Sfântul Isaac Sirul despre excesul de râvnă : „NU FI ZELOS CU UN ZEL RĂU CARE AGITĂ SUFLETUL TĂU“

Sfântul Isaac Sirul despre excesul de râvnă:

„NU FI ZELOS CU UN ZEL RĂU CARE AGITĂ SUFLETUL TĂU“

isaak

ORNAM1Adrian Agachi

În fiecare parohie există creştini mai avansaţi din punct de vedere spiritual sau aflaţi abia la începutul căii duhovniceşti a desăvârşirii personale. Desigur, progresul duhovnicesc este unul extrem de lent de obicei, iar experienţa războiului nevăzut se dobândeşte după ani de zile de „confruntări” dificile.

Una dintre patimile care însoţeşte, însă, constant, un creştin, este dorinţa de a pune ordine în viaţa altor semeni care, din nebăgare de seamă sau dintr-o aşezare spirituală diferită, nu doresc să urmeze întotdeauna anumite precepte ascetice considerate ca fiind esenţiale de cei dintâi. Sfântul Isaac Sirul ne oferă câteva recomandări extrem de utile…
La început suntem smeriţi…

De regulă, atunci când o persoană decide că viaţa sa spirituală se află sub orice limită din cauza unor alegeri greşite făcute în trecut (renunţarea la slujbele liturgice, pierderea credinţei în Dumnezeu etc.), el va face tot posibilul să se revanşeze. Aşadar, va trece de la o extremă la cealaltă. Continuă să citești Sfântul Isaac Sirul despre excesul de râvnă : „NU FI ZELOS CU UN ZEL RĂU CARE AGITĂ SUFLETUL TĂU“

Sfântul Isaac Sirul: lacrimile și întoarcerea omului la Dumnezeu (I)

Sfântul Isaac Sirul: lacrimile și întoarcerea omului la Dumnezeu

 (partea I)

isaac-sirul-manuscris-rusesc-sec-15

Sfântul Isaac Sirul, Manuscris rusesc, sec. XV

În concepţia ierarhică a Sfântului Isaac Sirul despre treapta celor create este pus un accent deosebit pe o relaţie corectă între Făcător şi făptură. Imboldul spre pocăinţă şi întristare pentru păcat sunt modelate de această concepţie şi este fundamentat, aşa cum tradiţia biblică sugerează, pe o atitudine faţă de Dumnezeu ce ar putea fi caracterizată ca teamă sau uimire. În interpretarea psihicului uman de către Sfântul Isaac, frica este strâns înrudită cu iubirea de Dumnezeu. Printr-un răspuns adecvat la iubirea lui Dumnezeu, omenirea poate deveni părtaşă la viaţa în Hristos, iar Isaac socoteşte că această dorinţă este definitorie pentru viaţa celui ce plânge.

Sfântul Isaac consideră că pasul elementar în întâlnirea mistică cu Dumnezeu este sentimentul de frică, pe care Khalife-Hachem îl socoteşte ca fiind „virtutea principală a treptei celor create”. Această concepţie despre Dumnezeu reprezintă prima afirmaţie a lui Isaac din primul său cuvânt:

„Frica de Dumnezeu este începutul virtuţii. Iar despre ea se spune că e rodul credinţei” (Cuvântul 1, p. 25). Continuă să citești Sfântul Isaac Sirul: lacrimile și întoarcerea omului la Dumnezeu (I)

Sfântul Isaac Sirul: Omul care rabdă tot cuvântul aspru

Sf Isaac Sirul

ORNAM1

Rabdă de bună voie mustrare şi umilinţă, ca să ai îndrăzneală către Dumnezeu. Omul care rabdă tot cuvântul aspru cu ştiinţă, fără să facă niciun rău aceluia care îl spune, îşi pune acum cunună de spini pe cap; dar este fericit, fiindcă într-o clipă pe care n-o ştie el, încununat va fi cu neveştejita cunună. 

Cel ce cu ştiinţă fuge de slava cea deşartă, acela a şi simţit veacul viitor în suflet. Cel ce spune că s-a lepădat de lume, dar se luptă cu oamenii pentru trebuinţa lui, ca să nu-i lipsească nimic pentru odihna lui, acela a căzut într-o desăvârşită robie. Fiindcă el cică a părăsit trupul său în întregime, dar se războieşte şi se luptă pentru un singur mădular al său. Când fuge cineva de odihna lumei acesteia, mintea lui vede veacul cel viitor, iar când un om este legat cu iubirea de agoniseală, el este rob al patimilor. Şi să nu crezi că numai câştigarea de aur şi de argint este iubire de agoniseală, ci orice lucru de care atârnă voinţa ta. 

Să nu lauzi pe cel ce suferă trupeşte, dar este slab cu simţurile; cu auzul, adică, cu gura căscată şi nestăpânită, şi cu ochii privind încoace şi încolo. Şi să ştii, că a ierta greşalele celor ce ne-au greşit, este o faptă a dreptăţii. Atunci vei vedea liniştea peste tot strălucind în mintea ta. Şi când te vei sui în calea dreptăţii atunci cu adevărat vei fi liber în toate lucrurile tale.  Continuă să citești Sfântul Isaac Sirul: Omul care rabdă tot cuvântul aspru

Sf. Isaac Sirul: „Din experienţa dobândită în necazuri se naşte înţelepciunea”

Sf. Isaac Sirul: „Din experienţa dobândită în necazuri se naşte înţelepciunea”

’’Fericit bărbatul care rabdă ispita; fiindcă la capătul încercării va primi cununa vieţii, pe care Dumnezeu le-a făgăduit-o celor ce-L iubesc’’(Iacob 1, 12).

Sfinţii îşi arată în faptă dragostea lor pentru Dumnezeu prin toate cele pe care le rabdă pentru Numele Său. Dumnezeu le trimite necazuri, dar nu se depărtează de ei, pentru că îi iubeşte. Din această dragoste pătimitoare, inima lor primeşte îndrăznire ca să privească la El în chip neacoperit, încredinţaţi fiind că cererile lor vor fi ascultate şi împlinite. Mare este puterea rugăciunii ce se face cu îndrăznire. Tocmai pentru aceasta Dumnezeu lasă ca sfinţii Săi să guste toată întristarea, ca să dobândească experienţă şi astfel să se încredinţeze de ajutorul Său şi să înţeleagă cât de mult se îngrijeşte de ei. Continuă să citești Sf. Isaac Sirul: „Din experienţa dobândită în necazuri se naşte înţelepciunea”

Sfântul Isaac Sirul – Dobândirea exercițiului în rugăciune

Isaac Sirul_a

ORNAM1

Dacă vrei să te dăruieşti cu sufletul acelei rugăciuni care curăţeşte mintea, şi prin priveghere în timpul nopţii să dobândeşti gânduri luminoase, depărtează-te de priveliştea lumii şi taie întâlnirile cu oamenii şi nu primi în chilia ta prieteni, nici din obicei, nici în chip de bunătate, ci primeşte numai pe cei de un chip, de un cuget şi de o taină cu tine. Şi în vorbirea despre suflet teme-te de amestec străin, care se porneşte fară voia ta. Şi după ce ai tăiat, ai dezlegat şi ai făcut să înceteze cu totul vorbirea despre cele din afară, atunci abia leagă într-un singur jug rugăciunea cu milostenia, şi sufletul tău va vedea lumina adevărului.

Pentru că, pe măsură ce se linişteşte inima de tulburarea lucrurilor din afară, în aceeaşi măsură mintea poate primi înţelegerea gândurilor şi a lucrurilor dumnezeieşti, şi se poate minuna de ele. Căci sufletul are obiceiul de a schimba o convorbire cu alta, dacă ne silim să arătăm o cât de mică sârguinţă. Îndeletniceşte-te cu citirea Scripturilor, care-ţi va arăta calea spre fineţea contemplaţiei, şi cu citirea vieţii Sfinţilor, chiar dacă la început nu vei simţi dulceaţa, din pricină că stai prea aproape de întunecimea lucrurilor, ca să schimbi o convorbire cu alta.

Şi când te vei scula pentru rugăciunea şi pravila ta, în locul gândurilor lumeşti, pe care le-ai fi văzut şi auzit, te vei afla cugetând la Dumnezeieştile Scripturi, pe care le-ai citit. Și prin aceasta vei uita pomenirea acelora. Şi astfel merge mintea spre curăţie. Și aşa se împlineşte cuvântul, cel scris: că sufletul este ajutat la citire, când stă la rugăciune. Şi iarăşi, că din rugăciune sufletul capătă lumină, ca să citească. Şi citirea iarăşi, în locul amestecului cu cele din afară, dă materie felurilor de rugăciune, întrucât din citire iarăşi, sufletul capătă lumină ca să se roage fără preget și fără nici un amestec. Continuă să citești Sfântul Isaac Sirul – Dobândirea exercițiului în rugăciune

Sfântul Isaac Sirul: Bucuria smereniei

Sfântul Isaac Sirul: Bucuria smereniei 

Lasă-te răstignit şi nu răstigni.
Lasă-te nedreptăţit şi nu nedreptăţi.

Lasă-te bârfit şi nu bârfi.
Fii blând şi nu zelos şi rău.

Veseleşte-te cu cei ce se veselesc şi plângi cu cei ce plâng. Căci acesta este semnul curăţiei.
Fii bolnav cu cei bolnavi.
Plângi cu cei păcătoşi.
Bucură-te cu cei ce se pocăiesc.
Fii prieten cu toţi oamenii, dar şi singur în cugetul tău.
Fii părtaş la pătimirea tuturor, dar cu trupul tău fii departe de toate.
Nu mustra pe cineva şi nu osândi nici chiar pe cei foarte răi în vieţuirea lor.
Întinde haina ta peste cel ce a greşit şi acoperă-l. Şi dacă nu poţi lua asupra ta greşelile lui şi nu poţi primi certarea şi ruşinea în locul lui, rabdă-l măcar şi nu-l ruşina… Continuă să citești Sfântul Isaac Sirul: Bucuria smereniei

Sf. Isaac Sirul: RĂBDAREA NECAZURILOR – Fără îngăduinţa lui Dumne­zeu nu este cu putinţă să ne găsească ispita

Sf. Isaac Sirul: Fără îngăduinţa lui Dumne­zeu nu este cu putinţă să ne găsească ispita

 

De multe ori Dumnezeu îngăduie ca asceţii virtuoşi să fie încercaţi cu lipsirea de bunurile materiale şi să se ridice ispite asupra lor, să sufere boli trupeşti, precum Iov, să fie aruncaţi în sărăcie şi în primejdia de a fi ucişi de oamenii cei răi. Numai sufletele lor nu sunt vătămate. Căci nu este cu putinţă ca atunci când păşim pe calea lui Dumnezeu să nu întâlnim lucruri şi situaţii neplăcute, iar trupul să nu fie chinuit cu boli şi osteneli, desigur, atunci când iubim viaţa trăită în virtute. Omul care îşi petrece viaţa sa potrivit voii sale păcătoase, care este biruit de invidie sau de altă patimă de suflet-ucigătoare, va fi osândit de Dumnezeu.

Dacă însă va păşi pe drumul virtuţii şi va trăi potrivit voii lui Dumnezeu împreună cu mulţi alţii care fac aceeaşi nevoinţă, dar va întâlni ceva neplăcut, nu este bine să părăsească calea virtuţii, ci dimpotrivă, tre­buie să primească încercarea cu bucurie, iar nu să se plângă, şi să mulţumească lui Dumnezeu pentru acest mare dar. Continuă să citești Sf. Isaac Sirul: RĂBDAREA NECAZURILOR – Fără îngăduinţa lui Dumne­zeu nu este cu putinţă să ne găsească ispita

Sf. Isaac Sirul: Desfătarea trupească în vârsta fragedă a tinereţii face patimile să intre în suflet

Sf. Isaac Sirul:  Desfătarea trupească în vârsta fragedă a tinereţii face patimile să intre în suflet 

Isaac Sirul_miniatura_1389_Cuvinte

ORNAM1

Dacă omul își hrăneşte trupul cu desfătare mare, în mare luptă îşi bagă sufletul! Iar dacă îşi vine în fire şi caută să-şi facă silă, stăpânindu-se, el nu poate din pricina aprinderii covârşitoare a pornirilor celor trupeşti şi de sila şi de nevoia aţâţărilor şi a gâdilirilor, care robesc sufletul cu voile lor. Vezi tu, aici fiinţa celor fără de Dumnezeu? Şi acelaşi înţelept iarăşi a zis: desfătarea trupească în vârsta fragedă a tinereţii face patimile să intre în suflet, iar moartea îl înconjoară pe el şi cade astfel sub judecata lui Dumnezeu.

Continuă să citești Sf. Isaac Sirul: Desfătarea trupească în vârsta fragedă a tinereţii face patimile să intre în suflet

Pr. Alexander Schmemann: Tâlcuire la rugăciunea Sfântului Efrem Sirul

Pr. Alexander Schmemann:

Tâlcuire la rugăciunea Sfântului Efrem Sirul

128595_sf-efrem-sirul 

Dintre toate cantarile si rugaciunile din timpul Postului, o singura scurta rugaciune poate fi considerata rugaciunea specifica a acestuia. Traditia o atribuie unui mare invatator al vietii duhovnicesti – Sfantul Efrem Sirul:

„Doamne si Stapanul vietii mele, duhul trandaviei, al grijii de multe, al iubirii de stapanire si al grairii in desert nu mi-l da mie. Iar duhul curatiei, al gandului smerit, al rabdarii si al dragostei, daruieste-l mie, robului Tau. Asa Doamne, imparate, daruieste-mi ca sa-mi vad gresalele mele si sa nu osandesc pe fratele meu, ca binecuvantat esti in vecii vecilor. Amin.”

Aceasta rugaciune este citita de doua ori la sfarsitul fiecarei slujbe din timpul Postului Mare, de Luni pana Vineri (nu si Sambetele si Duminicile), caci, slujbele acestor zile nu urmeaza celor savarsite de obicei in timpul Postului Mare.

Continuă să citești Pr. Alexander Schmemann: Tâlcuire la rugăciunea Sfântului Efrem Sirul

Imnul al III-lea al Sfântului Efrem Sirul despre Post

 Imnul al III-lea al Sfântului Efrem Sirul despre Post 

28 iansfantul-efrem-sirul-
  
ORNAM1

Cine a privit şi a văzut pe Adam şi Eva şi pe şarpele viclean care, cu amăgirea în inimă şi cu pacea pe buze, se sârguia să-i linguşească? Adam era neştiutor şi Eva era naivă. Pomul înflorea şi rodul lui strălucea; mare a fost păcatul, sfântă şi puternică dreptatea. Binecuvântat fie Cel ce a amestecat valul milostivirii în judecata Sa cea dreaptă şi s-a îndurat de cei vinovaţi!

Mănăstirea „Sfântul Efrem Sirul“ din Grecia : Dincolo de zidurile prin care se aude „Harpa Duhului“

Mănăstirea „Sfântul Efrem Sirul“ din Grecia :

Dincolo de zidurile prin care se aude „Harpa Duhului“

139142_manastirea-sfantul-efrem-sirul-3

ORNAM1

Am ajuns în aşezământul monahal grecesc de la poalele muntelui Olimp în a opta zi a unui pelerinaj, în anul 2010. Mănăstirea Sfântului Efrem Sirul (cunoscut şi ca „Harpa Duhului”, „Diaconul din Edesa”, „Soarele Sirienilor” şi „Stâlpul Bisericii”) este unul din locurile de pe acest pământ care nu pot fi explicate, în ciuda oricărui exerciţiu al gândirii. Dar poate fi simţit, asemenea unei taine, chiar şi de la sute de kilometri distanţă.

Mănăstirea, aflată în apropierea oraşului Katerini, este un exemplu de hărnicie, dărnicie şi dragoste pentru Dumnezeu. Tăinuit, acest loc binecuvântat impresionează prin arhitectură, dar şi prin ospitalitatea maicilor, care au bunătatea şi răbdarea de a împărţi fiecărui pelerin dulceaţă, apă rece, ceai sau cafea. Continuă să citești Mănăstirea „Sfântul Efrem Sirul“ din Grecia : Dincolo de zidurile prin care se aude „Harpa Duhului“

25 .01.2020: MITROPOLITUL CALINIC DE ARTA A SLUJIT STRĂVECHEA LITURGHIE A SFÂNTULUI GRIGORIE TEOLOGUL, ARHIEPISCOPUL CONTANTINOPOLULUI (PHOTO)

ARTA

Continuă să citești 25 .01.2020: MITROPOLITUL CALINIC DE ARTA A SLUJIT STRĂVECHEA LITURGHIE A SFÂNTULUI GRIGORIE TEOLOGUL, ARHIEPISCOPUL CONTANTINOPOLULUI (PHOTO)

IEROM. PETRU PRUTEANU: Rugăciunea Sf. Efrem Sirul cu mici comentarii

 Rugăciunea Sf. Efrem Sirul cu mici comentarii

efrem-sirin-2

 RUGĂCIUNEA SFÂNTUL EFREM SIRUL / SIRIANUL[1]

 Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei[2], al grijii de multe[3], al iubirii de stăpânire şi al vorbirii în deşert nu le da mie!(o metanie[4])

 Iar duhul curăţiei[5], al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-le mie, slugii Tale[6]! (o metanie)

 Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşelile mele şi să nu osândesc pe fratele meu; că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie)[7]  

 


 

[1] Sfântul Efrem a fost un monah, teolog şi imnograf creştin care a trăit în Siria între anii 306-373. Această rugăciune care-i aparţine, însoţeşte toate Laudele bisericeşti care se săvârşesc în Postul Mare de luni până vineri. Bineînţeles, rugăciunea poate fi rostită şi în pravila particulară a monahilor şi mirenilor, tot de luni până vineri, şi nu numai în perioada Postului Mare, ci pe parcursul întregului an bisericesc, cu excepţia perioadelor de la Paşti până la Rusalii şi de la Naşterea Domnului până la Bobotează. În Biserica Rusă există pe alocuri obiceiul de a rosti această rugăciuni cu mâinile ridicate (ca invocare).

  Continuă să citești IEROM. PETRU PRUTEANU: Rugăciunea Sf. Efrem Sirul cu mici comentarii

26.01.2020 – MITROPOLITUL IOAN DE LANGADA A SLUJIT STRĂVECHEA LITURGHIE A SFÂNTULUI GRIGORIE TEOLOGUL, ARHIEPISCOPUL CONSTANTINOPOLULUI (PHOTO)

Arxaioprepis_Thia_Litourgia

Mai multe fotografii, aici: https://www.flickr.com/photos/mitropolilagada/49443340897/in/album-72157712839590697/

Την αρχαιοπρεπή Θεία Λειτουργία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ετέλεσε εις τον ενοριακό Ιερό Ναό των Αγίων Θεοστέπτων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης της περιοχής της Ασσήρου το πρωί της Κυριακής, 26 Ιανουαρίου ε.έ., ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννης, πλαισιούμενος από Ιερείς και Διακόνους της καθ´ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως, με την συνοδεία των μελών της Παιδικής – Νεανικής Βυζαντινής Χορωδίας «Ακαδημία Ψαλτικής Ειρμός», υπό την διεύθυνση του Χοράρχου αυτής κ. Σπυρίδωνος Ασπιώτη.

Continuă să citești 26.01.2020 – MITROPOLITUL IOAN DE LANGADA A SLUJIT STRĂVECHEA LITURGHIE A SFÂNTULUI GRIGORIE TEOLOGUL, ARHIEPISCOPUL CONSTANTINOPOLULUI (PHOTO)

NIMENI NU APĂRĂ ASTĂZI TINERETUL!… SĂ FIȚI CERBERI! … DAȚI COPIILOR SFÂNTA SCRIPTURĂ!

aaa

Tinerii noştri, care ar merita un viitor mai bun, sunt expuși amenințării. Nimeni nu apără astăzi tineretul; nici politicienii, nici cadrele didactice, nici păstorii, nici miniştrii, nici procurorii, nici poliţia, nici conducătorul suprem. O, îngeri ai lui Dumnezeu, coborâţi pe pământ şi cu aripile voastre ocrotiţi-i voi pe copiii de astăzi, de vreme ce nimeni altcineva nu-i ocroteşte. Părinţilor, vă rog în numele sfintei noastre credinţe, să fiţi cerberi, să fiți foarte severi. Nu mă ascultaţi pe mine. Ascultaţi-l pe apostolul Pavel. Aprindeţi un foc şi ardeţi orice tipăritură contagioasă.

Continuă să citești NIMENI NU APĂRĂ ASTĂZI TINERETUL!… SĂ FIȚI CERBERI! … DAȚI COPIILOR SFÂNTA SCRIPTURĂ!

Capul „Bisericii Muntenegrului” a declarat că structura sa va primi Tomosul

Mihail Dedeici

„Mitropolitul” Mihail Dedeici este convins că fără structura bisericească pe care o conduce cu „proprietatea sa seculară” Muntenegru nu va fi un stat integru.

Liderul schismaticilor muntenegreni, „mitropolitul” Mihail Dedeici a numit legea cu privire la libertatea religioasă adoptată de autoritățile muntenegrene „punct de cotitură istoric decisiv” și a declarat că „Biserica Ortodoxă Muntenegreană” (BOM) necanonică va primi în curând recunoașterea deplină din partea Constantinopolului, transmite Sputnik Србијa.

Potrivit lui Dedeici, Muntenegru nu poate exista ca stat integru fără BOM cu „proprietatea sa seculară”.

„Ei (Biserica Ortodoxă Sârbă – n.ed.) doresc să ia în mâinile lor totul ce am făcut noi până în anul 1920 după eliberarea de sub ocupația turcă. Acest lucru nu este posibil. Dacă bisericile și mănăstirile nu se întorc în Muntenegru și apoi la Biserica Ortodoxă Muntenegreană, atunci Muntenegru nu va exista ca stat”, a menționat el.

Ierarhul a adăugat că recunoașterea autocefaliei BOM care, din spusele sale, „prin natura sa și datorită unității dintre stat și biserică în trecut, a fost întotdeauna autocefală și în mare măsură a fost recunoscută de alții de-a lungul istoriei”, în prezent constituie o „problemă arzătoare”.

Publicația sârbă informează că Dedeici și-a exprimat convingerea că „Biserica Muntenegreană” va primi în curând recunoașterea deplină din partea Patriarhiei Constantinopolului.

„Patriarhul Constantinopolului Bartolomeu, al cărui preot eu am fost, mi-a zis că va studia istoria Balcanilor și că autocefalia trebuie acordată altor Biserici Ortodoxe, iar acest lucru se referă și la Biserica Ortodoxă Muntenegreană și Biserica Ortodoxă Macedoneană”, a menționat el.

În august 2019 Dedeici s-a evedențiat prin faptul că a lovit de două ori o femeie în etate care i-a stat în cale.

Sursa: https://spzh.news/

Filaret Denisenko: Fanarioţii la negocieri au întrebat ce vor avea de câştigat?

Filaret Denisenko a menționat că Patriarhia Constantinopolului a dorit să-și mărească numărul de păstoriţi în detrimentul Ucrainei.

Liderul BOU-PK Filaret Denisenko într-un interviu acordat canalului de televiziune ZIK a vorbit despre obiectivele stabilite de Patriarhia Constantinopolului la momentul acordării Tomosului de „autocefalie” a BOaU.

La întrebarea jurnalistului dacă s-a întâlnit cu Patriarhul Bartolomeu după obţinerea Tomosului, Filaret Denisenko a răspuns că această întâlnire „nu va aduce nici un folos”.

Potrivit „patriarhului Kievului”, „Patriarhul Constantinopolului și-a pus un scop concret – creșterea turmei sale de păstotriţi”. Filaret a declarat că Fanarul în Turcia „are doar 10.000 de credincioși”. În plus, Denisenko a amintit că „există credincioși ai Patriarhiei Constantinopolului în nordul Greciei și pe Insulele Dodecanese, și în diaspora”.

El a subliniat că Patriarhia Constantinopolului „are un număr mic de păstoriţi și doreşte să păstorească un număr mai mare de credincioşi. Și acum, în detrimentul Bisericii ucrainene, el intenţionează să-și mărească turma”.

Filaret a menționat că în procesul negocierilor reprezentanții Patriarhului Constantinopolului au ridicat întrebarea: „ce vom avea din aceasta?”. Potrivit lui Filaret, această întrebare sugerează deja ideea că fanarioții ar fi vrut să obţină un beneficiu: „Care? O parte din turma noastră să fie oferită Fanarului”.

Liderul BOU-PK Filaret Denisenko a mai declarat că a fost de acord cu aceste condiții „în numele Tomosului”. Dar dacă ar fi ştiut care va fi Tomosul, nu ar fi acceptat: „şi atunci nu ar mai fi avut loc acest sinod, şi aveam acum marea Patriarhie a Kievului. Unit și puternic, dar fără Tomos”

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1416&v=vSK2UXhNe-Y&feature=emb_logo

Sursa: https://spzh.news/

Un jurnalist uniat scrie despre demolarea bisericilor ortodoxe „coloniale”

Colaboratorul Universității Catolice din Ucraina și redactorul-șef al „Adevărului istoric” Vahtang Kipiani

Bisericile sunt  markeri ai Imperiului care ucide”, a declarat Kipiani.

Redactorul-șef al „Adevărului istoric”, colaboratorul Universității Catolice din Ucraina Vahtang Kipiani a cerut demolarea bisericilor și a altor monumente culturale care, în opinia sa, sunt legate de ideea imperiului. Kipiani a scris despre acestea pe pagina sa de Facebook.

Aceste biserici, monumente și piețe care poartă numele lui Lev Tolstoi, Gagarin și Pușkin sunt markeri ai imperiului care ucide”, a declarat jurnalistul.

De asemenea, într-un coment reprezintă „un subiect minunat pentru discuțiile despre artă”.

Bloggerul ucrainean Alexandr Voznesenski a comentat această postare a lui Kipiani pe pagina sa de Facebook și a menționat că asemenea sunt „incitare deschisă şi directă la ură pe motive religioase și naționale, și totodată incitare la acte de vandalism și alte acţiuni ilegale”.

„În orice stat de drept pentru astfel de cuvinte persoana în cauză ar fi deja arestată pentru instigare la ură pe motive religioase și naționale. Dar, din păcate, Ucraina nu mai este un stat de drept, iar uniaţii se exprimă din ce în ce mai deschis împotriva Ortodoxiei”, a concluzionat Voznesenski.

Anterior UJO a informat cum o altă activistă a BUGC Maria Filipciuk se ocupa de „trecerea”  bisericilor ortodoxe în jurisdicţia BOaU.

Sursa: https://spzh.news / Photo: ucu.edu.ua

Sufletul e acelaşi la bărbat, ca şi la femeie (Sfântul Lavrentie de la Cernigov)

Sufletul e acelaşi la bărbat, ca şi la femeie

Sf Lavrentie Cernigov

 

Nu-i bine ce ai făcut. Sufletul e acelaşi, şi la bărbat şi la femeie, iar tu, pentru că ai călcat porunca lui Dumnezeu, greu vei răspunde la Dreapta Judecată. Ei au venit la mănăstire să se închine, să postească şi să se roage, iar tu le-ai tulburat liniştea.

Măicuţa D. a venit la Părintele Lavrentie şi i-a povestit cu frică acestuia că a visat că s-a lepădat de dreapta credinţă. Părintele i-a spus că aşa ceva se întâmplă atunci când greşeşti cu ceva, te-ai certat cu cineva, ai supărat pe cineva s-au n-ai primit pe cineva când era în necaz să doarmă la tine. La care ea i-a răspuns:

– Da, Părinte, aseară n-am primit în chilia mea pe o veche cunoştinţă căci era cu băiatul ei, în vârstă de vreo 13 ani.

Părintele, nemulţumit fiind, o întreabă:

– Dar de ce ai făcut asta?

– Eu nu am dragoste pentru partea bărbătească, Părinte. Continuă să citești Sufletul e acelaşi la bărbat, ca şi la femeie (Sfântul Lavrentie de la Cernigov)

Mesaj al Sf. Marcu Evghenicul catre participantii la saptamana ecumenista de rugaciune: Sunteti ca niste „fetite”, gata sa va inchinati papei!

Mesaj al Sf. Marcu Evghenicul catre participantii la

saptamana ecumenista de rugaciune:

Sunteti ca niste „fetite”, gata sa va inchinati papei!

O figura harismatica, care si-a lasat o adanca si luminoasa pecete pe istoria Bisericii, este impusa cu o deosebita actualitate de catre calendarul sarbatorilor acestei luni. Este Sfantul Marcu Evghenicul, antiunionistul. In zilele noastre, in care miscarea ecumenica l-a nelinistit pana si pe cel mai simplu om si se prezinta de-acum nu numai in haina bisericeasca, ci si intr-una surprinzator de sociala, Continuă să citești Mesaj al Sf. Marcu Evghenicul catre participantii la saptamana ecumenista de rugaciune: Sunteti ca niste „fetite”, gata sa va inchinati papei!