7 octombrie: Sfântul Mucenic Polihronie din Contantinopol, Turcia

Sfântul Mucenic Polihronie din Contantinopol, Turcia

Polyxronios, 7 oct

(7 octombrie)

 

Acesta se născu în ținutul Gamfanit, iar părinții săi erau lucrători ai pământului. Copilul Polihronie se arătă ales prin înțelepciune și înfrânare. Fiind apa departe de casa familiei sale, prin ruga copilului izvorî fântâna din curtea tatălui său cu apă foarte bună.

Când era tânăr, muncea cu ziua în via unui oarecare locuitor al Constantinopolului. Lucrând și el cu ceilalți lucrători la vie, gusta hrană și bea apă la două sau chiar trei zile. Stăpânul viei mirându-se de lucrătorul lui Dumnezeu si cinstindu-i virtutea, îi opri sapa, îi dădu mai mulți bani decât i se cuvenea și îl trimise zicându-i:

– Du-te la casa ta și te roagă lui Dumnezeu pentru mine.

Sfântul Polihronie luă banii și ridică din ei o biserică.

În vremea Întâiului Sinod de la Niceea (325), sfântul Polihronie era citeț de biserică. El arătă atâta râvnă în apărarea Ortodoxiei de rătăcirea ariană, încât fu rânduit preot.

Întâiul Sinod de la Niceea (325)

4. Sf Mc Polihronie din Constantinopol (sec IV) 1.1 Intaiul Sinod de la Niceea (325)

 

Mai pe urmă, pizmașii eretici, căutând să se răzbune, se năpustiră asupra sfântului Polihronie și îl tăiară în bucăți.

Astfel pătimi sfântul Polihronie, mare apărător al adevărului și al curăției Ortodoxiei, primind cununa slavei din mâinile Domnului.