9 septembrie: Sfântul Mucenic Severian din Sevastia Armeniei

Sfântul Mucenic Severian din Sevastia Armeniei

(9 septembrie)

2. Sf Mc Severian de la Sevasta (320) 2.3Mozaic din veacul al XI-lea aflat in Catedrala Sfânta Sofia din Constantinopol, Turcia

Acesta era un bărbat slăvit din Sevastia Armeniei în vreme împăratului Liciniu. În vremea muceniciei celor 40 de mucenici din Sevastia, el îi cercetă în temniță întărindu-i și slujindu-le.

Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei (clic aici, pomeniți la 9 martie)

Sf 40 de Mucenici din Sevasta Armeniei 1

După moartea mucenicească a slăviților 40 de mucenici, fu și sfântul Severian vădit a fi creștin, din care pricină dregătorul Lisie, ce ținea locul lui Agricola în dregătoria Sevastiei, trimise după dânsul. Însă sfântul Severian, mai înainte de a fi prins de ostași, veni singur dinaintea dregătorului mustrându-l pe acesta.

Acesta porunci ca sfântul Severian să fie spânzurat pe lemn și să i se strujească trupul cu unghii de fier, iar apoi să fie bătut cu vine de bou.

Iar prigonitorul, văzând că osteniseră slujitorii, iar pe mucenic mai luminat la faţă şi mai îmbărbătat îl vedea, porunci să înceteze a-l mai bate. Apoi zise către dânsul:

– Iată, poţi să cunoşti din bătăile ce le-ai suferit, că nicio mângâiere, nicio fericire îţi aduce ţie Hristosul tău.

Iar mucenicul Domnului îi răspunse:

– De n-ar fi ochii tăi sufleteşti întunecaţi cu întunericul nedumnezeirii, ţi-aş arăta ţie cât de multe bunătăţi îmi mijlocesc mie, de la Hristosul meu, pătimirile mele. Iar acum ce să mai fac, aprinzând celui orb lumina sau cântare cântând surdului? De n-ai fi fost orb şi surd, o, judecătorule, ai fi cunoscut darul lui Hristos şi puterea care mă întăreşte pe mine.

Acestea şi mai multe altele grăind sfântul Severian, spre mai mare mânie se porni prigonitorul şi, spânzurând pe mucenic de un lemn, porunci să i se strujească trupul cu unghii de fier. Iară dânsul, într-acea cumplită durere aflându-se, se ruga.

Iară chinuitorii ostenind, se schimbau între ei și îl chinuiau pe sfântul, apoi îl dezlegară de pe lemn și îl duseră în temniță. Pe când îl duceau spre temniță prea dulce ritor se arătă celor din cetate, ca și cum nu simțea durerile grăia cu față luminoasă către mulțimea poporului ce privea către dânsul în mijlocul cetății

– Priviţi-mă, oamenilor, şi în ce fel de bună norocire sunt acum înţelegeţi. Vouă, socotesc, vi se pare că sunt mai ticălos şi mai mişel decât toţi că nu numai de dregătoria mea cea vremelnică şi de bogăţie m-am lipsit, ci şi de singură sănătatea mea. Dar eu sunt cu mult mai fericit decât voi toţi, pentru că rănile mele acestea pentru Hristos Iisus, Domnul meu, îmi sunt mai dulci decât toate dulceţile cele pământeşti. Curgerea aceasta a sângelui şi ruşinea mai cinstită-mi este mie decât porfira cea împărătească. Chinul aceasta mai primit îmi este mie decât toate desfătările voastre pe care voi le iubiţi; iar dregătoria mea cea dintâi şi bogăţia ce era, au nu este deşertăciune, praf şi înşelăciune a lumii acesteia pe care eu ca o tină de la picioarele mele o scutur, suindu-mă la cea mai mare vrednicie mucenicească şi luând bogăţia cea neîmpuţinată?

Fiind aruncat în temniță, ca într-o cămară luminoasă dănţuia, sărutând locul acela pe care sfinţii 40 de mucenici pentru Hristos au şezut, cei cu care vorbea mergând mai înainte adeseori. Acolo petrecu vreme de 5 zile şi iar fu scos la judecată. Apoi fiind cercetat de Lisie și ademenit cu vicleșug, sfântul Severian se arătă neclintit. Nesuferind vorbele sfântului, Lisie porunci să fie bătut cu pietre peste gură, apoi iară fu legat de lemn și strujit iară cu unghii de fier.

În cele din urmă, fu legat de zidul cetății.

2. Sf Mc Severian de la Sevasta (320) 3.1Miniatură din anul 985 săvârșită la Constantinopol și păstrată în Biblioteca Vaticanului, Roma, Italia

Iară acolo i se legă o piatră grea de grumaji și alta de picioare și fiind încins cu funia de zid, porunci să fie spânzurat de el. Și astfel își dădu sufletul său în mâinile Domnului.

Noaptea, credincioșii luară cinstit său trupul și îl duseră pe moșia sa, fiind întâmpinat de tot poporul din partea locului. Numai femeia unei slugi de-a lui priveghea lângă trupul bărbatului său plecat la cele veșnice și zicea către dânsul:

– Iată stăpânul nostru se apropie de casă şi toţi au ieşit în întâmpinarea lui, numai tu nu ieşi şi eu din pricina ta; scoală-te deci şi mergi să întâmpini pe stăpânul tău!

Iar acesta îndată sculându-se merse și căzu la sfintele moaște ale stăpânului său sărutându-le. Văzând aceastea poporul, cu mai multă osârdie lăudară pe Dumnezeu.

Neștiind dânșii unde să îngroape trupul sfântului, iată că se arătă un vultur care luă cununa de flori așezată pe trupul sfântului Severian și zburând încet se așeză pe muntele din apropiere la un loc înalt și foarte frumos unde punând cununa, zbură de la dânșii.

Iară credincioșii îi îngropară în acel loc cinstitul său trup, iar la mormântul său mulți bolnavi primiră tămăduire.

Cel care înviind ieși în întâmpinarea sfântului mai trăi 15 ani, iar apoi cu pace se săvârși.

Slăvita pătimire și mutarea la cele veșnice ale sfântului Severian se petrecură în anul 320.

+ * + * +

2. Sf Mc Severian de la Sevasta (320) 2.4

O, cât a fost de tare împotrivirea ta, fericite! O, cât a fost de fierbinte dragostea ta către Ziditorul! Pentru aceea, ai fost împodobit cu cununa cea nestricăcioasă, ca un bun nevoitor.

Purtând cunună, dănţuieşti acum împreună cu pătimitorii împrejurul împăratului. Ci, adu-ţi aminte şi de cei ce cu credinţă săvârşesc sfântă pomenirea ta.

De mâinile celor ce au dorit de tine, fericite, împodobindu-ţi trupul, l-au îngropat ca pe un sfânt; şi acum izvorăşti râuri de tămăduiri spre mărirea lui Dumnezeu. (Din Canonul Sfântului ce se citește la Utrenie)

+ * + * +

Întregul canon al Sfântului Mucenic Severian poate fi aflat aici:

http://www.doxologia.ro/canon-cantari/canon-de-rugaciune-catre-sfantul-mucenic-severian (clic aici)

Sursa: http://sfintisiicoane.wordpress.com/2014/09/08/sfantul-mucenic-severian-din-sevastia-armeniei-9-septembrie/