29 mai 2014, ÎNĂLŢAREA DOMNULUI: PATRIARHUL CHIRIL AL RUSIEI ŞI PATRIARHUL NEOFIT AL BULGARIEI AU COLITURGHISIT ÎN CATEDRALA KAZANI DIN SANKT-PETERSBURG