24 martie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. ARTEMON DIN SELEUCIA (Gr, Ro)

TROPARUL ŞI VIAŢA SF. ARTEMON DIN SELEUCIA

 24 martie

Cuviosul Artemon, episcopul Seleuciei, in Pisida

Fericitul Artemon a avut ca patrie Seleucia, cetatea Pisidiei, în care, fiind născut şi crescut, petrecea viaţă cinstită, în zilele Sfinţilor Apostoli, care luminau lumea cu buna vestire a lui Hristos. Mergînd în cetatea aceea Sfîntul Apostol Pavel, Artemon era între toţi cetăţenii ca un luminător, strălucind cu fapte bune, şi nu i se cădea a se ascunde sub obroc. Sfîntul Apostol Pavel, aflîndu-l pe acesta întărit în credinţa lui Hristos şi plin de dumnezeiasca înţelepciune, l-a pus păstor şi învăţător poporului, hirotonisindu-l întîiul episcop în Seleucia Pisidiei. Iar el, îndreptînd bine şi cu plăcere de Dumnezeu turma cea încredinţată lui, a fost tuturor liman de mîntuire, văduvelor şi săracilor purtător de grijă, sufletelor şi trupurilor doctor, făcător de minuni şi toate zilele vieţii sale bine şi cu dumnezeiască plăcere petrecîndu-le, şi-a sfîrşit viaţa la adînci bătrîneţi.

 

Όσιος Αρτέµων Σελευκείας. Έζησε στα χρόνια των Αποστόλων στη Σελεύκεια της Πισιδίας. Χειροτονήθηκε επίσκοπος από τον Απόστολο Παύλο. Απέβη «λιμήν σωτηρίας και ιατρός ψυχών και σωµάτων».

 

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θεία Χάριτηι ιερατεύσας, φύσιν άλογον, τω ρήματί σου, υπακούουσαν έσχηκας, Άγιε, και εναθλήσας Αρτέμων στερρότατα, διπλών στεφάνων θεόθεν ηξίωσαι, Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.