A apărut volumul al VI-lea din seria “Ne vorbeşte Părintele Augustin…”

A apărut volumul al VI-lea din seria “Ne vorbeşte Părintele Augustin…”

Traducere din limba greacă şi tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Augustin, cartea cuprinde 13 predici la diferite duminici de peste an, 6 predici la sfinţi mai putin cunoscuti, alte 8 predici  (despre Sfanta Cruce, la praznicul Buneivestiri, la Sambata mortilor, la Sfanta si Marea Luni, la Sfanta si Marea Marti, despre casa de oaspeti – pe care ar trebui s-o aiba orice parohie, despre pornografie, despre papism) si un text apologetic intitulat Sfantul Marcu Evghenicul impotriva papei. 

Mitropolitul Simeon de Nea Smirni despre Mitropolitul Augustin de Florina:

A fost un bărbat bisericesc de o dimensiune uriaşă. Prezenţa sa a pecetluit epoca sa şi a exercitat o mare influenţă în viaţa şi în drumul Bisericii noastre Elene şi nu numai. O morală de diamant, o formare teologică foarte bogată, o combativitate unică, o putere în cuvânt fără seamăn, o rară destoinicie predicatorială, talent scriitoricesc de excepţie, activitate pastorală şi filantropică impresionantă au fost câteva din multele harisme care au împodobit personalitatea sa, unele daruri ale lui Dumnezeu, iar altele roade ale nevoinţei sale în Hristos admirabile. S-a distins printr-un mod unic ca preot-predicator. A iradiat şi mai mult în timpul îndelungatei şi roditoarei slujiri episcopale în Florina… Comoara moralei şi a slujirii fructuoase, pe care le lasă în Biserica lui Hristos Luptătoare în Elada este inestimabilă. Cu smerenie Îl rog pe Arhipăstorul Bisericii şi Domnul nostru cel închinat, să odihnească sufletul marelui Stareţ şi căruntului Său Episcop în pământul celor vii, cu sfinţii şi marii Părinţi ai Bisericii Lui”

Cartea numără 208 pagini, preţul este de 12 leiiar comenzile se pot face la adresa de mail orthoierapostolos@yahoo.com  sau la numerele de telefon 0722. 543. 098 (d-na Mariana) și 0727.713.470 (d-na Iuliana).