28 august 2014: 4 ANI DE LA TRECEREA LA CELE VEŞNICE A VREDNICULUI DE POMENIRE PĂRINTE AUGUSTIN, MITROPOLITUL FLORINEI

4 ANI DE LA TRECEREA LA CELE VEŞNICE A VREDNICULUI DE POMENIRE PĂRINTE AUGUSTIN, MITROPOLITUL FLORINEI

 

Sursa: http://www.augoustinos-kantiotis.gr/

A fost un bărbat bisericesc de o dimensiune uriaşă. Prezenţa sa a pecetluit epoca sa şi a exercitat o mare influenţă în viaţa şi în drumul Bisericii noastre Elene şi nu numai. O morală de diamant, o formare teologică foarte bogată, o combativitate unică, o putere în cuvânt fără seamăn, o rară destoinicie predicatorială, talent scriitoricesc de excepţie, activitate pastorală şi filantropică impresionantă au fost câteva din multele harisme care au împodobit personalitatea sa, unele daruri ale lui Dumnezeu, iar altele roade ale nevoinţei sale în Hristos admirabile. S-a distins printr-un mod unic ca preot-predicator. A iradiat şi mai mult în timpul îndelungatei şi roditoarei slujiri episcopale în Florina.

Mitropolitul Simeon de Nea Smirna

Legături: