Arhivă

Arhivă pentru septembrie, 2017

Principalul nu este a face mai bine ca alții, ci a face bine ceea ce facem – GEORGES BARBARIN

septembrie 20th, 2017 Fără comentarii

Principalul nu este a face mai bine ca alții, ci a face bine ceea ce facem

Principalul nu este a face mai bine ca altii, ci a face bine ceea ce facem

Principalul nu este a face mai bine ca alţii, ci a face bine ceea ce facem, cinstit, fără să ne preocupe ceea ce fac alţii

Când sunteţi bruscat, nu răspundeţi, nu mişcaţi, ci întrebaţi-vă dacă nu cumva aţi meritat reproşul făcut. Dacă este justificat, mulţumiţi-i celui ce vă ceartă. Dacă este nejustificat, schimbaţi vorba, fără acreală. Reţinerea voastră va avea un efect neaşteptat. Dacă vă este greu să vă abţineţi, amintiţi-vă de suferinţa lui Hristos, de agonia şi răstignirea Lui nedreaptă. Când sublimul vostru Prieten, desăvârşirea însăşi, a fost răstignit, mai puteţi protesta oare împotriva unei observaţii, oricât de nedreaptă ar fi ea? Suferiţi asemenea Lui.

Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos, ORTODOXIE Tags:

Păcatele împotriva dragostei către aproapele – ARHIMANDRIT SERAFIM ALEXIEV

septembrie 20th, 2017 Fără comentarii

Păcatele împotriva dragostei către aproapele

”Într-adevăr, înfricoşătoare sunt păcatele împotriva dragostei de Dumnezeu şi de aproapele! Şi încă şi mai înfricoşătoare sunt urmările lor! Ieşirea este una singură – să nu dăm voie diavolului să ne facă potrivnici dragostei, căci cel ce urăşte pe aproapele său şi îi face lui rău, îşi urăşte sufletul său!

Pacatele impotriva dragostei catre aproapele

Dumnezeu doreşte să-L iubim nu numai pe El, Izvorul dragostei, ci şi pe aproapele nostru, zidit asemenea nouă, după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, şi aşezat în legătură cu noi, ca să ne nevoim împreună în virtute şi dragoste frăţească. Sfântul Antonie cel Mare a spus: „De (legătura ta cu) aproapele atârnă viaţa şi moartea ta. Dacă dobândim pe fratele, vom dobândi pe Dumnezeu; dar dacă smintim pe fratele, vom păcătui împotriva lui Hristos”. Aceasta se tâlcuieşte: Dumnezeu a aşezat viaţa noastră veşnică şi fericirea în legătură cu dragostea către aproapele. Pe cât iubim pe aproapele nostru, pe atâta dăm sens existenţei noastre pământeşti. Pe cât ne jertfim pentru cei din jur, pe atâta intrăm în fericită părtăşie cu Hristos, Cel Ce Şi-a jertfit viaţa Sa pentru noi.

Citeşte mai departe…

Categories: COMENTARII PATRISTICE, ORTODOXIE Tags:

Cum se cuvine a ne conduce limba-Sfântul Nicodim Aghioritul

septembrie 19th, 2017 Fără comentarii

Cum se cuvine a ne conduce limba

”De aceea, de nu le vei lua în seamă ca nişte lucruri mici, ci vei duce lupta cu bărbăţie şi nu le vei lăsa să intre în sufletul tău şi în inima ta, te încredinţez că repede diavolul nefiind hrănit de tine te va lăsa în pace şi în curând vei fi un minunat biruitor în acest război nevăzut.

Cea mai mare trebuinţă este a şti să-ţi cârmuieşti limba cum se cuvine şi s-o înfrânezi. Pentru că oricine o lasă slobodă să vorbească de cele ce aduc plăcere simţurilor.

Foarte adeseori multa vorbire vine din mândrie. Din aceasta părându-ni-se că ştim multe şi fiind mulţumiţi de părerile noastre, ne silim cu multe reflecţii şi cuvinte meşteşugite să impunem opinia noastră, inimilor celorlalţi, ca să le apărem ca învăţători. Le arătăm astfel de mândrie ca şi cum ei ar avea nevoie să înveţe de la noi.

Acest orgoliu apare mai ales când îi învăţăm, fără ca ei să fi cerut acest lucru de mai înainte.

Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos, ORTODOXIE Tags:

Femeia are defecte?- Sfântul Ioan Gură de Aur

septembrie 19th, 2017 Fără comentarii

Femeia are defecte?

Femeia are defecte?

De acestea trebuie să ne îngrijim cu râvnă şi mai mare decât pentru toate celelalte. Femeia are cusururi? Fa ceea ce a făcut Isaac: roagă-L pe Dumnezeu! Pentru că dacă acesta, prin stăruinţa lui în rugăciune s-a izbăvit de beteşugul firii, cu mult mai mult vom putea noi sa îndreptăm greşelile voite, prin rugăciunea de toata vremea către Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te vede că rabzi cu tărie şi că suferi cu suflet mare păcatele femeii, te va ajuta în învăţătura ta şi îţi va dărui plata răbdării: „Căci ce ştii tu, femeie, dacă-ţi vei mântui bărbatul? Sau ce ştii tu, bărbate, dacă-ţi vei mântui femeia?” (1 Corinteni 7,16).

Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos, ORTODOXIE Tags:

20 septembrie: Noul Mucenic Ilarion din Creta

septembrie 19th, 2017 Fără comentarii

Noul Mucenic Ilarion din Creta

ilarion in

 

Sfântul Mucenic Ilarion s-a născut în Heraklion, din Creta, primind la botez numele Ioan. A avut patru surori, iar părinții săi l-au învățat cu multă osârdie Sfintele Scripturi.

Pe când era copil, Ioan a plecat în Constantinopol împreună cu unchiul său, care era medic. Vreme de zece ani a locuit lângă unchiul său, însă acesta nici medicină nu l-a învățat, nici grijă nu i-a purtat nepotului, astfel că Ioan a fost nevoit să plece din casa unchiului său și să se angajeze ca vânzător la un negustor, originar din Hios, care mai avea încă un alt lucrător. Odată, negustorul a trebuit să lipsească de la magazin și să meargă în patria sa natală, în Hios. Când s-a întors, cei doi angajați au dat socoteală negustorului pentru perioada de timp în care lipsise, însă acesta a considerat că banii pe care îi încasaseră cei doi lucrători nu corespundeau cu valoarea mărfurilor pe care le vânduseră și că lipseau treizeci de groși, cu toate că înainte de a pleca nu făcuseră o socoteală a mărfurilor. Suspiciunile și amenințările negustorului se îndreptau împotriva lui Ioan. Acesta a mers să-i ceară ajutor unchiului său, însă acesta nu l-a primit.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

20 septembrie – Sfântul Mare Mucenic Eustatie Placida

septembrie 19th, 2017 Fără comentarii

Sfântul Mare Mucenic Eustatie Placida

La anul 98 d.Hr., Eustatie, bunul biruitor Mare Mucenic al lui Hristos, era ostaş la Roma, în vremea Împăratului Traian. Era aşadar acesta cu numele foarte faimos pentru biruinţele lui dobândite în războaie şi pentru faptele lui de vitejie nemaiîntâlnite şi măreţe. Şi bogăţie avea nu puţină şi se trăgea din părinţi nobili, şi foarte viteaz era şi prea înţelept şi învăţat în cugetele şi faptele sale. Înainte de a se boteza şi de a deveni ucenic al lui Hristos purta numele de Plachida. În afară de meritele lui militare, avea şi multe alte virtuţi: era înfrânat în poftele şi dorinţele trupului, cumpătat, iubitor de dreptate, milostiv şi, într-un cuvânt, virtuos. Avea doi fii, care îi semănau întru toate, şi în harismele trupeşti, şi în cele spirituale, şi soţia lui, la rândul ei, pe nume Tatiana, în toate faptele virtuoase i se asemăna.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

ACATISTUL ZILEI DE MIERCURI – AL SFINTEI CRUCI

septembrie 13th, 2017 Fără comentarii

Sf_Cruce_1

 ACATISTUL SFINTEI CRUCI

După obişnuitul început, se zice:

Troparul, glasul 1:

Mântuieşte, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moştenirea Ta; biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui potrivnic dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău.

Condacele şi Icoasele

Condac 1:

O, de trei ori fericită şi Preacinstită Cruce, ţie ne închinăm credincioşii şi te mărim, veselindu-ne de dumnezeiasca ta înălţare; ci ca o pavăză şi armă nebiruită, ocroteşte şi acoperă cu darul tău pe cei ce cântă: „Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creştinilor!” Citeşte mai departe…

Categories: Acatiste, Fără categorie, Rugăciuni Tags:

Mitropolitul Augustin de Florina: Şi mândria femeii începe din leagăn…

septembrie 11th, 2017 Fără comentarii

Vezi și http://acvila30.ro/a-aparut-volumul-22-din-seria-ne-vorbeste-parintele-augustin-mitropolitul-de-104-ani/

model-22

           …Alte femei se mândresc cu educaţia lor; că au fost la Universitate şi cunosc limbi străine. Se mândresc pentru poziţia pe care o deţin. Se mândresc cu bărbatul lor, cu copiii lor. Se mândresc că provin din familii înalte şi cu atâtea altele.

            Şi mândria femeii începe din leagăn. Dacă astăzi există egoisme, începutul lor se află în vârsta pruncească. Vezi acele încăpăţânări copilăreşti? Sunt prevestirea caracterului mândru. Trebuie să fie pedagog mama, tatăl, învăţătorul, ca să dezrădăcineze din copil această înfricoşătoare mândrie. Pe copilul pe care-l numesc păpuşă şi înger ar trebui să-l pedepsească, ca să-i restrângă mândria. De aceea mândria creşte şi se înmulţeşte din leagăn.

(fragment din Predica la Odovania Adormirii Maicii Domnului, din cartea „Ne vorbeşte Părintele Augustin, Mitropolitul de 104 ani”, vol. 22)

Vezi și http://acvila30.ro/a-aparut-volumul-22-din-seria-ne-vorbeste-parintele-augustin-mitropolitul-de-104-ani/

Categories: Cuvinte de folos Tags:

Mitropolitul Augustin de Florina: Suntem noi smeriţi precum era Preasfânta Născătoare de Dumnezeu?

septembrie 9th, 2017 Fără comentarii

Vezi și http://acvila30.ro/a-aparut-volumul-22-din-seria-ne-vorbeste-parintele-augustin-mitropolitul-de-104-ani/

model-22

…Suntem noi smeriţi precum era Preasfânta Născătoare de Dumnezeu? Exemplul ei îndeosebi are o mare importanţă pentru femei. Există astăzi în lume femei smerite? Putem ca între cele care vin şi venerează icoana ei să găsim femei, care să aibă această smerenie a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu?

            Din nefericire, fraţii mei, mândria împărăţeşte astăzi. O vezi pe femeia de astăzi că se mândreşte pentru o mie şi una de pricini deşarte. O vezi mândrindu-se întâi şi-ntâi pentru frumuseţile ei; că se dezgoleşte, ca să-şi arate trupul. Şi întreb: această femeie a luxului şi a paradei, care ajunge în felul acesta chiar şi în biserică, are vreo legătură cu Născătoarea de Dumnezeu? Femeile să-şi arunce o privire la ea cât de decent este îmbrăcată. Poate mintea lor să şi-o imagineze pe Preasfânta noastră altfel?…

(fragment din Predica la Odovania Adormirii Maicii Domnului, din cartea „Ne vorbeşte Părintele Augustin, Mitropolitul de 104 ani”, vol. 22)

Vezi și http://acvila30.ro/a-aparut-volumul-22-din-seria-ne-vorbeste-parintele-augustin-mitropolitul-de-104-ani/

Categories: Cuvinte de folos Tags:

Omilia 42 La Mântuitoarea naștere a Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioarei Maria a Sfântului Grigorie Palama

septembrie 8th, 2017 Fără comentarii

Orice vreme este potrivită a pune început bun pentru petrecerea spre mântuire

 

Astăzi precum auzim și la psaltire „adevărul din pământ a răsărit” – chipul nemincinos al alesei nașteri de sus ca om „și dreptatea din cer a privit” (Ps. 84:12), care l-a scos pe stăpânitorul nedreptății și a smuls însăși rădăcina nedreptății – dreptatea care a fost pe nedrept osândită, dar care în chip preadrept osândește  și care dezleagă puterea în rău a diavolului, și face de nimic uneltirile lui și care s-a arătat primitoare a dumnezeieștii dreptăți.

 

 

Omilia 42
La Mântuitoarea naștere a Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioarei Maria

1. Orice vreme este potrivită a pune început bun pentru petrecerea spre mântuire. Așa a grăit și marele Pavel „Iată acum vreme potrivită, iată acum ziua mântuirii (2 Cor. 6:2). „Să lepădăm faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să umblăm cuviincios ca ziua.” (Rom. 13: 12-13). Căci nu a zis că vremea potrivită pentru mântuire este o oră anume sau o zi anume, ci că, după întruparea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, orice vreme este potrivită. Căci așa cum, când pe pământ  răsare soarele cel simțitor, este vreme potrivită oamenilor pentru ostenelile trupești, precum și David zice: „Soarele a răsărit și va ieși omul la lucrarea lui până seara,”(Ps. 103: 22 extr.), la fel și când s-a arătat nouă în trup soarele dreptății, după întruparea Lui, orice vreme este potrivită pentru lucrarea celor duhovnicești, ceea ce însuși profetul o arată după ce vorbește despre stăpâneasca venire „piatra pe care nu au luat-o în seamă ziditorii aceea a ajuns în capul unghiului” (Ps. 117:22-24) și adaugă:  „aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul: să ne veselim și să ne bucurăm în aceasta”, însă cu privire la ziua soarelui celui sensibil, aceea este întreruptă de noapte, căci zice „va ieși omul la lucrul său până seara” (Ps. 103 :23),în vreme ce neînserat și neapus este soarele dreptății şi, după spusa Apostolului că „nu are mutare sau umbră de schimbare” (Iac. 1 :17), neîncetat este timpul potrivit pentru lucrarea duhovnicească. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags: