30 august: Sfântul Alexandru din Svir

Sfântul Alexandru din Svir

Sfântul Alexandru din Svir s-a născut pe 15 iulie 1448, în ziua de prăznuire a Profetului Amos, și a fost numit după el la Taina Botezului. Sfântul Alexandru a fost un far al monahismului în pădurile adânci din nordul Rusiei, trăind în asceză și primind harul Sfântului Duh.

Părinții săi, Ștefan și Vassa (Vasilica) au fost țărani din apropierea lacului Ladoga, mai exact în satul Mandera, pe malul râului Oyata, un afluent al râului Svira. Ei aveau fii și fiice care erau deja adulți și locuiau departe de părinții lor. Ștefan și Vassa au vrut sa aibă încă un fiu. Pentru aceasta s-au rugat cu sârguință și au auzit un glas de sus: „Bucură-te om bun și soție bună, veți aduce pe lume un fiu, prin a cărui naștere Dumnezeu va oferi mângâiere Bisericii Sale.” Continuă să citești 30 august: Sfântul Alexandru din Svir

26 august: Sfinții Adrian și Natalia

Sfinții Adrian și Natalia

Sfintii Adrian si Natalia

Sfinţii Adrian şi Natalia sunt cinstiţi pe 26 august.

Iată una dintre cele mai măreţe povestiri despre o soţie ce-şi îndeamnă soţul să sufere mucenicia. Este o pildă supremă de credinţă neclintită, care ştie că scurta pierdere a soţului aici, pe pământ, pentru Hristos, înseamnă a-l dobândi din nou, de-a pururea, în împărăţia cerurilor.

Născut din neam ales, Adrian avea douăzeci şi opt de ani, fiind în floarea tinereţii, puternic şi chipeş, bine chivernisit în slujba împărătească. Avea o soţie tânără şi frumoasă, numită Natalia, cu care era căsătorit de treisprezece luni.

Într-o zi, în vremea ultimei mari prigoane a creştinilor, sub Împăratul Maximian, douăzeci şi trei de creştini au fost aduşi înaintea Împăratului şi chinuiţi crunt, aproape de moarte. Adrian era unul dintre dregătorii împărăteşti ce priveau suferinţele acelor oameni şi auzeau cu câtă vitejie îşi apărau credinţa în Hristos.

Continuă să citești 26 august: Sfinții Adrian și Natalia

Pr. Dr. Dumitru Măcăilă: PREDICĂ LA DUMINICA A ZECEA DUPĂ CINCIZECIME (2011)

D_X

PREDICĂ LA DUMINICA A ZECEA DUPĂ CINCIZECIME

          Moto: „O neam necredincios și îndărătnic!… Adevărat grăiesc vouă: Dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, i-ați spune muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo și se va muta; și nimic nu va fi vouă cu neputință” (Matei, 17:17;20)

          Iubiți frați și surori în Hristos,

Un anume filosof grec, Cels, a spus despre Mântuitorul Hristos: „Oricare alt învățător îi cheamă la el pe cei mai buni dintre oameni, pe cei inteligenți și buni, dar Acest Iisus fără simț practic îi cheamă la El pe cei bătuți și zdrobiți…, eșecurile și gunoaiele!” Departe de a se rușina de această realitate, Biserica noastră se bucură cu mândrie sfântă tocmai din această cauză! Este adevărat că Hristos îi ia pe cei zdrobiți și învinși, dar nu-i lasă așa. Din gunoaiele pe care alții, precum Cels, le-ar arunca, El face noi ființe umane. El îi ridică pe aceia deasupra nimicniciei eșecului și-i face făpturi noi! Continuă să citești Pr. Dr. Dumitru Măcăilă: PREDICĂ LA DUMINICA A ZECEA DUPĂ CINCIZECIME (2011)

SFÂNTUL IOAN IACOB HOZEVITUL DESPRE SFÂNTUL CUVIOS SOFRONIE AGHIOPAVLITUL (17 august)

sf-sofronie-kalliga

Cuviosul Sofronie din Sfântul Munte

În Mânăstirea Sf. Sava a trăit cu 50 ani în urmă un Ieromonah cu numele Ioachim Spiţaru. Era un om învăţat şi cu viaţă sfântă. El a scris multe istorii din viaţa cuvioşilor Părinţi pe cari i-a cunoscut în Mânăstirea Sf. Sava şi în Sihăstriile din Sfântul Munte. Tot el a scris şi viaţa Cuvioasei Fotini, care a sihăstrit pe malul Iordanului, aproape de locul unde se află azi Schitul românesc. Între alte istorisiri, acest Ieromonah aminteşte şi despre un Duhovnic Sofronie din Sfântul Munte, care s-a proslăvit în zilele noastre. Iată ce povesteşte despre Cuviosul Sofronie:

Continuă să citești SFÂNTUL IOAN IACOB HOZEVITUL DESPRE SFÂNTUL CUVIOS SOFRONIE AGHIOPAVLITUL (17 august)

De ziua pomenirii Cuviosului Serafim de Sarov (1.08.2019), Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Sfântului Serafim din Diveevo (Foto, Video)

[huge_it_gallery id=”137″]

20190801-SNV_2690-обр

La 1 august 2019, de sărbătoarea aflării moaștelor Cuviosului Serafim, Făcătorul de minuni de la Sarov, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Piața Schimbării a Față a Mântuitorului de la Mănăstirea de maici „Sfânta Treime” a Sfântului Serafim din Diveevo.

Serviciul de presă al Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii

Sf. Ioan Iacob Hozevitul: SFÂNTUL NARCIS PATRIARHUL IERUSALIMULUI ÎN PRIBEGIE (7 august)

SFÂNTUL NARCIS PATRIARHUL IERUSALIMULUI ÎN PRIBEGIE

 

Pentru lacrimiPe drumul ce duce la Gaza
Purcede bătrânul Ierarh
Narcis, purtătorul de semne,
Al Sfintei cetăţi Patriarh.Pe spatele lui gârbovite
O sută de ani doar au nins
Şi multe năpăşti şi ispite
Avuta-au bătrânul de-nvins!El merge acum spre Egipet
Lasându-şi norodul iubit
Şi vrea ca de-acum să trăiască
Departe …, de toţi tăinuit.

Ieşind din Sfânta Cetate
La vreme de noapte târziu,
– Schimbat în haine streine –
Aleargă ca cerbu-n pustiu!

Dorind ca să fie mai tainic,
El schimbă programul acum
Căci ziua ascuns stă la umbră
Iar noaptea purcede la drum.

Ajuns în Egipet s-abate
Din locuri cu munţii pustii,
Căci mulţi îl cunosc dintre pustnici
Avându-şi pe-aici sihăstrii.

O ia tot spre Soare Apune,
Prin sate şi câmpuri trecând;
Mai rar dacă-l vezi câte-odată
La casă de oaspeţi trăgând.

Îi place mai mult ca să doarmă
Afară sub cerul deschis,
Căci frică de hoţi sau de fiare
Nu are bătrânul Narcis.

Prin câte oraşe şi sate
Nu trece cinstitul bătrân
Şi vede cum Sfânta Credinţă
Se-ntinde la neamul păgân!

Dar iată-l acum că ajunge
La falnicul port Carhidon
Ducând o cinstită podoabă
Vestitei familii „Anon”.

El are acum o duzină
De ani petrecuţi în streini
Şi-adesea fiind pe la slujbe
El nu s-a vădit la creştini.

Dar Domnul în noaptea din urmă
S-arată zicându-i în vis
Ca iarăşi la Sfânta Cetate
Să meargă bătrânul Narcis.

De rândul acesta socoate
Zădarnic a sta tăinuit,
De vreme ce Domnul îl cheamă
Din nou la norodul iubit.

El ţine să facă o slujbă
S-aducă fierbinţi mulţumiri
Celui care veşnic revarsă
Din ceruri a lui ocrotiri.

Se miră norodul când vede
Pe pustnicul cel călător
Făcând acum Leturghie
Cu marele lui Omofor!

I-s pletele lui ca zăpada
Şi-i gârbov puţin la grumaz
Dar ager se mişcă cu paşii
Şi-arată că-i suflet viteaz.

Pe faţa lui blândă se vede
Şiroaie de lacrimi curgând
Şi-un val de lumină cerească
I-acoperă chipul lui Sfânt.

Dar unul pe altul se-ntreabă
De unde-i cinstitul Ierarh?
Căci Sfânt omoforul ce-l poartă
L-arată a fi Patriarh!

   Când iese cu Sfintele Taine
S-apropie toţi de altar
Primind după datina veche
A precistaniei dar.

Pe urmă ţine cuvântul
Din Sfânta Scriptură vorbind
Dar totuşi norodul nu află
De unde-i bătrânul venind.

În ziua aceea spre seară
Păstorul cetăţii (Optat)
Pofteşte pe cei mai de seamă
Să vie cu Sfântul la sfat.

Afară de preoţi s-adună
Epitropi şi Doamne din „clir”
S-audă vorbind pe cinstitul
Şi marele lor mosafir.

Începe să spuie bătrânul
Cum pleacă din Sfântul Sion
Lăsându-şi prieteni şi cinste,
Şi turmă iubită şi tron.

Stingher, pe căi neştiute
Se află mereu colindând,
El şade mai mult singuratic
Din rodul pustiei gustând.

Văzut-am cu drag, zice dânsul
În multe cetăţi de la Nord
Cum creşte credinţa creştină,
Aflându-şi din neamuri, norod.

Aici în cetatea aceasta
Venit-am de mult tăinuit
Şi Sfintele Taine adesea
Din mâinile voastre am primit.

Ascuns între lumea creştină
Adesea veneam ca s-ascult
Frăţeştile voastre cuvinte
Şi regula Sfântului Cult.

Dar astăzi când Domnul mă cheamă
Din nou la cinstitul meu tron
Eu vin aducând o comoară
La vechiul oraş Carhidon!

Aceasta zicând, el desface
Un văl cu sânge pătat
Îi tremură mâna şi glasul
Şi lacrimi îi curg ne-ncetat.

Primeşte odorul acesta,
O Iulie, fiica mea
Ţi-i rămas de la Sfânta Martiră
POTAMIANA, sora ta!

Atunci o bătrână cinstită,
Căzând în genunchi cu suspin
Sărută cinstitele moaşte
Din sfântă năframă de in.

Cu lacrimi ferbinţi o stropeşte
Şi o strânge cu grijă la sân
Apoi cu murmur se-nchină
Cinstindu-l pe sfântul bătrân.

Ar vrea un cuvânt ca să spuie
Dar glasul în piept i-a pierit
Îi tremură buzele numai
Şi pleacă cu chipul uimit!

Ea este vestita soţie
A marelui fost general
Anon, eroul cetăţii,
Vlăstar din neamul lui „Hanibal”

Sfârşindu-şi cuvântul bătrânul
Pe toţi îi sărută cu drag
Apoi se aşterne pe cale
Luându-şi smeritul toiag.

El merge spre Sfânta Cetate
Acolo l-aşteaptă de zor
Să-i cânte acum osanale
Cu lacrimi, iubitul popor!

Pr. Dr. Dumitru Măcăilă: PREDICĂ LA DUMINICA A ŞAPTEA DUPĂ CINCIZECIME: HRISTOS – DOCTORUL CEL ADEVĂRAT

D 7

PREDICĂ LA DUMINICA A ŞAPTEA DUPĂ CINCIZECIME: HRISTOS – DOCTORUL CEL ADEVĂRAT

Moto: „Credeți că pot să fac Eu aceasta? Zis-au Lui: Da, Doamne!” (Matei, 9:28)

Iubiți frați și surori în Hristos,

Unul din numele cele mai unice și cele mai potrivite date Mântuitorului nostru este acela de Mare și Adevărat Doctor. I S-a dat acest nume minunat pentru că El a vindecat atât de multe ființe umane în timpul vieții Sale pământești! În timpul ultimelor trei duminici am auzit despre câteva din minunile Sale vindecătoare. Am auzit cum Iisus a vindecat doi oameni posedați de demon, apoi cum a vindecat un slăbănog, și pericopa evanghelică de astăzi ne spune despre doi orbi și alți bolnavi care au fost vindecați de Iisus. Continuă să citești Pr. Dr. Dumitru Măcăilă: PREDICĂ LA DUMINICA A ŞAPTEA DUPĂ CINCIZECIME: HRISTOS – DOCTORUL CEL ADEVĂRAT