27 iulie: SFÂNTUL NICOLAE KONCIANOV CEL NEBUN PENTRU HRISTOS DIN NOVGOROD, RUSIA

 SFÂNTUL NICOLAE KONCIANOV CEL NEBUN PENTRU HRISTOS DIN NOVGOROD, RUSIA 

27 iulie

Acesta s-a născut într-o familie aleasă din Novgorod. Din anii tinereţii îndrăgea toate cele ale evlaviei, era nelipsit de la Biserică şi se îndeletnicea cu postul şi rugăciunea. Văzându-i buna petrecere şi buna cuviinţă, oamenii începură să îl laude, iar sfântul Nicolae dorind a fugi de slava cea deşartă a lumii acesteia, luă pe umeri greaua cruce a nebuniei pentru Hristos. Astfel, cutreiera oraşul îmbrăcat în zdrenţe, îndurând bătăi, ocări şi batjocuri, iar el, asemeni sfântului Teodor cel nebun pentru Hristos (pomenit la 19 ianuarie), spunea fără înconjur locuitorilor Novgorodului despre meandrele primejdioase ale vieţii acesteia în care fiecare dintrei ei se lăsa prins.

Odată, merse de-a lungul Volkovului ca pe un pământ tare şi aruncă cu un capăt de varză către sfântul Teodor, de unde numele de Koncianov („capăt de varză”).

Sfântul Nicolae primi de la Dumnezeu darul străvederii şi al facerii de minuni.

Altădată, fiind izgonit de la o sărbătoare unde fusese chemat, plecă. Îndată însă, vinul din butoi dispăru. Nedumeriţi, oamenii îşi dădură în cele din urmă seama că pentru izgonirea sfântului Nicolae se întâmplase aceasta. Numai după întoarcerea şi rugăciunea sa, vinul reapăru după cum era.

După fercitita sa adormire, întâmplată la 1392, sfântul fu înmormântat în cimitirul catedralei Iakovlev.

Astăzi, moaştele sfântului Nicolae se află sub biserica sfântului mare mucenic Pantelimon care s-a ridicat deasupra mormântului său de unde nu încetează a izvorî minuni celor ce se roagă cu credinţă.

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1551/s1551003.jpg)

(Sursă:http://lh6.ggpht.com/_DsC70bvsA5k/SxzeJ6lSoXI/AAAAAAAAGIo/olajmGnPhnQ/d71xavdl.jpg)

+ * + * +

Râul Volkov, Rusia

 

 

Sursa:http://sfintisiicoane.wordpress.com