Arhivă

Arhivă pentru ianuarie, 2017

19 ian. 2017, Kiev: ÎNTÂISTĂTĂTORUL BISERICII ORTODOXE UCRAINENE PREAFERICITUL PĂRINTE ONUFRIE, A SĂVÂRŞIT SLUJBA DE SFINŢIRE MARE A APEI LA MALUL NIPRULUI (PHOTO&VIDEO)

ianuarie 19th, 2017 Fără comentarii

ORNAM1

ORNAM1

Citeşte mai departe…

19 ian. 2017, KIEV: SFÂNTA ŞI DUMNEZEIASCA LITURGHIE A PRAZNICULUI EPIFANIEI ÎN BISERICA ORTODOXĂ A UCRAINEI OFICIATĂ DE ÎNTÂISTĂTĂTORUL EI ÎN LAVRA PECERSKA (FOTO)

ianuarie 19th, 2017 Fără comentarii

Citeşte mai departe…

Îndreptățirea

ianuarie 19th, 2017 Fără comentarii

Îndreptățirea

Indreptatirea

Îndreptățirea împiedică sporirea duhovnicească

– Părinte, la ce se refera unii atunci când spun ca în Sfanta Scriptură nu exista îndreptățire?

– Se referă la faptul ca, într-un anumit mod, îndreptățirea nu este justificată.

– Părinte, atunci când ma îndreptățesc, după aceea cuget că îndreptățirea nu este proprie monahului.

– Nu numai că nu este proprie monahului, ci ea nu are nici o legatură cu viața duhovnicească. Trebuie să înțeleg că atunci când mă îndreptățesc, mă aflu într-o stare duhovnicească greșită. Tai comuniunea cu Dumnezeu și mă lipsesc de harul dumnezeiesc, pentru că acesta nu vine într-o stare duhovnicească greșită. Din clipa în care omul justifică cele nejustificabile, se înstrăinează de Dumnezeu. Intra izolator, cauciuc între om și Dumnezeu. Poate trece curentul prin cauciuc? Nu. Se izolează. Nu există un izolator mai puternic pentru harul lui Dumnezeu ca îndreptățirea de sine. Este ca și cum ai ridica un zid prin care te deșparți de Dumnezeu, prin care tai orice legatură cu El.

Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos, ORTODOXIE Tags:

18 ian. 2017, KIEV: AJUNUL BOTEZULUI DOMNULUI. SFINŢIREA MARE A APEI DE CĂTRE PREAFERICITUL PĂRINTE ONUFRIE, MITROPOLITUL KIEVULUI ŞI AL ÎNTREGII UCRAINE (PHOTO)

ianuarie 18th, 2017 Fără comentarii

Citeşte mai departe…

Numai Dumnezeul cel Viu ar putea vorbi aşa

ianuarie 17th, 2017 Fără comentarii

Numai Dumnezeul cel Viu ar putea vorbi așa

Dar acum, tuturor, El le dă acelaşi Dar al Duhului şi spune: Dacă cineva este însetat, să vină la mine şi să bea.

(Ioan 7, 46) Slugile au răspuns: Niciodată n-a vorbit un om aşa cum vorbeşte Acest Om.

Citeşte mai departe…

Categories: COMENTARII PATRISTICE Tags:

Viața în Hristos nu există fără Cruce

ianuarie 17th, 2017 Fără comentarii

Viața în Hristos nu există fără Cruce

O altă realitate a Crucii în viața noastră este și strâmtorarea economică pe care o trăiește un om, care poate avea o familie cu mulți membrii sau alte nevoi economice, care cu multă greutate sunt acoperite din salariul său. La acest fel de Cruce, Sfântul Atanasie cel Mare recomandă răbdare omului care suferă și-l mângâie cu cuvintele: „Cel care are mângâierea acestei lumi, să nu nădăjduiască, nici să aștepte s-o afle pe cea veșnică”.

Omul va fi îndreptățit sau va fi osândit, potrivit cu câtă mărinimie și plăcere de Dumnezeu și-a purtat crucea în viață. Omul de dinainte de cădere era legat existențial și esențial de Dumnezeul său, care, după teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul, este „Firea fericită, nepătimitoare și bună”. Din această pricină era fericit și nepătimitor, cu totul străin de orice i-ar fi putut aduce întristare și durere. Sfântul Ioan Gură de Aur se exprimă în acest sens: „În Rai oamenii trăiau ca Îngerii”. Dar odată cu păcatul originar, care după Sfântul Iustin Popovici nu a fost nimic altceva fără numai „străduința omului de a deveni dumnezeu fără Dumnezeu și împotriva lui Dumnezeu”, intră în viața omului de după cădere realitatea tragică a dualismului ontologic, a patimilor, a mâhnirilor și, în cele din urmă, însăși moartea.

Omul trăiește o altă realitate, realitatea Crucii. Sfântul Vasile cel Mare, consemnând această realitate, spune în acest sens: „Nimeni nu are viața continuu fericită, ci întotdeauna amestecată cu durere și întristare. Numai Dumnezeu este pururea fericit”.

Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos, ORTODOXIE Tags:

Duhul este și al Fiului și El Îl împărtășește

ianuarie 17th, 2017 Fără comentarii

Duhul este și al Fiului și El Îl împărtășește

Prin cine atunci şi de la cine este că Duhul trebuie să fie dat, decât prin Fiul, căruia de asemenea Duhul îi aparţine?(In. 20, 22) Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt!

Hristos a dat Duhul ucenicilor, arătând dumnezeirea Lui şi măreţia Lui, făcându-le cunoscut că nu era inferior, ci egal cu Duhul. Şi astfel, El a dat Duhul, spunând: Luaţi Duh Sfânt şi Eu L-am trimis şi Acela Mă va slăvi şi Câte va auzi vă va vesti…(Ioan 16, 14). Prin cine atunci şi de la cine este că Duhul trebuie să fie dat, decât prin Fiul, căruia de asemenea Duhul îi aparţine? Şi când am fi putut noi să-L primim, decât numai atunci când Cuvântul a devenit om?

(Sfântul Atanasie cel Mare, Discurs împotriva arienilor 1. 12. 50,traducere pentru Doxologia.ro de Alexandra Zurba)

http://www.doxologia.ro/biblioteca/comentarii-patristice

Categories: COMENTARII PATRISTICE Tags:

Hristos ia ceea ce este al nostru şi ne dă ceea ce El primeşte

ianuarie 17th, 2017 Fără comentarii

Hristos ia ceea ce este al nostru şi ne dă ceea ce El primeşte

Iată ceea ce spune Domnul: toate lucrurile oricâte Mi le-ai dat Mie, Le-am dat lor şi din nou, mă rog pentru ei.  (In. 17, 7) Acum au cunoscut că toate câte Mi-ai dat sunt de la Tine.

(Sfântul Atanasie cel Mare, Al IV-lea discurs împotriva arienilor 7, traducere pentru Doxologia.ro de Alexandra Zurba)

http://www.doxologia.ro/biblioteca/comentarii-patristice

Categories: COMENTARII PATRISTICE, ORTODOXIE Tags:

O vedere minunată

ianuarie 16th, 2017 Fără comentarii

O vedere minunată

Iată, nu de­parte de peşteră fiind, la al treilea ceas a vă­zut pe cale – cu ochii cu care văd cei ce se învrednicesc a vedea unele ca acestea – cete­le îngerilor, adunarea apostolilor, rânduiala mucenicilor, iar în mijlocul lor era sufletul lui Pavel.

Întorcându-se Sfântul Antonie către Sfântul Pavel Thebeul şi aducând lui veşmântul Sfântului Atanasie, precum i se poruncise a i se aduce de acela, iată, nu de­ parte de peşteră fiind, la al treilea ceas a vă­zut pe cale – cu ochii cu care văd cei ce se învrednicesc a vedea unele ca acestea – cete­le îngerilor, adunarea apostolilor, dănțuirile proorocilor, rânduiala mucenicilor, iar în mijlocul lor era sufletul lui Pavel, care biruia strălucirea zăpezii, luminând mai mult decât dânsa, cu multă veselie suindu-se la ceruri.
 
(Everghetinosul, vol. 1-2, traducere de Ștefan Voronca, Editura Egumenița, Galați, 2009, p. 56)
http://www.doxologia.ro/cuvinte-duhovnicesti
Categories: ORTODOXIE, Pateric Tags:

Cei proști și neiscusiți vor ca toți să fie întru toate asemenea lor

ianuarie 16th, 2017 Fără comentarii

Cei proști și neiscusiți vor ca toți să fie întru toate asemenea lor

Cei proști și neiscusiți iau în râs cuvintele și nu vor să le asculte, dacă acestea mustră nepriceperea lor, ci vor ca toți să fie întru toate asemenea lor. 

(Sfântul Antonie cel Mare – Filocalia, vol.I – Editura Institutul de Arte Grafice „Dacia traiană”, Sibiu, 1947, p.66)

http://www.doxologia.ro/cuvinte-duhovnicesti

Categories: ASCEȚI, Cuvinte de folos, ORTODOXIE, Pateric Tags: