Arhivă

Arhivă pentru aprilie, 2016

Pastorala Mitropolitului Nikólaos al Mesoghiei și Lavreoticii la Învierea Domnului (2015)

aprilie 30th, 2016 Fără comentarii

Pastorala Mitropolitului Nikólaos al Mesoghiei și Lavreoticii la Învierea Domnului

(2015)

nikolaos mesoghias 1Iubiții mei frați,
Hristos a înviat!

”Înviind Hristos din mormânt,
precum a zis mai înainte,
ne-a dăruit viață veșnică și mare milă”.

Într-o atmosferă de înviere duhovnicească, de bucurie și prăznuire, ne învrednicim și anul acesta să sărbătorim împreună Învierea Domnului nostru, și să repetăm ”cu inima și cu buzele” imnul de biruință ”Hristos a înviat”. Purtând lumânări, în dangăt de clopote, cântări de slavoslovire, schimburi de urări, obiceiuri praznicale, ne exprimăm bucuria și credința în Învierea Domnului, în acest eveniment istoric unic și universal cu o semnificație teologică incomensurabilă. Citeşte mai departe…

Categories: Pastorale Tags:

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI A PREASFINȚITULUI MACARIE, EPISCOP AL ROMÂNILOR ORTODOCȘI DIN EUROPA DE NORD (2016): ÎNVIEREA DOMNULUI, ÎNVIERE A DISCERNĂMÂNTULUI ȘI RESPONSABILITĂȚII ÎN FAMILIE ȘI COMUNITATE

aprilie 30th, 2016 Fără comentarii

PS M

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI

ÎNVIEREA DOMNULUI, ÎNVIERE A DISCERNĂMÂNTULUI ȘI RESPONSABILITĂȚII ÎN FAMILIE ȘI COMUNITATE

STOCKHOLM 2016

† Macarie,

Din harul lui Dumnezeu Episcop al românilor ortodocşi din Europa de Nord,

Iubiţi fraţi și surori în Hristos, Cel Răstignit şi Înviat,

Una dintre cele mai frumoase teme ale Săptămânii Sfintelor Pătimiri și a slujbei de Înviere o reprezintă tema Ospățului. Cina Domnului, Cina cea de Taină este misterioasă nu prin ritualul ei, prin structura gastronomică, sau prin coloritul cadrului și al invitaților. Ea este tainică pentru că transmite tuturor Taina Vieții: „Şi aceasta este viaţa veşnică: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis” (Ioan 17, 3). Bucuria cunoașterii unei astfel de taine trebuie împărtășită, trebuie transmisă celor dragi, ca toți să își ia seva veșniciei din ea. Citeşte mai departe…

Categories: Pastorale Tags:

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI A ÎNALTPREASFINȚITUL IOACHIM, ARHIEPISCOP AL ROMANULUI ȘI BACĂULUI (2016): „Pace Vouă!”

aprilie 30th, 2016 Fără comentarii

dsc_1793

Paştile este sărbătoarea credinţei stabilite în timp de Însuşi Cel ce a înviat din morţi, dar ştiută încă din veşnicie, în sânurile Preasfintei Treimi, Dumnezeul nostru, Cel ce a făcut cerul şi pământul, cu toată podoaba lor.

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos

 

Iubiţi fii duhovniceşti,

Hristos a înviat!

 

Dacă la naşterea lui Iisus Hristos în timpul istoriei îngerii cântau: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire”, anunţând prin aceasta împlinirea profeţiilor mesianice ce vorbeau despre Mesia Cel ce reaşază pe om în relaţie de iubire cu Dumnezeu, acum, la Paşti, în prima zi a săptămânii, Iisus înviat intră la ucenicii Săi ascunşi de frică în Foişorul Cinei şi îi binecuvintează cu pacea Lui. Această pace este mai mult decât o înţelegere între oameni, este o regăsire interioară, o împăcare între Dumnezeu şi om realizată în persoana lui Hristos mai întâi prin asumarea şi restaurarea firii umane şi apoi împărtăşită oamenilor. Aceste cuvinte „Pace vouă!” poartă cu ele semnificaţiile unui sentiment copleşitor izvorât din simţirea prezenţei lui Hristos înlăuntrul omului, care dezleagă înţelesurile ascunse ale sensului existenţei noastre şi aşază pe om în relaţie filială, reintegratoare, cu Părintele său. Este o pace care nu seamănă cu cea pe care şi-o împărtăşesc reciproc oamenii şi care este născută din raţiuni de etică strict socială, neavând fundament divin. Este o pace care urmăreşte mai mult decât înţelegerea amiabilă dintre persoane, este semnul văzut al prezenţei lui Dumnezeu în omul neliniştit care se află într-o continuă căutare a sursei tainice a existenţei sale. De altfel, înainte cu două zile de timpul pătimirilor Lui, Hristos avertizează omenirea spunând: „Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se întristeze!” (Ioan 14, 27). Citeşte mai departe…

Categories: Pastorale Tags:

PASTORALA PASCALĂ A PF PATRIARH TEOFILOS AL III-LEA AL IERUSALIMULUI (2016) [En]

aprilie 30th, 2016 Fără comentarii

apatriarhul-ierusalimului-1

 

In the Holy City of Jerusalem, Easter 2016

Theophilos III,

by the grace of God Patriarch of the Holy City of Jerusalem and all Palestine of all the congregation of the Church, grace and mercy and peace from the Holy Sepulchre of the Resurrected Christ!

  “Hail, O Holy Sion, mother of Churches,
dwelling of God; For you were the first to receive
the absolution of sins through the Resurrection”

(Vesper’s sticheron of the Resurrection, tone d).

There was, in the early matutinal hours, darkness engulfing the tomb where the Crucified Jesus Christ the Nazarene, king of the Jews, had been buried. Abounding darkness too in the minds of Mary and the other women who had gone with her to the monument. Added to the sorrow of the Cross was the bewilderment before the view of the stone taken away, perplexity at the sight of the empty tomb, and despair because „They have taken the Lord out of the tomb, and we don’t know where they had put him!” (Jn 20, 2). Citeşte mai departe…

Categories: Pastorale Tags:

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI A PREASFINȚITUL CORNELIU, EPISCOPUL HUȘILOR (2016): Paştile Domnului, trecerea de la moarte la viaţă

aprilie 30th, 2016 Fără comentarii

invierea_domnului.1

 Ca fii ai Bisericii trebuie să păstrăm cu sfinţenie adevărul descoperit de Mântuitorul Iisus Hristos, Cel ce o conduce în chip nevăzut pe valurile furtunoase şi amare ale acestei vieţi. În rugăciune descoperim ajutorul care vine de la Părintele Luminilor, unde nu este schimbare.

Scrisoare pastorală la Învierea Mântuitorului Iisus Hristos în anul mântuirii 2016

 † CORNELIU

 prin harul lui Dumnezeu,

Episcop al străvechii
Episcopii a Huşilor,
Iubitorilor şi slujitorilor
lui Hristos Dumnezeu,
din parohii şi mănăstiri,
precum şi tuturor creştinilor dreptcredincioşi:

 

Har, bucurie şi milă
de la Mântuitorul Iisus Hristos, Cel ce a înviat din morţi,
iar de la noi
creştinească mărturisire

Hristos a înviat!

Taina Sfintei Învieri ne-a adunat pe toţi în această mare zi a biruinţei morţii şi iadului, spre a întâmpina pe îngerul Domnului, care a prăvălit piatra de pe mormântul cel de viaţă purtător, care ne-a adus vestea cea mare şi unică: „Hristos a înviat, nu este aici, mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui că în Galileea Îl veţi vedea aşa după cum v-a spus El” (Marcu 16, 6-7).

După clipele cele mai întunecate ale istoriei omenirii, când Iisus Cel nevinovat, Care, ocărât fiind, nu răspundea cu ocară, suferind, nu ameninţa. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe cruce pentru ca, noi, murind faţă de păcate, să vieţuim drept (I Petru 2, 23, 24). Când toţi L-au părăsit afară de câţiva, răutatea satanicească şi puterile întunericului aveau părelnica linişte a biruinţei, pe dealul Golgotei, în afara Ierusalimului, din întunericul mormântului, El a ieşit biruind moartea, fiind Cel dintâi înviat, Care ne aduce nouă puterea de nebiruit a credinţei şi nădejdea neclintită că şi noi vom învia, fiind mereu veşnic împreună cu El. Citeşte mai departe…

Categories: Pastorale Tags:

VIDEO: Pogorârea Sfintei Lumini la Sfântul Mormânt

aprilie 30th, 2016 2 comentarii

VIDEO

 

Categories: Minuni Tags:

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI A ÎPS IOAN MITROPOLITUL BANATULUI (2016): Lumina Învierii – lumină dătătoare de viață veșnică

aprilie 28th, 2016 Fără comentarii

IPS-Ioan-Mitropolitul-Banatului

† IOAN,

Din mila lui Dumnezeu,

Arhiepiscop al Timișoarei și

Mitropolit al Banatului  

 

Iubitului nostru cler, cinului monahal

şi drept-credincioşilor creştini, har, milă şi pace

de la Dumnezeu Tatăl, iar de la noi,

părintească binecuvântare.

„Îndrăzniți. Eu am biruit lumea“

(Ioan 16, 33)

Hristos a înviat!

Iubiţii mei fii duhovnicești,

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Care ne-a ajutat ca, după un urcuș pe scara postului, să ne bucurăm de acest mare praznic al Luminii. Dangătele de clopot și răsunetul de toacă ne-au chemat în bisericile și mănăstirile noastre, de unde să primim lumina Învierii lui Hristos. Niciodată nu a fost pe pământ o asemenea revărsare de lumină ca la acest praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. La Înviere, Hristos Domnul a lăsat pace și lumină în inimile Sfinților Săi Apostoli și a Preacuratei Sale Maici.

Lumina Învierii este mai presus de lumina soarelui, iar dacă lumina soarelui se va sfârși, lumina Învierii va rămâne veșnic. Această lumină rămâne mărturie în veșnicie, că Cel Ce a spus despre Sine: „Eu sunt Lumina lumii” (Ioan 8, 12) a biruit întunericul în care zăcea omul în urma căderii în păcat. Păcatul a coborât lumea în întuneric și a stins lumina din univers. Hristos a venit în lume ca să alunge păcatul din inima omului și să facă loc luminii Învierii. Astfel, omul poate să se bucure în veșnicie de darul Învierii lui Hristos. Citeşte mai departe…

Categories: Pastorale Tags:

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI A ÎPS TEOFAN, MITROPOLITUL MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI (2016): ÎMPREUNĂ CU HRISTOS DE LA MOARTE LA VIAŢĂ

aprilie 28th, 2016 Fără comentarii

invierea-domnului-fresca

† TEOFAN

PRIN HARUL LUI DUMNEZEU

ARHIEPISCOP AL IAŞILOR ŞI

MITROPOLIT AL MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI

 

Iubiţilor preoţi din parohii,

cuvioşilor vieţuitori ai sfintelor mănăstiri şi

drept-credinciosului popor al lui Dumnezeu

din Arhiepiscopia Iaşilor:

har, bucurie, iertare şi ajutor

de la Dumnezeu Cel în Treime preaslăvit –

Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt

 

Iubiți frați preoți,

Drept-slăvitori creștini,

 

Hristos a înviat!

Iată-ne din nou în noaptea plină de lumină a Învierii Domnului. Suntem mai mulţi la biserică acum decât în orice moment al anului. Ceva tainic, ceva uimitor, Cineva ne cheamă. Tainica lumină, uimitoarea stare de har, Hristos ne cheamă. „Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi.”1 Suntem osteniţi, mai ales în sufletul nostru; suntem împovăraţi, mai ales în mintea şi în inima noastră. În acelaşi timp, simţim, intuim, nădăjduim că Lumina de Paşti poartă în taina ei ceva odihnitor, care ne despovărează, ne însufleţeşte, ne reaşază pe cale. Citeşte mai departe…

Categories: Pastorale Tags:

Scrisoare irenică la Sărbătoarea Învierii Domnului

aprilie 27th, 2016 Fără comentarii

DSC_2018

La sărbătoarea Învierii Domnului, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a adresat o scrisoare irenică Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Surori:

Bucureşti, Sfintele Paşti 2016

 

„şi Îmi veţi fi Mie martori în Ierusalim, în toată Iudeea

şi în Samaria şi până la marginea pământului!”

(Fapte 1, 8)

Sanctitatea/Preafericirea Voastră,

Hristos a înviat!

 

La începutul activităţii Sale mesianice, Domnul nostru Iisus Hristos a ales 12 ucenici, pe care i-a îndemnat prin cuvânt, prin exemplu personal şi prin lucrările minunate săvârşite de El să binevestească oamenilor Evanghelia Îm­părăţiei cerurilor, făgăduindu-le totodată că El va fi tainic prezent cu ei în toate zilele, până la sfârşitul veacurilor (cf. Matei 28, 20). Citeşte mai departe…

Categories: Pastorale Tags:

PASTORALĂ DE SFINTELE PAŞTI A PREAFERICITULUI PĂRINTE DANIEL, PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE (2016): Ucenicii lui Hristos – Martori și vestitori ai Învierii Lui

aprilie 27th, 2016 Fără comentarii

COPERTA-past-pasti-2016_Page_1-169-1

† DANIEL

PRIN HARUL LUI DUMNEZEU

ARHIEPISCOPUL BUCUREŞTILOR,

MITROPOLITUL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI,

LOCŢIITORUL TRONULUI CEZAREEI CAPADOCIEI

ŞI

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL,

PREACUCERNICULUI CLER

ŞI PREAIUBIŢILOR CREDINCIOŞI

DIN ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR

HAR, BUCURIE ŞI PACE DE LA DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS,

IAR DE LA NOI PĂRINTEŞTI BINECUVÂNTĂRI

 

„Şi Îmi veţi fi Mie martori în Ierusalim,

în toată Iudeea şi în Samaria

şi până la marginea pământului!”

(Fapte 1, 8)

Hristos a înviat!

 

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,

Iubiţi credincioşi şi credincioase,

La începutul activităţii Sale mesianice, Domnul nostru Iisus Hristos a ales 12 ucenici sau discipoli, apoi i-a învăţat prin cuvânt, prin exemplu personal şi prin lucrările minunate săvârşite de El, cum să binevestească oamenilor Evanghelia Îm­părăţiei cerurilor. Desigur, Domnul Iisus a fost urmat de mai mulţi ucenici, dar cei 12 formau nucleul sau soborul de bază şi permanent al ucenicilor lui Iisus, iar cifra 12 avea şi valoare simbolică, în sensul că ea reprezenta cele 12 seminţii ale poporului evreu. Cei 12 ucenici ai Domnului se numeau: Simon, căruia i-a zis Petru, Andrei, fratele lui, Iacov (cel bătrân),Ioan, Filip, Bartolomeu (zis şi Natanael), Matei, Toma, Iacov al lui Alfeu,Simon numit Zilotul, Iuda al lui Iacov şi Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut trădător (cf. Luca 6, 13-16). Citeşte mai departe…

Categories: Pastorale Tags: