Arhivă

Arhivă pentru ianuarie, 2016

Predica Sf. Ioan Gură de Aur la Tăierea împrejur a Domnului

ianuarie 31st, 2016 1 comentariu

 Predica Sf. Ioan Gură de Aur la Tăierea împrejur a Domnului

Şi a coborât cu ei şi a venit în Nazaret şi le era supus (Luca 2, 51)

 

Despre creşterea copiilor

Când Apostolul vorbeşte despre însuşirile cele bune ale unei văduve, aminteşte, mai înainte de toate, că ea trebuie să fi crescut copii (I Timotei 5, 9-10).

Însă cuvântul „creştere” el nu-l ia într-un înţeles obştesc, de jos, precum mulţi înţeleg aceasta, că adică văduva nu trebuie să fi lăsat copiii săi să moară de foame. Chiar singură, puterea firii unei mame nu ar fi îngăduit aceasta, şi de aceea nu este trebuinţă de vreo lege ca văduva să nu lase copiii săi flămânzi. Apostolul vorbeşte aici despre creşterea întru cucernicie şi dreptate. Iar mamele care nu îşi cresc aşa copiii lor sunt mai rele decât cele ce îşi omoară copiii. Aceasta trebuie să se zică nu numai femeilor, ci şi bărbaţilor. Mulţi părinţi îşi dau toată truda ce se poate gândi pentru ca să agonisească fiului lor un cal bun, o casă frumoasă, o moşie preţioasă, dar pentru ca el să dobândească un suflet nobil şi un simţământ cucernic, nu se îngrijesc cât de puţin. Şi tocmai aceasta duce toată lumea în neorânduială, că noi nu creştem copiii noştri după cuviinţă şi ne îngrijim numai pentru averea lor, şi nu pentru sufletele lor. Aceasta este cu adevărat cea mai mare nebunie. Căci fie averea cât de mare şi cât de însemnată, dacă acela care are să o moştenească nu este îmbunătăţit şi drept, ea trebuie a se socoti ca şi pierdută; ba încă unui astfel de om, averea îi este chiar spre pierzare şi îl duce încă mai sigur şi mai adânc în iad. Dimpotrivă, dacă sufletul este nobil şi îmbunătăţit, el, şi sărac fiind, va fi fericit. De aceea, noi trebuie să ne îngrijim să nu-i facem bogaţi în aur, argint şi în alte lucruri asemenea, ci să fie foarte bogaţi în cucernicie, în dreptate şi în fapta cea bună; să nu aibă multe trebuinţe şi să nu umble cu ardoare după bunurile şi după plăcerile pământeşti. Trebuie să fim cu luare aminte asupra ieşirii şi intrării lor, asupra purtării, umblării şi asupra prietenilor lor, ştiind că cine este leneş întru aceasta nu poate nădăjdui iertarea de la Dumnezeu. Dacă purtarea de grijă pentru mântuirea altor oameni este una dintre cele mai mari datorii ale noastre, precum zice Apostolul: „Nimeni să nu caute folosul său, ci folosul altuia” (I Corinteni 10, 24), cu cât mai mult fiecare va trebui să fie răspunzător pentru îngrijirea de mântuirea copiilor săi! Dumnezeu va zice către fiecare tată: „Nu am dat Eu copil dintru început în casa ta? Nu te-am pus Eu pe tine învăţător, crescător, îngrijitor şi stăpân al lui? Nu am pus Eu în mâinile tale toată puterea asupra lui? Când el era încă gingaş, ţi l-am dat ţie, ca să-l formezi şi să-l orânduieşti”. Ce iertare poţi nădăjdui, când tu pregeţi şi treci cu vederea creşterea lui? Sau ce poţi tu, oare, să zici spre dezvinovăţirea ta? Poate că fiul tău este greu de înfrânat şi îndărătnic. Dar la aceasta trebuia să gândeşti de mai înainte, când el era încă mic şi uşor se putea înfrâna; de atunci să te fi îngrijit a-l îmblânzi, a-l obişnui la datoriile lui, a-l aduce la orânduială şi a stârpi bolile sufletului său. Citeşte mai departe…
Categories: Predici Tags:

Protopresbiter Teodor Zisis privind Soborul Panortodox (Conferinţă de presă – 22 ianuarie 2016)

ianuarie 30th, 2016 Fără comentarii

Categories: Fără categorie Tags:

Patriarhul României s-a întâlnit cu preoţii din Protopopiatul Elveţiei

ianuarie 29th, 2016 Fără comentarii

DSC_8239

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, aflat la Geneva cu prilejul participării la Sinaxa Panortodoxă ce a avut loc la Chambesy, s-a întâlnit joi seară, 28 ianuarie 2016, cu preoţii din Protopopiatul Elveţiei. La întâlnire au fost prezenţi Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Centrale şi Meridionale, precum şi Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei.

În cadrul întrevederii, Preafericirea Sa a apreciat activitatea comunităților ortodoxe românești din diaspora ca fiind bogată, înțeleaptă și dinamică. De asemenea, Patriarhul României a îndemnat la o mai mare grijă față de copii și tineret și a încurajat învățarea limbii române, pe lângă limba statului în care locuiesc, importantă în acest sens fiind şi misiunea preoților în sânul comunităților românești din diaspora.

„Ne bucurăm că numărul parohiilor a crescut şi aceasta înseamnă o realizare misionară, pastorală, deoarece a crescut şi numărul credincioşilor români care au venit în Elveţia. Cunoaştem că activitatea pe care o desfăşuraţi este una dinamică, bogată şi în acelaşi timp înţeleaptă, fiindcă nu se pot face toate lucrările imediat exact cum am dori, ci trebuie şi insistenţă, dar şi răbdare. Iar din punct de vedere al contactelor cu credincioşii importantă este legătura aceasta de la om la om şi, desigur, comunitatea adunată în rugăciune. Citeşte mai departe…

Comunicat de Presă al Secretariatului Sinaxei privind Sinaxa Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe, Chambésy, 21-27 ianuarie 2016

ianuarie 28th, 2016 Fără comentarii

DSC_7477.2

La invitaţia Sanctităţii Sale Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Sinaxa Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe Autocefale a avut loc la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy-Geneva, în perioada 21 – 28 ianuarie 2016. La Sinaxă au fost prezenţi următorii Întâistătători:

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu

Patriarhul Teodor al Alexandriei

Patriarhul Teofil al Ierusalimului

Patriarhul Kiril al Moscovei

Patriarhul Irinej al Serbiei

Patriarhul Daniel al României

Patriarhul Neofit al Bulgariei

Patriarhul Ilia al Georgiei

Arhiepiscopul Hrisostom al Ciprului

Arhiepiscopul Anastasie al Albaniei

Arhiepiscopul Rastislav al Ţinuturilor Cehe şi Slovaciei

Următorii Întâistătători nu au putut fi prezenţi: Preafericirile Lor Patriarhul Ioan X al Antiohiei şi Mitropolitul Sava al Varşoviei şi al întregii Polonii, din motive de sănătate, şi Arhiepiscopul Ieronim al Atenei şi al întregii Elade, din motive personale. Totuşi, toţi cei trei Primaţi au fost reprezentaţi de către delegaţiile oficiale ale Bisericilor lor. Citeşte mai departe…

Categories: SFÂNTUL ȘI MARELE SINOD, ŞTIRI Tags:

La lucrările Sfântului şi Marelui Sinod vor participa exclusiv delegaţiile Bisericilor Ortodoxe Autocefale

ianuarie 28th, 2016 Fără comentarii

a

Sinaxa Primaţilor de Biserici Ortodoxe de la Centrul Ortodox de la Chambésy – Geneva, Elveția a ajuns la final. Lucrările întrunirii s-au încheiat miercuri, 27 ianuarie 2016, printr-o slujbă de Te Deum oficiată de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic.

Sfântul şi Marele Sinod va fi precedat de o sinaxă a Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe

După cum s-a hotărât în cadrul sinaxei, cu două zile înainte de începerea lucrărilor Sinodului Panortodox, Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe se vor întruni „pentru a ratifica anumite aspecte fie din partea organizatorilor, fie în legătură cu anumite documente”, a declarat pentru Radio TRINITAS Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon.

La lucrările Sinodului Panortodox nu vor participa observatori din cadrul altor culte creştine

Lucrările Sfântului şi Marelui Sinod se vor desfăşura în prezenţa exclusivă a delegaţiilor celor 14 biserici Ortodoxe Autocefale. La Sinaxa de la Chambésy s-a hotărât însă ca la festivităţile de deschidere şi de încheiere ale sinodului să asiste şi reprezentanţi ai altor Biserici creştine.

„Menţionăm că este vorba de numai câte un observator din partea Bisericilor Vechi-Orientale, din partea Bisericii Romano-Catolice, din partea Federaţiei Luterane Mondiale şi din partea Consiliului Mondial al Bisericilor. Din partea Bisericilor Vechi-Orientale amintim Biserica Coptă, Biserica Armeană, Biserica Etiopiană şi Biserica Siriano-Iacobită”, a explicat Mitropolitul Nifon.

Sinaxa Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe a avut loc la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy (Geneva) în perioada 22 – 27 ianuarie 2016. Citeşte mai departe…

Categories: SFÂNTUL ȘI MARELE SINOD, ŞTIRI Tags:

1-10 februarie 2016: Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hârbovăţ va fi adusă spre închinare la Biserica „Sfântul Haralambie” din Constanţa (Video)

ianuarie 28th, 2016 Fără comentarii

Categories: Anunţuri, ORTODOXIE, ŞTIRI, VIDEO Tags:

Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hârbovăţ

ianuarie 28th, 2016 Fără comentarii

1 ic

ORNAM1

Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hârbovăţ

Condacele şi icoasele: 

Condacul 1:

Apărătoarei şi conducătoarei neamurilor creştineşti, călăuzitoarei şi izbăvitoarei, cântări de laudă aducem noi, credincioşii care ne-am adunat înaintea Sfintei Tale Icoane, iară Tu, Sfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, ca Ceea ce ai îndurări nespuse, primeşte rugăciunea noastră ce o aducem înaintea Sfintei Tale Icoane Făcătoare de Minuni, ca în umilinţa inimii să-Ţi cântăm: Bucură-Te, cea plină de dar Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Laudă Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare.

 Icosul 1:

Stăpână! Primul care Ţi-a adus această laudă a fost Arhanghelul Gavriil, când Ţi-a binevestit că vei zămisli pe Fiul lui Dumnezeu. Iară, după preamărita Ta adormire, toate puterile cereşti îţi aduc pururea această laudă în ceruri. Deci, cum să cutezam noi, păcătoşii, a împreuna glasurile noastre cu ale celor fără de trupuri? Însă, amintindu-ne de îndurarea Ta către toţi câţi se pocăiesc, cu frică şi cu dragoste îţi grăim unele ca acestea: Citeşte mai departe…

Categories: Acatiste, Rugăciuni Tags:

Istoria Icoanei Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hârbovăţ

ianuarie 28th, 2016 Fără comentarii

1 _5

ORNAM1

Mănăstirea Hârbovăţ este una dintre mănăstirile importante de pe teritoriul ţării noastre. Ea a fost întemeiată în secolul al XVII-lea de câţiva călugări, fugiţi din Rusia din cauza persecuţiilor uniaţilor. Denumirea de Gârbâvăţ, este dată acestei mănăstiri deoarece primul ei stareţ, ieroshimonahul Ioanichie, era gărbov şi mănăstirea s-a numit: ,,a gârbovului”, iar mai târziu ,,Gârbovăţului”. Această mănăstire este renumită nu numai prin valoarea ei istorică, ci şi prin cinstirea icoanei făcătore de minuni a Maicii Domnului ce se afla la această mănăstire.

Una din icoanele făcătoare de minuni a Maicii Domnului cinstite în ţara noastră este Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la mănăstirea Hârbovăţ. Creştinii din întreaga ţară vin şi se închină ei înălţând rugăciuni cerând iertare de păcate şi mila sa. Această icoană este foarte importantă, nu numai prin valoarea ei spirituală ci şi prin istoria ei. Sfânta icoană a Maicii Domnului a fost adusă la mănăstirea Hârbovăţului, în jurul secolului al XVIII-lea, când stareţ al acestei mănăstiri era egumenul Pahomie. Acest egumen datorită vieţuirii sale avea mulţi fii duhovniceşti, unul dintre ei era şi colonelul Nicolae Alexei Albaduev, un nobil din Moscova. În anul 1790 acest colonel a venit în postul Crăciunului la duhovnicul său să se măsturisească şi să se împărtăşească cu Sfintele Taine. După ce s-a împărtășit cu Sfintele Taine, colonelul Nicolae Alexei, a procurat un cal neânvăţat de la stareşul mănăstirii pentru ai uşura drumul spre casă. Dorind să plece spre casă pe data de 14 Decembrie, a încălecat pe acest cal tânăr şi neînvăţat, iar calul trântind-ul jos colonelul a murit. Pe data de 17 Decembrie trupul decedatului a fost înmormântat în incinta bisericii vechi lângă icoana Sf. Nicolae. Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hârbovăţ va fi adusă spre închinare la Biserica „Sfântul Haralambie” din Constanţa

ianuarie 27th, 2016 Fără comentarii

icoana-maicii-domnului-de-la-harbovat2

Icoana Maicii Domnului apărătoarea și ocrotitoarea Moldovei adusă spre închinare la biserica „Sf. Haralambie” din Constanța

În prima decadă a lunii februarie biserica „Sfântul Haralambie” din Constanța își cinstește hramul. Ca în fiecare an, evenimentul este un prilej de sărbătoare la care participă nu doar enoriașii, ci foarte mulți constănțeni. În acest an, încă de luni, 1 februarie, la ora 18.00, va fi adusă, pentru prima dată în Constanța, o icoană veche de peste 200 de ani. Este vorba despre icoana Maicii Domnului apărătoarea și ocrotitoarea Moldovei, adusă de la mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”, Hârbovăț (Republica Moldova), de o delegație condusă de părintele stareț, arhimandritul Spiridon Marin. Credincioșii constănțeni vor putea cinsti această icoană a Maicii Domnului până în data de 15 februarie.

Mănăstirea Hârbovăţului deține icoana din secolul al XVIII-lea, pe când stareţ era egumenul Pahomie. Icoana, păstrată cu sfințenie generații de-a rândul în familia colonelului Nicolae Alexei Albaduev, a fost dăruită mănăstirii în urma unei tragice întâmplări. După ce colonelul s-a spovedit părintelui Pahomie, în decembrie 1790, a plecat spre casă cu un cal tânăr și neînvățat, care l-a trântit și a murit. Până în anul 1812, mănăstirea a fost reconstruită de trei, după trei incendii, și, de fiecare dată, icoana a fost găsită în cenușă, cu fața în jos, nearsă, cu toate că era pictată pe pânză şi lipită pe un lemn de tei.
Prin rugăciune în fața icoanei, mulți bolnavi și-au găsit alinare sufletească și trupească, vindecându-se de paralizii, arsuri, probleme psihiatrice, cardiace, etc.

Preot Ciprian Stanca  – Parohia „Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie” Constanța

Categories: Anunţuri, ŞTIRI Tags:

LAVRA SVEATOGORSK

ianuarie 27th, 2016 Fără comentarii

Categories: ORTODOXIE, VIDEO Tags: