Predica Sf. Ioan Gură de Aur la Tăierea împrejur a Domnului

 Predica Sf. Ioan Gură de Aur la Tăierea împrejur a Domnului

Şi a coborât cu ei şi a venit în Nazaret şi le era supus (Luca 2, 51)

 

Despre creşterea copiilor

Când Apostolul vorbeşte despre însuşirile cele bune ale unei văduve, aminteşte, mai înainte de toate, că ea trebuie să fi crescut copii (I Timotei 5, 9-10).

Însă cuvântul „creştere” el nu-l ia într-un înţeles obştesc, de jos, precum mulţi înţeleg aceasta, că adică văduva nu trebuie să fi lăsat copiii săi să moară de foame. Chiar singură, puterea firii unei mame nu ar fi îngăduit aceasta, şi de aceea nu este trebuinţă de vreo lege ca văduva să nu lase copiii săi flămânzi. Apostolul vorbeşte aici despre creşterea întru cucernicie şi dreptate. Iar mamele care nu îşi cresc aşa copiii lor sunt mai rele decât cele ce îşi omoară copiii. Aceasta trebuie să se zică nu numai femeilor, ci şi bărbaţilor. Mulţi părinţi îşi dau toată truda ce se poate gândi pentru ca să agonisească fiului lor un cal bun, o casă frumoasă, o moşie preţioasă, dar pentru ca el să dobândească un suflet nobil şi un simţământ cucernic, nu se îngrijesc cât de puţin. Şi tocmai aceasta duce toată lumea în neorânduială, că noi nu creştem copiii noştri după cuviinţă şi ne îngrijim numai pentru averea lor, şi nu pentru sufletele lor. Aceasta este cu adevărat cea mai mare nebunie. Căci fie averea cât de mare şi cât de însemnată, dacă acela care are să o moştenească nu este îmbunătăţit şi drept, ea trebuie a se socoti ca şi pierdută; ba încă unui astfel de om, averea îi este chiar spre pierzare şi îl duce încă mai sigur şi mai adânc în iad. Dimpotrivă, dacă sufletul este nobil şi îmbunătăţit, el, şi sărac fiind, va fi fericit. De aceea, noi trebuie să ne îngrijim să nu-i facem bogaţi în aur, argint şi în alte lucruri asemenea, ci să fie foarte bogaţi în cucernicie, în dreptate şi în fapta cea bună; să nu aibă multe trebuinţe şi să nu umble cu ardoare după bunurile şi după plăcerile pământeşti. Trebuie să fim cu luare aminte asupra ieşirii şi intrării lor, asupra purtării, umblării şi asupra prietenilor lor, ştiind că cine este leneş întru aceasta nu poate nădăjdui iertarea de la Dumnezeu. Dacă purtarea de grijă pentru mântuirea altor oameni este una dintre cele mai mari datorii ale noastre, precum zice Apostolul: „Nimeni să nu caute folosul său, ci folosul altuia” (I Corinteni 10, 24), cu cât mai mult fiecare va trebui să fie răspunzător pentru îngrijirea de mântuirea copiilor săi! Dumnezeu va zice către fiecare tată: „Nu am dat Eu copil dintru început în casa ta? Nu te-am pus Eu pe tine învăţător, crescător, îngrijitor şi stăpân al lui? Nu am pus Eu în mâinile tale toată puterea asupra lui? Când el era încă gingaş, ţi l-am dat ţie, ca să-l formezi şi să-l orânduieşti”. Ce iertare poţi nădăjdui, când tu pregeţi şi treci cu vederea creşterea lui? Sau ce poţi tu, oare, să zici spre dezvinovăţirea ta? Poate că fiul tău este greu de înfrânat şi îndărătnic. Dar la aceasta trebuia să gândeşti de mai înainte, când el era încă mic şi uşor se putea înfrâna; de atunci să te fi îngrijit a-l îmblânzi, a-l obişnui la datoriile lui, a-l aduce la orânduială şi a stârpi bolile sufletului său. Continuă să citești Predica Sf. Ioan Gură de Aur la Tăierea împrejur a Domnului

Patriarhul României s-a întâlnit cu preoţii din Protopopiatul Elveţiei

DSC_8239

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, aflat la Geneva cu prilejul participării la Sinaxa Panortodoxă ce a avut loc la Chambesy, s-a întâlnit joi seară, 28 ianuarie 2016, cu preoţii din Protopopiatul Elveţiei. La întâlnire au fost prezenţi Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Centrale şi Meridionale, precum şi Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei.

În cadrul întrevederii, Preafericirea Sa a apreciat activitatea comunităților ortodoxe românești din diaspora ca fiind bogată, înțeleaptă și dinamică. De asemenea, Patriarhul României a îndemnat la o mai mare grijă față de copii și tineret și a încurajat învățarea limbii române, pe lângă limba statului în care locuiesc, importantă în acest sens fiind şi misiunea preoților în sânul comunităților românești din diaspora.

„Ne bucurăm că numărul parohiilor a crescut şi aceasta înseamnă o realizare misionară, pastorală, deoarece a crescut şi numărul credincioşilor români care au venit în Elveţia. Cunoaştem că activitatea pe care o desfăşuraţi este una dinamică, bogată şi în acelaşi timp înţeleaptă, fiindcă nu se pot face toate lucrările imediat exact cum am dori, ci trebuie şi insistenţă, dar şi răbdare. Iar din punct de vedere al contactelor cu credincioşii importantă este legătura aceasta de la om la om şi, desigur, comunitatea adunată în rugăciune. Continuă să citești Patriarhul României s-a întâlnit cu preoţii din Protopopiatul Elveţiei

Comunicat de Presă al Secretariatului Sinaxei privind Sinaxa Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe, Chambésy, 21-27 ianuarie 2016

DSC_7477.2

La invitaţia Sanctităţii Sale Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Sinaxa Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe Autocefale a avut loc la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy-Geneva, în perioada 21 – 28 ianuarie 2016. La Sinaxă au fost prezenţi următorii Întâistătători:

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu

Patriarhul Teodor al Alexandriei

Patriarhul Teofil al Ierusalimului

Patriarhul Kiril al Moscovei

Patriarhul Irinej al Serbiei

Patriarhul Daniel al României

Patriarhul Neofit al Bulgariei

Patriarhul Ilia al Georgiei

Arhiepiscopul Hrisostom al Ciprului

Arhiepiscopul Anastasie al Albaniei

Arhiepiscopul Rastislav al Ţinuturilor Cehe şi Slovaciei

Următorii Întâistătători nu au putut fi prezenţi: Preafericirile Lor Patriarhul Ioan X al Antiohiei şi Mitropolitul Sava al Varşoviei şi al întregii Polonii, din motive de sănătate, şi Arhiepiscopul Ieronim al Atenei şi al întregii Elade, din motive personale. Totuşi, toţi cei trei Primaţi au fost reprezentaţi de către delegaţiile oficiale ale Bisericilor lor. Continuă să citești Comunicat de Presă al Secretariatului Sinaxei privind Sinaxa Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe, Chambésy, 21-27 ianuarie 2016

La lucrările Sfântului şi Marelui Sinod vor participa exclusiv delegaţiile Bisericilor Ortodoxe Autocefale

a

Sinaxa Primaţilor de Biserici Ortodoxe de la Centrul Ortodox de la Chambésy – Geneva, Elveția a ajuns la final. Lucrările întrunirii s-au încheiat miercuri, 27 ianuarie 2016, printr-o slujbă de Te Deum oficiată de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic.

Sfântul şi Marele Sinod va fi precedat de o sinaxă a Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe

După cum s-a hotărât în cadrul sinaxei, cu două zile înainte de începerea lucrărilor Sinodului Panortodox, Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe se vor întruni „pentru a ratifica anumite aspecte fie din partea organizatorilor, fie în legătură cu anumite documente”, a declarat pentru Radio TRINITAS Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon.

La lucrările Sinodului Panortodox nu vor participa observatori din cadrul altor culte creştine

Lucrările Sfântului şi Marelui Sinod se vor desfăşura în prezenţa exclusivă a delegaţiilor celor 14 biserici Ortodoxe Autocefale. La Sinaxa de la Chambésy s-a hotărât însă ca la festivităţile de deschidere şi de încheiere ale sinodului să asiste şi reprezentanţi ai altor Biserici creştine.

„Menţionăm că este vorba de numai câte un observator din partea Bisericilor Vechi-Orientale, din partea Bisericii Romano-Catolice, din partea Federaţiei Luterane Mondiale şi din partea Consiliului Mondial al Bisericilor. Din partea Bisericilor Vechi-Orientale amintim Biserica Coptă, Biserica Armeană, Biserica Etiopiană şi Biserica Siriano-Iacobită”, a explicat Mitropolitul Nifon.

Sinaxa Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe a avut loc la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy (Geneva) în perioada 22 – 27 ianuarie 2016. Continuă să citești La lucrările Sfântului şi Marelui Sinod vor participa exclusiv delegaţiile Bisericilor Ortodoxe Autocefale

Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hârbovăţ

1 ic

ORNAM1

Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hârbovăţ

Condacele şi icoasele: 

Condacul 1:

Apărătoarei şi conducătoarei neamurilor creştineşti, călăuzitoarei şi izbăvitoarei, cântări de laudă aducem noi, credincioşii care ne-am adunat înaintea Sfintei Tale Icoane, iară Tu, Sfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, ca Ceea ce ai îndurări nespuse, primeşte rugăciunea noastră ce o aducem înaintea Sfintei Tale Icoane Făcătoare de Minuni, ca în umilinţa inimii să-Ţi cântăm: Bucură-Te, cea plină de dar Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Laudă Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare.

 Icosul 1:

Stăpână! Primul care Ţi-a adus această laudă a fost Arhanghelul Gavriil, când Ţi-a binevestit că vei zămisli pe Fiul lui Dumnezeu. Iară, după preamărita Ta adormire, toate puterile cereşti îţi aduc pururea această laudă în ceruri. Deci, cum să cutezam noi, păcătoşii, a împreuna glasurile noastre cu ale celor fără de trupuri? Însă, amintindu-ne de îndurarea Ta către toţi câţi se pocăiesc, cu frică şi cu dragoste îţi grăim unele ca acestea: Continuă să citești Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hârbovăţ

Istoria Icoanei Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hârbovăţ

1 _5

ORNAM1

Mănăstirea Hârbovăţ este una dintre mănăstirile importante de pe teritoriul ţării noastre. Ea a fost întemeiată în secolul al XVII-lea de câţiva călugări, fugiţi din Rusia din cauza persecuţiilor uniaţilor. Denumirea de Gârbâvăţ, este dată acestei mănăstiri deoarece primul ei stareţ, ieroshimonahul Ioanichie, era gărbov şi mănăstirea s-a numit: ,,a gârbovului”, iar mai târziu ,,Gârbovăţului”. Această mănăstire este renumită nu numai prin valoarea ei istorică, ci şi prin cinstirea icoanei făcătore de minuni a Maicii Domnului ce se afla la această mănăstire.

Una din icoanele făcătoare de minuni a Maicii Domnului cinstite în ţara noastră este Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la mănăstirea Hârbovăţ. Creştinii din întreaga ţară vin şi se închină ei înălţând rugăciuni cerând iertare de păcate şi mila sa. Această icoană este foarte importantă, nu numai prin valoarea ei spirituală ci şi prin istoria ei. Sfânta icoană a Maicii Domnului a fost adusă la mănăstirea Hârbovăţului, în jurul secolului al XVIII-lea, când stareţ al acestei mănăstiri era egumenul Pahomie. Acest egumen datorită vieţuirii sale avea mulţi fii duhovniceşti, unul dintre ei era şi colonelul Nicolae Alexei Albaduev, un nobil din Moscova. În anul 1790 acest colonel a venit în postul Crăciunului la duhovnicul său să se măsturisească şi să se împărtăşească cu Sfintele Taine. După ce s-a împărtășit cu Sfintele Taine, colonelul Nicolae Alexei, a procurat un cal neânvăţat de la stareşul mănăstirii pentru ai uşura drumul spre casă. Dorind să plece spre casă pe data de 14 Decembrie, a încălecat pe acest cal tânăr şi neînvăţat, iar calul trântind-ul jos colonelul a murit. Pe data de 17 Decembrie trupul decedatului a fost înmormântat în incinta bisericii vechi lângă icoana Sf. Nicolae. Continuă să citești Istoria Icoanei Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hârbovăţ

Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hârbovăţ va fi adusă spre închinare la Biserica „Sfântul Haralambie” din Constanţa

icoana-maicii-domnului-de-la-harbovat2

Icoana Maicii Domnului apărătoarea și ocrotitoarea Moldovei adusă spre închinare la biserica „Sf. Haralambie” din Constanța

În prima decadă a lunii februarie biserica „Sfântul Haralambie” din Constanța își cinstește hramul. Ca în fiecare an, evenimentul este un prilej de sărbătoare la care participă nu doar enoriașii, ci foarte mulți constănțeni. În acest an, încă de luni, 1 februarie, la ora 18.00, va fi adusă, pentru prima dată în Constanța, o icoană veche de peste 200 de ani. Este vorba despre icoana Maicii Domnului apărătoarea și ocrotitoarea Moldovei, adusă de la mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”, Hârbovăț (Republica Moldova), de o delegație condusă de părintele stareț, arhimandritul Spiridon Marin. Credincioșii constănțeni vor putea cinsti această icoană a Maicii Domnului până în data de 15 februarie.

Mănăstirea Hârbovăţului deține icoana din secolul al XVIII-lea, pe când stareţ era egumenul Pahomie. Icoana, păstrată cu sfințenie generații de-a rândul în familia colonelului Nicolae Alexei Albaduev, a fost dăruită mănăstirii în urma unei tragice întâmplări. După ce colonelul s-a spovedit părintelui Pahomie, în decembrie 1790, a plecat spre casă cu un cal tânăr și neînvățat, care l-a trântit și a murit. Până în anul 1812, mănăstirea a fost reconstruită de trei, după trei incendii, și, de fiecare dată, icoana a fost găsită în cenușă, cu fața în jos, nearsă, cu toate că era pictată pe pânză şi lipită pe un lemn de tei.
Prin rugăciune în fața icoanei, mulți bolnavi și-au găsit alinare sufletească și trupească, vindecându-se de paralizii, arsuri, probleme psihiatrice, cardiace, etc.

Preot Ciprian Stanca  – Parohia „Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie” Constanța

Sinaxa Primaţilor de Biserici Ortodoxe se apropie de final

3

Primaţii Bisericilor Ortodoxe, reuniţi la Centrul Ortodox de la Chambésy – Geneva, Elveția, s-au decis asupra mai multor teme care vor fi discutate la Sfântul şi Marele Sinod. Prima hotărâre luată în cadrul sinaxei de la Geneva a vizat schimbarea locului desfăşurării Sinodului Panortodox din anul 2016. Concluziile sinaxei vor fi validate, în cursul zilei de astăzi (27 ianuarie 2016), de către Întâistătătorii şi reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe locale, urmând ca ulterior să fie făcute publice.

     Sfântul şi Marele Sinod va avea loc în Creta

Întâistătătorii de Biserici Ortodoxe au hotărât ca Sfântul şi Marele Sinod să aibă loc în insula grecească Creta. Locul de desfăşurare a Sinodului Panortodox a fost schimbat datorită contextului geopolitic actual, dar şi pentru că s-a dorit organizarea acestui eveniment important într-o ţară eminamente ortodoxă. Continuă să citești Sinaxa Primaţilor de Biserici Ortodoxe se apropie de final

A V-a zi a Sinaxei de la Chambésy

2

Lucrările Sinaxei Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe s-au desfășurat și astăzi, 26 ianuarie 2016, la Centrul Patriarhiei Ecumenice din Chambésy, Elveția.

Mai multe informaţii cu privire la ziua a V-a a lucrărilor a oferit pentru Radio TRINITAS Pr. Teodor Gradinaciuc.

„Discuţiile s-au axat şi astăzi asupra temelor care vor fi tratate de Sfântul şi Marele Sinod asupra regulamentului acestuia, dar au avut loc şi discuţii practice cu privire la locul desfăşurării. Este deja cunoscut faptul că Sinodul nu va mai avea loc la Constantinopol în Biserica Sfânta Irina cum era prevăzut, ci în Creta, deoarece s-a dorit organizarea lui într-o ţară ortodoxă. În această seară, după şedinţa de lucru, vor fi prezentate primele concluzii ale discuţiilor din aceste zile şi hotărârile care au fost luate de Ierarhii Întâistătători întruniţi în Sinaxă. Tot în această seară, Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Locale şi delegaţiile lor vor merge la Institutul Ecumenic din Bossey unde Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a fost profesor în perioada 1980 – 1988”.

Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române este condusă de Patriarhul României, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Continuă să citești A V-a zi a Sinaxei de la Chambésy

„Chambésy: Discuții privind impedimentele la căsătorie și misiunea Bisericilor Ortodoxe în lume”

1.

Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe din întreaga lumea continuă zilele acestea la Centrul Ecumenic de la Chambésy – Geneva, Elveția. Delegația Bisericii Ortodoxe Române este condusă de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.

În a doua zi a întrunirii, sâmbătă, 23 ianuarie 2016, s-a hotărât instituirea unui comitet de redactare pentru regulamentul de desfășurare a Sfântului și Marelui Sinod.

De asemenea, duminică seara, 24 ianuarie 2016, au fost discutate mai multe teme, dar s-a insistat mai mult pe două dintre ele şi anume, impedimentele la căsătorie şi misiunea Bisericilor Ortodoxe locale la promovarea idealurilor creştine ale păcii, libertăţii, frăţietăţii şi dragostei între popoare, teme care au fost continuate şi astăzi. Continuă să citești „Chambésy: Discuții privind impedimentele la căsătorie și misiunea Bisericilor Ortodoxe în lume”

Patriarhul României s-a întâlnit cu Patriarhul Ecumenic

DSC_7440

Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic, Bartolomeu al Constantinopolului l-a primit la reşedinţa Sa din Chambésy, pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, azi, 25 ianuarie 2016.

În timpul acestei întâlniri, Patriarhul României a oferit Patriarhului Ecumenic Ordinul Sfântul Ioan Gură de Aur, precum şi Medalia Omagială Sfântul Ioan Gură de Aur şi o icoană a sfântului, ca urmare a faptului că anul 2015 a fost Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur în Patriarhia Română.

Arhiepiscopul Constantinopolului, Patriarhul Ecumenic a mulţumit pentru darurile oferite şi a apreciat contribuţia delegaţiei Patriarhiei Române la lucrările Sinaxei Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe, care se desfăşoară în prezent la Chambésy.  Continuă să citești Patriarhul României s-a întâlnit cu Patriarhul Ecumenic

Evreii vandalizează porțile si zidurile Seminarului Ortodox din Ierusalim. Patriarhul reactionează

jerusalim

În Ierusalim, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 17 ianuarie, mai multe inscripții anti-creștine au fost realizate, din nou, pe ușa și pereții Scolii Patriarhale grec-ortodoxe de pe Muntele Sionului, și în cimitirele vecine armenesc și grec-ortodox. În același cartier, în apropiere de Poarta Sionului din Ierusalim, a fost vandalizata si abatia benedictina a Adormirii Maicii Domnului.

Printre cuvintele anti-creștine insemnate pe usi si pereti, se numarau indemnurile: “Moarte ereticilor creștini, dușmanii lui Israel”, “Creștinii în iad”, “Răzbunare pentru fiii lui Israel”, “Numele Lui (Iisus) și amintirea Lui să fi șterse”.

Vandalii au mai incercat, de asemenea, să rupă incuietoarea intrarii dinspre nord a Seminarului Ortodox, fără succes. Continuă să citești Evreii vandalizează porțile si zidurile Seminarului Ortodox din Ierusalim. Patriarhul reactionează

Poziţia BOR faţă de cererea catolicilor de a sărbători Paştele în aceeaşi zi

pf-daniel-aniversare-adriana-neagoe1

Negocieri la nivel înalt între Biserica Ortodoxă şi cea Catolică. Bisericile au dus negocieri pentru ca Paștele să fie sărbătorit la aceeași dată și de ortodocși și de catolici. Discuțiile pleacă de la mesajul Papei Francisc, care a invitat bisericile inca de anul trecut sa schimbe data acestei sarbatori importante. Biserica Catolica a inceput oficial tratativele, cu cea Anglicana, in timp ce mai multe Biserici Ortodoxe, au fost si ele de acord, cu aceasta schimbare. Continuă să citești Poziţia BOR faţă de cererea catolicilor de a sărbători Paştele în aceeaşi zi

23 ianuarie 2016: Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril ținută după priveghere la catedrala „Înălțarea Sfintei Cruci” din Geneva

Всенощное бдение

 La 23 ianuarie 2016, în ajunul duminicii a 34-a după Cincizecime, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a oficiat privegherea la catedrala „Înălțarea Sfintei Cruci” din Geneva (Elveția) – biserica episcopală a Eparhiei Europei Occidentale a Bisericii Ortodoxe Ruse din Străinătate. După încheierea serviciului divin Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a adresat către participanți cu o predică.

Preafericirea Voastră, Înaltpreasfinţite Mitropolit Onufrie! Înaltpreasfințiile Voastre, Preasfințiile Voastre! Înaltpreasfinția Voastră, stăpâne Mihail! Scumpe părinte Pavel! Părinți, frați și surori!

Am oficiat aici serviciul divin cu un sentiment deosebit. În primul rând, din cauza despre care a vorbit deja stăpânul Mihail – este prima mea slujire în calitate de Patriarh în această  biserică. Dar și datorită faptului că exact acum 45 de ani am sosit la Geneva – am fost trimis încoace în calitate de paroh al parohiei Patriarhiei Moscovei și pentru activitate în Consiliul Mondial al Bisericilor. Continuă să citești 23 ianuarie 2016: Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril ținută după priveghere la catedrala „Înălțarea Sfintei Cruci” din Geneva

23 ianuarie 2016: Vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril în Elveția. Privegherea la Catedrala „Înălțarea Sfintei Cruci” din Geneva (Photo)

Всенощное бдение

 

Seara la 23 ianuarie 2016, în ajunul Duminicii a 34-a după Cincizecime, după Arătarea Domnului, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii Chiril a oficiat privegherea la Catedrala „Înălțarea Sfintei Cruci” din Geneva – biserica episcopală a Eparhiei Europei de Vest a Bisericii Ortodoxe Ruse din Străinătate.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

Sursa: patriarhia.ru

26 ianuarie 2016: Veșnica pomenire pentru Iosif cel sfânt și milostiv al Moldovei

1 dsc_4918

La Catedrala Mitropolitană din Iași s-a făcut astăzi pomenire pentru Mitropolitul Iosif Naniescu – de la a cărui trecere la Domnul s-au împlinit 114 ani. Slujba de pomenire a fost săvârșită în continuarea dumnezeieștii Liturghii de către Preasfințitul Părinte Calinic, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi.

Credincioșii au fost prezenți într-un număr impresionant și, cu lacrimi în ochi, s-au rugat pentru sufletul mitropolitului și pentru apropierea de momentul în care Iosif Naniescu va fi canonizat.

Numit încă din timpul vieții sale „cel sfânt şi milostiv”, Iosif Naniescu a fost, timp de 27 de ani, mitropolit al Moldovei. El a continuat opera începută de Mitropolitul Veniamin Costachi, finalizând construcţia catedralei. Milostenia Mitropolitului Iosif Naniescu a rămas în conştiinţa tuturor. Ajuta oamenii săraci şi toţi cerşetorii din oraş, îmbrăca în fiecare an zeci de elevi şi studenţi şi le oferea, zilnic, hrană la bucătăria mitropoliei. Alte sute primeau bani pentru cărţi şi taxe şcolare.

Continuă să citești 26 ianuarie 2016: Veșnica pomenire pentru Iosif cel sfânt și milostiv al Moldovei

Bucurie duhovnicească pentru toţi românii: Patriarhia Ierusalimului va proclama canonizarea Sfântului Ioan Iacob de la Neamţ

iacob

ORNAM1

Patriarhia Ierusalimului va proclama duminică, 31 ianuarie 2016, canonizarea Sfântului Ioan Iacob de la Neamţ, informează părintele Arhimandrit Teofil Anăstăsoaie, Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte şi Superiorul Aşezămintelor Româneşti de la Ierusalim, Ierihon şi Iordan. Patriarhia Română va fi reprezentată la eveniment de către o delegaţie a Bisericii noastre condusă de Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor. 

Proclamarea oficială a canonizării Sfântului Ioan Iacob va avea loc la Mănăstirea Sfântul Cuvios Gheorghe de la Hozeva. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, împreună cu mai mulţi ierarhi, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi. 

Hotărârea de proclamare a canonizării Sfântului Ioan Iacob de la Neamţ a fost luată în şedinţa Sfântului Sinod al Patriarhiei Ierusalimului, din toamna anului 2015. 

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul Sfinţilor în 20 iunie 1992, sub numele de Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ, având zi de prăznuire 5 august, data trecerii sale la Domnul.  Continuă să citești Bucurie duhovnicească pentru toţi românii: Patriarhia Ierusalimului va proclama canonizarea Sfântului Ioan Iacob de la Neamţ