Cuvântul Înaltpreasfinţitului Mitropolit Panteleimon de Antinoe la pomenirea SFÂNTULUI NECTARIE DE EGHINA

Cuvântul Înaltpreasfinţitului Mitropolit Panteleimon de Antinoe

(Patriarhia Alexandriei şi a toată Africa) la pomenirea

SFÂNTULUI NECTARIE DE EGHINA


– 9 noiembrie –

Alte articole:

Sfânta Biserică Ortodoxă a lui Hristos este spaţiul în care omul îşi află destinaţia, scopul existenţei şi în sfârşit izvorul tuturor puterilor pentru a urca la înălţimile virtuţilor şi astfel, prin harul dumnezeiesc, să poată să se transfigureze din persoană izolată în persoană sfinţită şi îndumnezeită. Biserica Ortodoxă este atelierul duhovnicesc în care se formează şi ia chip icoana lui Hristos în caracterul omului, iar omul devine icoană vie a lui Dumnezeu. Prin viaţa personală a fiecărui credincios se mărturiseşte viaţa lui Hristos.
Omul se sfinţeşte şi se mântuieşte doar atunci când se află în sânul Bisericii Ortodoxe, iar în afara acesteia nu există nici sfinţire, nici mântuire. Existenţa sfinţilor constituie dovada palpabilă că mântuirea există şi se oferă doar de către Hristos în Biserica aceea pe care El însuşi a întemeiat-o prin Sângele Său. Această mântuire se oferă tuturor acelora care cred corect în numele Lui şi împlinesc poruncile Sale. În cadrul ereziilor şi schismelor nu există mântuire. De aceea nici nu există sfinţi.

Sfinţii Bisericii noastre Ortodoxe sunt acei oameni care au dovedit că sunt prieteni adevăraţi ai lui Hristos, s-au lepădat de faptele păcătoase ale lumii, şi-au ridicat crucea şi L-au urmat pe El. În sufletele sfinţilor Preasfântul Duh a aprins flacăra dumnezeieştii iubiri, iar ei au considerat toate lucrurile şi slava acestei lumi drept nişte gunoaie, deşertăciuni şi lipsite de orice valoare.

Sfinţii încălzesc prin pilda lor sufletele credincioşilor pe care păcatul le-a îngheţat. Ei constituie luminile lui Hristos care luminează în întuneric şi arată drumul drept pe care noi suntem datori să-l urmăm, drumul bunei-cinstiri, al Ortodoxiei, şi al vieţii virtuoase şi morale.
Sfinţii constituie stelele tăriei celei înţelegătoare a Bisericii şi reflectă Lumina lui Hristos în lume, dăruind speranţe şi puteri prin care se întăresc credinţa şi evlavia credincioşilor creştini.

O nou-arătată stea a Bisericii noastre Ortodoxe este sfântul prăznuit astăzi de Patriarhia Elin-Ortodoxă a Alexandriei – Nectarie Kefalas, Mitropolitul Pentapolei, care, prin nevoinţele sale, smerenia sa, tăcerea şi nerăutatea sa, s-a dovedit prin harul lui Hristos nectar al virtuţilor, vas preţios al dumnezeieştilor daruri ale Sfântului Duh, înălţime a smereniei, adâncime a iubirii.
Prin viaţa sa ascetică s-a învrednicit să devină alabastru prea frumos mirositor al dumnezeieştii miresme a Preasfântului Duh şi mijlocitor prea cald al sufletelor. Sfântul Nectarie s-a arătat o făclie luminoasă care luminează bogat sufletele oamenilor binecredincioşi cu lumina învăţăturilor evanghelice. S-a arătat vrednic slujitor al lui Dumnezeu-Cuvântul şi vrednic Păstor şi slujitor al Sfintelor Taine.

Pentru viaţa sa virtuoasă, curată şi lipsită de răutate a fost invidiat, izgonit, calomniat, dispreţuit de lume şi cu toate acestea el răbda în tăcere şi cu smerenie orice încercare. A avut întotdeauna adânc înrădăcinate în inimă cuvintele lui Hristos, pe care ni le-a încredinţat când a zis: „Dacă pe Mine M-au prigonit şi pe voi vă vor prigoni”. Diavolul însă, văzând dispoziţia de nevoinţă a sfântului, a ridicat război împotriva robului lui Dumnezeu.

Când cineva se hotărăşte să-I urmeze lui Dumnezeu, atunci vine în contradicţie cu diavolul, iar acesta, la rândul lui, îi ridică împotrivă pe toţi aceia care îi fac voia. Diavolul nu îi luptă pe ai săi, pe cei care trăiesc o viaţă păcătoasă, pe cei care s-au lepădat de Hristos, pe cei care au căzut în erezie sau în schisme. De aceştia nu este interesat, pentru că îi are în mână. Îi luptă pe aceia care păşesc pe drumul lui Dumnezeu, pe drumul virtuţilor şi al pocăinţei.

Apostolul Pavel ne învaţă, zicând că „lupta noastră nu este împotriva sângelui şi a trupului, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor şi a stăpânitorului lumii întunericului acestui veac”.
Sfântul Nectarie a fost o personalitate care s-a distins prin luptele duhovniceşti împotriva diavolului şi constituie un exemplu luminos pentru toţi credincioşii din toate timpurile.
În epoca noastră, în care idealurile, valorile morale şi virtuţile sunt atacate de puterile lumeşti şi întunecate ale veacului acestuia, personalitatea Sfântului Nectarie se impune ca un far luminos care luminează acele suflete care sunt necăjite şi le îndrumează la limanul cel sigur al mântuirii, care este Hristos.

Sfântul Nectarie a fost continuatorul Predaniei patristice a Bisericii Ortodoxe şi s-a învrednicit de harisma facerii de minuni, atât atunci când era în viaţă, cât şi după moarte. Sfântul său trup a rămas mai mult de douăzeci de ani nestricat, izvorând negrăita bună-mireasmă a sfinţeniei „ca un alabastru al Sfântului Duh”. Reabilitarea Sfântului Nectarie în ordinea canonică a Patriarhiei Elin-Ortodoxe a avut loc în ultimii ani, sub patriarhatul Fericitului Papă şi Patriarh al Alexandriei şi a toată Africa – Petros al VII – lea, care printr-o Hotărâre Sinodală a cerut iertare din partea tuturor acelora care l-au nedreptăţit şi a rescris numele său în catalogul episcopilor canonici ai Patriarhiei Alexandriei. În acel timp şi în momentul în care arhiereii aduceau icoana sfântului în sala sinodală, spaţiul a fost inundat de o bună-mireasmă cerească.

Toţi cei care îl cheamă pe sfânt ştiu că acesta aleargă imediat ca să izbăvească pe aceia care cu credinţă şi cu evlavie cheamă numele său. Dumnezeu îi proslăveşte în Biserica Sa pe aceia care L-au proslăvit prin viaţa lor.
Acest moment sfânt ne cheamă să ne amintim câteva cuvinte ale fericitului şi sfântului stareţ Amfilohie Makris, care descrie întâlnirea sa cu Sfântul Nectarie.
„Îl consideram un sfânt viu, care purta în el un duh ortodox autentic. Întreţinerea cu el mi-a inundat sufletul cu simţăminte de respect şi evlavie faţă de sfinţenia sa, iar când mă spovedeam, distingeam marea lui iubire, infinita lui smerenie şi adâncimea vieţii lui duhovniceşti. Pe el l-am avut ca sprijin în ispitele vieţii mele monahiceşti”.

În inima sa nu exista vicleşug, ci doar o arzătoare dorinţă înflăcăra sufletul său: să vadă viaţa monahală răspândindu-se în întreg neamul său, pentru ca Biserica să-şi poată găsi ostaşi dedicaţi Ei şi puterea şi autoritatea din aceste Cetăţi ale Creştinismului care sunt mănăstirile noastre.
Sărbătoarea de astăzi a Sfântului Nectarie ne aduce următoarele mesaje. În primul rând, că Dumnezeu întotdeauna, în orice timp, va arăta pe sfinţii Săi cu scopul de a încuraja şi a întări credinţa creştinilor. În al doilea rând, că doar atunci când cineva are o legătură vie cu Biserica lui Hristos poate să ajungă pe înălţimile sfinţeniei; pentru că, departe de Biserică, nu poate nimeni nici să se sfinţească, nici să se mântuiască.

Sfântul Nectarie, prin faptele şi prin cuvintele sale, s-a dovedit a fi un vrednic ierarh şi, astfel, s-a arătat biserică a Preasfântului Duh, dovedind că omul timpului nostru şi al tuturor timpurilor poate să se sfinţească şi să ajungă pe înălţimile îndumnezeirii.

(traducere din elină de Frăţia Ortodxă Misionară „Sfinţii Trei Noi Ierarhi”)

11 comentarii la „Cuvântul Înaltpreasfinţitului Mitropolit Panteleimon de Antinoe la pomenirea SFÂNTULUI NECTARIE DE EGHINA

 1. Caliopie

  Troparul:

  Pe vlastarul Silivriei si acoperitorul Eghinei,pe acela ce in vremurile cele mai de pe urma a stralucit,pe prietenul virtutii cel adevarat,pe NECTARIE, sa il cinstim,noi credinciosii,ca pe un slujitor indumnezeit al lui Hristos,ca izvoraste felurite vindecari celor ce cu evlavie striga:

  „Slava lui Hristos Celui ce te-a proslavit pe tine,
  slava Celui ce minunat te-a facut pe tine,
  slava Celui ce lucreaza prin tine tuturor tamaduiri!”

  Amin!

 2. Caliopie

  Sfantul Nectarie Taumaturgul este unul dintre cei mai iubiti si mai cautati sfanti,de catre toti credinciosii de astazi.Pe langa faptul ca este un sfant contemporan,un sfant al secolului nostru,el atrage indeosebi prin multimea minunilor savarsite.
  Foarte multi credinciosi,veniti a se inchina Sfintelor sale Moaste,aflate la Manastirea Sfanta Treime din insula Eghina,au plecat vindecati sufleteste si trupeste.
  Slava Domnului,am cunoscut personal aceste mangaieri dumnezeiesti,primite,atat de la Sfintele Moaste,cat si de la Sfinte Icoane.
  Fiecaruia dupa capacitatea lui ii imparte Domnul harul darniciei Sale.Chiar vindecarile a gasit cu cale sa le faca nu numai dupa puterea maretiei Sale,ci dupa masura credintei in care l-a gasit pe fiecare,sau pe care a impartit-o El Insusi fiecaruia.
  Slava si multumire lui Dumnezeu pentru toate!

 3. Pingback: Război întru Cuvânt » Tulburatoarea minune a nasterii micutului Nectarie, pentru rugaciunile ocrotitorului sau ceresc, Sfantul Ierarh Nectarie de Eghina

 4. celestina

  si eu il iubesc pe acest sfant si astept cu sinceritate o minune de la el poate chiar azi.imi doresc din suflet sa-mi asculte ruga pt a fi liniste in casa mea

 5. Pingback: STIRILE ZILEI (09.11.2010) « Saccsiv's Weblog

 6. Pingback: 9 noiembrie: POMENIREA SFANTULUI NECTARIE DE EGHINA « Saccsiv's Weblog

 7. mioara

  MULTUMESC SF.NECTARIE, MAICA DOMNULUI SI DOMNULUI NOSTRU HRISTOS. ACUM 3 SAPTAMANI M-AM OPERAT SI MA DUREA MANA FOARTE TARE SI IN URECHEA DREAPTA DADEA SA-MI IASA CEVA. M-AM RUGAT SF. NECTARIE SI LUI MAICA DOMNULUI , AM CITIT ACATISTUL SF. NECTARIE SI ACTATISTUL MAICI DOMNULUI GRABNICA AJUTATOARE,M-AM UNS CU MIR DE LA SF. NECTARIE SI MANA MA MAI DOARE PUTIN IAR URECHEA NICI VORBA. ACUM ASTEPT SI REZULTATUL LA ANALIZA, L-AM RUGAT PE SF. NECTARIE SA AIBA GRIJA SI SA FACA O MINUNE SI PENTRU MINE SA-MI IASA BINE REZULTATUL LA ANALIZA SI SUNT CONVINSA CA O VA FACE. IMI PARE RAU CA NU AM AUZIT DE EL INAINTE DE OPERATIE, PENTRU CA SUNT CONVINSA CA NU ASI MAI FI TRECUT PRIN ASTA. RUGATI-VA CU CREDINTA SI CREDETI PUTEREA LUI ESTE MARE. MULTUMESC SF.NECTARI,SF. FECIOARA ,DOMNULUI DUMNEZEULUI SI MANTUITORULUI IISUS HRISTOS !

 8. mirela

  Nu sunt un bun povestitor ,dar trebuie sa impartasesc minunea pe care Sf Nectarie a facut-o si pt mine , si de fapt pentru toata familia. Incerc de peste 2 ani sa am un copil. De peste 2 ani merg aproape lunar la doctor, am incercat anul trecut o inseminare , nereusita. Dupa alte tratamente de cateva luni doctora mi-a spus ca putem avea un copil doar prin fertilizare in vitro. Vestea asta mi-a dat-o pe 9 noiembrie anul trecut. Am ajuns acasa ,am inceput sa plang si eram foarte suparata, m-am linistit putin si am dat drumul la tv, unde tocmai era un reportaj despre pomenirea Sf Nectarie. Asa am aflat de Biserica Radu Voda si ca adaposteste moastele Sfantului. A doua zi m-am dus la manastire , m-am inchinat, m-am rugat si am plecat m-ai linistita. De atunci au fost putine nopti in care nu m-am rugat la Sf Nectarie sa ne ajute sa avem si noi un bebe, cand o vrea Dumnezeu si daca ne crede vrednici de o asa binecuvantare. Minunea sa intamplat de curand . Acum cateva zile am facut un test care a iesit pozitiv, si cred si stiu ca e o minune a Sfantului. Cu o saptamana inainte sa imi fac testul, am avut un vis in care cineva imi batea la usa , iar cand m-am uitat pe vizor am vazut o multime de oameni, cunoscuti si necunoscuti, prinre ei ,o femeie garvida, i-am deschis usa si am last-o sa intre in casa , si odata cu ea a intrat un batranel. Cand m-am trezit am crezut ca batranelul din vis era bunicul meu, dar acum cred ca acel batranel era Sf Nectarie. Ma rog in continuare sa fie alaturi de noi si sa avem un bebe sanatos. Multumesc lui Dumnezu pentru aceasta binecvantare.
  Mirela

 9. Mihail si Zoe

  Sfinte Ierarh Necatrie, triumf al credintei, izvorator al harului, zid de aparare al crestinilor, al Bisericii lui Hristos, sprijinul si intarirea sufletelor celor neputinciosi, vindecatorul bolnavilor, spaima demonilor, izbaveste-ne sub acoperamantul tau de toate necazurile si alunga tristetea din sufletele noastre !
  Curateste-ne sufletele de robia patimilor si lumineaza-ne mintea si calea catre Hristos !
  Izbaveste-ne neincetat la vreme de stramtorare, de pericole si de necazuri, vino degraba in ajutor cand te chemam !
  Iti cerem cu lacrimi fierbinti vindecarea si izbavirea de boli, dezlegarea de suferinte si mangaie-ne cu harul tau, vindecatorule si facatorule de minuni !
  „O, Preabunule Parinte, luminatorul Ortodocsilor, Ierarhule al lui Hristos, Nectarie! Stand in fata Tronului lui Dumnezeu, roaga-te neincetat pentru iertarea pacatelor noastre si pentru intoarcerea noastra spre infierea harului. Caci neincetat catre Mantuitorul strigam: Aliluia! ”
  (Condacul 13 din Acatistul Sfantului Ierarh Nectarie Taumaturgul)

 10. Pingback: PELERIN ORTODOX » 3 septembrie: MUTAREA MOAŞTELOR SFÂNTULUI NECTARIE

 11. Pingback: PELERIN ORTODOX » NECTARIE DE LA EGHINA, UN SFÂNT AL ZILELOR NOASTRE TĂMĂDUITOR DE BOLI

Comentariile sunt închise.