.

 

Cei 15 ani de slujire arhierească, cu neobosită şi intensă lucrare pastorală, culturală şi social-misionară, pun în lumină bogăţia rodirii spirituale din binecuvântata Arhiepiscopie a Târgoviştei.

  Continuă să citești Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL la aniversarea a 15 de ani de la întronizarea ÎPS NIFON

Pastorala PS Mihail al Australiei: Nașterea Domnului – mesaj de bucurie și binecuvântare pentru păstorii Betleemului

Pastorala de Craciun -2014:

Nașterea Domnului – mesaj de bucurie și binecuvântare pentru păstorii Betleemului

 
†MIHAIL
 
CU HARUL LUI DUMNEZEU
EPISCOP AL EPISCOPIEI ORTODOXE ROMANE A
AUSTRALIEI SI NOII ZEELANDE
 
Preacucernicilor preoți și tuturor binecredincioșilor creștini din eparhia Noastră, har, pace, sănătate și întru toate bunăvoire, cu prilejul Nașterii Domnului, Anului Nou și Bobotezei, iar de la Noi arhierești și părintești binecuvântări.
Și acesta vă va fi semnul: veți găsi un Prunc înfășat și culcat în iesle. (Lc. 2,12)
Iubiți credincioși și credincioase,
Fiul lui Dumnezeu se coboară din slava veșnică și se întrupează, născându-Se Prunc din Sfânta Fecioară Maria. Astfel, Dumnezeu vine întru întâmpinarea nădejdii omului de revenire la starea cea dintâi. Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul Tatălui „se pogoară spre robii Lui printr-o pogorâre inexprimabilă și incomprehensibilă. Căci aceasta înseamnă pogorârea. Și, fiind Dumnezeu desăvârșit, se face Om desăvârșit și săvârșește cea mai mare noutate din toate noutățile, singurul nou sub soare, prin care se arată puterea infinită a lui Dumnezeu. Căci ce poate fi mai mare decât ca Dumnezeu să se facă om?… Și singurul iubitor de oameni Se face mijlocitor între om și Dumnezeu… Și Se face supus Tatălui, prin luarea firii noastre, vindecând neascultarea noastră și făcându-ni-Se pildă de ascultare, în afară de care nu este cu putință să dobândim mântuirea” (Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, Ed. Apologeticum, 2004, p.82).

Continuă să citești Pastorala PS Mihail al Australiei: Nașterea Domnului – mesaj de bucurie și binecuvântare pentru păstorii Betleemului

Preafericitul Părinte Daniel: Maica Domnului este icoana Bisericii”

„Maica Domnului este icoana Bisericii”

 

Biserica Ortodoxă se află astăzi, 26 decembrie 2014, în a doua zi de Crăciun. În această zi se sărbătoreşte Soborul Maicii Domnului şi este cinstit şi Sfântul Cuvios Nicodim cel Sfinţit de la Tismana.

 

În cuvântul de învăţătură rostit în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul” al Reşedinţei Patriarhale, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României a vorbit despre sărbătoarea Soborului Maicii Domnului, dar e elogiat şi personalitatea deosebită a Sfântului Nicodim cel Sfinţit de la Tismana.

 

Maica Domnului este cinstită în primul rând pentru că este Născătoare de Dumnezeu

 
Continuă să citești Preafericitul Părinte Daniel: Maica Domnului este icoana Bisericii”

MASA DE CRĂCIUN PENTRU COPIII DIN KENYA (Photo, gr.)

kenya-4

Όπως κάθε χρόνο, για πολλά χρόνια, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κένυας κ. Μακάριος, παραθέτει πλούσιο χριστουγεννιάτικο γεύμα για τα ορφανά των γύρω περιοχών εκεί όπου βρίσκεται το κέντρο της ιεραποστολής μας.

Continuă să citești MASA DE CRĂCIUN PENTRU COPIII DIN KENYA (Photo, gr.)

Pr. Gheorghe Anitulesei: Botezul ortodox se face în mod corect prin întreită afundare în apă

Pr. Gheorghe Anitulesei: Botezul ortodox se face în mod corect prin întreită afundare în apă

 

https://www.youtube.com/watch?v=PKdma4SC-uQ

Întronizarea noului arhipăstor al Eparhiei Romanului şi Bacăului

Întronizarea noului arhipăstor al Eparhiei Romanului şi Bacăului

Constantin Ciofu
 

La Catedrala arhiepiscopală din Roman va avea loc duminică, 4 ianuarie 2015, ceremonia de întronizare a Preasfinţitului Părinte Ioachim Băcăuanul, Arhiepiscop ales al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.

 

Evenimentul se va desfăşura după săvârşirea Sfintei Liturghii de către Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, împreună cu ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi. După cum ne-a relatat arhid. Ciprian Ioan Ignat, secretar eparhial al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, în seara zilei de 3 ianuarie 2015, IPS Părinte Mitropolit Teofan va săvârşi slujba Vecerniei în Catedrala „Înălţarea Domnului“ din Bacău. Continuă să citești Întronizarea noului arhipăstor al Eparhiei Romanului şi Bacăului

PASTORALA PS CORNELIU AL HUŞILOR LA NAŞTEREA DOMNULUI: Taina întrupării Domnului, pregustarea timpului veșnic (2014)

 

+ CORNELIU,

prin harul lui Dumnezeu, episcopul străvechii Episcopii a Hușilor,

Iubitorului de Hristos cler, viețuitorilor sfintelor mănăstiri, care și-au închinat viața slujirii lui Dumnezeu și la toți binecredincioșii creștini:

Har, milă, bucurie și pace de la Cel născut astăzi în Betleem pentru noi și pentru mântuirea (salvarea) noastră, iar de la noi părintească binecuvântare!

Taina întrupării Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, întâmplată în orașul Betleem din Iudeea, ne-a adunat pe toți în sfintele biserici pentru a descoperi puterea dragostei Lui față de tot omul care-L caută și dorește să-I urmeze Lui.

Continuă să citești PASTORALA PS CORNELIU AL HUŞILOR LA NAŞTEREA DOMNULUI: Taina întrupării Domnului, pregustarea timpului veșnic (2014)