SINAXA ÎNTÂISTĂTĂTORILOR BISERICILOR ORTODOXE LOCALE ÎN CHAMBESY. SFÂNTA LITURGHIE OFICIATĂ ÎN BISERICA „SFÂNTUL APOSTOL PAVEL” DIN CHAMBESY (PHOTO)

Литургия

24 ian 2016 Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Locale au oficiat Sfânta Liturghie în Biserica Sfântul Apostol Pavel din Chambésy (Elveția). 

Foto: O. Carlsbad 

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al Întregii Rusii

Sursa: patriarhia.ru

PREAFERICITUL PATRIARH AL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII CHIRIL A LUAT CUVÂNTUL LA SINAXA ÎNTÂISTĂTĂTORILOR BISERICILOR ORTODOXE LOCALE DE LA CHAMBESY (VIDEO)

Синаксис

22 ianuarie 2016 23:54

 La 22 ianuarie 2016, în Centrul Ortodox al Patriarhiei Constantinopolului în  Chambésy (Elveția), a început Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe    Locale. Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril s-a adresat  cu o alocuțiune către participanții la ea.

 La începutul discursului său Preafericitul Stăpân a menționat că fiecare  întâlnire a Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe este un eveniment care  poartă o semnificație specială. „Este  o posibilitate de a face schimb de opinii,  de pus în discuție problemele care ne frământă, de adoptat decizii coordonate  pe marginea chestiunilor de importanță panortodoxă. Dar mai întâi de toate  este o posibilitate de a simți din nou unitatea noastră, în special, când toți  împreună ne împărtășim de la un Potir unic, încât noi toți suntem un Trup întru Hristos”, a menționat Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril, exprimându-și, de asemenea, recunoștința Sanctității Sale Patriarhului Constantinopolului Bartolomeu, care a fost inițiatorul și organizatorul prezentei întâlniri.

Apoi Sanctitatea Sa a abordat în discursul său diverse aspecte ale pregătirii pentru Soborul Panortodox.

„Adunându-ne împreună, noi conștientizăm cu claritate că Biserica noastră este Una și Sobornicească, că păstrarea și fortificarea unității ei este grija primordială, care stă la baza  întregii noastre slujiri. Sfântul și Marele Sobor este chemat să devină o mărturie vizibilă, clară, convingătoare a unității Bisericii Ortodoxe și noi înțelegem cu toții că Soborul poate deveni atare doar în cazul în care el va oglindi o adevărată coeziune de concepții ale Bisericilor Ortodoxe Locale. Pentru dobândirea unei atare coeziuni trebuie ca noi cu toții să muncim susținut în perioada antesobornicească”, a subliniat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse.

În acest context Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a constatat cu satisfacție că „îngrijorarea de lipsa recunoașterii panortodoxe a Preafericitului Mitropolit Rostislav, Întâistătătorul Bisericii pământurilor Cehiei şi a Slovaciei, pe care de multe ori a exprimat-o atât Patriarhia Moscovei, cât și alte Biserici, a fost auzită și Preafericirea Sa este prezent azi în rândurile noastre, căpătând recunoașterea meritată din partea tuturor Bisericilor Locale”.

Vorbind despre problemele care împiedică coeziunea deplină de idei printre Bisericile Ortodoxe Locale, Patriarhul Chiril și-a exprimat regretul în legătură cu periclitarea comunicării dintre Patriarhia Antiohiei și cea a Ierusalimului. Refacerea acestei comunicări, conform convingerii Sanctității Sale, este o sarcină esențială în zilele noastre, când întreaga lume  privește cu alarmă la evenimentele ce au loc în Orientul Apropiat, doar „anume de la comunitățile religioase din această regiune oamenii așteaptă, în primul rând, un model de coeziune, de hotărâre de a depăși toate distorsiunile”.

În timpul alocuțiunii sale Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a redat cu de-a amănuntul situația Bisericii în Ucraina. „Actualmente în mod forțat au fost răpite 30 de biserici, aparținând Bisericii Ortodoxe din Ucraina, încă 10 se află sub amenințarea atacurilor schismaticilor și naționaliștilor, care prezintă cele întâmplate ca fiind o trecere benevolă a credincioșilor la așa-numita patriarhie a Kievului”, a comunicat Preafericitul Stăpân. „De fapt, este o acaparare banditească, de raider: o serie de persoane care nu au nimic comun cu comunitatea organizează o adunare, apoi cu ajutorul puterii locale falsifică documentele statutare, acaparează biserica cu forța naționaliștilor-ostași, iar comunitatea bisericii împreună cu preotul este aruncată afară!”.

Întâistătătorul Bisericii Ruse și-a exprimat adânca îngrijorare în legătură cu acțiunile unor ierarhi ai Mitropoliei Constantinopolului, care, vizitând Ucraina,  își manifestă susținerea față de schismatici în numele  Sanctități Sale Patriarhul Constantinopolului și astfel creează ispite în rândul credincioșilor și al clerului din Ucraina.

Este cu neputință să ne imaginăm, a continuat Patriarhul Chiril, ca în Elveția, Grecia sau într-o altă țară europeană să poată veni în vreo biserică ortodoxă reprezentanții unei alte confesii și „să ia decizie” că de acum înainte această biserică va aparține lor”. „Pe când în Ucraina această stare de lucruri e o realitate. Comunitățile Bisericii canonice, alungate din lăcașe, câștigă în toate instanțele de judecată, însă schismaticii și formațiunile lor semibanditești ignoră deciziile  judecătorești”, cu durere a menționat Preafericitul Stăpân.

În calitate de pildă strigătoare la cer a urii naționaliștilor față de credincioșii Bisericii canonice în Ucraina, Patriarhul Chiril a adus situația din satul Pticia, regiunea Rovno, subliniind că  adepții schismei „răspândesc răul, provocând în mod conștient conflictul interconfesional, scindează societatea ucraineană”.

„Adineauri unul din părtașii lor a declarat în mod public: faptul că mitropolitul Onufrie aparține până în prezent Bisericii canonice se explică prin simplul motiv că nu s-a găsit o armă potrivită de tortură – un fier de călcat sau un aparat de sudură. Este îngrozitor să ne imaginăm ce s-ar putea întâmpla, dacă acești bandiți ar dobândi legalizarea canonică și ar intra în mediul nostru”, a declarat Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril.

Sanctitatea Sa și-a exprimat recunoștința față de Bisericile Locale surori – în special față de cea a Alexandriei, a Antiohiei, a Ierusalimului, a Serbiei, a Bulgariei și a Poloniei – pentru rugăciunile și susținerea Bisericii Ortodoxe din Ucraina. „Sanctitatea Sa Patriarhul Serbiei Irineu mi-a scris pe bună dreptate, referindu-se la schismaticii ucraineni: acești oameni aparțin Ortodoxiei doar prin denumire și „disprețul lor față de normele moralei creștine, hotărârea de a urî, a spune minciuni și de a vărsa sânge este o mărturie vie în acest sens”, a comunicat Întâistătătorul Bisericii Ruse. Pentru astfel de oameni există  doar o singură cale în Biserică – prin pocăință. Noi suntem întrebați, de ce nu dorim să ne unim cu ei, ni se cere să începem un dialog aproape că de pe poziții egale. Dar ce fel de înțelegere poate exista între Hristos și Veliar?”

„Poporul ortodox al Ucrainei susține ca și mai înainte Biserica canonică”, a mărturisit Sanctitatea Sa Patriarhul, povestind despre procesiunea care a strâns zeci de mii de credincioși de ziua sărbătoririi sfântului întocmai cu apostolii cneaz Vladimir. „Eu cred în viitorul Bisericii Ortodoxe din Ucraina: credincioșii ei sunt uniți în osândirea schismei, iar violența și răutatea îi întăresc în nevoința lor de dragoste și credință”.

În continuare, Patriarhul Chiril a menționat în discursul său că procesul de pregătire a Soborului Panortodox s-a activizat simțitor. Sanctitatea Sa a stăruit asupra cauzelor nerespectării unui șir de însărcinări ale Sinaxei precedente a Întâistătătorilor în cadrul activității Comisiei speciale interortodoxe și a celei de-a cincea Adunări Panortodoxe antesobornicești, menționând, în special, importanța luării în considerare a pozițiilor tuturor Bisericilor Locale, care își îndeplinesc misiunea în diferite condiții. În acest context au fost pomenite unele propuneri, neauzite până în prezent, care au fost incluse în ultimii doi ani cu referire la temele ordinii de zi a Soborului Panortodox de un șir de Biserici Locale, inclusiv și de Bisericile Antiohiei, Ruse, Georgiei, Bulgariei, Serbiei. Întâistătătorul Bisericii Ruse și-a exprimat convingerea cu privire la necesitatea revizuirii proiectului documentului „Problema calendarului”, menționând că tema „unei determinări mai exacte a Paștelui” nu este actuală pentru Biserica Ortodoxă și poate doar trezi tulburări în rândul numeroșilor credincioși”.

O îngrijorare mare, conform spuselor Sanctității Sale, trezește proiectul documentului „Cu privire la impedimentele pentru căsătorie”, în care se conține doar o enumerare rigidă a impedimentelor canonice și nu este oglindită în nici un fel poziția Bisericii referitor la instituția familiei în lumea contemporană.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse consideră că una din cele mai importante direcții de activitate este tema „Autocefalia și modalitatea proclamării ei”, propunând să fie aprobat la Sobor acordul principal realizat deja la ședințele Comisiei interortodoxe pregătitoare cu privire la faptul că instituționalizarea unor noi Biserici autocefale trebuie să fie o lucrare la scară general-ortodoxă, care cere atingerea consensului de către toate Bisericile Ortodoxe Locale în fiecare caz în parte.

A fost subliniată, de asemenea, necesitatea cizelării proiectului documentului sobornicesc pe tema „Diaspora ortodoxă”.

Obiect de discuție desfășurată în alocuțiunea Sanctității Sale a fost și chestiunea cu privire la locul desfășurării Soborului, care a fost abordată mai înainte în adresarea Sanctității Sale Patriarhul Serbiei Irineu.

„După cum vedem, mai rămân multe probleme care trebuie soluționate în comun, pentru a face posibilă convocarea Sfântului și Marelui Sobor al Bisericii Ortodoxe. Sunt sigur: cauza adevărată a faptului că multe documente rămân până în ziua de azi necoordonate – nu e în existența unor opinii diametral opuse ale diferitor Biserici, ci în ineficiența metodologiei de pregătire a Soborului”, a subliniat Sanctitatea sa Patriarhul Chiril. În legătură cu aceasta Sanctitatea Sa și-a împărtășit experiența cu privire la activitatea Adunării Intersobornicești a Bisericii Ortodoxe Ruse în formatul unor discuții transparente, care permit fiecărui membru interesat al Bisericii să-și expună poziția.

„Consider că anume astfel, în mod deschis, trebuie să se desfășoare în continuare pregătirea Soborului, în caz dacă suntem cu adevărat interesați în desfășurarea lui cu succes”, a spus Întâistătătorul Bisericii Ruse, subliniind importanța publicării proiectelor documentelor sobornicești și depășirea deficitului de autenticitate a informației, care trezește suspiciuni la mulți credincioși.

„Sunt convins că publicarea proiectelor documentelor sobornicești și posibilitatea unei discuții libere pe marginea lor nu doar că nu va împiedica desfășurarea Soborului, dar ne va demonstra nouă și întregii lumi caracterul cu adevărat sobornicesc al Bisericii noastre, contribuind la întărirea unității panortodoxe”, a declarat Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril, chemând pe toți cei prezenți să se roage împreună Domnului pentru ajutor în munca comună întru binele Bisericii, pentru depășirea dificultăților care apar în calea desfășurării Soborului Panortodox.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

Sursa: patriarhia.ru

SINAXA ÎNTÂISTĂTĂTORILOR BISERICILOR ORTODOXE LOCALE ÎN CHAMBESY. SOSIREA PATRIARHULUI CHIRIL LA GENEVA. PRIMA ZI A LUCRĂRILOR (PHOTO)

Синаксис

22 ianuarie 2016, Preafericitul Patriarh al Moscovei și al Întregii Rusii Kirill a sosit la Geneva. În aceeași zi în Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice la Chambesy au debutat lucrările Sinaxei Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale. Patriarhul Kirill a adresat un cuvânt participanților săi.

Foto: O. Carlsbad

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al Întregii Rusii

Синаксис

Синаксис

Sursa: patriarhia.ru

Iubirea de vrajmasi este cea mai puternica armă

[ro]image1

Era vara lui 1974. Armata turca invadase Ciprul răspândind moarte. In Morfu a avut loc un eveniment impresionant. Soldatii turci au capturat 15 crestini ortodocsi. Ii duc in curtea unuia dintre cei cinsprezece, de profesie invatator si ii condamna la moarte.

Au fost momente tragice pentru cei ce isi asteapta moartea. Așteptau cu groază momentul în care comandantul turc va da ordinul <trageti>.

In acele clipe isi intorc gandul si inima la Nadejdea desnadajduitilor. Toti inalta rugaciuni fierbinți pentru ultima lor calatorie. Invatatorul se ruga intr-un mod aparte: << Dumnezeul meu, iarta-ne si primeste-ne langa Tine. Pomeneste-ne Doamne in imparatia Ta>>.

Comandantul turc vine. Se uita la soldatii inarmati, se uita cu ura si la cei ce vor fi ucisi. Arunca o privire sus. O viță se intinde si acopera gradina ca o boltă. Cere un ciorchine cu struguri, pentru a prelungi intentionat agonia prizonierilor. Ia ciorchinele. In timp ce se pregatea sa-l manance, aude vocea tare a dascalului: << Nu-l manca! Alaltaieri l-am stropit cu soluție! Este puternic otravit! Vei muri!>>

Comandantul ramane fara reactie. Plin de uimire intreaba: << Bine, bine de vreme ce stii ca peste putin voi da ordin sa fii impuscat, dece nu m-ai lasat sa mananc si astfel sa te razbuni?>>

Invatatorul ii raspunde cu seninatate si pace: << Sunt crestin. Si acum cand parasesc aceasta lume si ma voi infatisa inaintea lui Dumnezeu, nu doresc sa imi ingreunez sufletul cu un pacat asa de mare.>>

Turcul se emotioneaza inca o data. Se intoarce si spune soldatilor sai<< daca as gasi un asemenea turc, mi-as da pana si viata. Luati-va pustile si lasati-i pe toti liberi!>>

Puterea iubirii crestine este mai mare decât puterea armelor. Ea le invinge pe toate.

Continuă să citești Iubirea de vrajmasi este cea mai puternica armă

Întâistătătorii de Biserici Ortodoxe au oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Ap. Pavel” din Chambésy

1

Întâistătătorii de Biserici Ortodoxe Autocefale, participanţi la Sinaxa ce se desfăşoară zilele acestea la Chambésy – Geneva, au oficiat duminică, 24 ianuarie 2016, Sfânta Liturghie la Biserica Sfântul Apostol Pavel a Centrului Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy, Elveția.

Sfânta slujbă a fost săvârşită de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, împreună cu întâistătătorii tuturor Bisericilor Ortodoxe, între care s-a aflat şi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Patriarhul Ecumenic a ţinut şi un cuvânt de învăţătură din care redăm un fragment: „Astăzi noi punem un jalon istoric şi încredinţăm rugăciunii unui mare număr de oameni evenimentul apropiat al Sfântului şi Marelui Sinod. Suntem fideli continuităţii teologice a credinţei noastre în Iisus Hristos care se exprimă în acelaşi timp prin învăţătura Bisericii Apostolice şi a Sfinţilor Părinţi ai Bisericii. Întrucât Tradiţia noastră este bogată şi foarte vie, ea trebuie să afle cuvintele potrivite pentru a răspunde provocării timpului nostru. Sfântul şi Marele Sinod Ortodox va marca o etapă decisivă în viaţa Bisericii noastre. El nu se limitează la momentul în sine, ci trebuie înţeles ca un proces în desfăşurare, început în trecut şi care continuă în viitor. Deci, suntem hotărâţi sa proclamăm mesajul Ortodoxiei”.

Întâistătătorii de Biserici Ortodoxe participă zilele acestea la Sinaxa pentru pregătirea finală a Sfântului și Marelui Sinod Ortodox, programat pentru luna iunie a acestui an.

Sursa: basilica.ro

Arhim. Hrisostom Rădăşanu: CÂT COSTĂ UN ZÂMBET?

Cât costă un zâmbet?

arhim. Hrisostom Rădăşanu
 

Strigătul orbului din Ierihon se transmite şi astăzi, atât în celebrarea somptuoasă a Liturghiei bizantine, cât şi în plânsul smerit al celui ce caută mai presus de orice iertarea.

 strigat-mut
Edward Munch, „Strigătul”

Duminica a XXXI-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon), Luca 18, 35-43:

În vremea aceea, pe când Se apropia Iisus de Ierihon, un orb şedea lângă drum, cerşind. Şi, auzind el mulţimea care trecea, întreba ce se întâmplă. Şi i-au spus că trece Iisus Nazarineanul. Şi el a strigat, zicând: Iisuse, Fiul lui David, fie-Ţi milă de mine! Şi cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă, iar el cu mult mai mult striga: Fiule al lui David, fie-Ţi milă de mine! Şi oprindu-Se, Iisus a poruncit să-l aducă la El; şi apropiindu-se, l-a întrebat: Ce voieşti să-ţi fac? Iar el a zis: Doamne, să văd! Şi Iisus i-a zis: Vezi! Credinţa ta te-a mântuit. Şi îndată a văzut şi mergea după El, slăvind pe Dumnezeu. Şi tot poporul care văzuse a dat laudă lui Dumnezeu.

„Cinci sute! O mie! N-ai?”. Insistenţa cu care cere bani te face să te uiţi înspre dânsa… Şi neapărat trebuie să te întrebi: oare cere lei noi sau lei denominaţi? Zâmbetul aciuat în colţul gurii dispare însă cu repeziciune când vezi faţa celei care cere, când vezi trupul ei… „Cinci sute! O mie!”. Nu cere prea mult la urma urmei… Pentru ea timpul a rămas în loc pe vremea când încă se mai cerea o mie sau cinci sute de lei. Cizmele ei de cauciuc intră în contrast flagrant cu vitrinele unui nou deschis magazin de încălţăminte… aşijderea şi hainele ei fac de ruşine buticurile din apropiere care vând haine turceşti… ce să mai vorbim de miros… prezenţa ei este o batjocură la adresa civilizaţiei. Prin preajma ei unii îşi cară diplomatele pline cu acte sau cu alte lucruri valoroase… ea duce cu sine o plasă de plastic şi un băţ. „Cinci sute! O mie!”. Ce mai poţi lua cu banii ăştia astăzi? Te şi enervează cererea ei: numai atât? Nici nu ne mai uităm la ei când ne sunt daţi rest căci ne umplu inutil portofelele. Dar ei, ei îi trebuie cinci sute sau o mie… Continuă să citești Arhim. Hrisostom Rădăşanu: CÂT COSTĂ UN ZÂMBET?

Patriarhul României: „Un eveniment istoric important pentru a dezvolta practica sinodalităţii la nivel panortodox”

2

Sanctitatea Voastră,

Preafericirile Voastre,

Înaltpreasfinţiile Voastre,

Preasfinţiile Voastre,

Dragi fraţi în Hristos,

Mai întâi mulţumim lui Dumnezeu pentru acest eveniment binecuvântat care ne permite să exprimăm coresponsabilitatea noastră pentru viaţa întregii Ortodoxii şi de a lucra împreună pentru întrunirea viitorului Sfânt şi Mare Sinod Ortodox.

Suntem recunoscători Sanctităţii Sale Patriarhului Ecumenic Bartolomeu pentru că ne-a invitat la această Sinaxă (Adunare) a întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe la Centrul ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy (Elveţia).

Apreciem, de asemenea, lucrarea pe care au realizat-o reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe la ultimele întâlniri ale Comisiei speciale pregătitoare şi în timpul Conferinţei preconciliare (a V-a), chiar dacă mai există încă probleme de clarificat sau de rezolvat privind forma finală a textelor. Continuă să citești Patriarhul României: „Un eveniment istoric important pentru a dezvolta practica sinodalităţii la nivel panortodox”

Au debutat lucrările Sinaxei Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe

01_w747_h800_q100

Lucrările Sinaxei Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe au debutat vineri, 22 ianuarie 2016, în jurul orei 16:00 (ora României), la Geneva.

Evenimentul are loc la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy în perioada 22 – 27 ianuarie 2016. La sinaxă participă şi Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

În deschiderea lucrărilor, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, a oficiat o slujbă de Te Deum la Biserica Sfântul Apostol Pavel.

În cuvântul de deschidere, Sanctitatea Sa a mulţumit celorlalţi Întâistătători de Biserici Ortodoxe, precum şi delegaţilor, că au acceptat schimbarea locului desfăşurării sinaxei, de la reşedinţa Patriarhiei Ecumenice (Istanbul) la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy care este „dedicat slujirii unităţii panortodoxe, şi care a găzduit şi găzduieşte deja, de o vreme îndelungată, multe întâlniri interortodoxe şi pan-ortodoxe”.

Delegația Bisericii Ortodoxe Române este condusă de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și compusă din: Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal, Pr. Consilier patriarhal Michael Tiţa, Coordonatorul Sectorului de relaţii bisericeşti, interreligioase şi comunităţi bisericeşti externe, Pr. Prof. Viorel Ioniţă, Consilier patriarhal onorific, Pr. Consilier patriarhal Ştefan Ababei.

Sursa:  http://basilica.ro

Patriarhul Ecumenic: „Sfântul şi Marele Sinod este de interes direct şi vital atât pentru ortodocşi, cât şi pentru restul lumii creştine”

03s

În perioada 22 – 27 ianuarie 2016 se desfăşoară la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy lucrărileSinaxei Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe.

În deschiderea evenimentului, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, a adresat celor prezenţi un cuvânt în care a mulţumit celorlalţi Întâistătători de Biserici Ortodoxe, precum şi delegaţilor, că au acceptat schimbarea locului desfăşurării sinaxei, de la reşedinţa Patriarhiei Ecumenice (Istanbul) la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy care este „dedicat slujirii unităţii panortodoxe, şi care a găzduit şi găzduieşte deja, de o vreme îndelungată, multe întâlniri interortodoxe şi pan-ortodoxe.

În continuare, Patriarhul Ecumenic a vorbit despre temele care vor fi discutate la Sfântul şi Marele Sinod, teme care au fost stabilite la prima Conferinţă Panortodoxă Presinodală din anul 1976, şi anume:

  1. Diaspora ortodoxă;
  2. Autocefalia şi modul declarării acesteia;
  3. Autonomia şi modul declarării acesteia;
  4. Dipticele (Ordinea pomenirii Întâistătătorilor bisericilor ortodoxe la slujbe n.r.);
  5. Calendarul comun;
  6. Impedimente la căsătorie;
  7. Rânduielile bisericeşti privind postul;
  8. Relaţiile Bisericilor Ortodoxe cu restul lumii creştine;
  9. Ortodoxia şi mişcarea ecumenică;
  10. Contribuţia Bisericilor Ortodoxe locale la promovarea idealurilor creştine ale păcii, libertăţii, frăţietăţii şi dragostei între popoare;

Continuă să citești Patriarhul Ecumenic: „Sfântul şi Marele Sinod este de interes direct şi vital atât pentru ortodocşi, cât şi pentru restul lumii creştine”

Patriarhul României a ajuns la Geneva

9497066

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a ajuns astăzi, 22 ianuarie 2016, la Geneva. În perioada 22 – 28 ianuarie 2016are loc la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy (Geneva) Sinaxa Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe.

În cadrul acestei Sinaxe se vor discuta detaliile privind regulamentul de convocare, precum şi ordinea de zi a Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe care urmează să se întrunească în luna iunie a acestui an.

Lucrările Sinaxei vor începe la ora 15:00 (16:00 ora României) în Biserica stavropighială Sfântul Apostol Pavel. Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, în calitate de Preşedinte al Sinaxei, va adresa un cuvânt de deschidere. Continuă să citești Patriarhul României a ajuns la Geneva

BOTEZURI ÎN MASĂ ÎN MITROPOLIA KATANGA – CONGO (PHOTO)

kognko-9

Σαράντα Χρόνια ο Λόγος του Θεού μεταδίδεται είς την ευλογημένη χώρα του Κόγκο, όπου ελεύθερα κάποιος διακινείται και ευαγγελίζεται τον λόγον του Θεού.

Στην ευλογημένη Κατάγκα κάθε χρόνο προσέρχονται στους κόλπους της Εκκλησίας μας, πάνω από 1500 άνθρωποι.

Κατηχούμενοι πρώτα για ένα μεγάλο διάστημα κάτω υπό την επίβλεψη των υπευθύνων είτε στις πόλεις είτε στην ύπαιθρο.

Σήμερα 330 κατηχούμενοι απαρνήθηκαν τα έργα του σκόπους και ομολόγησαν την είς τον Αληθινόν Θεόν ημών, Ιησούν Χριστόν την ένταξί τους.

Ρίγη συγκινήσεως μας κατέλαβαν κατά την φρικτή ώρα της αποτάξεως των Σατανά, γι΄αυτό και πρό της βαφτίσεως εφύτρωσαν χίλιες δύο δυσκολίες, αλλα επεκράτησε το άγιον Θελημά Του.

Ακολούθησαν και οι γάμοι των νεοφυτίστων αδελφών μας και όλοι μας τους ευχηθήκαμε καινούργια και ευλογημένη ζωή να συνοδεύη τα έργα τους, και να βοηθήσουν και τους συντοπίτας τους νάβρουν την αληθινή πίστη.

Sursa: romfea.gr

19 ianuarie 2016: 659 DE COPII AU DEVENIT FINII PATRIARHULUI GEORGIEI! (Video)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Για την Romfea.gr | Σεραφείμ Σεργίου


Την εορτή των Θεοφανείων όπως είχε αναφέρει σε προηγούμενο ρεπορτάζ της η ROMFEA.GR ο Καθολικός Πατριάρχης Γεωργίας κ. Ηλίας, πραγματοποιήσε την Ακολουθία της βαπτίσεως σε δεκάδες παιδιά.

Να αναφερθεί πως το 2008, ο Προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας είχε ανακοινώσει ότι όσοι γόνεις φέρουν στο κόσμο τρίτο τέκνο και πάνω θα γίνεται ο ίδιος νονός.

Ιεράρχης της Εκκλησίας της Γεωργίας μιλώντας στην ROMFEA.GR ανέφερε πως, με την κίνηση αυτή ο Πατριάρχης βάπτισε πολλά βρέφη που επρόκειτο να δολοφονηθούν με άμβλωση.

„Μέχρι σήμερα μετά την ανακοίνωση του Πατριάρχη έχουν γεννηθει 28.000 παιδιά” συμπλήρωσε ο Ιεράρχης.

Continuă să citești 19 ianuarie 2016: 659 DE COPII AU DEVENIT FINII PATRIARHULUI GEORGIEI! (Video)

PRIMA ÎNTÂLNIRE A PATRIARHULUI ECUMENIC CU NOUL ÎNTÂISTĂTĂTOR AL BISERICII CEHIEI ŞI SLOVACIEI

01

Τον Αρχιεπίσκοπο Πρέσοβ Ραστισλάβ, που μόλις πριν λίγες ημέρες αναγνωρίσθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως Προκαθήμενος την Αυτοκεφάλου Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας, δέχθηκε για πρώτη φορά σε συνάντηση ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Continuă să citești PRIMA ÎNTÂLNIRE A PATRIARHULUI ECUMENIC CU NOUL ÎNTÂISTĂTĂTOR AL BISERICII CEHIEI ŞI SLOVACIEI

Sesiune consultativă a Sfântului Sinod al Patriarhiei Antiohiei privind viitorul Sinod Panortodox

a

Sfântul Sinod al Patriarhiei Antiohiei a discutat în ședința consultativă ținută luni, 11 ianuarie 2016, la Balamand despre lucrările care vor fi abordate la Sinodul Panortodox din acest an.  Ședința a fost prezidată de Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei și al întregului Orient, la care au participat episcopi din Siria, Liban și din diaspora. În cadrul ședinței s-a discutat despre modul în care trebuie să se pregătească Sinodul și viziunea pe care trebuie sa o aibă Antiohia în ceea ce privește principiile și mecanismele care vor sta la baza luării deciziilor și a participării la Sinod.

La sfârșitul ședinței, Preafericitul Părinte Ioan a ținut un cuvânt în care a subliniat importanța instaurării păcii în regiune și, în special, în Siria. Preafericitul Părinte Ioan a amintit și de cei care sunt încă răpiți, printre care se numără Mitropolitul ortodox Pavel Yazigi de Alep și Mitropolitul siro-iacobit Ioan Ibrahim de Alep. În ceea ce privește problema lipsei unui președinte ales în Liban, Patriarhul Antiohiei a insistat asupra găsirii unei soluții în acest sens.

Totodată, Patriarhul Ioan al Antiohiei a transmis tuturor urări de bine cu ocazia sfintelor sărbători. Preafericirea Sa a menționat, de asemenea, importanța păstrării unității întregii Biserici Ortodoxe în ceea ce privește abordarea provocărilor care vin din partea omului modern și a subliniat faptul că este nevoie ca viitorul Sinod Panortodox să elaboreze o mărturisire de credință ortodoxă unitară în ceea ce privește lumea de astăzi. Continuă să citești Sesiune consultativă a Sfântului Sinod al Patriarhiei Antiohiei privind viitorul Sinod Panortodox

SFÂNTUL GAVRIIL GEORGIANUL: Biserica simbolizează cerul. Să trec prin faţa ei şi să nu intru?

Coperta_Gavriil-Georgianul111

ORNAM1

Vedeţi şi:

ORNAM1

Un credincios povesteşte:

„Într-o zi, ieşind din biserică împreună cu Părintele Gavriil, el îşi făcea cruce. Imediat ce ne-am îndepărtat câţiva metri, s-a întors deodată către biserică şi a început să… scuipe! Apoi, trecând pe lângă o tavernă, îşi făcea din nou cruce. Desigur, acestea le făcea adesea, dar nu mi le puteam explica şi nu mi-am putut stăpâni curiozitatea până nu l-am întrebat:

– Părinte Stareţ, de ce când sunteţi lângă biserică scuipaţi şi când treceţi pe lângă o tavernă vă faceţi cruce şi vă rugaţi?

Continuă să citești SFÂNTUL GAVRIIL GEORGIANUL: Biserica simbolizează cerul. Să trec prin faţa ei şi să nu intru?

PATRIARHUL BULGARIEI VA FI PREZENT LA SINAXA ÎNTÂISTĂTĂTORILOR

boulgarias

 PATRIARHUL BULGARIEI VA FI PREZENT LA SINAXA ÎNTÂISTĂTĂTORILOR

A fost hotărâtă componenţa delegaţiei Patriarhale a Bisericii Ortodoxe a Bulgariei, care va participa la Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe, care a fost convocată de Patriarhia Ecumenică în perioada 21-28 ianuarie la Chambesy (Geneva).

Patriarhul Neofit al Bulgariei va merge la Geneva însoţit de Mitropolitul Ioan de Varna, de Mitropolitul Serafim de Nevrokopiou, de Arhimandritul Gherasim – Secretar General al Sinodului, de domnul Teodor Atanasof – şeful reşedinţei Patriarhale şi de domnul Dimitrie Arnaoutof  – traducător şi colaborator. Continuă să citești PATRIARHUL BULGARIEI VA FI PREZENT LA SINAXA ÎNTÂISTĂTĂTORILOR

6/19 ianuarie 2016: SĂRBĂTOAREA EPIFANIEI LA MOSCOVA (PHOTO & VIDEO)

Крещение

19 ianuarie 2016, Praznicul Botezului Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare): Preafericitul Patriarh Chiril a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur şi Sfinţirea cea mare a apei în Catedrala cu hramul Botezul Domnului (Bobotezei) de la Moscova

Foto: S. Vlasov, O. Carlsbad

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al Întregii Rusii

Крещение

Continuă să citești 6/19 ianuarie 2016: SĂRBĂTOAREA EPIFANIEI LA MOSCOVA (PHOTO & VIDEO)