CUVIOSUL SELAFIIL SIBERIANUL: PREGĂTIŢI-VĂ, DRAGII BUNELULUI, PREGĂTIŢI-VĂ!

Magog-Invasion

Piotr, Piotr, am aflat şi noi – mai bine zis, îngeraşii aceştia ai mei – prin anunţurile care se fac la acest calculator, despre ceea ce se întâmplă acum în lumea largă. Eu nu ştiu cum lucrează acest aparat, dar V. mi-a spus că se afişează cumva ştirile cele mai importante ce se petrec în lume. Oh, inima mea dulce, vezi cât s-a înmulţit răutatea în lume? Acolo, în Palestina, este acum mare vărsare de sânge şi lucrurile nu cred să meargă spre bine. Poate te vei mira, Piotr, dragul Bunelului, că pe mine, un moşneag, mă preocupă lucrurile acestea; dar voiesc să vi le zic pentru că acum sunt vremurile de sfârşit, copile, sunt vremurile de sfârşit! Pacea în lume va fi, curând, un lucru rar.

Continuă să citești CUVIOSUL SELAFIIL SIBERIANUL: PREGĂTIŢI-VĂ, DRAGII BUNELULUI, PREGĂTIŢI-VĂ!

23 februarie 2017: În Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii Chiril a săvârşit rânduiala înmormântării Arhimandritului Chiril (Pavlov) (Photo&Video)

 [huge_it_gallery id=”118″] Continuă să citești 23 februarie 2017: În Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii Chiril a săvârşit rânduiala înmormântării Arhimandritului Chiril (Pavlov) (Photo&Video)

Să te întrebi neîncetat: „Este Duhul Sfânt cu mine?”

Serafim de Sarov

ORNAM1

Cât aş dori, bucuria mea, ca tu să afli acest izvor de har şi să te întrebi neîncetat: „Este Duhul Sfânt cu mine?”. Dacă este, slăvit să fie Domnul! Nu trebuie să fiu neliniştit, chiar dacă judecata cea din urmă ar fi mâine, eu sunt gata. Căci scris este: ”în ce stare te voi găsi, în aceea te voi judeca„. Dacă însă n-ai certitudinea că eşti în Duhul Sfânt, trebuie să afli pricina pentru care te-a părăsit şi să-L cauţi fără răgaz până ce-L vei găsi din nou, pe El şi harul Său. Trebuie urmăriţi vrăjmaşii care ne împiedică de a merge înspre El până la înfrângerea lor definitivă. Proorocul David a zis: „Urmări-voi pe vrăjmaşii mei şi-i voi prinde pe dânşii şi nu mă voi întoarce până ce se vor sfârşi. Îi voi zdrobi pe ei şi nu vor putea să stea, cădea-vor sub picioarele mele” (Psalmul 17,41-42). Continuă să citești Să te întrebi neîncetat: „Este Duhul Sfânt cu mine?”

PATRIARHUL KIRIL AL RUSIEI: OPRIŢI AVORTURILE! ESTE CRIMĂ!

abortion-mosxas

Patriarhul Kiril al Moscovei:

„Opriţi avorturile, este crimă”

 

Miercuri, 22 februarie 2017

Sursa: Romfea.gr

 

La lupta împotriva avorturilor a chemat încă o dată Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, SS Kiril, toate confesiunile tradiţionale din Rusia.

Continuă să citești PATRIARHUL KIRIL AL RUSIEI: OPRIŢI AVORTURILE! ESTE CRIMĂ!

Vă rog să fiţi delicaţi!

Vă rog să fiţi delicaţi!

Vă rog să fiţi delicaţi! Să ştiţi că chipul Domnului nostru Iisus Hristos, pe care Sfântul Apostol Pavel doreşte să-l aibă credincioşii în sufletul lor, numai atunci e neştirbit când în cuprinsul lui e şi delicateţe. Domnul Hristos a fost foarte delicat. Un prieten al meu a zis cândva către mine: „Mă gândesc uneori cât de delicat e Dumnezeu.” Şi bineînţeles că putea să zică aceasta, pentru că el însuşi este un om delicat şi vedea în Dumnezeu ceea ce purta chiar el în suflet.

Noi de multe ori suntem nepăsători, neluători-aminte, cu răutate, cu asprime, avem ceva ce nu se potriveşte cu delicateţea şi atunci înseamnă că nu suntem aşa cum este Domnul Hristos, cum ar trebui să fim şi noi, cei alcătuiţi după chipul Domnului Hristos. Fiecare dintre noi purtăm în suflet chipul lui Dumnezeu, cu rostul de a ajunge, prin chipul lui Dumnezeu, la asemănarea cu Dumnezeu. Mărturisim într-o alcătuire de la sfintele slujbe pentru cei răposaţi, zicând: „Chipul măririi Tale celei negrăite sunt, măcar că port rănile păcatelor. Miluieşte zidirea Ta, Stăpâne, şi o curăţeşte cu îndurarea Ta şi moştenirea cea dorită dăruieşte-i, făcându-mă pe mine iarăşi cetăţean al Raiului.” Ca să fim cetăţeni ai Raiului trebuie să avem chipul lui Dumnezeu în noi, aşa cum ni l-a dat Dumnezeu, şi să adăugăm la ceea ce ne-a dat Dumnezeu ceea ce poate împlini omul.

Continuă să citești Vă rog să fiţi delicaţi!

Arhim. Mihail Daniliuc – Avem mare nevoie de duhovnic

Arhim. Mihail Daniliuc – Avem mare nevoie de duhovnic

 

 

Odată cu începerea Triodului, cea mai frumoasă şi intensă perioadă liturgică a anului bisericesc, noţiunile de „post“, „pocăinţă“, „spovedanie“, „duhovnic“ se întâlnesc tot mai des.

Cu toate acestea, există unii care, întrebaţi dacă se spovedesc la vreun preot, afirmă: „La ce-mi foloseşte mie duhovnicul? De ce mi-ar trebui un îndrumător duhovnicesc? Eu Îi mărturisesc lui Dumnezeu tot ce am pe suflet! De aceea consider inutilă spovedania şi implicit duhovnicul. Oare Dumnezeu nu aude ce-I spun eu în faţa icoanei sau în biserică? De ce-ar fi nevoie de o terţă persoană care să-I repete ceea ce I-aş putea dezvălui direct?“ Sunt raţionamente înşelătoare, cărora le cad pradă mulţi semeni. Aşadar, care este rolul duhovnicului în viaţa noastră?

O privire succintă peste dumnezeiasca Scriptură ne va lămuri că Mântuitorul Hristos a instituit Sfânta Taină a Spovedaniei prin faptul că El Însuşi a săvârşit-o întâi în timpul activităţii Sale pământeşti asupra multor oameni ce-şi arătau credinţa în El cerându-I ajutorul, mărturisindu-şi păcatele, primind apoi de la Duhovnicul desăvârşit dezlegarea lor, odată cu îndemnul de îndreptare a vieţii. După terminarea misiunii Sale în lume, când s-a apropiat vremea Înălţării la cer, a dat Sfinţilor Apostoli puterea de a asculta mărturisirea păcatelor semenilor şi de a le acorda iertarea. Darul acesta este de fapt puterea  Lui Însuşi lucrând în ei: „luaţi Duh Sfânt; cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, ţinute vor fi“ (Ioan 20, 22-23). Ca urmare firească a lucrării Sale mântuitoare împlinite, prin cuvintele adresate discipolilor, iar prin ei în mod direct tuturor urmaşilor acestora, episcopi şi preoţi, Mântuitorul Hristos le-a dăruit o putere nemărginită, învestindu-i cu prerogativa de a deschide şi pătrunde în sufletele celor ce-şi clădesc sfinţenia prin pocăinţă. Spun dumnezeieştii Părinţi că Domnul a instituit Taina Mărturisirii sau a Spovedaniei pentru ca omul să nu deznădăjduiască din pricina neputinţei lui, ci să caute sprijin în afară, la Dumnezeu, la preot, căci cel izolat de păcat nu-şi poate găsi ajutor în sine, în fiinţa sa neliniştită şi bolnavă, ci numai în afară, în altă persoană. Dar să nu omitem esenţialul: nu duhovnicul iartă, dezleagă păcatele, ci Însuşi Hristos, prin graiul şi mâna preotului. Părintele oficiant al sfântului sacrament spune într-o rugăciune din rânduiala slujbei: „iată, fiule, fiică duhovnicească, Hristos stă de faţă nevăzut, primind a ta mărturisire cea cu umilinţă… iar eu sunt doar un martor ca să mărturisesc înaintea Lui toate câte vei spune“. Continuă să citești Arhim. Mihail Daniliuc – Avem mare nevoie de duhovnic

Ne considerăm pe noi înșine multștiutori și nu cunoaștem ceea ce se petrece înlăuntrul nostru

Ne considerăm pe noi înșine multștiutori și nu cunoaștem ceea ce se petrece înlăuntrul nostru

Pentru a se înfăptui o schimbare esențială și a se înlătura criza, Biserica ar trebui să lepede cele de prisos, să se ocupe cu lucruri vitale și esențiale, familia să se reorganizeze, patria să fie iubită, societatea să fie repoziționată pe cele mai solide fundamente…

…Suntem chemați la luptă, priveghere, trezire, starea în picioare…

Ne temem de poluarea mediului înconjurător și de produsele alimentare și nu de întinarea inimii noastre din pricina minciunii și ipocriziei. Sănătatea noastră trupească este mult mai presus de cea sufletească

 

Nimic nu este întâmplător în viață ‒ Supărările din familie şi ce poate ieși bun din ele

Nimic nu este întâmplător în viață ‒ Supărările din familie şi ce poate ieși bun din ele

Nici un ac nu cade dintr-un brad dacă nu vrea Dumnezeu. De aceea, nu trebuie să te mâhneşti, orice ţi s-ar întâmpla. Aşa ne sfinţim! Uite, acum tu te mâhneşti din cauza casnicilor tăi, dar ei te ajută, de fapt, să atingi înălţimi duhovniceşti. 

‒ Să ştii, copilul meu, că nimic nu este întâmplător în această viaţă. Totul are un scop şi nimic nu se petrece fără o cauză. Nici un ac nu cade dintr-un brad, dacă nu vrea Dumnezeu. De aceea, nu trebuie să te mâhneşti, orice ţi s-ar întâmpla. Aşa ne sfinţim! Uite, acum tu te mâhneşti din cauza casnicilor tăi, dar ei te ajută, de fapt, să atingi înălţimi duhovniceşti. Dacă n-ar fi ei, n-ai mai spori deloc. Dumnezeu ţi i-a dat. O să-mi spui: „Dar oare e bine să sufere omul din pricina celor dragi?”. Păi, tocmai asta vrea Dumnezeu de la noi! Iar tu eşti foarte sensibil şi, de la supărare, te doare stomacul; simţi gol în stomac, nu-i aşa?

Continuă să citești Nimic nu este întâmplător în viață ‒ Supărările din familie şi ce poate ieși bun din ele

De sărbătoarea Întâmpinării Domnului Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a sfințit biserica „Sfântul Cuviosul Serafim de Sarov” din nord-estul Moscovei și a condus hirotonia arhimandritului Alexii (Eliseev) în treapta de episcop de Galici și Makariev

[huge_it_gallery id=”117″]

Sursa: patriarhia.ru

Interview du métropolite de Kiev Onuphre sur l’attitude de l’Église orthodoxe envers la mort, l’euthanasie, la crémation et les funérailles à distance

timthumb1

À l’approche de la commémoration universelle des défunts, que l’Église orthodoxe célébrera ce samedi, nous reproduisons ci-dessous la récente interview du métropolite de Kiev Onuphre au sujet de l’attitude de l’Église orthodoxe envers la mort, l’euthanasie, la crémation et les funérailles à distance.

Dans toutes tes actions souviens-toi de ta fin, et tu ne pécheras jamais ». Ces paroles du livre vétéro-testamentaire du Siracide (7,39) sont toujours actuelles. Du point de vue chrétien, la mémoire de la mort n’est pas une peur dictée par la panique, mais un regard pénitentiel sur sa propre vie avec l’espoir dans la miséricorde divine. Pourquoi de nombreuses personnes sont-elles effrayées à la simple idée de leur fin ? Quelle attitude adopter envers l’euthanasie, la crémation et les offices des funérailles célébrées à distance ? Comment vivre la mort d’un proche ? À toutes ces questions, et encore d’autres, S.B. le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine a répondu au rédacteur en chef du journal « Tserkovnaya pravoslavnaya gazeta.

– Votre Béatitude, comment expliquer du point de vue spirituel ce qu’est la mort ? Continuă să citești Interview du métropolite de Kiev Onuphre sur l’attitude de l’Église orthodoxe envers la mort, l’euthanasie, la crémation et les funérailles à distance

Tentativa de asasinare a Catholicos-Patriarhul Georgiei, Ilia al II-lea, a fost confirmată în mod oficial. Evitând o operație la Tbilisi, de la care nu se dorea să scape viu, Patriarhul, aflat în Germania, nu a putut fi nici otrăvit de către unul dintre apropiați

patriarhuliliag

Parchetul georgian a confirmat oficial informația conform căreia a fost o tentativă de asasinare a mai marelui Bisericii Ortodoxe Georgiene, Catholicos-Patriarhul Ilia al II-lea. După cum s-a dovedit, părintele Gheorghe Mamaladze, directorul gestionarii proprietăților Patriarhiei, intenționa să-l otrăvească cu cianură pe Patriarh. În acest scop, el a luat cu el otrava pentru a ajunge la Berlin, unde Întâistătătorul este în prezent pentru tratament medical. Preotul a fost arestat la aeroportul din Tbilisi.
Procurorul-șef al Georgiei, Irakli Shotadzé, a declarat la un briefing:
Gheorghe Mamaladze avea relații sistematice cu  Catholicos-Patriarhul și anturajul său. S-a stabilit la anchetă că el pregătea uciderea unei persoane și, tocmai în acest scop, a achiziționat o substanță toxică de la un necunoscut„.

Continuă să citești Tentativa de asasinare a Catholicos-Patriarhul Georgiei, Ilia al II-lea, a fost confirmată în mod oficial. Evitând o operație la Tbilisi, de la care nu se dorea să scape viu, Patriarhul, aflat în Germania, nu a putut fi nici otrăvit de către unul dintre apropiați

Cu cel ce-ți e vrăjmaș să te porți ca și cu un prieten al tău

Cu cel ce-ți e vrăjmaș să te porți ca și cu un prieten al tău

Numai iubirea rea de sine şi mândria ne fac gingaşi la învinuiri – fie că-s drepte ori nedrepte -, la necinstiri, batjocuri şi relele de la ceilalți.Acestea două fac sufletul supărăcios, bănuitor, aşadar slab în faţa atacurilor şi uşor de rănit; acestea ne mână să răspundem la rău cu alte rele, care ucid iubirea: mânia, ura, ranchiuna, dispreţuirea şi judecarea celuilalt. Aşa se pierde sufletul şi se înmulţeşte vrăjmăşia.

Cu cel ce-ti e vrajmas sa te porti ca si cu un prieten al tau

Jean-Claude Larchet

SFÂNTUL SIMEON NOUL TEOLOG
Cu cel ce-ţi e vrăjmaş să te porţi ca şi cu un prieten al tău

Text
„Altceva este a nu ne mânia din pricina necinstirilor, a batjocurilor, a încercărilor şi a necazurilor, şi altceva a fi mulţumit de ele şi a ne ruga pentru cei ce ne fac unele ca acestea. Altceva este a-i iubi din suflet pe aceştia şi altceva să-ţi şi întipăreşti pe deasupra în minte chipul fiecăruia dintre ei şi a-i îmbrăţişa fără patimă ca pe nişte adevăraţi prieteni, cu lacrimi de iubire nefăţarnică, fără să se afle în acea clipă nici o urmă a vreunei supărări în noi. Iar lucrul cel mai mare decât cele spuse este ca în vremea ispitelor să aibă omul în chip neschimbat aceeaşi bună simţire pentru cei ce-l batjocoresc în faţă, îl vorbesc de rău, îl judecă, îl osândesc, îl înjură şi-l scuipă, şi pentru cei ce au pe din afară înfăţişarea prieteniei, dar pe ascuns fac aceleaşi lucruri, fără să se poată ascunde de fapt. Dar neasemănat mai mare lucru decât toate acestea socotesc că este ca cineva să uite cu desăvârşire cele îndurate şi să nu-şi aducă aminte de ceva din ceea ce i s-a întâmplat, fie că lipsesc, fie că sunt de faţă cei care l-au supărat, ci să-i primească şi pe aceştia la fel ca pe prieteni, când se întâlnesc şi la mese, fără a se mai gândi la cele trecute.„1

Continuă să citești Cu cel ce-ți e vrăjmaș să te porți ca și cu un prieten al tău

MĂNĂSTIREA VÂSOȚ DIN SERPUHOV (RUSIA). SFINȚENII (VIDEO)

 

În biserica centrală a acestei mănăstiri, creștinii pot venera:

1. Icoana făcătoarte de minuni a Maicii Domnului – Potirul nesecat – Izbăvitoarea de patima beției

https://www.youtube.com/watch?v=OV06e-GKlds

2. Racla cu moaștele întregi ale Cuviosului Atanasie cel Tânăr, al doilea egumen al mănăstirii și ucenicul Cuviosului Atanasie cel Bătrân.

cuv-atanasie-cel-tanar
3. Peste 400 de părticele de sfinte moaște, așezate în casete și icoane

4. Icoana făcătoare de minuni a Sf. Mare Mucenic Gheorghe cu o părticică din moaștele acestuia. 

georgy

Cum să-L iubesc pe Dumnezeu mai mult decât pe copilul meu?

Cum să-L iubesc pe Dumnezeu mai mult decât pe copilul meu?

Cu alte cuvinte, aici ni se dă proba concretă de cât de mult Îl iubim pe Dumnezeu − iubindu-ne semenii! Atenţie, această iubire de semeni (fie ei copii, părinţi, soți, soţii) nu trebuie să meargă până la idolatrie! Ce înseamnă idolatria? Îl pui pe cel iubit mai presus de orice, îl pui în locul lui Dumnezeu! Or, Dumnezeu trebuie să aibă întotdeauna primul loc.

Continuă să citești Cum să-L iubesc pe Dumnezeu mai mult decât pe copilul meu?

Fără Dumnezeu, nici pe noi înşine nu ne putem iubi

Fără Dumnezeu, nici pe noi înşine nu ne putem iubi

Toţi căutăm dragostea nesfârşită, dar şi îngerii şi noi suntem fiinţe limitate, ne mişcăm în spaţiu şi timp; le putem face numai pe cele ce au sfârşit, nu şi pe cele fără de sfârşit.

Numai Dumnezeu este fără de sfârşit; El este singurul care dă plinătate şi îngerilor şi sfinţilor şi nouă. Fără Dumnezeu, nu ne putem iubi nici pe noi înşine, cu atât mai puţin pe semenii noştri.

(Starețul Tadei de la Mănăstirea Vitovnița, Pace și bucurie în Duhul Sfânt, Editura Predania, București, 2010, p. 128)

http://www.doxologia.ro/staretul-tadei-de-la-manastirea-vitovnita

Din iubire, Dumnezeu ne-a oferit darul suprem: libertatea alegerii

Din iubire, Dumnezeu ne-a oferit darul suprem: libertatea alegerii

Suntem liberi să alegem dacă ne ducem sau nu la întâlnirea cu Hristos, sau dacă ne vedem de „treburile noastre”. Suntem liberi. Este marele privilegiu care ne-a fost dat la Creaţie. Este marea taină a lumii oamenilor. Dumnezeu a găsit în acordarea libertăţii forma ideală a unei omeniri care să se simtă demnă şi independentă, până la riscul de a se priva chiar de El.

Ea, lumea oamenilor, poate chiar să-şi imagineze că e autonomă, că a părut de la sine, şi că poate să se organizeze în mod liber, după legi pe care şi le creează ea însăşi. Cred că Dumnezeu a găsit în acordarea libertăţii forma ideală a unei omeniri care să se simtă demnă şi independentă, până la riscul de a se priva chiar de El.

Continuă să citești Din iubire, Dumnezeu ne-a oferit darul suprem: libertatea alegerii

PĂRINTELE ATHONIT MACARIE SIMONOPETRITUL: DIN TAINELE VIEŢUIRII DUHOVNICEŞTI COMUNE MONAHILOR ŞI MIRENILOR

Parintele_Macarie_Simonopetritul_w1330_h2000_q100

„Duhovnicul este un antrenor al sufletelor. Motivația lui este aceea de a stârni entuziasmul ucenicilor săi pentru dorirea Împărăției lui Dumnezeu. La duhovnic mergem pentru a arăta cine suntem cu adevărat.”

ORNAM1

Ce reprezintă pentru o mănăstire starețul ei?
Gheronda, așa cum îl numim noi în grecește, este un părinte duhovnicesc. Atunci când un tânăr are un interes față de viața duhovnicească și vine de pildă în Sfântul Munte, ceea ce caută acel tânăr nu este un loc, ci o persoană. Caută un părinte. De­sigur, un părinte duhovnic este acela care a primit din partea lui Dumnezeu harul de a-l învăța pe celălalt, harul îndrumării duhovnicești. I s-a dat capacitatea comunicării cu ucenicii săi, dar nu numai atât. I s-a dat capacitatea de a-și înțelege ucenicii și de a-i ajuta în drumul lor spre Dumnezeu.
Spunea odată starețul Emilian că un duhovnic adevărat nu merge în fața ucenicilor săi, ci în spatele lor. Nu îi trage spre Dumnezeu într-o manieră silnică, forțându-i, ci le lasă libertate și inițiativă, sprijinindu-i în ceea ce fac, la fel cum o mamă își ajută copilul. Continuă să citești PĂRINTELE ATHONIT MACARIE SIMONOPETRITUL: DIN TAINELE VIEŢUIRII DUHOVNICEŞTI COMUNE MONAHILOR ŞI MIRENILOR

Doamne, ține-mă de mână și în acest necaz!

Doamne, ține-mă de mână și în acest necaz!

„Doamne, iată, necazul acesta este un loc de întâlnire cu Tine. Tu când ai spus: «În lume necazuri veți avea», Te-ai gândit la necazul pe are îl am eu acum. Și Tu spui că ai biruit lumea. Uite, asta e o ocazie ca eu să trăiesc biruința pe care ai avut-o Tu. Fă ceva cu mine. Ajută-mă să Te întâlnesc, să Te simt în această încercare”.

Noi, de obicei, când trăim ceva neplăcut, așteptăm să  scăpăm, sau strigăm la Dumnezeu ca să ne scape. Or, Dumnezeu n-a venit ca să ne scape de necazuri. Că spunea cineva, s-a transformat Tatăl nostru, nu mai e„Tatăl nostru cel din Ceruri”, ci „Tatăl nostru cel de la bancă, cel de la supermarket, de la…”, de undeva de unde trebuie să ni se îndeplinească toate dorințele.

Continuă să citești Doamne, ține-mă de mână și în acest necaz!