Arhivă

Arhivă pentru noiembrie, 2016

Nu mai poți să-ți faci rugăciunea?

noiembrie 29th, 2016 Fără comentarii

Nu îngăduiţi niciodată să faceţi canonul de mântuială! Să vă amintiţi întotdeauna că Domnul, Care le vede pe toate, priveşte la pornirea voastră de a face binele, de a lucra şi de a ţine poruncile Lui. Vă priveşte şi vă binecuvântează.

Nu mai poți să-ți faci rugăciunea?

Când sunteţi obosiţi cu trupul şi nu puteţi să vă faceţi aşa cum se cade canonul vostru, mai ales seara după truda întregii zile, iată cum să vă rugaţi.

Când sunteţi obosiţi cu trupul şi nu puteţi să vă faceţi aşa cum se cade canonul vostru, mai ales seara după truda întregii zile, iată cum să vă rugaţi. Înainte să începeţi rugăciunea, ieşiţi pentru puţin afară, plimbaţi-vă, „pierdeţi timpul”, luaţi câteva guri de aer adânci… Dacă sunteţi ameţiţi sau simţiţi o greutate în cap, întindeţi-vă şi liniştiţi-vă, scoţându-vă din minte toate problemele şi impresiile zilei şi, după aceasta, începeţi să vă rugaţi.

 

(Sfântul Teofan Zăvorâtul, Călăuzire către viața duhovnicească, Editura Egumenița, Galați, p. 81)

http://www.doxologia.ro/

Categories: Cuvinte de folos, ORTODOXIE Tags:

Ce este cel mai important în rugăciune

noiembrie 28th, 2016 Fără comentarii

Ce este cel mai important în rugăciune

Ce este cel mai important in rugaciune

Amintiţi-vă că Domnul este aproape

Cel mai important este să vă străduiţi întotdeauna să vă amintiţi că Domnul este aproape şi vede tot şi potrivit cu aceasta să vă purtaţi şi în exterior, şi în interior.
(Scrisoarea 487. Seria 3. Pag. 155)

Pruncia în rugăciune

Pruncia în rugăciune, ca şi în toată alcătuirea duhovnicească, este cea mai bună stare; să aveţi grijă de ea şi să-I cereţi Domnului să nu îngăduie să pierdeţi această simţire. Copiii se apropie de tatăl sau mama lor şi nu spun nimic, doar le dau târcoale pentru că le place să fie pe lângă ei… Aşa să vă purtaţi şi voi, în simplitatea inimii totdeauna să-I daţi târcoale Domnului.
(Scrisoarea 256. Seria 2. Pag. 89)

Citeşte mai departe…

MITROPOLITUL TEOFAN AL MOLDOVEI IN LAVRA PECERSKA DIN KIEV (PHOTO)

noiembrie 28th, 2016 Fără comentarii

Înalt Preasfinţia Voastră,

Înalt Preasfinţite Mitropolit Teofan,

Îndurerat şi prigonit popor ortodox român,

Noi, românii ortodocşi din Ucraina, avem sufletele pline de durere pentru voi toţi: preoţi, monahi, monahii şi credincioşi din România, care mărturisiţi Dreapta Credinţă, fiind fii adevăraţi ai Bisericii noastre ortodoxe, păstrând cu sfinţenie tot ce aţi primit de la Sfinţii Părinţi prin cele şapte Sinoade Ecumenice: dogme, canoane, Tradiţie, şi iubindu-vă mult Biserica-mamă. Voi, cei ce vreţi să rămâneţi statornici în credinţa strămoşească, sunteți astăzi tratați cu atâta răutate şi prigoniri, sunteţi alungaţi şi scoşi în drum, din mănăstiri şi biserici!

Acestea le pătimiți pentru că nu recunoaşteţi ereziile blestemate, nu sunteţi de acord cu sinodul tâlhăresc şi eretic din Creta. Aţi ajuns astăzi să fiţi loviţi chiar de arhiereii și preoţii voştri, mai rău decât în vremurile comuniste.

Preasfințiți arhierei, nu V-aţi săturat să vărsaţi sângele creştinilor noştri, sau vreţi să-i asemănaţi mai mult cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos?

Se ştie destul de bine că Voi, toţi cei ce aţi semnat documentele eretice din Creta şi toate nebuniile cu care V-aţi dus la acest sinod (de care ne e ruşine să pomenim), aţi mers împotriva Adevărului Domnului nostru Iisus Hristos; dar dacă sunteţi sinceri, descoperiţi-le Voi înşivă creştinilor aceasta!

Acceptând acest sinod tâlhăresc, aţi renunţat la tot ce am avut mai sfânt până acum, aţi batjocorit învăţăturile Sfintei Biserici, Una, Sobornicească şi Apostolească, singura mântuitoare, pe care ne-a lăsat-o Mântuitorul Hristos, şi vă închinaţi „bisericilor” eretice.

De multe ori m-am întrebat: De ce oare e pedepsit în continuare poporul nostru român, care a trecut prin atâtea suferinţe, răbdând prigoane şi ani grei de închisoare? Căci sângele mărturisitorilor nu s-a uscat nici până acum de pe pereţii închisorilor.

Dar astăzi înţeleg că nu e pedeapsă, ci e o mare binecuvântare ca cei care doresc să-L urmeze curat pe Mântuitorul Hristos să fie prigoniţi, loviţi şi urâţi chiar de păstorii lor, care au lăsat calea spre Hristos şi au luat drumul blestemat al ereziei ecumeniste.

Iubite suflete îndurerat, ce doreşti să păşeşti pe urmele  Domnului nostru Iisus Hristos, vreau să-ţi spun că a venit vremea de a mărturisi Adevărul!

Să nu vă înspăimânte nimic! Loc pentru Sfânta Liturghie veţi găsi sub cer, prin case, păduri, peşteri sau catacombe, dar să rămâneţi mărturisitori, statornici şi neclintiţi în dreapta Credinţă Ortodoxă!

Iar Voi, „ierarhilor”, cei care aţi început să loviţi fără îndurare în copiii lui Dumnezeu şi ai Maicii Preasfinte, de ce Vă bateţi joc şi prigoniţi preoţii, monahii şi monahiile, şi-i scoateţi în drum? Chiar nu Vă este milă, V-aţi pierdut chiar şi bunul-simţ omenesc?

            Înalt Preasfinţia Voastră, cu ce scop aţi venit să slujiţi în Ucraina?

Ca să arătaţi lumii dreptatea Voastră şi să spurcaţi şi aici turma lui Hristos cu învăţăturile Voastre eretice? Poate aţi uitat cuvintele Prea Fericitului Mitropolit Onufrie, când V-a spus la Mănăstirea din Cernăuţi: „să păstraţi Credinţa Ortodoxă curată”? Dar Înalt Prea Sfinţia Voastră nu-i lăsaţi nici pe alţii să-L urmeze pe Hristos şi să se mântuiască.

Opriţi-Vă din drumul nebun al ecumenismului! Renunţaţi la sinodul eretic din Creta!

Aduceţi pocăinţă lui Dumnezeu!

Îmbrăţişaţi poporul român mult încercat, căruia nu i-a fost uşor să treacă prin tot ce-a trecut de-a lungul istoriei!

         Iubitul meu popor ortodox, fraţi şi surori întru Domnul, toţi cei ce păstraţi curăţia Ortodoxiei, ştiu că Dumnezeu n-o să vă lase niciodată!

Eu, păcătosul şi nevrednicul, vreau să vă rămân alături în această vreme de grea încercare, vreau să sufăr cu voi, să rabd, să plâng cu voi,  să ne rugăm unii pentru alţii. Deoarece, chiar dacă am fost înstrăinaţi, am suferit mult unii fără alţii, ne-a fost tare greu, dar ne-a întărit și unit Adevărul Sfânt, căci avem aceeaşi credinţă, avem acelaşi sânge şi suntem acelaşi neam. Vreau să vă slujesc pe toţi care sunteţi prigoniţi pentru Adevărul Sfânt şi să vă rog: păstraţi Dreapta Credinţă, chiar dacă va trebui să plătiţi cu preţul vieţii voastre.

În vremurile acestea atât de dificile pentru credincioşi să ne aducem aminte de cuvintele Mântuitorului nostru: „Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu; iar cel ce va răbda până la urmă, acela se va mântui” (Marcu 13,13).

Înalt Preasfinţia Voastră, am scris aceste cuvinte cu durere, din suflet, dorind să ştiţi că poporul de aici suferă împreună cu credincioşii de dincolo.

Rugăm să opriţi prigoana împotriva celor ce-şi iubesc Biserica, Adevărul şi singura credinţă mântuitoare, Credinţa Ortodoxă.

Şi pentru Voi, cei ce aţi luat parte la sinodul mincinos din Creta, este o şansă de a Vă întoarce de la rătăcirile ecumeniste, aducând pocăinţă în faţa lui Dumnezeu, ca să putem merge cu toţii spre Cerul Sfânt.

Şi dacă-i numiţi pe aceşti fii „fanatici”, „schismatici”, „neascultători”, cum numiţi atunci cele patru Biserici care nu au luat parte la sinodul mincinos din Creta şi pe cei treizeci şi trei de arhierei prezenţi la sinod, dar care nu au semnat şi nu au fost de acord cu hotărârile de acolo?

Şi atunci de ce aveţi atâta râvnă şi evlavie să slujiţi împreună cu cei ce au fost împotrivă???

Opriţi-Vă! Căci dacă nu, Vă opreşte Dumnezeu.

Întoarceţi-Vă la altarul Ortodoxiei şi aduceţi jertfa curată pe care ne-a lăsat-o Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

            Ne cerem iertare, dacă V-am greşit cu ceva.

Iar pentru poporul nostru creştin ortodox român, rugăm pe Bunul Dumnezeu în Treime Slăvit, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, pe toate Puterile Cereşti şi pe toţi Sfinţii, să vă dea puterea de a rămâne tari şi statornici în sfânta noastră Credinţă Ortodoxă, de a mărturisi Adevărul până Ia sfârşit! Fiţi binecuvântaţi, şi Harul Ceresc să vă întărească pentru a merge curat pe această Cale. Amin!

Cu dragoste în Hristos şi multă durere în suflet,

păcătosul Longhin, Episcop de Bănceni

 

Sursa foto: –  news.church.ua;

Sursa text: https://danielvla.wordpress.com/2016/11/29/ps-ul-longhin-ii-mustra-pe-ierarhii-romani-prigonitori-in-special-pe-mitropolitul-teofan-si-incurajeaza-poporul-roman-marturisitor-preoti-monahi-monahii-si-credinciosi-2/

Să păstrăm pacea şi unitatea Bisericii

noiembrie 28th, 2016 Fără comentarii

640px-patriarhia_romana1

În ultima perioadă, au avut loc unele manifestări publice ale unor persoane, care, în duh lumesc şi agresiv, au acuzat şi calomniat pe ierarhii Bisericii Ortodoxe Române prezenţi la Sinodul din Creta (iunie 2016), unde au participat aproape 200 de ierarhi din zece Biserici Ortodoxe surori.

Cei care promovează aceste atitudini negative sunt, în general, câţiva clerici răzvrătiţi şi monahi necanonici, neascultători şi nestatornici, care nu locuiesc în mănăstire conform rânduielilor monahale, precum şi unii mireni influenţaţi negativ de către aceştia. Citeşte mai departe…

Categories: PATRIARHIA ROMÂNIEI, ŞTIRI Tags:

EGUMENA ARSENIA SEBRIAKOVA A FOST TRECUTĂ ÎN RÂNDUL SFINȚILOR LOCALI DIN PATRIARHIA MOSCOVEI

noiembrie 26th, 2016 Fără comentarii
Categories: Canonizări, PATRIARHIA MOSCOVEI Tags:

26 Noiembrie: LITURGHIE COMUNĂ LA SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR ÎN SFÂNTA MARE MĂNĂSTIRE VATOPEDI (PHOTO)

noiembrie 26th, 2016 Fără comentarii

Άγιον Όρος | Αιμίλιος Πολυγένης


Λαμπρό συλλείτουργο τελέστηκε σήμερα, Σάββατο 26 Νοεμβρίου στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου επί τη εορτή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Στην Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, συλλειτουργούντος του Μητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος.

Να αναφερθεί ότι πλήθος πιστών από όλη την Ελλάδα παρέστησαν στην Θεία Λειτουργία, ενώ τους ύμνους έψαλλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουγίας ακολούθησε πανηγυρική τράπεζα, όπου μίλησε ο Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος και αναφέρθηκε για άλλη μία φορά στην αβραμιαία φιλοξενία του Ηγουμένου Εφραίμ και στο πρόσωπο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Citeşte mai departe…

VIAŢA SFÂNTULUI PREOT MĂRTURISITOR TEODOSIE FILIPPOVICI STANKEVICI DIN MELITOPOL

noiembrie 26th, 2016 Fără comentarii

sf-preot-marturisitor-teodosie-filipovici

Călătoria pământească a mărturisitorului Teodosie

Teodosie Filippovici Stankevici s-a născut pe 11 ianuarie 1872 în gubernia Podolsk (în satul Cerlenkovo din judeţul Viniţa). La vârsta de 10 ani a intrat la seminarul teologic, la terminarea căruia (în 1893) va intra ca dascăl la biserica “Naşterea Maicii Domnului” din satul Kosikovţa din gubernia Podolsk. Pe 14 august 1894 a fost hirotonit diacon, iar după o săptămână – preot. Rămânând de tânăr văduv, Teodosie face cerere să fie transferat pentru a sluji în flotă, iar în august 1901 este numit preot de vas pe cuirasatul escadrei din Oceanul Pacific “Sisoe cel Mare”. După ce cuirasatul a plecat la Kronştadt, îndeplinieşte funcţia de preot pe crucişătorul “Rusia”. Pe 1 august 1904, crucişătorul participă la o luptă cu o escadră a cuirasatelor japoneze în Strâmtoarea Coreii şi este avariată serios. Însuşi părintele Teodosie a fost rănit la mâna stângă şi la piept, iar din cauza contuziei a început să vadă şi să audă cu greu.

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

Despre ispitiri

noiembrie 25th, 2016 Fără comentarii

Despre ispitiri

Despre ispitiri

Fiul meu, nu dispreţui certarea Domnului şi nu simţi scârbă pentru mustrările Lui, căci Domnul ceartă pe cel pe care-l iubeşte şi ca un părinte pedepseşte pe feciorul care îi este drag.(Pilde 3,11-12) Răbdaţi spre înţelepţire, Dumnezeu Se poartă cu voi ca faţă de fii. (Evr. 12,7)

Dumnezeu îngăduie ispitele ca prin necazuri şi tânguiri să ne curăţăm de mocirlă şi să facem sufletul nostru curat, ca noi, pentru mântuirea noastră, să fim nevoiţi să alergăm la Dumnezeu. (Părintele Paisie Aghioritul)

În necazuri şi în ispite Domnul ne ajută. El nu ne va slobozi pe noi din ele, ci ne va da puterea ca să le trecem pe acestea cu uşurinţă, aproape pe neobservate. (Preacuviosul Nikon de la Optina)

Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos, ORTODOXIE Tags:

Adevărata rugăciune este atenția la Dumnezeu

noiembrie 25th, 2016 Fără comentarii

Adevărata rugăciune este atenţia la Dumnezeu, nu la ceea ce rosteşte gura

Adevarata rugaciune este atentia la Dumnezeu

Adevărata rugăciune este atenția la Dumnezeu

Cine voieşte să fie ascultat de Dumnezeu să-şi facă rugăciunea în pace, în linişte, cu multă stăpânire, nu cu strigăte puternice, ci cu mintea atentă şi cu inima înfrântă.
La fel, cel ce are o suferinţă s-o rabde bărbăteşte, nevăicărindu-se. Stăpân pe durere, stăpân pe minte, stăpân pe orice fel de manifestare în afară, aşa trebuie să fie creştinul. Nimeni să nu se plângă niciodată de nimic, căci robul lui Dumnezeu toate le îndură în linişte şi cu voie bună, căci de sus îi vin toate. Acolo este Domnul, unde este linişte şi pace, nu unde este agitaţie şi tulburare.

Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos, ORTODOXIE Tags:

Despre discernământ și străvedere

noiembrie 25th, 2016 Fără comentarii

Despre discernământ și străvedere

Despre discernamant si stravedere

Printre treptele sporirii unui suflet ce se nevoieşte, după slobozirea lui de patimi şi dupa dobândirea luminării dumnezeieşti, se află discernământul şi străvederea, care sunt cele mai obişnuite harisme pe care le poate dobândi orice om. Afară de harisma mai presus de fire a străvederii există şi o străvedere firească, pe care o dobândesc cei înzestraţi cu înţelepciune, după o experienţă deosebită câştigată în nevoinţe îndelungate împotriva patimilor şi a diavolilor. Având o astfel de experienţă, mulţi Stareţi pot să vadă de mai înainte şi să descrie fapte şi situaţii din prezentul sau din viitorul unor oameni, chiar de la prima întâlnire cu ei. Prima impresie, povestirea amănunţită, descrierea faptelor – asemănătoare cu cele dobândite prin experienţa lor de mai înainte – pot face arătate cu exactitate situaţii deja existente sau care vor urma. Până aici se poate vorbi despre puterile fireşti ale străvederii, care se mai numeşte şi discernământ.

Însă discernământul duhovnicesc, care este un dar exclusiv al lui Dumnezeu, rodul ascultării desăvârşite şi al dobândirii unei conştiinţe neîntinate în Hristos, este ceva mult mai înalt. Discernământul duhovnicesc, care porneşte de la intuiţie şi urcă treptat până la străvedere, la mai înainte vedere şi la proorocie, este rodul Preasfântului Duh. Aceste harisme se dau treptat lucrătorilor viei înţelegătoare, celor ce se silesc pentru împărăţia Cerurilor, care se ia cu sila, şi care o şi răpesc. Aceştia dobândesc însă harismele ce duc către ea, după cuvântul Domnului: ”Impărăţia Cerurilor se ia cu sila şi cei ce se silesc o răpesc pe ea” .

Citeşte mai departe…