Arhivă

Arhivă pentru aprilie, 2020

28 aprilie: SFINŢII MUCENICI STRĂROMÂNI CVINTILIAN, MAXIM ŞI DADA

aprilie 27th, 2020 Fără comentarii

Sf. Mucenici Cvintilian, Maxim și Dada din Ozovia
(28 Aprilie)


VIAŢA ŞI NEVOINŢELE

Împărăţind Diocleţian şi Maximian, păgânii împăraţi, iar antipaţi fiind Tarcvinie şi Gavinie, în al doilea an al stăpânirii lor, s-a ridicat diavolească mânie asupra creştinilor. Pentru că, stăpânind acei împăraţi şi antipaţi toată lumea, a ieşit de la dânşii această poruncă: “Deşi ştim că toţi cei ce sunteţi sub stăpânirea noastră cinstiţi cu cucernicie pe zei, însă noi avem purtare de grijă pentru buna îndreptare a toată împărăţia. Şi pe toţi care în vremurile noastre stăpânesc părţile Romanilor, îi rugăm şi îi sfătuim, ca şi pe ceilalţi să-i aducă spre cinstirea zeilor şi spre dragostea către dânşii în toate chipurile. Iar de se va afla cineva, în orice loc, pomenind numele lui Hristos, unul ca acela va porni mânia noastră asupra sa”. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

Ierom. Petru Pruteanu: Ce este “Paştile blajinilor”? Originea şi sensul sărbătorii

aprilie 26th, 2020 Fără comentarii

Ce este “Paştile blajinilor”?

Originea şi sensul sărbătorii 

lazarus_resurrection-03

Citind şi ascultând diverse ştiri şi comentarii pe internet despre „Paştele blajinilor”, am întâlnit idei mai mult sau mai puţin trăsnite cu privire la această zi; păcat că unele chiar de la clerici ai Bisericii Ortodoxe. Prin mass-media am auzit chiar şi aberaţii precum că această zi (parafrazez): este închinată „spiritelor celor morţi”, care „în această zi se întorc pe pământ” şi se bucură alături de cei veniţi la cimitire să-i cinstească. De aceea cred că este util să amintim puţin istoria şi însemnătatea acestei zile. Ea nu este chiar atât de simplă cum cred unii, dar nici foarte complicată încât să nu fie reţinută chiar de fiecare creştin.   

Învierea lui Lazăr şi a altor persoane de către Mântuitorul, dar mai ales Slăvita Înviere a lui Hristos Însuşi, sunt premiza credinţei în învierea noastră şi a tuturor celor din veac adormiţi. Credinţa în învierea morţilor este fundamentală în creştinism, iar Învierea lui Hristos, aşa cum spune Sf. Ap. Pavel, este şi arvuna învierii noastre şi a tuturor celor din veac adormiţi (I Corinteni, cap. 15). Toţi vom învia, dar nu toţi în aceeaşi stare: unii „spre învierea vieţii, iar alţii spre învierea osândei” (cf. Ioan 5:29). Desigur, bucuria Învierii, dar şi evenimentul Învierii în sine, precum şi serbarea anuală a acesteia, este o mare mângâiere şi bucurie mai ales pentru cei adormiţi, trecuţi la Domnul (nu „în nefiinţă” cum se exprimă unii, care n-au idee de creştinism) şi care aşteaptă învierea de obşte, după cum şi noi o aşteptăm (şi mărturisim acest lucru şi în Crez). Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

27 aprilie: SF. SIMEON, EPISCOPUL IERUSALIMULUI (Viaţa, Canonul)

aprilie 26th, 2020 Fără comentarii

SF. SIMEON, EPISCOPUL IERUSALIMULUI

27 APRILIE

Acest Sfînt Simeon, care era rudenie a Domnului nostru Iisus Hristos, a fost fiu al lui Cleopa, fratele Sfîntului Iosif, logodnicul, pentru care vrednicii de credinţă, scriitorii vechi de istorie bisericească greacă, Evsevie, episcopul Cezareei Palestinei, Gheorghe Chedrin şi Nichifor al lui Calist Xantopol, cu un glas mărturisesc că Iosif, logodnicul Preasfintei Fecioare Născătoare de Dumnezeu, şi Cleopa au fost fraţi buni de tată şi de mamă, Iosif era frate mai mare, iar Cleopa mai mic. Acest Cleopa, după întoarcerea lui Iosif din Egipt a luat de soţie, de la fratele său Iosif, pe o fiică a lui Maria, care a născut pe acest Sfînt Simeon. Ajungînd în vîrstă şi auzind despre minunile Domnului nostru Iisus Hristos, Sfîntul Simeon a crezut Într-însul. Iar după patima cea de bunăvoie a Domnului şi după Înălţarea la cer, a fost numărat în ceata sfinţilor şaptezeci de apostoli întru bunavestire a lui Hristos, umblînd prin cetăţi şi prin sate, învăţînd şi făcînd minuni; luminînd popoarele cu lumina sfintei credinţe şi pierzînd întunericul închinării idoleşti. Iar în acel timp Sfîntul Iacov, fratele Domnului, fiul Sfîntului Iosif logodnicul, ţinea scaunul arhieriei Ierusalimului, fiind întîiul episcop acolo; şi fiindcă mărturisea pe Hristos, necredincioşii evrei doborîndu-l de pe scaunul Bisericii, l-au ucis, lovindu-l în cap cu un lemn.
Citeşte mai departe…

27 aprilie: Mănăstirea Sfântului Duh din Vilnius și Sfinții Mucenici Antonie, Ioan și Eustatie

aprilie 26th, 2020 Fără comentarii

27 aprilie: Mănăstirea Sfântului Duh din Vilnius și Sfinții Mucenici Antonie, Ioan și Eustatie

Copia de la Vilnius a icoanei Sfinților Mucenici Antonie, Ioan și Eustatie

Timp de mulți ani, icoana Sfinților Mucenici Antonie, Ioan și Eustatie a aparținut casei regale bizantine, fiind adusă la Moscova de Sofia Paleologhina în anul 1472, atunci cînd s-a căsătorit cu Marele Duce al Moscovei, Ioan al III-lea.

După o altă versiune, icoana a ajuns în mâna Marelui Duce Ioan al III-lea prin Marii Duci ai Franței, care la rândul lor au primit-o în dar de la împărații bizantini.

În anul 1945, Marele Duce a binecuvântat-o pe fiica sa Elena cu această icoană, cu ocazia căsătoriei ei cu Marele Duce al Lituaniei. După moartea Elenei, icoana a fost pusă deasupra mormântului ei, mai precis în biserica Maicii Domnului din Vilnius.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

27 aprilie: Sfântul Simeon ruda Domnului, Episcopul Ierusalimului

aprilie 26th, 2020 Fără comentarii

27 aprilie – Sfântul Simeon ruda Domnului, Episcopul Ierusalimului

0427simeonjerusalem

Potrivit Tradiției Bisericii, Sfântul Simeon a fost unul dintre cei patru fii pe care i-a avut Sfântul Iosif Logodnicul Maicii Domnului din căsătoria anterioară și din acest motiv era supranumit, după uzanţele iudaice ale epocii, “fratele Domnului”. După martiriul Sfântului Iacov (€ 62) și după cucerirea Ierusalimului de către romani (70 d.Hr.), creștinii refugiați în Pella l-au pus urmaş pe Simeon în locul lui Iacov pe tronul Maicii Bisericilor, adică Ierusalimul. După ce a devenit el însuși templu al Sfântului Duh, cu râvnă dumnezeiască a distrus templele idolilor și i-a condus pe iudei și pe localnici la lumina cunoştinţei de Dumnezeu, neţinând seamă de primejdii și persecuții.

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA LA DUMINICA A DOUA DUPĂ PAŞTI (A TOMEI): NU ESTE MINCIUNĂ CREDINŢA NOASTRĂ!

aprilie 25th, 2020 2 comentarii

Omilie a Mitropolitului Augustin de Florina la Duminica lui Toma

Sursa: CARTEA „KIRIAKODROMION AUGUSTINIAN” (92 predici la duminici ale Mitropolitului Augustin de Florina)

Kiriakodromion-cop-1

Legături:

Omilie a Mitropolitului Augustin de Florina la Duminica lui Toma 

(Ioan 20, 19-31)

NU ESTE MINCIUNĂ CREDINŢA NOASTRĂ!

Iubiţii mei, astăzi este sărbătoare. Este Duminica a doua a Paştilor sau Duminica lui Toma. Şi se numeşte Duminica lui Toma, pentru că astăzi Biserica noastră a rânduit să se citească Evanghelia care vorbeşte despre Toma.

image1

Ce a fost Toma? Vreun bogat, vreun om de ştiinţă, vreo celebritate a acelor vremuri? Nimic din toate acestea. A fost un sărăcuţ analfabet. Şi totuşi a devenit cunoscut tuturor. Şi dacă oameni mari şi grozavi au fost uitaţi, el trăieşte în memoria tuturor. Ce s-o fi întâmplat? Ceva s-a schimbat în viaţa lui Toma şi sărăcuţul a devenit o mare personalitate. Ce s-a întâmplat?

Într-o zi a auzit că-l cheamă o voce. O voce mai dulce şi decât vocea mamei, o voce care se adresează întregii lumi şi fericiţi sunt toţi aceia care o aud. Este vocea Hristosului nostru. Hristos l-a văzut pe Toma şi a observat că în el se ascunde un diamant. Diamant era dispoziţia lui cea bună. Vino cu Mine, i-a spus Hristos. Şi imediat Toma a lăsat toate şi L-a urmat. A stat lângă el trei ani. A ascultat cuvintele Lui, cuvinte care nu se mai auziseră niciodată în lume. A văzut minunile Lui, care sunt nesfârşite – nenumărate. A văzut sfântă vieţuirea Lui. În felul  acesta a crezut şi a spus: Acesta este Hristos, Cel despre care vorbesc profeţiile că va veni. A crezut că Nazarineanul va zdrobi legiunile Romei, îi va izgoni pe ocupanţi, va aşeza un mare tron, va întemeia un regat, cel mai mare imperiu şi va deveni împăratul umanităţii. Citeşte mai departe…

13/26 aprilie: POMENIREA NOILOR MUCENICI DIN SATUL VASILIEVKA (Ucraina): PREOTUL SERGHIE ŞI RÂVNITORII CREŞTINI PROHOR ŞI CHIRIL

aprilie 25th, 2020 Fără comentarii

13/26 APRILIE:

POMENIREA NOILOR MUCENICI DIN SATUL VASILIEVKA (UCRAINA):

PREOTUL SERGHIE

ŞI RÂVNITORII CREŞTINI PROHOR ŞI CHIRIL

 

 

Regiunea Mikolaiv (fosta gubernie Herson), raionul Snighirev, satul Vasilievka, biserica Naşterii lui Hristos

 

Părintele Serghie preda la şcoala zemstvei (n.tr. zemstvă = administraţie locală în Rusia ţaristă, aleasă de nobilime şi de clasele avute) Legea lui Dumnezeu, cânta frumos şi se descurca în cântarea bisericească. Trăia lângă biserică. Nu avea nimic personal. Nu ţinea nici vite, nici cai, nici muncitori. Cai, dacă mergea în oraş, împrumuta de la un vecin. Când săvârşea slujbe, de la cei săraci nu lua nimic, ci îi şi ajuta, mai ales în zilele de Paşte şi în alte sărbători.

Părintele Serghie era aspru la şcoală şi la biserică, dar în alte împrejurări era blând cu toţi. Nu spunea niciodată nimic de prisos, era foarte tăcut, deşi cu oamenii era comunicativ. Daria Gaidai, martora oculară a evenimentelor se  împrietenise cu părintele. Familia părintelui Serghie se deosebea printr-o deosebită ospitalitate. Daria îşi aminteşte că atunci când aveau loc repetiţiile copiilor (la început cântarea bisericească o preda însuşi părintele Serghie, deoarece nu găsiseră un cântăreţ), preoteasa – soţia părintelui Serghie, de fiecare dată, special pentru elevi, cocea plăcinte proaspete într-o asemenea cantitate, că ajungeau pentru toţi şi nimeni nu era nedreptăţit. La toate sărbătorile mari, coriştilor li se făceau daruri. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

PREDICA EPISCOPULUI SEBASTIAN AL SLATINEI LA DUMINICA A DOUA DUPĂ PAŞTI (A LUI TOMA) – NECREDINŢA SAU FRUSTAREA

aprilie 25th, 2020 Fără comentarii

DUMINICA A II-A DUPǍ PAŞTI

(A Sfântului Apostol Toma)

 

* * * 

Legături:

NECREDINŢA  SAU  FRUSTAREA   

Dreptmăritori creştini,

Învăţătura Bisericii noastre ne arată că, odată încheiată viaţa aceasta, ,,se trage linie” şi că dincolo de mormânt nimeni nu mai poate face nimic, fără Biserica şi urmaşii noştri, prin rugăciunile şi jertfele lor. Această învăţătură izvorăşte şi din atitudinea şi comportamentul Mântuitorului Hristos după învierea Sa din morţi. Ia gândiţi-vă! Înainte de Înviere, Domnul a petrecut în mijlocul tuturor, întâlnindu-se şi vorbind cu toţi, stând de vorbă şi cu cei care Îl ascultau, dar şi cu nemulţumitorii şi susupicioşii farisei, cărturari şi saduchei. Stătea la masă cu vameşii şi cu păcătoşii(Mc.2, 16), vorbea, predica şi Se arăta tuturor, căutând să-i folosească pe toţi. Citeşte mai departe…

26 Aprilie: Cuviosul Kalandion din Cipru

aprilie 25th, 2020 Fără comentarii

26 Aprilie: Cuviosul Kalandion din Cipru

În satul Páno Aródes, aproape de Pafos, se află singura biserică din lume închinată Cuviosului Kalandíon. Această biserică, aflată în centrul satului, a fost zidită în secolul al XVIII-lea. Sfântul Kalandíon este puțin cunoscut chiar și în patria sa natală, insula Cipru.

Kalandion ch in

                                         Biserica Sfântului Kalandion, Pano Arodes, Cipru

Conform cronicarului cipriot Leontie Maherás, care a trăit în secolul al XV-lea, Cuviosul Kalandíon este unul din cei trei sute de sfinți alamani care au poposit în Cipru în secolul al VII-lea, izgoniți fiind de către musulmanii sarazini care au cucerit Palestina și Siria, principalele centre ale monahismului răsăritean. Sfântul Kalandíon a fost episcop de Antiohia. După ce a fost izgonit de către sarazini, a poposit în Cipru, dimpreună cu alți doi monahi, Agapie și Varlaam, unde au dus o viață ascetică.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

26 aprilie: Pomenirea Sfinţilor Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie

aprilie 25th, 2020 Fără comentarii

 Pomenirea Sfinţilor Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie

  26 aprilie
 
Biserica Ortodoxă Română îi sărbătorește astăzi, 26 aprilie, pe Sfinții Mucenici din Dobrogea Chiril, Chindeu și Tasie. Ei au suferit moarte martirică în vremea împăratului Dioclețian, în cetatea Axiopolis de lângă Cernavodă, respectiv Durostorum.Din cei care au pătimit aici, Chiril, Chindeu şi Tasie, ale căror nume sunt pomenite într-o inscripţie descoperită în anul 1947, sunt cei mai cunoscuţi.Sfântul Chiril era cinstit în Axiopolis, având cinci zile de sărbătoare. Era fie un martir local, fie că numai suferise aici pentru Hristos, probabil într-o zi de 26 aprilie. Citeşte mai departe…
Categories: Pagini de Sinaxar Tags: