PREDICA PĂRINTELUI AUGUSTIN DE FLORINA LA DUMINICA A XIV-A DUPĂ RUSALII

PREDICA PĂRINTELUI AUGUSTIN DE FLORINA LA

DUMINICA A XIV-A DUPĂ RUSALII

(Matei 22: 1-14)

BUNĂCUVIINŢA ÎN BISERICĂ

’’Prietenie, cum ai intrat aici neavând haină de nuntă?’’
(Matei 22, 12)

Parabolele, iubiţii mei, parabolele, pe care le-a spus gura Domnului nostru Iisus Hristos şi se află scrise în Sfânta Evanghelie, sunt neîntrecute. Adevărurile lor îl luminează şi-l înalţă pe om. Dar şi imaginile care sunt folosite în ele, atrag atenţia şi fac învăţătura mulţumitoare. Vreţi un exemplu? Iată parabola cinei nunţii fiului de împărat, pe care am ascultat-o astăzi. Continuă să citești PREDICA PĂRINTELUI AUGUSTIN DE FLORINA LA DUMINICA A XIV-A DUPĂ RUSALII

31 august – Ziua Limbii Române

31 august – Ziua Limbii Române

În România se celebrează, la 31 august, potrivit legii nr. 53/2013, Ziua Limbii Române.  În Republica Moldova această sărbătoare este marcată începând cu anul 1990 până în prezent.

În Monitorul Oficial nr. 145 din 19 martie 2013 a fost publicată Legea nr. 53/2013 privind instituirea Zilei Limbii Române, prin care este prevăzută celebrarea acestei sărbători pe data de 31 august a fiecărui an. Potrivit actului normativ, Ziua Limbii Române poate fi marcată de autoritățile și instituțiile publice, inclusiv de reprezentanțele diplomatice și institutele culturale ale României, precum și de alte instituții românești din străinătate, prin organizarea unor programe și manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau științific.
Continuă să citești 31 august – Ziua Limbii Române

DUMINICA A XIII-A DUPĂ RUSALII – COMENTARII PATRISTICE

pilda_lucratorilor_viei

Duminica a 13-a după Rusalii (Ev. 21, 33-44)

(Mt. 21, 33) „Era un om oarecare stăpân al casei sale, care a sădit vie. A împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit un turn şi a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe”. 

Această pildă scoate la iveală multe lucruri prin care se face clar că Dumnezeul Vechiului Testament și Cel al Noului sunt unul și același; că providența lui Dumnezeu a lucrat spre binele lor încă de la început; că firea lor a fost ucigașă de la început; că nimic nu li s-a oprit din grija purtată pentru ei de către Dumnezeu, că și atunci când ei au ucis pe proorocii Săi, Dumnezeu nu și-a întors fața de la poporul Său, ci a trimis chiar și pe Fiul Său. Știm că moartea Fiului ne va aduce mari binecuvântări. De aici aflăm că aceștia vor îndura pedepse crunte pentru răstignirea Sa și tot de aici aflăm despre chemarea neamurilor și întoarcerea necredincioșilor evrei de la Dumnezeu.

Hristos spune această pildă după o alta pentru a arăta că pedeapsa va fi mai mare în acest caz și mai greu de iertat. În ce fel? Deși evreii s-au împărtășit din pronia lui Dumnezeu, n-au fost numărați mai vrednici decât desfrânatele și decât vameșii, și aceasta nici pe departe. Continuă să citești DUMINICA A XIII-A DUPĂ RUSALII – COMENTARII PATRISTICE

Lectură apostolică la Duminica a XIII – a după Rusalii (I Corinteni 6: 12-34)


Arhimandrit Ioil Konstantaros,
Predicator al Sfintei Mitropolii de Driinoupole, Pogoniani şi Koniţa

Lectura apostolică la Duminica a XIII – a după Rusalii


(I Corinteni 16: 12-34)

 

 

„13. Privegheaţi, staţi tari în credinţă, îmbărbătaţi-vă, întăriţi-vă.
14. Toate ale voastre cu dragoste să se facă.
15. Vă îndemn însă, fraţilor, – ştiţi casa lui Ştefanas, că este pârga Ahaei şi că spre slujirea sfinţilor s-au rânduit pe ei înşişi
16. Ca şi voi să vă supuneţi unora ca aceştia şi oricui lucrează şi se osteneşte împreună cu ei.
17. Mă bucur de venirea lui Ştefanas, a lui Fortunat şi a lui Ahaic, pentru că aceştia au împlinit lipsa voastră.
18. Şi au liniştit duhul meu şi al vostru. Cunoaşteţi bine deci pe unii ca aceştia.
19. Vă îmbrăţişează Bisericile Asiei. Vă îmbrăţişează mult, în Domnul, Acvila şi Priscila, împreună cu Biserica din casa lor.
20. Vă îmbrăţişează fraţii toţi. Îmbrăţişaţi-vă unii pe alţii cu sărutare sfântă.
21. Salutarea cu mâna mea, Pavel.
22. Cel ce nu iubeşte pe Domnul să fie anatema! Maran atha! (Domnul vine).
23. Harul Domnului Iisus Hristos cu voi.
24. Dragostea mea cu voi toţi, în Hristos Iisus! Amin.”

 Nu este deloc întâmplător faptul că în toate epistolele sale de Dumnezeu insuflate Apostolul Pavel, împreună cu învăţăturile dogmatice revelatoare descrie grija şi lupta lui cea sfântă, ca toţi credincioşii să rămână neclintiţi în toate câte au fost învăţaţi. Mai exact, în acest duh se înscrie şi recomandarea lui prin care începe lectura apostolică: „Privegheaţi, staţi tari în credinţă, îmbărbătaţi-vă, întăriţi-vă!” (I Corinteni 16, 13). Adică: Luaţi aminte ca nişte păzitori priveghelnici. Rămâneţi statornici şi drepţi în credinţă. Luptaţi-vă ca nişte bărbaţi viteji. Prindeţi putere şi curaj.
Dacă ne vom opri puţin asupra acestei fraze scurte, ne vom cutremura pentru început de modul în care scrie marele Apostol. Un îndemn – poruncă, plin de afecţiune şi dragoste, dar şi deosebit de clar, pentru că pericolul abaterii de la adevăr nu este deloc mic. Doar în câteva cuvinte cuprinde: a) atenţia, „Privegheaţi”, b) statornicia necesară credinţei predanisite, „Staţi tari în credinţă” şi c) împuternicirea şi propăşirea, în lupta duhovnicească „Întăriţi-vă”!
Ar fi rupt de realitate cel care ar susţine că aceste îndemnuri apostolice nu sunt valabile şi în epoca noastră. În principal, am spune, că sunt valabile pentru noi astăzi. Şi aceasta, pentru că nu sunt puţini creştinii care şchioapătă foarte serios în această parte a luptei lor ortodoxe şi duhovniceşti. Continuă să citești Lectură apostolică la Duminica a XIII – a după Rusalii (I Corinteni 6: 12-34)

Pr. Dr. Dumitru Măcăilă: PREDICĂ LA ADORMIREA MAICII DOMNULUI (2011)

adormirea-maicii-domnului-vatopedu

PREDICĂ LA ADORMIREA MAICII DOMNULUI (2011)

          Motto: „Fericit este pântecele care Te-a purtat şi fericiţi sunt sânii pe care i-ai supt! Iar El a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt şi cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc” (Luca 11:27-28)

     Iubiţi fraţi și surori în Hristos,

Pentru aproape două mii de ani, Biserica noastră Ortodoxă a păstrat nepătată memoria Născătoarei de Dumnezeu ca prototipul tuturor creştinilor adevăraţi. Ea este modelul neegalat a ceea ce noi toți trebuie să devenim în Hristos. Fecioara Maria a fost cu adevărat curată și obedientă în mod necondiţionat lui Dumnezeu. Adormirea ei, pe care-o celebrăm astăzi, e considerată cea mai mare sărbătoare a Maicii Domnului, sărbătoare numită și Paștele verii. În această zi, Fecioara Maria intră triumfător în Împărăția lui Dumnezeu. Continuă să citești Pr. Dr. Dumitru Măcăilă: PREDICĂ LA ADORMIREA MAICII DOMNULUI (2011)

Mitropolitul Augustin de Florina: ”…Opriţi-vă în casele voastre! Dacă sunteţi creştini, dacă credeţi, dacă aveţi inimă, dacă v-a rămas înăuntru o singură scânteie… Îngenuncheaţi, rugaţi-vă…!”

22

”…Sunt şi eu, fraţii mei, sunt și eu păcătos ca și voi şi tremur. Dumnezeu ne-a dat de multe ori prelungire şi noi termene. Nu cerem acest lucru de fiecare dată la Doxologie? Doamne, „tinde (extinde-n.n.) mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine” (Psalmul 35, 10); dă-ne nouă o prelungire, o amânare, zile şi ceasuri, ca să ne pocăim. Mă tem ca nu cumva această amânare să fie ultima.
Nu va rămâne această lume nepedepsită. Nu poţi, dragul meu, ca în ceasul în care bate clopotul tu să înjuri pe Dumnezeu; nu poţi să-ţi izgoneşti femeia şi ea să alerge ca o nebună; nu poţi să nedreptăţeşti şi să furi. Toate acestea sunt scrise în registrele de socoteli ale cerului. Există un ochi care le vede pe toate, o ureche care le aude pe toate şi o mână care le scrie pe toate. Va veni ceasul – vine, în care vom plăti cu vârf şi îndesat toate păcatele, adulterele, divorţurile, înjurăturile, nelegiuirile, jurămintele mincinoase, toată neevlavia noastră. Este ultimul termen.
Mă tem pentru naţiunea noastră, pentru poporul nostru, ca nu cumva să fi ajuns deja la douăsprezece fără cinci. O scurtă perioadă de timp mai este. Dacă vom lăsa să treacă şi acest termen şi nu vom îngenunchea, nu vom plânge, nu vom arăta pocăinţa noastră cu sinceritate, mă tem. De ce mă tem? Pe mine mă întrebaţi? Opriţi-vă în casele voastre! Dacă sunteţi creştini, dacă credeţi, dacă aveţi inimă, dacă v-a rămas înăuntru o singură scânteie, nu mă întrebaţi pe mine. Îngenuncheaţi, rugaţi-vă, deschideţi Apocalipsa şi citiţi acele lucruri îngrozitoare pe care le profeţeşte. A venit vremea ca omenirea păcătoasă să plătească pentru toate păcatele ei.
O, Hristoase! O, Preasfântă, mijloceşte pentru noi, ca să se miluiască şi să se mântuiască sufletele noastre. Amin.

(Fragment din predica la Duminica a XI-a după Rusalii. Predica a fost rostită în biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Faneromeni, Holargou – Atena, 14-8-1966; transcriere şi prescurtare pe 17-7-2015)

sursa: https://acvila30.ro/a-aparut-volumul-22-din-seria-ne-vorbeste-parintele-augustin-mitropolitul-de-104-ani/

Traducere din limba greacă şi tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Augustin, cartea cuprinde 30 de predici inedite ale marelui ierarh, anume 17  predici la duminici si 13 predici la diferite sărbători şi sfinţi.

Cartea, apărută la Editura Metamorfosi, numără 208 pagini, preţul este de 8 lei, iar comenzile se pot face la adresa de mail orthoierapostolos@yahoo.com  sau la numerele de telefon 0722. 543. 098 (d-na Mariana) și 0727.713.470 (d-na Iuliana).    

 

4 august: Peștera celor șapte tineri din Efes

Peștera celor șapte tineri din Efes

seven-sleepers5Pe locul unde se găsea peștera celor șapte tineri, cu trecerea timpului s-a construit un ansamblu arhitectonic bisericesc. Acesta a fost descoperit după săpăturile arheologice care s-au făcut în apropierea orașului Efes în anul 1927.

Continuă să citești 4 august: Peștera celor șapte tineri din Efes