A APĂRUT VOLUMUL AL VIII-LEA DIN COLECŢIA “NE VORBEŞTE PĂRINTELE AUGUSTIN, MITROPOLITUL DE 104 ANI”

A APĂRUT VOLUMUL AL VIII-LEA

DIN COLECŢIA “NE VORBEŞTE PĂRINTELE AUGUSTIN, MITROPOLITUL DE 104 ANI”

Respectabilul şi luptătorul ierarh ortodox şi-a dat binecuvântarea pentru traducerea şi editarea cărţilor sale în româneşte:

Semănăm cuvântul lui Dumnezeu şi scris, şi oral şi prin radio. Şi acest cuvânt nu cade doar în inimile neroditoare, ci şi în inimi roditoare, care aduc roadă multă.
 Mă bucur că vor fi traduse în româneşte cărţile pe care le-am tipărit, cum s-au tradus şi în engleză şi în alte limbi. Lucrul acesta mă mângâie: pentru că, dacă voi, elinii, nu le citiţi, le vor citi fraţii noştri români (Mitropolitul Augustin de Florina)

Mitropolitul Serafim de Pireu despre fericitul întru adormire Stareţ şi Vlădică Augustin:

Pe fericitul întru adormire Mitropolit de Florina, Prespe şi Eordea, răposatul Augustin Kandiotis, l-am cunoscut, desigur, pentru că am fost vreme de douăzeci de ani secretar al Sfântului Sinod al Bisericii Eladei şi am avut o strânsă legătură cu toţi Mitropoliţii şi, fireşte, cu fericitul Stareţ. A fost un om al rugăciunii, un om al luptelor şi nevoinţelor duhovniceşti, un om realmente afierosit lui Dumnezeu. Întreaga lui viaţă a fost o continuă încercare în lupta pentru slava Bisericii şi pentru slava persoanei umane şi din acest motiv simt realmente o adâncă emoţie, când mă refer la sfânta lui persoană. Cred că lucrarea sa vorbeşte de la sine, iar cărţile pe care cu amabilitate mi le-aţi oferit – care constituie osteneala duhovnicească a dumneavoastră, mişcată de dragostea dumneavoastră faţă de fericitul Stareţ – demonstrează faptul că fericitul întru adormire Mitropolit Augustin s-a bucurat deja de o recunoaştere panortodoxă şi a depăşit limitele înguste ale micii Elade.

Traducere din limba greacă şi tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Augustin, cartea cuprinde 8 predici la diferite Duminici de peste an, 7 predici la diferite praznice şi sfinţi, precum şi 13 predici tematice. Cartea numără 208 pagini, preţul este 12 leiiar comenzile se pot face la adresa de mail orthoierapostolos@yahoo.com  sau la numerele de telefon 0722. 543. 098 (d-na Mariana) și 0727.713.470 (d-na Iuliana).    

  

(Traducere: Frăţia Ortodoxă Misionară “Sfinţii Trei Noi Ierarhi”)

2 comentarii la „A APĂRUT VOLUMUL AL VIII-LEA DIN COLECŢIA “NE VORBEŞTE PĂRINTELE AUGUSTIN, MITROPOLITUL DE 104 ANI”

  1. ELENA

    Salut cu mare bucurie aparitia celui de-al VIII- lea volum de predici ale Parintelui Augustin si multumesc celor care au realizat traducerea acestora si au facut, asa cum atat de frumos spune Parintele, sa rodeasca in inimile noastre insasi ortodoxia.Cu mare bucurie tin in maini acest volum deosebit de frumos si imi permit sa-l recomand mirenilor dar si clericilor ca fiind deosebit de util tuturor.

  2. Ioan Gându

    Să ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos să citim cărţile Părintelui Mitropolit Augustin, dar mai cu seamă să trăim prin fapte vii, fiecare la măsura sa, ceea ce scrie în ele, spre slava lui Dumnezeu, a Bisericii Ortodoxe şi zidirea credincioşilor drept slăvitori, a tuturor celor chemaţi la Taina mântuirii. Amin. Iertaţi-mă şi rugaţi-vă şi pentru mine, păcătosul. Ioan Gându.

Comentariile sunt închise.