23 septembrie: Sfântul Nou Mucenic Ioan din Conița, Grecia

Sfântul Nou Mucenic Ioan din Conița, Grecia

(23 septembrie)

5. Sf Nou Mc Ioan din Conita (Konitsa), Grecia (1814) 1.1

Acesta s-a născut din părinți musulmani de viță înaltă din târgul Conița (Konitsa, oraș aflat la hotarul Greciei cu Albania), eparhia Vellas, ce făcea parte din Mitropolia Ioaninei Epirului. Tatăl său era și derviș și șeic. La 20 de ani se alătură și el cinului dervișilor.

Mai târziu, se mută în orașul Ioanina, apoi în orașul Vrahori din ținutul Etoliei al cărui pașă era Haznatar Isufaravos, prieten al tatălui său. Iar pașa îl făcu pe sfântul Ioan dervișul său personal.

Sfântul Ioan se așeză să locuiască la Vrahori în așa-numitul Muslim Serai. În scurt timp, ajunse mare în cinul dervișilor. Din această pricină luă parte la războiul dintre turci și ruși în părțile Insulelor Ioniene.

Datorită deselor întâlniri cu creștinii, întorcându-se din război, sfântul Ioan începu să trăiască și să se poarte ca un creștin ortodox. Astfel, își scoase veșmintele de derviș și se îmbrăcă în haine creștine, cerând să fie botezat, însă nimeni nu vru să-l boteze de teama urmărilor. Iar când ocrotitorul său Haznatar pașa fu mutat, sfântul Ioan nu-l însoți.

Neputându-se boteza în Vrahori, sfântul Ioan se duse în insula Itaca unde primi Sfânta Taină a Botezului cu numele Ioan. Întorcându-se apoi în Vrahori, se căsători cu o femeie ortodoxă și ajunse vătaf, ferindu-se din calea musulmanilor.

După o vreme, tatăl său, șeicul, află de lepădarea de islam a fiului său și trimise 2 derviși ca să îl înduplece să se întoarcă la credința musulmană, însă sfântul Ioan rămase credincios credinței sale creștinești. În timpul discuțiilor, câțiva musulmani din Vrahori îl recunoscură pe sfântul Ioan că fusese musulman și derviș, învinuindu-l că se făcuse creștin. Astfel, ostașii trimiși de muselimiul din Vrahori îl prinseră pe sfântul Ioan și îl duseră dinaintea acestuia. Fiind întrebat cine este, sfântul Ioan răspunse:

– Sunt un creștin ortodox și mă numesc Ioan.

Muselimi întrebă:

– Nu ești tu tânărul derviș, fiul șeicului din Conița?

– Eu sunt, răspunse sfântul Ioan, dar acum sunt creștin ortodox  și creștin ortodox vreau să mor.

Muselimi, înfuriat, îi spuse:

– Te-a amăgit femeia ta și ți-ai schimbat credința. Dar acum vino-ți în fire și mărturisește vechea ta credință și ai să vezi ce mult te voi cinsti.

Însă sfântul Ioan răspunse cu neclintire:

– Să nu crezi, muselimi, că sunt așa de smintit încât să lepăd sfânta credință a creștinilor ortodocși și să fiu din nou așa de orb încât să vin iarăși la credința islamică.

Văzând că nu e cu putință a-l îndupleca, sfântul Ioan fu osândit la moarte prin tăierea capului. Înaintea morții, sfântul Ioan ceru să i se dezlege mâinile și, împlinindu-i-se cererea, își făcu semnul crucii și spuse:

– Pomenește-mă, Doamne, când vei veni întru împărăția Ta.

Apoi își plecă cinstitul său cap care îi fu tăiat.

5. Sf Nou Mc Ioan din Conita (Konitsa), Grecia (1814) 2.1(Sursă: http://agriniomemories.blogspot.ro/)

Muselimi hotărî că sfântul Ioan nu era nici creștin nici musulman, pricină pentru care nu putea fi înmormântat în niciun cimitir. Astfel, trupul și capul său fură aruncate într-un pârâu ce trecea pe lângă biserica Sfântul Dimitrie, însă fură scoase cu îngăduința agăi care după ce fusese plătit cu îndestulare, primi să fie luate de către niște creștini de vază.

Trupul și capul sfântului mucenic fură îngropate în satul Vrahori, în taină, cu toată cinstea, de către creștinii evlavioși, deși îi făgăduiseră agăi că îl vor îngropa fără nicio slujbă sau ceremonie.

Astfel, sfântul Ioan, cel ce fusese mai înainte musulman, își jertfi viața pentru Iisus Hristos la Vrahori, Vellas, Epir, la 23 septembrie 1814, mijlocind de atunci fără încetare pentru cei ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

+ * + * +

Viața Sfântului Nou Mucenic Ioan din Conița poate fi aflată în:

Marturisitori ai lui Hristos

Sursa: http://sfintisiicoane.wordpress.com/2014/09/23/sfantul-nou-mucenic-ioan-din-conita-grecia-23-septembrie/