7 februarie: Sfântul Nou Mucenic Gheorghe din Alikianos, Creta, Grecia

Sfântul Nou Mucenic Gheorghe din Alikianos, Creta, Grecia

(7 februarie)

Sf Nou Mc Gheorghe din Alikianos, Creta, Grecia (1867) 5

Acesta s-a născut la 24 mai 1846 din părinți binecredincioși, Nicolae și Catherina. Tatăl său era preot, iară mama era de neam nobil. Aceștia își crescură cei 3 copii în evlavie pentru cele ale Bisericii. Ostenelile câmpului și ale gospodăriei nu l-au împiedicat pe sfântul Gheorghe de la studiu, în ciuda educației ale modeste, căci mult îndrăgea să citească viețile sfinților și mai cu seamă cele ale sfinților mucenici.

În anul 1865, plin de tulburări, el citi viața unui mare mucenic și pătruns de pătimirea acestuia pentru credință se rugă fierbinte zicând:

– Hristoase al meu, învrednicește-mă a-mi vărsa sângele pentru dragostea Ta.

La ivirea Revoluției cretane (1866-1869), în anul 1866, sfântul Gheorghe fu curier, căci purta epistolele și proclamațiile între liderii revoluției.

Duminică, 5 februarie 1867, sfântul Gheorghe care avea pe atunci 21 de ani se afla în satul Fournes din Kinonia participând la luptă fiind în continuare curier. În acea zi, un număr foarte mare de turci înconjurară satul prinzând mulți cretani între care și sfântul Gheorghe. Din pricina faptului că purta documente ale revoluționarilor, turcii îl luară dintre cretani și îl îndemnară să treacă la islamism dacă dorește să se cruțe pe sine de chinuri și moarte. Celor ce stăruiau sfântul Gheorghe le răspunse:

– Sunt creștin și voi muri creștin. Tăiați-mă chiar în părticele mai mici decât cele în care i-ați tăiat pe alții, căci cu cât mă veți chinui mai mult, cu atât mai mare va fi slava gătită de Hristos în Ceruri.

Văzându-i curajul, turcii căutară a-i îndelunga cât mai mult cu putință chinurile. Astfel, îi tăiară mai întâi urechile, apoi nasul, limba, mâinile și picioarele. Mai apoi îi tăiară părțile ascunse ale trupului, îi scoaseră ochii, iar la sfârșit îi tăiară capul. Iar rămășițele trupului său fură aruncate în loc necunoscut, alături de cei ce primiră cununa muceniciei împreună cu dânsul.

Locul înmormântării sale a rămas necunoscut până astăzi, însă din rânduiala lui Dumnezeu se păstrară mărturii despre viața și pătimirea sfântului mucenic. Aflat în floarea tinereții și fiind chinuit precum sfinții mucenici de demult se sălășlui în odihna cea gătită de Domnul bineplăcuților săi de unde își coboară purtarea de grijă și ajutorul asupra tuturor celor ce îi săvârșesc pomenirea.

+ * + * +

Sf Nou Mc Gheorghe din Alikianos, Creta, Grecia (1867) 5.1Întru aceste zile de pe urmă, ai fost cunoscut Gheorghe, ca cel mai cinstit și deopotrivă cu nevoitorii duhovnicești cei de demult. Suferit-ai cu răbdare, când trupul tău era sfâșiat pentru dragostea lui Hristos. Iar cu sângiuirile tale însuflețești pe credincioși, cei ce-ți aduc laude luptelor tale celor dumnezeiești, Noule Mucenic. (Troparul Sfântului, glasul al 4-lea)

Suferit-ai mucenicie în zilele cele de pe urmă, încununându-te de Hristos; iar îmbrăcat cu dumneziescul har, ai suferit cu bărbăție tăierea trupului tău. Pentru aceasta te cinstim, noule ostaș al lui Hristos, Gheorghe. (Condacul Sfântului, glasul al 3-lea)

+ * + * +

Viața Sfântului Nou Mucenic Gheorghe din Alikianos, Creta, poate fi aflată în:

Sfinti cretani - carte+ * + * +

Sf Nou Mc Gheorghe din Alikianos, Creta, Grecia (1867) 2(Sursă: http://www.saint.gr/)

Sf Nou Mc Gheorghe din Alikianos, Creta, Grecia (1867) 4.1(Sursă: http://imka.gr/)

Sf Nou Mc Gheorghe din Alikianos, Creta, Grecia (1867) 3.1(Sursă: http://imka.gr/)

Sf Nou Mc Gheorghe din Alikianos, Creta, Grecia (1867) 1.1(Sursă: http://www.haniotika-nea.gr/)

+ * + * +

Satul Alikianos, Insula Creta, Grecia

Numele acestuia se tâlcuiește „tare” sau „pavat cu pietriș”. Se află în mijlocul unei câmpii pline cu livezi de portocali, udate de râurile Kerites, Iordanos și Platanias, și este înconjurat de Munții Albi care ating înălțimi mari.

Alikianos, Creta 1

Alikianos, Creta 4

Alikianos, Creta 5(Sursă imagini: http://www.atriumcrete.com/)

Sursa: https://sfintisiicoane.wordpress.com/2015/02/06/sfantul-nou-mucenic-gheorghe-din-alikianos-creta-grecia-7-februarie-2/