28 septembrie: CUVIOSUL IRODION, CARE A PUSTNICIT LÂNGĂ LACUL ILOZERSK

 CUVIOSUL IRODION, CARE A PUSTNICIT LÂNGĂ LACUL ILOZERSK

28 SEPTEMBRIE

Ucenicul Cuviosului Cornelie din Komel (pomenit pe 19 mai), Cuviosul Irodion, în anul 1538, la un an după adormirea Stareţului său, a primit poruncă de la îngerul Domnului să se stabilească lângă micul lac Ilozero, în regiunea Lacului Alb şi să construiască o biserică închinată Naşterii Maicii Domnului. Ajungând în pustietatea de lângă lac, a auzit sunete de clopot şi imediat a început lucrul. După trei ani de desăvârşită tăcere în pustietate, Dumnezeu l-a făcut cunoscut, iar credincioşii care erau atraşi de bună-mireasma duhovnicească a virtuţilor lui, se înmulţeau zi de zi şi îi tulburau liniştea. Ca să contrabalanseze împrăştierea şi-a înmulţit ostenelile ascetice şi rugăciunile. Împărţea săracilor tot ce-i aduceau vizitatorii, iar el se hrănea atât de puţin, cât era necesar pentru a se menţine în viaţă.
Când îngerul i-a vestit apropiata adormire, Cuviosul s-a spovedit şi s-a împărtăşit cu Precuratele Taine. În următoarea zi, duhovnicul l-a găsit adormit, cu mâinile încrucişate pe piept, iar toată chilia era plină de bună-mireasma sfântului său trup (1541). Mai târziu, în sihăstria sa s-a stabilit o obşte monahală.

(traducere: Frăţia Ortodoxă Misionară „Sfinţii Trei Noi Ierarhi”, sursa: „Noul Sinaxar al Bisericii Ortodoxe”)