MITROPOLITUL CLEMENT DE KALUGA: „DACĂ AM AVEA COMUNIUNE, AR FI O BATJOCURĂ A DUHULUI SFÂNT!”

klimis kalougka

MITROPOLITUL CLEMENT DE KALUGA:

„DACĂ AM AVEA COMUNIUNE, AR FI O BATJOCURĂ A DUHULUI SFÂNT”

Despre recentul conflict dintre Patriarhia Ecumenică şi Patriarhia Moscovei, a vorbit pentru prima oară cotidianului „Serata Moscovei”, Mitropolitul Clement de Kaluga.

Menţionăm că Mitropolitul Clement de Kaluga a fost candidat pentru Tronul Patriarhal în anul 2009, fiind considerat unul din cei mai respectabili şi importanţi ierarhi din Biserica Rusă.

Ierarhul Patriarhiei Moscovei, comentând hotărârea Patriarhiei Ecumenice de a întoarce la canonicitatea Bisericii pe Filaret Denisenko, a declarat: „Patriarhul Ecumenic şi Sinodul au făcut o intervenţie brutală în treburile Bisericii Rusiei”.

„Au ridicat anatema de pe Filaret fără să existe pocăinţă, fără a se adresa Bisericii, care a luat această hotărâre, iar toate acestea în mod anticanonic. Prin aceste acţiuni Fanarul a desființat hotărârile noastre”, a adăugat Mitropolitul Clement.

În alt punct, Mitropolitul de Kaluga a accentuat: „Dar ce face Patriarhul Bartolomeu? Cu scopul de a-şi extinde jurisdicţia în Ucraina, a revocat hotărârile Patriarhului Dionisie (1686), care se referă la supunerea Kievului față de Moscova. Prin acest act a încălcat o serie de principii canonice de bază ale Bisericii Ortodoxe”. Continuă să citești MITROPOLITUL CLEMENT DE KALUGA: „DACĂ AM AVEA COMUNIUNE, AR FI O BATJOCURĂ A DUHULUI SFÂNT!”

RUGĂCIUNI PENTRU IZBĂVIREA DE CUTREMUR

Canon de rugăciune către Atotsfantul Dumnezeul nostru pentru izbavirea de groaza cea infricosatoare a cutremurului

Troparul Cutremurului, glasul al 8-lea:

Cel Ce cauţi spre pământ şi-l faci pe el de se cutremură, izbăveşte-ne pe noi de groaza cea înfricoşătoare a cutremurului, Hristoase Dumnezeul nostru şi trimite-ne nouă milele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni. 

Cântarea 1, glasul al 6-lea.

Irmosul:

Ca pe uscat umblând Is­rael, cu urmele prin adânc, pe prigonitorul Faraon văzându-l înecat, a strigat: lui Dumnezeu cântare de biruinţă să-I cântăm.

Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, miluieste-ne!

Cât este de înfricoşătoare mânia Ta, de care ne-ai izbăvit, Doamne, neîngropând în pă­mânt toată mărirea noastră. Pentru aceasta, cu mulţumită, pe Tine pururea Te slăvim.

Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, miluieste-ne!

Bucurându-Te, pururea şi cu adevărată, de a noastră cu totul desăvârşit îndreptare, Stăpâne, ca pe o frunză de nimic clatini tot pământul, întărind, Doam­ne, întru frica Ta pe toţi credincioşii.

Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, miluieste-ne!

Izbăveşte-ne de cutremurul cel prea greu pe noi pe toţi şi nu da, Doamne, să piară cu to­tul moştenirea Ta, care cu mul­te răutăţi Te mânie pe Tine, Cel Îndelung Răbdător.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca nişte robi strigăm către tine, Maica lui Dumnezeu: ara­tă îndurările tale cele obişnuite spre cetatea şi poporul tău; şi cu milostivire, izbăveşte-ne de cutremur cel greu şi de nimicire.

Continuă să citești RUGĂCIUNI PENTRU IZBĂVIREA DE CUTREMUR

SFÂNTUL DIMITRIE AL ROSTOVULUI – DESPRE ÎMPLINIREA DORINŢELOR

Sf-Dimitrie-al-Rostovului-mare

Nu te întrista dacă ceva din ceea ce se săvârşeşte în lume nu se face după dorinţa ta.

E cu neputinţă ca toate să se săvârşească după gândul tău şi după cum tu voieşti, căci nu toate dorinţele tale sunt bune şi nu toată implinirea lor este cu folos.

S-a împlinit ceva după dorirea şi voia ta – bine; nu s-a împlinit – lasă-l voii lui Dumnezeu. De s-a împlinit vreun lucru aşa după cum tu însuţi l-ai dorit, fii mulţumitor; dacă nu s-a făcut aşa, nu te mâhni, căci nimic nu este veşnic aici, şi orişice lucru este pentru scurtă vreme în această lume.

Tu însă o singură grijă să ai, să nu fii străin de Dumnezeu şi de harul Său preasfânt. Nu râvni foarte ca toate dorinţele tale întotdeauna să se împlinească şi pururea să fie după voia ta – acest lucru nu este în puterea omului, ci întru aceea a lui Dumnezeu. Continuă să citești SFÂNTUL DIMITRIE AL ROSTOVULUI – DESPRE ÎMPLINIREA DORINŢELOR

Sf. Dimitrie al Rostovului: Nu căutați la dregătorii înalte, căci acolo (în Ceruri) nu este fățărnicia de aici

Sf. Dimitrie al Rostovului: Nu căutați la dregătorii înalte, căci acolo (în Ceruri) nu este fățărnicia de aici

Nu te înălţa cu funcția înaltă, dacă o ai; nu te mândri nici cu înălţarea stăpânirii – acolo (în Ceruri) nu vor căuta la cinuri, nici la mărire şi mândrie, nici la neamul ales, ci la blândeţe şi smerenie –, „că în smerenia noastră şi-a adus aminte de noi Domnul, că în veac este mila Lui. Şi ne-a izbăvit pe noi de vrăjmaşii noştri”, grăieşte Proorocul (Psalm 135, 23-24). Continuă să citești Sf. Dimitrie al Rostovului: Nu căutați la dregătorii înalte, căci acolo (în Ceruri) nu este fățărnicia de aici

Sfântul Dimitrie al Rostovului: CUM LUPTĂM ÎMPOTRIVA GÂNDURILOR DE HULĂ

Doctorie duhovnicească împotriva gândurilor de hulă

Legături:

 

Multora le vin, adeseori, gânduri de necredință sau de hulă împotriva lui Dumnezeu, sau împotriva Născătoarei de Dumnezeu, sau împotriva sfinților lui Dumnezeu.

Uneori, când cineva privește la Tainele lui Hristos sau la sfintele icoane, năvălesc asupra lui pe neașteptate gânduri de hulă, ca un nor negru, chiar dacă el nu le dorește.

De asemenea gânduri rele, care ne vin fără voia noastră, nu trebuie să ne pese; trebuie să le nesocotim și să le disprețuim ca și cum nici n-ar fi, să nu ne tulburăm și să ne necăjim din pricina lor, fiindcă vrăjmașul nostru diavolul se va mângâia dacă ne va vedea tulburați și necăjiți, plini de îndoieli; atunci va trimite asupra noastră și mai multe gânduri, ca să ne tulbure conștiința. Dacă va vedea însă că disprețuim gândurile de hulă și că nu ne pasă de ele, că nu ne necăjim, nu ne întristăm din pricina lor, va fugi de la noi rușinat, lăsându-ne în pace, netulburați. Este de ajuns să nu vă învoiți cu gândurile.

Unii cred însă că dacă se gândesc la rău, deja se învoiesc cu răul, și se întristează pentru aceasta…Aceasta este puținătate de suflet, căci însuși faptul că îi doare și se întristează, urând gândurile de hulă pe care le aduce diavolul, arată cât se poate de limpede neînvoirea lor cu răul și nepăcătuirea lor – pentru că vrăjmașul, vrând să ne necăjească, se folosește și de acest mijloc ca să aducă întristare asupra noastră, însă nu va avea nici o izbândă dacă nu ne va păsa și dacă vom lepăda de la noi tulburarea, neîntristându-ne câtuși de puțin de bântuirile lui.

Ce au izbândit cei doi bătrâni spurcați care s-au sculat asupra curatei Suzana, poftind să o pângărească? Nimic nu au izbândit, fiindcă Suzanei nu i-a păsat de ei și nu s-a învoit cu spurcata lor poftă. Nici gândurile spurcate și hulitoare nu vor avea nici o izbândă dacă nu ne vom învoi cu ele, ci le vom disprețui.

Cei care sunt tulburați de gândurile hulitoare, care vor să scape de ele, să știe că nu sufletul lor este vinovat de gândurile acestea, ci dracul cel necurat, care I-a zis oarecând Însuși Domnului: acestea toate Ți le voi da Ție dacă vei cădea înaintea mea și Te vei închina mie (Mt. 4, 9). De aceea și noi, defăimându-l și nesocotind gândurile de hulă pe care el le strecoară în mintea noastră, să-i spunem: ,,Piei, satano (Mt. 4, 9): Domnului Dumnezeului meu voi sluji, nu ție, iar hula ta să se întoarcă asupra capului tău și în veacul de acum, și în cel viitor, amin!’’

Cel ce va vrea să se lupte cu gândul hulei altfel decât am arătat seamănă cu cel ce vrea să prindă fulgerul cu mâinile: cum să te lupți cu el când pătrunde în inimă zburând ca vântul?..

Să încetăm a ne osândi aproapele și să nu ne temem de gândurile de hulă, fiindcă osândirea le pricinuiește pe acestea. Omul care stă într-o odaie închisă aude cum stau de vorbă oamenii care trec, dar el nu stă de vorbă cu dânșii: și sufletul aude hulele diavolești, pe care i le spun gândurile trecând, dar dacă nu ia aminte la ele și nu-i pasă de ele și nu stă de vorbă cu ele rămâne liniștit, nu este tulburat, pe când cel care vrea să se lupte cu ele va fi doborât până la urmă de către ele.

Unul dintre Părinții cei mari repeta adesea: ,,Nu mă învoiesc, nu mă învoiesc!’’ Și când făcea ceva, sau mergea, sau ședea, sau se ruga, sau citea, spunea adesea acest cuvânt: ,,Nu mă învoiesc!’’Auzind ucenicul lui l-a întrebat: ,,Spune-mi, avo, de ce spui adesea această vorbă? Care e taina ei?’’ Părintele a răspuns: ,,Când un gând rău vine în mintea mea și îl simt, îi spun: Nu mă învoiesc cu tine!, și gândul fuge îndată.’’

 

Rugăciune pentru izbăvirea de gândurile hulitoare

 

Dumnezeule mai înainte de veci, Care cunoști cele ascunse, Care cerci inimile și rărunchii, Cela ce șezi pe heruvimi și vezi adâncurile, Care de departe pricepi gândurile mele! Tu știi că urăsc gândurile necurate, scârbavnice, hulitoare, care năvălesc fără de rușine asupra mea și că nu mă învoiesc cu ele, și rog bunătatea Ta: ceartă duhul cel hulitor, ca să se depărteze de la mine, izgonește toate gândurile rele, ca să nu mă mai necăjească, alină tulburarea inimii mele, potolește viforul gândurilor mele, rușinează-l pe vrăjmaș, care smintește conștiința mea, ca să nu se bucure potrivnicul meu de mine. De Tine ascultă toate: poruncește viforului și tulburării minții mele ca să se liniștească, încât să slujesc fără îndoială și tulburare Ție, Domnului meu, în toate zilele vieții mele. Amin. 

 

Cel mai scurt mijloc pentru a scăpa de gândurile hulitoare

 

Dacă va veni gând de hulă împotriva lui Dumnezeu, rostește: ,,Cred într-Unul Dumnezeu..’’ până la sfârșit, și fă metanii pe cât îți stă în putință.

Dacă va veni gând de hulă împotriva Sfintelor Taine ale lui Hristos, rostește până la capăt: ,,Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos…’’, și fă metanie.

Dacă va veni gând de hulă împotriva Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, rostește o rugăciune oarecare către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu sau vreun tropar al ei, făcând metanii și zicând: ,,Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-mă pe mine, păcătosul!’’

Dacă va veni gând de hulă împotriva vreunui sfânt, rostește următoarele: ,,Roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul, Sfinte (numele), că după Dumnezeu la tine alerg, grabnicule ajutător și rugător pentru sufletele noastre’’, și fă metanii pe cât îți stă în putere, zicând: ,,Sfinte (numele), roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul.’’

Dacă va veni gând de hulă împotriva vreunei icoane, fă în fața icoanei aceleia 15 metanii sau câte poți, rugându-te celui înfățișat pe icoana aceea – și în acest fel vei nimici, cu ajutorul lui Dumnezeu, gândurile de hulă. Amin.

 

(Sfântul Dimitrie al Rostovului ,,Calea împărătească: învățături și pravile de rugăciune’’, Ed. Sophia, 2011, pag. 156-160)

 

 

CÂND PATRIARHUL ECUMENIC A ACCEPTAT ANATEMIZAREA LUI FILARET, ÎN ANUL 1997

anathema14

Hotărârea de acordare a autocefaliei Ucrainei și întreruperea comuniunii de către Biserica Ortodoxă Rusă cu Patriarhia Ecumenică, semnalează fără îndoială una din cele mai mari rupturi din ultimul mileniu în Ortodoxie.

Cine s-ar fi așteptat ca după 21 de ani de la scrisoarea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu către ”preadoritul frate”, fericitul întru adormire Patriarh al Moscovei Alexie, referitoare la anatemizarea lui Filaret Denisenko, să avem o astfel de evoluție?!

Site-ul orthochristian.com, a dat publicității scrisoarea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu prin care acesta a procedat la acceptarea anatemizării.

Patriarhul Ecumenic scria despre anatemizarea lui Filaret în 1997: „Luând act de hotărârea de mai sus, am comunicat-o Ierarhiei Tronului nostru Ecumenic şi am îndemnat-o să nu aibă nicio comuniune bisericească împreună cu persoanele menționate.”.

traducere: https://acvila30.ro/
Mai jos, scrisoarea în limbile greacă, engleză și română: Continuă să citești CÂND PATRIARHUL ECUMENIC A ACCEPTAT ANATEMIZAREA LUI FILARET, ÎN ANUL 1997

Cuviosul Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor – VIAŢA ŞI NEVOINŢELE

Cuviosul Dimitrie cel Nou,  Ocrotitorul Bucureştilor

 

(27 Octombrie)

 

VIAŢA ŞI NEVOINŢELE

              Naşterea după trup a Sfântului Dimitrie cel Nou şi naşterea întru Hristos, cea din apă şi din Duh, s-au petrecut într-un sat la sud de Dunăre, cu denumirea voievodală românească de Basarabi, care se găseşte la 2-3 kilometri depărtare de cetatea Rusciuc. Părinţii Sfântului Dimitrie erau ortodocşi, de origine valahi (români) şi se îndeletniceau cu agricultura şi cu creşterea vitelor.

             Deşi nu s-au păstrat prea multe mărturii scrise, în legătură cu data exactă a binecuvântatei sale naşteri, din tradiţia rămasă, atât în nordul cât şi în sudul Dunării, se crede că Sfântul Dimitrie ar fi văzut lumina zilei pe timpul binecredincioşilor împăraţi Petru şi Ioniţă Asan (1). De asemenea, peste tot în însemnările cele puţine şi foarte generale despre el, se spune că tânărul Dimitrie a fost întâi păstor şi pe urmă a devenit călugăr. Continuă să citești Cuviosul Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor – VIAŢA ŞI NEVOINŢELE

Vindecarea unui director de minister ‒ Sfinții sunt prieteni și fac minuni împreună

Vindecarea unui director de minister ‒ Sfinții sunt prieteni și fac minuni împreună

MITROPOLITUL ILARION DE VOLOKOLAMSK: ,,PENTRU NOI, FILARET RĂMÂNE UN SCHISMATIC!”

pf-daniel-ilarion

MITROPOLITUL  ILARION DE VOLOKOLAMSK:

,,PENTRU NOI, FILARET RĂMÂNE UN SCHISMATIC!”

Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk, președintele Biroului pentru Relații Externe al Patriarhiei Moscovei, comentează în declarația sa pentru Romfea.gr hotărârea sinodului ,,Patriarhiei Kievului” în legătură cu schimbarea titlului conducătorului ei, Filaret Denisenko.

,,Pentru noi, Filaret rămâne cum a fost, adică un schismatic”. Toată această farsă, cu decernarea unui nou titlu acestuia, pentru încă o dată ne arată cât de corectă a fost Hotărârea din 1997, referitoare la excomunicarea și anatematizarea lui, pe care au recunoscut-o toate Bisericile Ortodoxe Locale, inclusiv Patriarhia Constantinopolului. Filaret poate să se autoproclame după cum îi place, dar esența rămâne aceeași și simplă – niciodată nu a devenit patriarh și nu este patriarh! Prin urmare, nu este nici ”Sanctitate”, nici ”Preafericit” – subliniază pentru Romfea.gr Mitropolitul de Volokolamsk.

În continuare, Mitropolitul Ilarion declară: ,,O impresie nocivă ne provoacă nu faptul că el singur, entuziasmat de susținerea Constantinopolului, își însușește noi titluri, ci faptul că există această susținere. Mă nedumeresc, dacă s-au gândit bine consilierii  Patriarhului Bartolomeu, care i-au recomandat să susțină o fizionomie atât de odioasă. Așadar, mă întreb: Nu cumva, prin această idee, l-au pus într-o poziție dificilă pe conducătorul lor?!” Continuă să citești MITROPOLITUL ILARION DE VOLOKOLAMSK: ,,PENTRU NOI, FILARET RĂMÂNE UN SCHISMATIC!”

Liderii schismatici ucraineni – Filaret și Macarie – nu cad de acord asupra modului unificării!

schismaticii-b

Liderii schismatici ucraineni – Filaret și Macarie –  nu cad de acord asupra modului unificării!

Liderii celor două organisme ortodoxe din Ucraina nu pot găsi o viziune comună asupra modului în care să structureze noua lor biserică unitară, căreia Patriarhia Ecumenică i-ar acorda apoi autocefalia, declară Macarie Maletich, liderul ”Bisericii Ortodoxe Autocefale a Ucrainei”.

După cum a explicat Mitropolitul Macarie, într-un interviu acordat ieri pentru postul de televiziune ZIK și difuzat de Uniunea Jurnaliștilor Ortodocși, celălalt conducător schismatic, ”Patriarhul” Filaret Denisenko al ”Patriarhiei Kievului”, nu a făcut nici o declarație cu privire la statutul sau numele noii biserici.

”Numele există deja și ar trebui să vă alăturați”, a spus Macarie, citându-l pe Filaret.

”Patriarhul” Filaret mi s-a adresat, spunându-mi: ”Trebuie neapărat să convocăm un Consiliu.” I-am spus: ”Nu există nici un statut pentru care să convocăm un Consiliu.” , – ”Am eu un statut.” . –”Și eu am unul, dar trebuie să facem unul singur”. – ”Nu, va fi statutul meu”, a spus Macarie, redând conversația lor. Continuă să citești Liderii schismatici ucraineni – Filaret și Macarie – nu cad de acord asupra modului unificării!

SCRISOAREA-DOCUMENT PRIN CARE PATRIARHUL BARTOLOMEU RECUNOAȘTE CATERISIREA LUI FILARET DENISENKO

apoklistiko1992

ÎN EXCLUSIVITATE: Când Patriarhul Ecumenic recunoștea caterisirea lui Filaret!

Marți, 16 octombrie 2018

Autor: Emilios Polygenis

Luni, 15 octombrie, Biserica Ortodoxă a Rusiei a emis un anunț că întrerupe comuniunea euharistică cu Patriarhia Ecumenică. 

În comunicatul amplu, Sfântul Sinod al Bisericii Rusiei se referă și la o scrisoare a Patriarhului Ecumenic Bartolomeu adresată vrednicului de pomenire Patriarh al Moscovei, Alexei al II – lea, referitoare la decizia caterisirii Mitropolitului Filaret Denisenko.

Agenția de știri bisericești Romfea.gr, în urma cercetărilor făcute, a procurat și a dat publicității în exclusivitate scrisoarea Patriarhului Bartolomeu.

Patriarhul Ecumenic, în scrisoarea sa, printre altele subliniază că „Sfânta noastră Mare Biserică a lui Hristos, recunoscând pe deplin competența exclusivă pe acest subiect a Preasfintei Voastre Biserici a Rusiei, acceptă cele hotărâte în mod sinodal despre cel în discuție (Filaret), nedorind să creăm pe mai departe nici un fel de dificultate Bisericii Voastre surori”. 

MAI JOS RESPECTIVA SCRISOARE: Continuă să citești SCRISOAREA-DOCUMENT PRIN CARE PATRIARHUL BARTOLOMEU RECUNOAȘTE CATERISIREA LUI FILARET DENISENKO

PATRIARHUL SERBIEI: ”NEMAIAUZIT CEEA CE FACE PATRIARHUL ECUMENIC!”

serbias_bartholomeos

Patriarhul Serbiei: „Nemaiuzit ceea ce face Patriarhul Ecumenic!”

Luni, 15 octombrie 2018

Autor: Emilios Polygenis

Patriarhul Irineu al Serbiei a făcut pentru postul tv HRAM declarații referitoare la ultimele evoluții pe subiectul Ucrainei.

Întâistătătorul Bisericii Serbiei vorbește despre ispită, subliniind că Patriarhul Ecumenic ia o decizie catastrofală pentru Biserică.

„În acest moment, Biserica se află într-o mare ispită! O ispită care îl afectează pe Întâiul nostru Ierarh, pe Patriarhul Constantinopolului, încât să ia o decizie care poate să fie catastrofală pentru Biserică. Să facă ceva ce nu are nici un drept să facă și asta este să recunoască o biserică schismatică și, mai mult, să-i acorde Autocefalie. Acest lucru este nemaiauzit!” – a spus caracteristic Patriarhul Irineu.

De asemenea, Patriarhul Serbiei a adăugat: „cred că toate Bisericile vor semnala cât de catastrofală este această decizie, ca să evităm cea mai catastrofală separare. Îl rugăm pe Domnul să ne izbăvească de această ispită”.

traducere  https://acvila30.ro, sursa romfea.gr

Mitropolitul Amfilohie al Muntenegrului: „Deciziile Patriarhiei Ecumenice sunt catastrofale!”

maurobouniou_amfilocios

Mitropolitul Amfilohie al Muntenegrului: „Deciziile Patriarhiei Ecumenice sunt catastrofale!”

Luni, 15 octombrie 2018

Pentru Romfea.gr | Korina Santorinaiou

Înaltpreasfinţitul Mitropolit Amfilohie de Muntenegru a comentat într-un interviu deciziile recente ale Patriarhiei Ecumenice referitoare la chestiunea bisericească din Ucraina.

Ierarhul Bisericii Serbiei, într-un comentariu al său, printre altele a spus că „deciziile recente ale Patriarhiei Ecumenice referitoare la Ucraina, după părerea mea, sunt catastrofale atât pentru Fanar, cât și pentru unitatea Ortodoxiei”. Continuă să citești Mitropolitul Amfilohie al Muntenegrului: „Deciziile Patriarhiei Ecumenice sunt catastrofale!”

PATRIARHIA MOSCOVEI ÎNTRERUPE COMUNIUNEA CU PATRIARHIA ECUMENICĂ!

Патриарший визит в Беларусь. Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви

Патриарший визит в Беларусь. Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви

Patriarhia Moscovei întrerupe comuniunea cu Patriarhia Ecumenică! 

Luni, 15 octombrie 2018

Autor: Emilios Polygenis 

S-a întrunit astăzi, luni, 15 octombrie, pentru prima dată în istorie în afara Rusiei, Sfântul Sinod al Patriarhiei Moscovei, sub președinția Patriarhului Chiril la Minsk, în Belarus.

Membri permanenți ai Sfântului Sinod sunt: Mitropolitul Onufrie al Kievului și al întregii Ucraine, Mitropolitul Iuvenalie de Krutiţî și Kolomna, Mitropolitul Vladimir al Chișinăului și al întregii Moldove, Mitropolitul Alexandru al Astanei şi Kazahstanului, Mitropolitul Vichentie de Taşkent, Mitropolitul Varsanufie al Sankt Petersburgului, Mitropolitul Pavel al Minskului, Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk. De asemenea, au participat: Mitropolitul Luca de Zaporojie, Mitropolitul Serghie de Altai, Episcopul Lazăr de Narva, Episcopul Veniamin de Râbinsk şi Episcopul Nicolae de Nahodka.   

Ședința Sfântului Sinod a ținut aproximativ cinci ore, în cadrul cărora, potrivit informațiilor, Patriarhia Moscovei, a întrerupt cu desăvârșire comuniunea euharistică cu Patriarhia Ecumenică.

 „Cu adâncă durere Sfântul Sinod al Bisericii Rusiei a citit deciziile Patriarhiei Ecumenice referitoare la acordarea autocefaliei Ucrainei, la deschiderea unei mănăstiri stavropighiale în Kiev, dar și la reabilitarea liderilor schismei și la întoarcerea lor în comuniunea bisericească. Deciziile Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice arată că Fanarul ignoră apelurile Bisericii Ortodoxe Ucrainene, precum și pe cele ale Întâistătătorilor Bisericilor Locale”, spune printre altele comunicatul Patriarhiei Moscovei.

În alt punct, Sfântul Sinod al Patriarhiei Moscovei spune că „deciziile Patriarhiei Ecumenice referitoare la reabilitarea fostului  Mitropolit Filaret Denisenko arată că ignoră o serie de decizii succesive ale Consiliului Episcopilor Bisericii Ortodoxe Ruse”. Continuă să citești PATRIARHIA MOSCOVEI ÎNTRERUPE COMUNIUNEA CU PATRIARHIA ECUMENICĂ!

FILARET DENISENKO: „AM FOST, SUNT ȘI VOI FI PATRIARH AL KIEVULUI!”

  Filaret Denisenko: „Am fost, sunt şi voi fi Patriarhul Kievului”

Duminică, 14 octombrie 2018

Pentru Romfea.gr | Korina Santorinaiou

Joi, 11 octombrie, Mitropolitul Emanuel al Franței a anunțat înaintea ușii Patriarhiei Ecumenice deciziile Sfântului Sinod referitoare la Ucraina și la conducătorii schismatici.

La câteva ore după aceasta, conducătorul așa-numitei „Patriarhii a Kievului”, Filaret Denisenko, în declarațiile sale s-a arătat ca și cum nu ar înțelege deciziile Fanarului.

„Am fost, sunt și voi fi Patriarhul Kievului” – a tunat în mass-media ucraineană, în conferința de presă deschisă în afara locuinței sale.

El  a declarat că va avea loc un consiliu pan-ucrainean al Episcopilor, în care din cele trei „biserici” ale țării va fi ales Întâistătătorul noii Biserici Autocefale. Continuă să citești FILARET DENISENKO: „AM FOST, SUNT ȘI VOI FI PATRIARH AL KIEVULUI!”

Mitropolitul Onufrie: Încălcarea canoanelor amenință cu o schismă pan-ortodoxă!

onufrie

Mitropolitul Onufrie: Încălcarea canoanelor amenință cu o schismă

pan-ortodoxă!

 15 octombrie 2018

Preafericitul Mitropolit Onufrie consideră că ultimele evenimente din viața bisericească poartă în sine o amenințare pentru Ortodoxia mondială.

În seara zilei de 14 octombrie, Preafericitul Mitropolit Onufrie al Kievului și al întregii Ucraine a avertizat credincioșii în legătură cu pericolele pe care le includ ultimele hotărâri ale Fanarului, comunică Departamentul Informativo – educațional al Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

 Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ucrainene a semnalat faptul că sunt oameni care caută să aibă putere asupra credincioşilor. Aceşti oameni vor să fie primii în toate, vor să li se supună aceştia. O astfel de raportare la credinţă şi Biserică poate da naştere la schisme pan-ortodoxe. Continuă să citești Mitropolitul Onufrie: Încălcarea canoanelor amenință cu o schismă pan-ortodoxă!

ÎPS Luca de Zaporojie: „Deciziile Fanarului sunt ca și cum ar da unui cadavru un «certificat că este viu»”

luca-de-zaporojie-f-bn

ÎPS Luca de Zaporojie: „Deciziile Fanarului sunt ca și cum ar da unui cadavru

un «certificat că este viu»”

Autor: Emilios Polygenis

Înaltpreasfințitul Luca, Mitropolit de Zaporojie, a acordat un interviu agenției rusești Pravmir.ru, în legătură cu ultimele decizii ale Patriarhiei Ecumenice referitoare la chestiunea bisericească din Ucraina.

Mitropolitul Luca, rugat să comenteze în câteva cuvinte deciziile Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice, a subliniat că „decizia Constantinopolului este asemănătoare emiterii pentru un cadavru a unui certificat care să ateste că este viu”.

La întrebarea dacă Tainele pe care le-au săvârșit schismaticii în toți acești ani vor fi de acum valide și legitime, a subliniat că „această întrebare trebuie pusă Patriarhiei Ecumenice”.

 „Cu adevărat, daca Dumnezeu vrea să pedepsească un om, îl lipsește de rațiune. Acest lucru este confirmat de deciziile de ieri ale Patriarhiei Ecumenice. Schismaticii au primit o decizie din capitala unei țări islamice, unde ortodocșii sunt mai puțini și decât cei din cea mai mică regiune a Ucrainei” – a declarat Mitropolitul de Zaporojie. Continuă să citești ÎPS Luca de Zaporojie: „Deciziile Fanarului sunt ca și cum ar da unui cadavru un «certificat că este viu»”

Pr. Dr. Dumitru Măcăilă: PREDICĂ LA PERICOPA APOSTOLICĂ DIN DUMINICA A DOUĂZECI ŞI UNA DUPĂ PENTECOST. SUNTEM NOI ÎNTR-ADEVĂR AI LUI HRISTOS? (2015)

parabola-semanatorului1_1

PREDICĂ LA DUMINICA A DOUĂZECI ŞI UNA DUPĂ PENTECOST.

SUNTEM NOI ÎNTR-ADEVĂR AI LUI HRISTOS?

          Moto: „M-am răstignit împreună cu Hristos, și nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Și viața mea de acum, în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine” (Galateni, 2:20)

          Iubiți frați și surori întru Hristos,

Aceasta le spune Sfântul Apostol Pavel următorilor săi galateni în pericopa apostolică de astăzi. Puțin mai târziu în aceeași epistolă către Galateni, în capitolul 5, versetul 24, marele Apostol le spune: „Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele.” El voia ca ei să știe că dacă pretind a fi următorii lui Hristos, ei trebuie să fi murit și înviat cu El la o nouă viață; o nouă viață în care lucrurile rele ale vechiului sine au dispărut și lucrurile transformatoare ale Duhului au dat roadă.

Iată cum comentează Epifanie din Salamis (c. 315-403) acest verset: „Dacă cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit trupul, este limpede că robii lui Hristos și-au oferit trupurile în puritate împreună cu dorințele și pasiunile lor. Ei participă în Hristos, recunoscând astfel că El Și-a răstignit trupul. Iată de ce credincioșii, având aceleași gânduri ca și Domnul lor, și-au răstignit trupul. Și dacă credincioșii și-au răstignit trupul, este de neconceput că cei care au suferit de dragul lui Hristos nu trebuie să domnească cu El”. Continuă să citești Pr. Dr. Dumitru Măcăilă: PREDICĂ LA PERICOPA APOSTOLICĂ DIN DUMINICA A DOUĂZECI ŞI UNA DUPĂ PENTECOST. SUNTEM NOI ÎNTR-ADEVĂR AI LUI HRISTOS? (2015)

7 octombrie: Sfinţii Mucenici Serghie şi Vah

Sfinţii Mucenici Serghie şi Vah

Sfinţii mucenici Serghie şi Vah au trăit în Roma pe vremea împărăţiei lui Maximian[1]. În ciuda vârstei lor tinere, împăratul le-a acordat funcţii înalte în Şcoala Centiliilor[2]: Serghie a fost “primicer”[3] şi Vah “secundicer”[4]. Într-o zi în care Maximian a ordonat celebrarea jertfelor publice către zei ca dovadă a supunerii ostaşilor în faţa puterii lui, cei doi tineri ofiţeri au fost singurii care nu s-au prezentat şi care nu au luat parte la festivitatea idolească. Împăratul, considerând fapta lor drept răzvrătire, a ordonat să fie aduşi în faţa lui şi a cerut furios să afle motivul nesupunerii lor. Serghie şi Vah i-au răspuns: „O rege, numai în armata aceasta pământească suntem datori să-ţi slujim ca slugi recunoscătoare! Dar să ne închinăm zeilor surzi şi nesimţitori şi fără de neam, sau pentru puţin [câştig] să ne lepădăm de Dumnezeul cel adevărat şi atotputernic? Nici dacă prin fier şi foc veţi omorî trupurile noastre, fiindcă nu există binecuvântare mai mare în lume decât să pătimească cineva de bunăvoie pentru Hristos”.

Continuă să citești 7 octombrie: Sfinţii Mucenici Serghie şi Vah

6 octombrie: POMENIREA CUVIOSULUI CHENDEAS, FĂCĂTORUL DE MINUNI DIN CIPRU

POMENIREA CUVIOSULUI CHENDEAS,

FĂCĂTORUL DE MINUNI DIN CIPRU

6 octombrie

(UN SFÂNT LOCAL, NU ESTE AMINTIT ÎN SINAXARE)

Cuviosul Chendeas s-a retras la vârsta de 18 ani într-o peşteră în pustia Iordanului, ca să vorbească singur numai cu Dumnezeu. Într-o zi, Anania, un renumit ascet care trăia acolo în apropiere, i-a trimis un demonizat, pe care Chendeas l-a vindecat. Cel vindecat a fost hirotonit mai târziu preot. Continuă să citești 6 octombrie: POMENIREA CUVIOSULUI CHENDEAS, FĂCĂTORUL DE MINUNI DIN CIPRU