23 noiembrie: Sfântul Dionisie I, Patriarhul Constantinopolului

Sfântul Dionisie I, Patriarhul Constantinopolului

Sfântul Dionisie s-a născut la Dimitsana, în Peloponez. A fost tuns în monahism la Sfânta Mănăstire Mangánon din Constantinopol, acolo unde a sporit în virtuți și evlavie, sub oblăduirea duhovnicului său, Sfântul Marcu Eugenicul, mitropolitul Efesului, cel care l-a și hirotonit, mai întâi diacon, iar apoi preot.

A căzut rob în mâinile turcilor la Adrianopol, răscumpărat fiind de către un nobil bogat, Kyrítzis, dar mai târziu avea să fie hirotonit mitropolit de Filipopolis (azi, Plovdiv, Bulgaria n. tr.) de către Patriarhul Ecumenic Ghenadie Scholarios (1454 – 1456 d. H.). În ianuarie 1467 a urcat el însuși pe tronul patriarhal, bucurându-se, în continuare, de ajutor din partea doamnei Mara, mama vitregă (creștină) a sultanului Mahomed al II-lea (1430 – 1481), conducând Patriarhia de Constantinopol până în anul 1472.

A fost pârât că, în perioada cât a fost rob la Adrianopol, ar fi fost tăiat împrejur și ar fi trecut la Islam, dar a dovedit înaintea judecătorilor și a poporului că acuzațiile erau mincinoase, ,,arătându-și cele ale trupului în fața poporului, toți văzându-i curăția și fecioria, căci nu avea nici un semn pe trupul său”. După aceasta s-a retras la Mănăstirea Eikosifiníssa (lângă Drama), acolo unde avea să locuiască și după ce va fi ales pentru a doua oară patriarh ecumenic (1488-1490), până la moartea sa, în anul 1492, ajungând să fie considerat cel de-al doilea ctitor al acestei mănăstiri.

Slujba și canonul Sfântului Dionisie au fost compuse de către Manuil din Corint, imnograf al Bisericii celei Mari a lui Hristos. De asemenea, Hrísanthos Xánthis a compus și el un canon către Sfântul Dinonisie I, Patriarhul Constantinopolului.

Sursa: http://www.pemptousia.ro/2014/11/sfantul-dionisie-i-patriarhul-constantinopolului/