24 august: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. COSMA ETOLIANUL (Gr, En)

TROPARUL ŞI VIAŢA SF. COSMA ETOLIANUL

 24 august

TROPARUL AUDIO

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, γεννήθηκε στὸ Μονοδένδρι τῆς Αἰτωλοακαρνανίας, ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς, ποὺ τοῦ ἔμαθαν τὰ πάντα γύρω ἀπὸ τὸν Χριστιανισμό. Σὲ ἡλικία 20 χρόνων πῆγε στὸ Ἅγιο Ὄρος, γιὰ νὰ σπουδάσει στὸ σχολεῖο τῆς Μονῆς Βατοπεδίου. Στὴν συνέχεια πῆγε στὴν Μονὴ Φιλοθέου, ὅπου ἐκάρη μοναχὸς καὶ χειροτονήθηκε καὶ ἱερέας.

Ὁ Κοσμᾶς ὅμως, δὲν μποροῦσε νὰ ἡσυχάσει. Ἤθελε νὰ διδάξει ὅλους τοὺς σκλαβωμένους Ἕλληνες γιὰ τὸν Χριστό. Θεωροῦσε ὅμως τὸν ἑαυτό του ἀδύνατο γιὰ νὰ τὸ κάνει. Μὲ Θεία ὅμως φώτιση πῆγε στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ συνάντησε τὸν ἀδελφό του, Χρύσανθο, ὁ ὁποῖος ἦταν δάσκαλος. Αὐτὸς τὸν βοήθησε στὴν ρητορική, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ διδάξει.

Στὴν συνέχεια, ἀφοῦ πῆρε τὴν ἄδεια τοῦ πατριάρχη, γύρισε στὴν Ἑλλάδα καὶ κυριολεκτικὰ τὴν ὄργωσε ἀπὸ ἄκρη σὲ ἄκρη. Ἀπ’ ὅπου πέρναγε πλῆθος πιστῶν «ραγιάδων», τὸν ἄκουγε μὲ πολλὴ προσοχή. Εἶναι χαρακτηριστικὸ αὐτὸ ποὺ εἶπε κάποτε στὴν ὁμιλία του σ’ ἕνα χωριὸ: «Ἦρθα στὸ χωριό σας νὰ σᾶς κηρύξω τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. Δίκαιο λοιπὸν εἶναι νὰ μὲ πληρώσετε γιὰ τὸν κόπο μου. Ὄχι ὅμως μὲ χρήματα, γιατί τί νὰ τὰ κάνω; Ἡ πληρωμή μου εἶναι νὰ βάλετε τὰ λόγια του Θεοῦ στὴν καρδιά σας γιὰ νὰ κερδίσετε τὴν αἰώνια ζωή».

Ἀπ’ ὅπου πέρασε ἐκτὸς ἀπὸ τὶς διδασκαλίες ποὺ ἔκανε, ἔκτιζε σχολεῖα, βοηθοῦσε τοὺς ἀπόρους καὶ γενικῶς ἔκανε πολλὰ καλά.
Τελικὰ ἐπειδὴ ἔκανε κακὸ στοὺς Τούρκους, συνελήφθη καὶ ἀπαγχονίστηκε τὸ 1779.

Ἀπολυτίκιο. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείας πίστεως, διδασκαλίᾳ, κατεκόσμησας, τὴν Ἐκκλησία, ζηλωτὴς τῶν Ἀποστόλων γενόμενος· καὶ κατασπείρας τὰ θεῖα διδάγματα, μαρτυρικῶς τὸν ἀγῶνα ἐτέλεσας. Κοσμᾶ ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ὡς φωστὴρ νεόφωτος τὴν Ἐκκλησίαν, καταυγάζεις ἅπασαν, Εὐαγγελίου διδαχαῖς, Κοσμᾶ Χριστοῦ Ἰσαπόστολε· διὸ ἀξίως γεραίρει τὴν μνήμην σου.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις Ἀποστόλων ὁ μιμητής, Κοσμᾶ Θεοφόρε, εὐσεβείας ὑφηγητά, τοῦ Εὐαγγελίου ὁ θεηγόρος κῆρυξ, καὶ τῶν πιστῶν ἁπάντων, θεῖον ἀγλάϊσμα.

The New Hieromartyr Cosmas, Equal of the Apostles, in the world Constas, was a native of Aitolia. He studied at first under the guidance of the archdeacon Ananias Dervisanos, and afterwards continued his education on Mount Athos, at the Vatopedi school renowned for teachers such as Nicholas Tzartzoulios (from Metsovo) and Eugenius Voulgaris (afterwards in the years 1775-1779 the archbishop of Ekaterinoslav and the Chersonessus). 

Remaining on Athos at the Philotheou monastery to devote himself to spiritual labors, he was tonsured a monk with the name Cosmas, and later was ordained hieromonk. The desire to benefit his fellow Christians, to guide them upon the way of salvation and strengthen their faith, impelled St Cosmas to seek the blessing of his spiritual fathers and go to Constantinople. There he mastered the art of rhetoric and, having received a written permit of Patriarch Seraphim II (and later from his successor Sophronius) to preach the Holy Gospel. 

So the saint began to proclaim the Gospel at first in the churches of Constantinople and the surrounding villages, then in the Danube regions, in Thessalonica, in Verroia, in Macedonia, Chimaera, Akarnania, Aitolia, on the islands of Saint Maura, Kephalonia and other places. 

His preaching, filled with the grace of the Holy Spirit, was simple, calm, and gentle. It brought Christians great spiritual benefit. The Lord Himself assisted him and confirmed his words with signs and miracles, just as He had confirmed the preaching of the Apostles. 

Preaching in the remote areas of Albania, where Christian piety had almost disappeared among the rough and coarse people entrenched in sin, St Cosmas led them to sincere repentance and improvement with the Word of God. 

Under his guidance, church schools were opened in the towns and villages. The rich offered their money for the betterment of the churches, for the purchase of Holy Books (which the saint distributed to the literate), veils (which he gave women, admonishing them to come to church with covered heads),for prayer ropes and crosses (which he distributed to the common folk), and for baptismal fonts so that children could be baptized in the proper manner. 

Since the churches could not accommodate everyone wanting to hear the wise preacher, St Cosmas with forty or fifty priests served the Vigil in the fields, and in city squares, where thousands of people prayed for the living and for the dead, and were edified by his preaching. Everywhere that St Cosmas halted and preached, the grateful listeners set up a large wooden cross, which remained thereafter in memory of this. 

The apostolic service of St Cosmas was brought to a close by his martyric death in the year 1779. At 65 years of age, he was seized by the Turks and strangled. His body was thrown into a river, and after three days, was found by the priest Mark and buried near the village of Kolikontasi at the monastery of the Entrance into the Temple of the Most Holy Theotokos. Afterwards, part of his relics were transferred to various places as a blessing. 

He was glorified by the Ecumenical Patriarchate in 1961.