26 februarie 2016: SFÂNTĂ LITURGHIE ÎN CINSTEA NOU PROSLĂVITULUI SFÂNT SERAFIM SOBOLEV DE BOGUCEAR LA SOFIA (FOTO)

image

Reportaj foto: Атанас Димитров-АтаДим

Continuă să citești 26 februarie 2016: SFÂNTĂ LITURGHIE ÎN CINSTEA NOU PROSLĂVITULUI SFÂNT SERAFIM SOBOLEV DE BOGUCEAR LA SOFIA (FOTO)

DEGUSTĂTORUL DE BISERICI

scara-raiului-foto-nicolausolahus1

ORNAM1

Fie că e vorba de estetica unei biserici, fie că e vorba de gesturile liturgice ale preotului sau de modul de închinare al unui credincios, în biserică suntem supuşi în mod constant ispitei de a critica (judeca) toate acele manifestări văzute ale credinţei. 

Cu viclenie, diavolul caută să ne distragă atenţia de la lucrurile care contează cu adevărat şi să o îndrepte spre detalii secundare şi prea puţin importante. Astfel, nu de puţine ori, sunt trecute cu vederea credinta, pocăinţa, harul, mila şi toate acele lucruri pentru care venim cu adevărat în biserica, dar nu pot fi acceptate picturile nereuşite, arhitectura lipsită de armonie, florile de plastic, vesmântul sau burta preotului, becurile arse, covoarele tocite, stilul vestimentar al celorlalţi credincioşi sau modul de închinare al vreunuia dintre ei. 

Degustătorul de biserici 

În cartea lui C.S. Lewis, un diavol bătrân îl învaţă pe ucenicul sau astfel: „Dacă un om nu poate fi vindecat de mersul la biserică, cel mai bine e să-l facem să bată tot cartierul în căutarea bisericii care „i se potriveşte”, până când ne alegem cu un bun degustător ori cunoscător de biserici.”  Continuă să citești DEGUSTĂTORUL DE BISERICI

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș: PREDICĂ LA DUMINICA A 34-A DUPĂ CINCIZECIME (2016)

intoarcerea-fiului-risipitor_

ORNAM1

PREDICĂ LA DUMINICA A 34-A DUPĂ CINCIZECIME (2016)

Iubiții mei[1],

dacă nu ar fi existat veșnicia…atunci toate fericirile, plăcerile și excentricitățile vieții de acum ar fi fost normale. Ar fi fost împlinirea noastră. Pentru că orice premiu, orice avansare, orice mare bucurie, orice satisfacție ar fi reprezentat o reușită de top și în ea ar fi constat toată fala noastră, toată esența vieții noastre.

Însă, când veșnicia e împlinirea noastră, când veșnicia va arăta cine suntem și ce am făcutcu adevărat, dacă viața noastră are o valoare reală, atunci viața istorică nu înseamnă totul, nu înseamnă întreaga noastră biruință și bucurie, pentru că victoria noastră reală, victoria împotriva propriilor noastre patimi, începe…tocmai odată cu moartea. Și, din acest motiv, pentru noi moartea nu e capătul de linie, nu e șoseaua înfundată, ci moartea e intrarea pe marea autostradă a veșniciei.

Și viața de aici se împlinește numai dacă, în veșnicie, noi primim cununa biruinței pentru asceza noastră, pentru viața noastră ortodoxă, pentru viața noastră cu Dumnezeu.

De aceea, istoria, pentru noi, nu e vidată de sens, ci e o viață cu sens. Dar împlinirea vieții de aici e bucuria veșnică în Împărăția lui Dumnezeu. Împlinirea noastră e comuniunea cu Dumnezeu și cu toți Sfinții și Îngerii Lui. Continuă să citești Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș: PREDICĂ LA DUMINICA A 34-A DUPĂ CINCIZECIME (2016)

ÎNTRONIZAREA MITROPOLITULUI IOAN DE ZAMBIA ŞI MALAWI (FOTO)

zampias-10 (1)

 

Autor: S.M. de Zambia
Luni, 22 februarie 2016

A avut loc ieri, 21 februarie a.c., cu venerabila binecuvântare a Preafericirii Sale, Papa şi Patriarhul Alexandriei şi al întregii Africi, Teodor al II – lea, ceremonia de întronizare a noului Mitropolit de Zambia şi Malawi, ÎPS Ioan, în biserica elen-ortodoxă „Sfântul Alexandru” din capitala Zambiei, Lusaka.

La ceremonia de întronizare au fost prezenţi reprezentantul Întâistătătorului alexandrin, Mitropolitul de Nairobi, ÎPS Macarie; Locţiitorul din Sfânta Mitropolie (de Zambia şi Malawi) – Mitropolitul de Johannesburg şi Pretoria, ÎPS Damaschin şi Înaltpreasfinţiţii Arhierei de Mwanza, ÎPS Ieronim; de Katanga, ÎPS Meletie; de Burundi şi Rwanda, ÎPS Inochentie şi de Kissoumou şi Kenya de Vest, ÎPS Atanasie.

La ceremonia de întronizare a fost prezent primul preşedinte al Republicii Zambia, dl. Keneth Kaunda, care este considerat părintele Republicii Africane.

Excelenţa Sa, Preşedintele Republicii Zambia, dl. Edward Lyungu, a fost reprezentat de Ministrul Dezvoltării, d-na Emerine Kabanshi, lider la nivel guvernamental, care a transmis un mesaj foarte cald al Excelenţei Sale, Preşedintele Republicii Zambia, către nou întronizatul Mitropolit.

Din partea patriei mamă au fost prezenţi parlamentarul de Ahaia, dl. Nikolaos Nikolopoulos, şi d-na Nagia Miliou, Director General pentru Relaţii Publice şi Diaspora Elenă în Parlamentul Elen, Protopresbiterul Nicolae Gourdoupis, Directorul preoţilor militari ai Forţelor Armate ale Eladei şi Protosinghelul Sfintei Mitropolii de Johannesburg şi Pretoria, Arhim. Daniil Biazis.

După citirea circularelor Preafericitului Patriarh Teodor al II – lea, au urmat luările de cuvânt ale tuturor invitaţilor oficiali, a d-nei Ministru, ale reprezentanţilor din Elada, ale ambasadorilor şi diplomaţilor acreditaţi şi a reprezentantului clerului din Sfânta Mitropolie.

În continuare, Mitropolitul de Zambia şi Malawi, ÎPS Ioan, a rostit cuvântul său la întronizare, în care a subliniat pe scurt următoarele: „Sunt chemat de Dumnezeu să mă învrednicesc de instituţia pe care o reprezint, de Patriarhia Alexandriei şi a întregii Africi, care instituţie are o prezenţă şi o continuitate istorică de 20 şi mai bine de secole în spaţiul african… Vă asigur că mă aflu aici ca slujitor al vostru, al tuturor, ca să vă ascult neliniştile, luptele, căderile şi ridicările, durerile şi visele voastre.

Mă aflu aici, ca să vă transmit mesajul plin de bucurie al Evangheliei lui Hristos şi să vă conduc pe calea mântuirii. Aceasta va deveni realitate dacă, mai înainte de toate, vom cultiva cu toţii „unitatea de credinţă”, dar şi unitatea dintre noi „întru legătura păcii”. Această unitate o exprimă Episcopul şi o transmite membrilor Bisericii pentru care există Episcopul”.

A subliniat că „toţi ne aflăm sub acelaşi cer, sub acoperământul Bisericii lui Hristos şi al Patriarhiei noastre.

Avem şi o cultură comună, slăvita noastră cultură elenă, care a început din marele oraş al Alexandriei de la generalisimul Alexandru cel Mare, făcându-l centru unic în lumea cunoscută atunci, de-a lungul şi de-a latul globului. Ca urmare, ”fiecare creştin ortodox, fiecare dintre noi, în această frumoasă şi ospitalieră ţară a Zambiei, devine purtător al acestei culturi. Şi această cultură trebuie să o menţinem vie cu orice preţ. Suntem datori faţă de copii noştri cu viitorul şi continuitatea acestei ţări”.

În continuare, s-a referit la nevoia de intensificare a eforturilor misionare şi să se dea amploare semănării şi răspândirii cuvântului evanghelic.

„Este porunca Capului credinţei noastre, a Domnului nostru Iisus Hristos, ca să învăţăm „toate neamurile”, făcând cunoscut mântuitorul Lui Nume până la marginile lumii. Misionarismul este datoria fiecărui creştin botezat, cu atât mai mult a Episcopului. De aceea se va da o luptă aprigă pentru răspândirea Credinţei ortodoxe, cu respect faţă de persoana umană şi libertatea personală a tuturor”.

Încheindu-şi cuvântul, a spus „mulţumesc cu nemăsurată recunoştinţă mai întâi de toate Dumnezeului iubirii pentru marea Lui purtare de grijă şi nesfârşita îngăduinţă faţă de smerenia mea. Sunt recunoscător din inimă Preafericirii Sale, Îngerului Ortodoxiei în Africa noastră, Preafericitului nostru Papă şi Patriarh, Teodor, pentru iubirea sa părintească şi încrederea acordată în păstorirea acestei importante Mitropolii, precum şi Sfântului şi Sfinţitului Sinod pentru încrederea în persoana mea”.

După ceremonie a urmat masa oficială care s-a ţinut în sala de recepţii a Comunităţii Elene din Lusaka în cinstea noului Mitropolit.

Continuă să citești ÎNTRONIZAREA MITROPOLITULUI IOAN DE ZAMBIA ŞI MALAWI (FOTO)

ISTORIC RUS: „Vlad Tepeș a fost salvatorul Europei (…) Civilizația a apărut pe teritoriul României, acum 8.000 de ani”

vlad-tepes-2-620x264

Vlad Țepeș a ajuns în paginile ziarului Pravda. 

Articolul şi înregistrarea video a interviului propriu zis i-a avut ca protagonişti pe scriitorul şi jurnalistul de la Pravda, Igor Bukker şi pe invitatul său Aleksandr Radyevici Andreev. Despre acesta din urmă trebuie să precizăm că este istoric, arhivist şi genealogist, fiind, totodată, un jurnalist şi un scriitor galonat, autor a unui număr semnificativ de cărţi de popularizare a istoriei, vândute în sute de mii de exemplare. Ei bine, cartea la care lucrează acum are un titlu oarecum ciudat ”Vreau România! Vlad Ţepeş Dracula, inamicul personal al Imperiului Otoman”.  Continuă să citești ISTORIC RUS: „Vlad Tepeș a fost salvatorul Europei (…) Civilizația a apărut pe teritoriul României, acum 8.000 de ani”

Prof. Daniel Fonoage: „Să nu uite nimeni că atunci când statul era neputincios Biserica a păstrat unitatea de neam, limba şi credința poporului nostru”

DSC_9959

Discurs susţinut în plenul Adunării Naţionale Bisericeşti, în data de 24 februarie 2016, de către Profesor Daniel Fonoage din Arhiepiscopia Alba Iuliei.

„Preafericirea Voastră,

Înaltpreasfinţiile Voastre,

Preasfinţiile Voastre,

Preacucernici părinţi şi iubiţi fraţi,

Ne aflăm într-un moment de o importanţă deosebită şi de aleasă preţuire că împreună, astăzi, aici, facem o analiză a anului care a trecut, un an de trudă, spre slava lui Dumnezeu şi a Sfintei Biserici, pe calea mântuirii noastre şi a întregii lumi.

2015 a fost un an plin de încercări pentru Biserica noastră, dar în acelaşi timp şi cu multe izbânzi spirituale prin care românii nu au ezitat să arate puterea credinţei lor prin fapte relevatoare a nobleţei spirituale şi morale cu care s-a născut şi a dăinuit acest neam.

Cu mare tristeţe vedem cum periodic şi sistematic sunt lansate atacuri nedrepte împotriva Bisericii Ortodoxe, pregătite în ungherele cele mai lugubre ale unor frăţii oculte, străine de neam şi ţară, ce au ca ţintă distrugerea morală şi materială a poporului român. Rămân siderat când văd cum valorile noastre spirituale bimilenare sunt pângărite cu atâta ferocitate, greu de înţeles, chiar de către unii dintre fraţii noştri români. Cum să loveşti cu atâta ură şi răutate Biserica, Trupul lui Hristos, şi să nu vrei să vezi cât de esenţial este rolul său de a menţine echilibrul moral într-o lume bulversată de o promovare tot mai acerbă a răului şi de o inoculare agresivă a inversării valorilor umane într-o societate care se vrea a fi normală ? Continuă să citești Prof. Daniel Fonoage: „Să nu uite nimeni că atunci când statul era neputincios Biserica a păstrat unitatea de neam, limba şi credința poporului nostru”

Hotărâri ale Sfântului Sinod luate în cadrul şedinţei de lucru din 25.02.2016

DSC_0244r

În ziua de 25 februarie 2016, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a reunit în şedinţă de lucru la Reşedinţa patriarhală.

Dintre hotărârile luate de Sfântul Sinod menţionăm:

1. A aprobat canonizarea cuvioşilor Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stânişoara, judeţul Vâlcea, cu ziua de pomenire 3 septembrie şi a cuvioşilor Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu, cu ziua de pomenire 5 octombrie;

2. A reafirmat importanţa patrimoniului cultural religios şi obligaţia conservării, consolidării şi restaurării bisericilor monumente istorice, precum şi necesitatea continuării lucrărilor începute de construire a unor lăcaşuri de cult, deşi sprijinul statului în acest sens a diminuat în mod îngrijorător; Continuă să citești Hotărâri ale Sfântului Sinod luate în cadrul şedinţei de lucru din 25.02.2016

Canonizarea Sfinţilor Cuvioşi Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu

Canonizarea Sfinţilor Cuvioşi Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu

sfintii-cuviosi-daniil-si-misail-de

 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române reunit joi, 25 februarie 2016, în şedinţă de lucru la Reşedinţa Patriarhală a hotărât canonizarea Sfinţilor Cuvioşi Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu, având ca zi de prăznuire data de 5 octombrie.

Continuă să citești Canonizarea Sfinţilor Cuvioşi Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu

Canonizarea Sfinţilor Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stânişoara

Canonizarea Sfinţilor Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stânişoara

sfinti-cuviosi-neofit-si-meletie-de

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române reunit joi, 25 februarie 2016, în şedinţă de lucru la Reşedinţa Patriarhală a hotărât canonizarea Sfinţilor Cuvioşi Neofit şi Meletie, de la Mănăstirea Stânişoara, având ca zi de prăznuire data de 3 septembrie.

În munţii din preajma Mănăstirii Cozia, aflată pe valea Oltului, s-au nevoit mulţi sihastri iubitori de Dumnezeu, atât înainte de zidirea sfântului locaş de către fericitul întru pomenire domnitor Mircea cel Bătrân (cel Mare) al Ţării Româneşti, cât şi după aceea. Printre cei mai cunoscuţi pustnici ai locului au fost cei şase monahi de la Cozia care, în preajma anului 1600, s­au retras dincolo de Olt. Dintre ei cunoaştem cu numele pe Cuvioşii Daniil duhovnicul şi Misail, ucenicul său, care s-au aşezat la poalele Muntelui Cozia şi au întemeiat Schitul Turnu, precum şi pe Cuvioşii Neofit şi Meletie, pe care îi prăznuim astăzi. Ei au sihăstrit mai sus, în Muntele numit Sălbaticul, iar ucenicii lor au întemeiat Schitul Stânişoara.  Continuă să citești Canonizarea Sfinţilor Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stânişoara

P.S. LONGHIN împotriva Sinodului Panortodox: „Nu recunoaștem acest sobor al fărădelegii, care va aduce dezbinare în Biserică”

Longin

Scrisoare adresată Patriarhului Kiril de către viețuitorii Mănăstirii „Înălțarea Domnului”, Bănceni, Ucraina

Prea Fericirii Sale, Prea Fericitului Kiril, Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii

Prea Fericirea Voastră, Prea Fericite Stăpâne, cu smerenie, cerem binecuvântarea Domnului și sfintele Voastre rugăciuni pentru turma ce V-a încredințat-o Dumnezeu.
Cu multă bucurie și căldură sufletească, ne aducem aminte de vizita Prea Fericirii Voastre pe pământul nostru natal bucovinean, fapt pentru care Vă mulțumim mult și Vă rămânem recunoscători.

Cu durere în suflet ne adresăm Prea Fericirii Voastre, în dorința de a ne păzi să nu ajungem trădători ai sfintei credințe ortodoxe.

În momentul de față, poporul creștin ortodox este adânc tulburat datorită faptului că Biserica Ortodoxă Rusă participă la Soborul înșelător care este hotărât pentru anul 2016 și care are ca scop să ne îndepărteze de la calea cea adevărată. Continuă să citești P.S. LONGHIN împotriva Sinodului Panortodox: „Nu recunoaștem acest sobor al fărădelegii, care va aduce dezbinare în Biserică”

Şedinţa de lucru a Sfântului Sinod

01

La Reşedinţa Patriarhală se desfăşoară, în aceste momente, şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Întrunirea se desfăşoară sub preşedinţia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României.

Canonizarea a patru cuvioşi români

În deschiderea lucrărilor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a anunţat că, în cadrul şedinţei de astăzi, cuvioșii Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu, precum şi cuvioșii Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stănișoara, din Arhiepiscopia Râmnicului, vor fi trecuţi în rândul sfinţilor.

„Este o bucurie mare pentru că aceşti sfinţi cuvioşi nevoitori au sfinţit cu rugăciunile şi nevoinţele lor pământul Ţării Româneşti în aceea zonă”, a subliniat Patriarhul României.

Proclamarea canonizării va avea loc la Râmnic, în luna septembrie 2016.

Educația religioasă a tineretului creștin ortodox

Un alt subiect aflat pe ordinea de zi este Educația religioasă a tineretului creștin ortodox.

Acest aspect se reflectă şi în preocuparea permanentă a Patriarhiei şi a Sfântului Sinod de a îmbunătăţi programele, manualele şi abordarea pastorală a tinerilor”, a precizat Preafericirea Sa.

Atenție specială îndreptată către diaspora română

„O atenție specială va fi îndreptată spre diaspora română căreia”, a spus Patriarhul României, „trebuie acordată o responsabilitate deosebită”.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a mărturisit că existăperspective de înfiinţare de noi Eparhii în Occident” şi a evidenţiat faptul că diaspora românească, „fenomen nou în forma aceasta atât de numeroasă”,are multe repercusiuni negative în ţară deoarece „numărul înmormântărilor este mai mare decât numărul botezurilor, pe când în diaspora numărul botezurilor este de trei ori mai mare decât numărul înmormântărilor, pentru că acolo majoritatea sunt tineri”. Continuă să citești Şedinţa de lucru a Sfântului Sinod

Catholicos-Patriarhul Ilia II, a anuntat că Biserica Georgiei RESPINGE documentul „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu întreaga lume creștină” pregătit pentru Sinodul Pan-ortodox

patriarch-georgia-ilia-orthodox

În urma sesiunii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Apostolice din Georgia care a avut loc pe 16 februarie 2016, Sanctitatea Sa Ilia al II-lea, Catholicos-Patriarhul întregii Georgii, Arhiepiscop de Mtskheta și Tbilisi a anunțat că Sinodul a respins documentul „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu întreaga lume creștina”, care a fost pregătit pentru viitorul Sinod Pan-ortodox, ce va avea loc în Creta, în iunie 2016.

Biserica Georgiei a deplâns, de asemenea, și alte documente. La Marele Sinod unde vor lua parte cele paisprezece Biserici Ortodoxe Autocefale, dacă un document nu va primi acordul unanim va fi respins.

„Sfântul și Marele Sinod care va avea loc în iunie… Biserica noastră va rămâne cu vechiul calendar… Biserica noastră a fost, este și va fi o apărătoare a Ortodoxiei. Biserica Ortodoxă Georgiană respinge documentul despre ecumenism pregătit pentru Marele Sinod. Biserica noastră este cea care a salvat țara și poporul nostru. În viitor Biserica noastră va rămâne o apărătoare a Ortodoxiei”.

Continuă să citești Catholicos-Patriarhul Ilia II, a anuntat că Biserica Georgiei RESPINGE documentul „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu întreaga lume creștină” pregătit pentru Sinodul Pan-ortodox

SFÂNTUL IUSTIN DE LA CELIE: CĂPRIOARA ÎN RAIUL PIERDUT (fragment)

Sf Iustin2

ORNAM1

Mă aflu lângă un pârâu, ale cărui maluri sunt împodobite de flori albastre. Iar pârâul este din lacrimile mele. Oamenii m-au rănit în inimă, iar în loc de sânge au izvorât lacrimi. Ceruri milostive, iată vă spun taina mea: în loc de sânge în inimă am lacrimi. În aceasta este viaţa mea, în aceasta taina mea. De aceea plâng pentru toţi cei trişti, pentru toţi cei nevinovaţi, pentru toţi cei umiliţi, pentru toţi cei răniţi, pentru toţi cei înfometaţi, pentru toţi cei nebăgaţi în seamă, pentru toţi cei mâhniţi, pentru toţi cei chinuiţi, pentru toţi cei amărâţi. Gândurile mele din pricina tristeţii degraba se îneacă în plâns şi se prefac în simţăminte, iar simţămintele se revarsă în lacrimi. Da, simţămintele îmi sunt nesfârşite, iar lacrimile nenumarate. Si aproape fiecare simtire a mea se tanguieste si plange, caci îndată ce porneşte din mine în lumea din jurul meu, îndată dă peste oarece grosolănie omenească. O, oare exista vreo fiinţă mai grosolană şi mai crudă decât omul?

Pentru ce sunt aruncată în această lume, printre oameni? O, oarecând, demult-demult, atunci când în pădurile mele dese şi nesfârşite nu ştiam de oameni, lumea era pentru mine bucurie şi rai. Iar eu cu bucurie îmi ţeseam veselia şi încântarea mea de rai printre flori înmiresmate şi mesteceni zvelţi, printre dumbrăvi liniştite şi ceruri azurii. Dar în raiul meu s-a ivit el: grosolan, crud şi arogant, el – omul. Mi-a strivit florile, mi-a tăiat copacii, mi-a întunecat cerul. Şi astfel, raiul mi l-a prefăcut în iad… O, nu îl urăsc pentru aceasta, ci îl compătimesc. Îl compătimesc pentru că nu are simţire pentru rai. Şi decât aceasta nu există grozăvie mai mare pentru o făptură, pentru oricare făptură. Ştiţi, căprioara nu poate să urască; ea poate doar să jelească şi să compătimească. Toate jignirile, toate grosolăniile ea le respinge prin tristeţe şi compătimire. Tristeţea, aceasta este răzbunarea ei. Tristeţea, însoţită de compătimire… O, oameni, cât sunteţi de cruzi şi de grosolani! Am auzit că există demoni. Oare este posibil să fie mai răi decât oamenii? Doar un singur lucru mă rog, doar un singur lucru îl doresc: să nu fiu suflet în om, simţire în om, raţiune în om…

Fiecare grosolănie omenească eu o resimt ca pe o lovitură grea în inimă. Din pricina aceasta mi-a apărut o tumoare pe inimă. O, câte vânătăi am pe inimă! O, câte lovituri!… Ah, da! Doar mă aflu în raiul pierdut: o căprioară în raiul pierdut! O, milostiveşte-te de mine, Preabunule şi Preagingaşule! Mulţimi de vânătăi, una lângă alta, una lângă alta, şi aşa s-a format o tumoare pe inimă! Oh, izbăveşte-mă de oameni, de oameni grosolani şi răi! Astfel îmi vei preface lumea în rai şi tristeţea mea în bucurie…

Continuă să citești SFÂNTUL IUSTIN DE LA CELIE: CĂPRIOARA ÎN RAIUL PIERDUT (fragment)

Pelerinaj în Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor

VVF_7825

Credincioşii din Bucovina au avut prilejul timp de câteva zile să se închine la moaştele Sfântului Nectarie. În seara zilei de vineri, 19 februarie 2016, racla în care se află mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nectarie din Insula Eghina s-a aflat la Mănăstirea Sihăstria Putnei din judeţul Suceava, a precizat Constantin Ciofu.

Odorul de mare preţ a fost adus de o delegaţie din Mitropolia de Eghina – Grecia.

Părinţii de la Sihăstria Putnei, care au odoare scumpe, vin întotdeauna la Biserica «Sfântul Nectarie» din Constanţa. Aşa se facă că am poposit cu mâna Sfântului Nectarie la Sihăstria Putnei, unde sâmbătă, 20 februarie 2016, Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord a oficiat Sfânta Liturghie. Înaltpreasfinţitul Părinte Pimen a venit la finalul slujbei şi s-a bucurat de prezenţa mulţimii de pelerini”, a spus Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Continuă să citești Pelerinaj în Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor

Mutarea osemintelor părintelui Arsenie Boca la Bucureşti – o dezinformare

foto_com

Informaţia referitoare la o presupusă mutare a osemintelor părintelui Arsenie Boca în Bucureşti, la Catedrala Mântuirii Neamului, apărută în presa tabloid din data de 23 februarie 2016 este totalmente falsă, întrucât nu a existat şi nu există nici o intenţie a Patriarhiei Române în acest sens.

Regretăm astfel de demersuri jurnalistice lipsite de conţinut real prin care opinia publică este dezinformată.

Biroul de presă al Patriarhiei Române Continuă să citești Mutarea osemintelor părintelui Arsenie Boca la Bucureşti – o dezinformare

Perspective: Până când netul ne va despărți

banca-toamna

Chiar dacă banca din parc e tot acolo, prea puţini o mai văd, pentru şi mai puţini ea mai înseamnă ceva. De ceva vreme încoace, oamenii se cunosc unii cu alţii în online, mai ales pe reţelele de socializare. Viaţa reală, locul unde oamenii se cunosc unii pe alţii, s-a transformat într-un fel de obligaţie. E locul unde munceşti, mănânci şi dormi. De iubit, n-ai curaj.

Fotografie, cuvânt, emoticon. Şi gata, ai impresia că-l ştii pe om, îl cunoşti. Îţi place sau nu-ţi place. Dacă-ţi place îl vrei. Şi-i ceri să facă parte din lista ta virtuală de… prieteni. De-acolo, e simplu. Un compliment, un mesaj privat, aşa merg lucrurile. Relaţiile virtuale se leagă c-o uşurinţă şi-o rapiditate extraordinare. Numai că oamenii intră în ele cu experienţa lor de oameni vii, din carne, oase şi emoţie, neluând în calcul volatilitatea spaţiului virtual.

Iluzia se naşte fără gestaţie, ca Venus din spuma mării. Iluzia că iubeşti, că eşti iubit. Şi-ncep conversaţiile, tatonările, dansul seducţiei. Încrederea vine şi ea aproape pe loc, iar speranţa o urmează îndeaproape, ca un câine credincios. Nici nu ştii când începi să trăieşti numai din dorinţă, când te muţi cu totul în noua ta… relaţie.

Da, spaţiul virtual poate fi şi chiar este banca din parc a multor îndrăgostiţi. Aici află unul de altul, iar apoi se caută şi se-ntâlnesc în spaţiul real. Şi de-acolo pot începe să-şi trăiască dragostea de-adevăratelea. Însă arareori oamenii ajung să se vadă ochi în ochi, pentru că spaima de viaţa reală le dă atacuri de panică. Virtualul îţi asigură un loc călduţ, în care îţi poţi declara iubirea, dar, practic, n-ai mare lucru de făcut. Aşa că te complaci în bula ta de iluzie. Continuă să citești Perspective: Până când netul ne va despărți

Biserica în istorie: Episodul I – Iisus Hristos și Biserica Sa

Realizatorul acestui ciclu de documentare este Înaltpreasfinţitul Ilarion Alfeiev (Иларион Алфеев, n. 24 iulie 1966, Moscova) – arhiepiscop ortodox rus, din 2009 mitropolit de Volokolamsk și conducător al Direcției de Relații Externe din cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse.