A APĂRUT CARTEA „KIRIAKODROMION AUGUSTINIAN” (92 predici la duminici ale Mitropolitului Augustin de Florina)

A APĂRUT CARTEA „KIRIAKODROMION AUGUSTINIAN”

(92 predici la duminici ale Mitropolitului Augustin de Florina)

Kiriakodromion - cop 1

 

Înainte de a se strămuta la cereştile locaşuri (28 august 2010) la venerabila vârstă de 104 ani, Mitropolitul Augustin de Florina a dăruit binecuvântarea sa fiilor săi duhovniceşti pentru editarea a încă 100 de titluri de carte religioasă (pe lângă cele editate în limba greacă, cca 100 de titluri), prin valorificarea imensei arhive audio cu predicile şi cuvintele de învăţătură, pe care le-a rostit de-a lungul slujirii sale ca predicator şi arhiereu.
Frăţia Ortodoxă Misionară „Sfinţii Trei Noi Ierarhi” a primit binecuvântarea vrednicului de pomenire vlădică de a traduce şi tipări în limba română predicile şi cuvintele sale de învăţătură, iar acum – la aproape un an de la fericita adormire a Stareţului Mitropolit, ne oferă într-o singură carte, intitulată „Kiriakodromion augustinian”, nouăzeci şi două (92) de predici la toate duminicile de peste an. Ele constituie o lumină duhovnicească şi pentru sfinţitul cler, însărcinat cu propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu şi pentru evlaviosul şi de-Hristos-iubitorul popor spre slava Dumnezeului nostru Celui în Trei Sori închinat şi spre luminarea tuturor neamurilor.

Cartea este în format 17 & 24 cm, numără 448 de pagini, costă 20 lei, iar comenzile se pot face la adresa de mail orthoierapostolos@yahoo.com sau la numerele de telefon 0722. 543. 098 (d-na Mariana) și 0727.713.470 (d-na Iuliana).   

În continuare, vă prezentăm o mărturie despre sfinţenia vlădicăi din partea Arhimandritului Nektarios Moulatsiotis:

Sufletul sfinţit al stareţului meu şi respectabilului meu părinte, părintele Augustin Kandiotis, a plecat spre Hristos, spre Acela pe Care L-a dorit, pe Care L-a adorat, pe Care L-a mărturisit şi pe Care L-a slujit din toată inima lui, din tot sufletul şi din tot cugetul lui în cei 104 ani ai vieţii lui. A plecat înflăcăratul propovăduitor al lui Hristos, a plecat inima cea de foc, mărturisitorul, predicatorul, misionarul, luptătorul, marele şi neobositul lucrător al Evangheliei. Uriaşul duhovnicesc a adormit. A plecat din viaţa cea pământească, ca să se odihnească veşnic în cea cerească. A plecat întărirea şi călăuza cea nerătăcitoare a nenumăraţilor credincioşi. Şi eu, printre cei mulţi, am alergat zdrobit să-i sărut mâna pentru ultima oară. M-am închinat la sfântul lui trup, cu deplina simţire că mă aflu înaintea unui sfânt, înaintea unui mare sfânt. Faţa lui, tot timpul luminoasă, vie, îl arăta ca şi cum ar fi dormit…
Eram copil, de 12 – 13 ani, când vocea lui puternică a sfâşiat adâncurile inimii mele şi am simţit că mi-a transmis inima lui de foc, toată plină de Hristos. Când l-am văzut pentru prima dată, am spus: „Da, învredniceşte-mă, Dumnezeul meu, să devin un cleric ca şi acesta, să Te iubesc ca şi acesta, să Te mărturisesc, să Te slăvesc, să mă lupt pentru Tine ca acesta”… Mergeam alături de el pentru că el avea şuvoaiele adevărului, el Îl avea pe Hristos şi el ni-L dădea şi nouă. El ne-a renăscut în Hristos, ne-a nutrit cu cuvântul şi cu exemplul său, ne-a insuflat cu inima lui de foc şi cu credinţa lui nebiruită… Am avut marea binecuvântare ca toţi câţi ne-am aflat lângă el, printre care şi eu, să trăim lângă o personalitate apostolică contemporană, lângă un chip de luptător fără pereche, lângă un mărturisitor neobosit, care se temea doar de Dumnezeu şi nu ezita niciodată să mustre cu îndrăzneală pe toţi şi pe toate, ca un alt sfânt Gură-de-Aur. De altfel, el însuşi îl iubea mai mult decât pe toţi Părinţii pe „cel cu gura de aur”, tocmai pentru că avea acelaşi temperament cu el, aşa cum se vede din viaţa lor, dar nutreau şi aceeaşi dragoste faţă de Mirele lor Hristos… Îmi amintesc când i-am cerut binecuvântarea, ca să devin preot, iar el – cu ο privire pătrunzătoare, străbătătoare, privindu-mă în ochi, mi-a spus: „Avem 10.000 de preoţi; dacă e să devii al 10.001- lea, atunci să nu te faci preot. Dacă însă vei deveni acel unul (de care are nevoie Biserica), ai binecuvântarea mea să devii”… El mergea înainte şi noi urmam. Era izvorul nostru, călăuzitorul nostru… El a fost modelul meu de misionar autentic, ascetic, el însuşi neagonisitor şi neiubitor de bani, autentic lucrător al Evangheliei, păstor necăutător la faţă, care-şi oferea sufletul şi trupul oilor sale cuvântătoare. Mi-l amintesc cu pasul său repede, plin de viaţă, străbătând întreaga Florină, căutând săracul, văduva, orfanul, ca să le dăruiască puţină odihnă trupească şi materială, şi în paralel să hrănească sufletele ce mureau de foame cu Hristos şi Elada. Hristos şi Elada, cele două mari iubiri ale lui…
A fost un luptător, a fost un apostol al lui Hristos, a fost un mare mărturisitor al vremii noastre. De aceea şi sfântul său trup nu s-a întărit, n-a înţepenit, ci era flexibil până în ceasul în care, cu zdrobire de inimă, dar în acelaşi timp şi cu o bucurie pascală, l-am aşezat în pământul elen al Florinei, pe care atât de mult l-a iubit şi pentru care atât de multe a sacrificat. Ziua de naştere a dreptului şi sfântului părintelui nostru pentru veşnicie a început pe 28 august, zi în care a trecut în veşnicie şi de aceea nu a murit, ci trăieşte…

ÎN TRADUCEREA ACELEIAŞI FRĂŢII MISIONARE, AŞEZATĂ SUB OMOFORUL DUHOVNICESC AL SFINŢILOR TREI NOI IERARHI – FOTIE CEL MARE, GRIGORIE PALAMA ŞI MARCU AL EFESULUI – AU MAI APĂRUT URMĂTOARELE CĂRŢI:

1) „NOI PAGINI DE SINAXAR”, VOL. I, II ŞI III. 
2) MITROPOLITUL AUGUSTIN KANDIOTIS, „FLORI ÎNMIRESMATE” (un mic praznicar, ce conţine 51 de predici la pomenirile sfinţilor)
3) SERIA “NE VORBEŞTE PĂRINTELE AUGUSTIN, MITROPOLITUL DE 104 ANI” – 20 VOLUME.

ÎN CURS DE APARIŢIE:
“NE VORBEŞTE PĂRINTELE AUGUSTIN, MITROPOLITUL DE 104 ANI” VOL.  21

şi

„NOI PAGINI DE SINAXAR”, VOL. IV.

CEI CARE DORESC SĂ PROCURE ACEASTĂ CARTE LA PREŢUL DE 20 LEI, PRECUM ŞI ORICE ALTĂ CARTE DIN CELE MAI SUS-MENŢIONATE, LA PREŢUL DE 5 LEI (Seria Noi pagini de Sinaxar), RESPECTIV 8 LEI (fiecare carte din seria Ne vorbeşte Părintele Augustin), O POT FACE SCRIIND LA ADRESA DE MAIL orthoierapostolos@yahoo.com sau sunând la numerele de telefon  0722. 543. 098 (d-na Mariana) și 0727.713.470 (d-na Iuliana).

32 de comentarii la „A APĂRUT CARTEA „KIRIAKODROMION AUGUSTINIAN” (92 predici la duminici ale Mitropolitului Augustin de Florina)

 1. Pingback: PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA LA DUMINICA A IX-A DUPĂ RUSALII (MATEI 14, 22-34) « PELERIN ORTODOX

 2. Pingback: π. Αυγουστίνος Καντιώτης » Blog Archive » «ΚYΡIE, ΣΩΣΟΝ ΜΕ»

 3. Pingback: PREDICĂ LA DUMINICA A X-A DUPĂ RUSALII « PELERIN ORTODOX

 4. Pingback: PREDICĂ LA DUMINICA A XI-A DUPĂ RUSALII « PELERIN ORTODOX

 5. Pingback: MITROPOLITUL AUGUSTIN DE FLORINA: PREDICĂ LA DUMINICA DUPĂ ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI « PELERIN ORTODOX

 6. Pingback: π. Αυγουστίνος Καντιώτης » Blog Archive » ΠΕΡΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

 7. Pingback: PREDICĂ LA DUMINICA A 23-A DUPĂ RUSALII « PELERIN ORTODOX

 8. Pingback: PREDICĂ LA DUMINICA A 22-A DUPĂ RUSALII – LAZĂRII « PELERIN ORTODOX

 9. Pingback: PREDICĂ LA BOGATUL NEMILOSTIV ŞI SĂRACUL LAZĂR (DUMINICA A XXII-A DUPĂ RUSALII) – Mitropolitul Augustin de Florina « PELERIN ORTODOX

 10. Pingback: PREDICĂ LA DUMINICA A XXVI-LEA DUPĂ RUSALII « PELERIN ORTODOX

 11. Pingback: MITROPOLITUL AUGUSTIN DE FLORINA: “Hristoase, iartă-ne! Curăţeşte-ne de lepra nemulţumirii. Dă-ne o inimă care să Te iubească şi să-Ţi fie veşnic recunoscătoare.” « PELERIN ORTODOX

 12. Pingback: PREDICĂ LA DUMINICA A 29-A DUPĂ RUSALII (VINDECAREA CELOR 10 LEPROŞI) – RECUNOSCĂTORI « PELERIN ORTODOX

 13. Pingback: PREDICĂ LA DUMINICA A 32-A DUPĂ RUSALII (A LUI ZAHEU): EXISTĂ SOARTĂ? « PELERIN ORTODOX

 14. Pingback: Există soartă? | Rugă.ro

 15. Pingback: MITROPOLITUL AUGUSTIN DE FLORINA: PREDICĂ LA DUMINICA A 17-A DUPĂ RUSALII – “Doamne, şi eu, nenorocita femeie, un căţel sunt. Cer dragostea Ta. Dă-mi o firimitură şi ajunge…” « PELERIN ORTODOX

 16. Pingback: Predica mitropolitului Augustin de Florina la Duminica vameşului şi a fariseului: CE DAI? « PELERIN ORTODOX

 17. Pingback: PREDICĂ LA DUMINICA FIULUI RISIPITOR (A XXXIV-A DUPĂ RUSALII) « PELERIN ORTODOX

 18. Pingback: PREDICĂ LA DUMINICA A TREIA DIN POST A MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA « PELERIN ORTODOX

 19. Pingback: PREDICĂ LA DUMINICA A TREIA DIN POST A MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA: TRONUL HARULUI « PELERIN ORTODOX

 20. Pingback: PREDICĂ LA DUMINICA A DOUA DUPĂ PAŞTI (A TOMII): NU ESTE MINCIUNĂ CREDINŢA NOASTRĂ! « PELERIN ORTODOX

 21. Pingback: Predică a Mitropolitului Augustin de Florina la Duminica Slăbănogului – “LIBERTATEA – SPECIFIC AL OMULUI” « PELERIN ORTODOX

 22. Pingback: LA MULŢI ŞI BUNI ANI LUMINIŢELOR, CARE O AU CA OCROTITOARE, PE SFÂNTA FOTINI (=LUMINIŢA), POMENITĂ PE 26 FEBRUARIE! « PELERIN ORTODOX

 23. Pingback: Mitropolitul Augustin de Florina – Predică la Duminica I după Rusalii: Să-L mărturisim pe Hristos « PELERIN ORTODOX

 24. Pingback: Mitropolitului Augustin de Florina: Predica la Duminica a III-a dupa Rusalii « PELERIN ORTODOX

 25. Pingback: PELERIN ORTODOX » PREDICĂ LA DUMINICA DINAINTEA ÎNĂLŢĂRII SFINTEI CRUCI: DUMNEZEU TE IUBEŞTE

 26. Pingback: PELERIN ORTODOX » PREDICĂ LA DUMINICA A 18-A DUPĂ RUSALII A MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA: BINECUVÂNTAREA LUI HRISTOS

 27. Pingback: PELERIN ORTODOX » Predica Mitropolitului Augustin de Florina la Duminica a 31-a după Rusalii: CEI CARE ÎMPIEDICĂ BINELE

 28. Pingback: PELERIN ORTODOX » Predică la Duminica a XXVII-a după Rusalii (Luca 13, 10-17): DE CE LIPSEŞTI DE LA BISERICĂ?

 29. Pingback: PELERIN ORTODOX » Predica mitropolitului Augustin de Florina la Duminica vameşului şi a fariseului: CE DAI?

 30. Pingback: PELERIN ORTODOX » PREDICĂ LA DUMINICA I DIN POST (A ORTODOXIEI) a MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA

 31. Pingback: PELERIN ORTODOX » MITROPOLITUL AUGUSTIN DE FLORINA LA DUMINICA A PATRA DIN POST: DESPRE EDUCAŢIA COPIILOR

 32. Pingback: Predică a Mitropolitului Augustin de Florina la Duminica Samarinencei. | ortodoxiadreaptacredinta

Comentariile sunt închise.