Acatistul Sfântului Nou Mucenic Daniil Sisoyev (+2009) Apostol Ortodox în modernitate!

Acatistul Sfântului Nou Mucenic Daniil Sisoyev (+2009)

Apostol Ortodox în modernitate!

 

 

Sf Mc Daniel Sisoev
Acatistul Sfântului Mucenic Daniel Sâsoev
Condacul 1
Ai urmat Sfinte Sfințite Mucenice Daniel, lui Hristos în toate, cuvântul Lui răspândind la toate popoarele și învățătura Lui curată păstrând-o spre dăruire tuturor, și de moartea mucenicească, pe care o lăudai, te-ai învrednicit, iar acum, odihnă în rai pentru ostenelile tale de la Dumnezeu căpătând, nu încetezi a te ruga lui pentru noi cei ce-ți cântăm: Aliluia!
Icosul 1
Cel ce în viață Evanghelia lui Hristos neîncetat ai propovăduit și harul preoției ai făcut să lucreze, și de cei ce trupul pot să-l ucidă nu te-ai temut, mărturisind pe Hristos până la moarte, roagă-te pentru noi cei ce mărturia ta cinstim și-ți cântăm ție așa:
Bucură-te, de Dumnezeu cuvântătorule,
Bucură-te, neostenit propovăduitorule,
Bucură-te, cel ce pe Hristos ai iubit mai presus de orice;
Bucură-te, cel ce iubind pe oameni la El i-ai adus;
Bucură-te, cel ce împotriva rătăcirii ai lucrat;
Bucură-te, că nădejdea ta la Dumnezeu a fost;
Bucură-te, că lucrarea potrivnicilor Ortodoxiei ai surpat;
Bucură-te, că precum Apostolul Toma, rob lui Hristos te-ai făcut;
Bucură-te, că precum Proorocul Daniel, pe Dumnezeu ai mărturisit;
Bucură-te, că la Biserica lui Hristos sute de oameni ai adus;
Bucură-te, că întru Hristos bucurie ai aflat;
Bucură-te, că pentru El, cu viața ta ai mărturisit;
Bucură-te, Sfințite Mucenice Daniele!
Condacul 2
Din copilărie pe Dumnezeu ai dorit și afară de cuvântul Lui, alt rost vieții nu ai căutat, ascultând de Scriptură înaintea tuturora și totdeauna pe Hristos dorind a-L sluji; harul preoției dorindu-l tu din tot sufletul, Hristos ți l-a dăruit, bun păstor arătându-te turmei sale, pentru care viața ți-ai pus, slăvind pe Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 2
Cugetul ți l-ai păzit, sfinte, în tinerețe, neatins de reaua învățătură a ateilor comuniști, și între oameni ai lucrat neîncetat, sfinte, cuvântul lui Dumnezeu răspândind și ajutând pe toți, pe străzi, în școli și în biserici, însetat fiind de mântuirea fraților tăi; pentru aceea toți cei pe care i-ai adus sau întors către Hristos acum îți cântă ție:
Bucură-te, că bucurie întru Hristos ai aflat;
Bucură-te, că lumina Lui sub obroc nu o ai ținut;
Bucură-te, că adevărat cetățean al cerului ai fost;
Bucură-te, că ai propovăduit în lungul și în latul pământului;
Bucură-te, că pe copii să vină la Hristos i-ai chemat;
Bucură-te, că între oameni neîncetat ai lucrat;
Bucură-te, că, după pilda Mântuitorului, de păcătoși nu te-ai scârbit;
Bucură-te, că iubirea ta de oameni la aceștia a rodit;
Bucură-te, că înaintea lui Dumnezeu ai umblat;
Bucură-te, că Dumnezeu calea ți-a arătat;
Bucură-te, că de la îndrumarea Lui nu te-ai abătut;
Bucură-te, că pentru dragostea ta, harul Lui ai primit;
Bucură-te, Sfințite Mucenice Daniele!
Condacul 3
Sfântului Vasile cel Mare urmând, ai înțeles, Sfințite Mucenice Daniele, că adevărata filozofie este gândirea la moarte; și cu gândul acesta, sfârșit bun înaintea lui Hristos căutând, și pe copii ai învățat că tinerețea nu înseamnă uitarea de sfârșitul vieții și de judecata lui Dumnezeu, neîncetat cântând: Aliluia!
Icosul 3
Dascăl bun ai fost, Sfinte, copiilor și tuturor celor lipsiți de cuvântul lui Dumnezeu, cu drag propovăduind Evanghelia lui Hristos prin cuvânt și prin scris, din toate eresurile și din schisme ajutând pe oameni să se întoarcă în cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică; pentru aceasta mulțumind lui Dumnezeu creștinii îți cântă ție, Sfințite Mucenice:
Bucură-te, bunule păstor;
Bucură-te, dascăle;
Bucură-te, propovăduitorul Adevărului;
Bucură-te, că întru Hristos pe oameni ai adunat;
Bucură-te, că împotriva eresurilor ai luptat;
Bucură-te, că pe cei rătăciți, la Biserică i-ai înturnat;
Bucură-te, că filozofiile mincinoase le-ai stricat;
Bucură-te, că în cer comoara ta ți-ai strâns;
Bucură-te, că pe pământ lui Hristos ai urmat;
Bucură-te, în dulcea lui Hristos iubire;
Bucură-te, pentru oameni în adevărată dăruire;
Bucură-te, neobosit căutător de cele duhovnicești,
Bucură-te, Sfințite Mucenice Daniele!
Condacul 4
Ai înțeles, Sfinte, că Biserica lui Hristos se înnoiește prin propovăduire la neamurile păgâne, și cu dragoste și cu cuvânt viu, de Dumnezeu insuflat, ai predicat între cei lipsiți de Adevăr, pe mulți dintre ei aducând la înnoirea prin baia Botezului; pentru aceea împreună cu cei de tine luminați îți cântăm acum: Aliluia!
Icosul 4
Învățăturii celei rele a falsului profet Mahomed te-ai împotrivit neîncetat, sfinte, și rătăcirii păgâne a budiștilor, și pe cei alunecați în capcana diavolească a ocultismului ai sprijinit, pe toate neamurile întru Hristos iubind și dorind ca toți la cunoștința adevărului să vină; pentru aceea de pretutindeni acum auzi cântări:
Bucură-te, că la multe popoare ai propovăduit;
Bucură-te, că Evanghelia lui Hristos o ai răspândit;
Bucură-te, că tătarilor în limba lor ai slujit;
Bucură-te, că dintre kirghizi sute ai convertit;
Bucură-te, că în Asia Centrală cuvântul Domnului ai purtat;
Bucură-te, că spre caucazieni cu drag te-ai întors;
Bucură-te, că pe fanaticii wahhabiți, la Hristos i-ai adus;
Bucură-te, că pe mollahi înfruntându-i i-ai biruit;
Bucură-te, că pentru Africa ai dăruit;
Bucură-te, că spre Thailanda râvna ta te ducea;
Bucură-te, că pe mulți, din închinarea satanei ai scăpat;
Bucură-te, că mulți necredincioși ai botezat;
Bucură-te, Sfințite Mucenice Daniele!
Condacul 5
Ai slujit lui Hristos din tot sufletul, și la durerile trupului tău nu te-ai plecat, Sfinte, că neținând cont de a ta suferință, întotdeauna sfintele slujbe ai împlinit cu dragoste, cu ceilalți oameni adunându-te în numele Mântuitorului, pe Care întotdeauna în suflet L-ai purtat, cântând Lui: Aliluia!
Icosul 5
Dragoste duhovnicească în suflet simțind, Sfinte Daniele, ai înălțat biserică în Moscova Sfântului Apostol Toma și acolo, nu doar sfintele slujbe, ci și cateheze ai săvârșit, și celor doborâți de necazuri și de chinuri sufletești ai știut să le fii aproape, îndrumându-i către Hristos, Cel care dă odihnă sufletelor ostenite și împovărate, pentru care lucrare cântăm ție:
Bucură-te, că Sfântului Apostol Toma, biserică ai zidit;
Bucură-te, că Sfântului Prooroc Daniel, catedrală ai plănuit;
Bucură-te, că poporul Moscovei te-a iubit;
Bucură-te, că printre ei mereu te-ai aflat;
Bucură-te, că ai fost sprijin celor rătăciți;
Bucură-te, că ai ajutat pe săraci;
Bucură-te, că de a ta familie te-ai îngrijit;
Bucură-te, că pe copii tăi creștinește i-ai crescut;
Bucură-te, că oamenilor, Sfânta Scriptură ai explicat;
Bucură-te, că pe femeia vrăjitoare, la pocăință ai adus;
Bucură-te, că tinerei budiste pe Hristos ai arătat;
Bucură-te, că pe toți cu drag i-ai îmbrățișat;
Bucură-te, Sfințite Mucenice Daniele!
Condacul 6
În vremurile tulburate de filozofii mincinoase, până și în Biserică a pătruns înșelarea, dar tu, Sfinte, tuturor greșelilor dogmatice cu sârg te-ai împotrivit, și cu harul lui Dumnezeu strălucind, ai îndepărtat rătăcirile de la mulți oameni, și pe Hristos cel adevărat ai propovăduit, cântând: Aliluia!
Icosul 6
Nu te-ai amăgit, Sfinte, de rătăcirile ce zguduie Biserica, și cu credință nestrămutată în adevărul evanghelic ai arătat a lor nimicnicie, neprivind la altcineva decât la Hristos și de proorocii mincinoși și lupii răpitori păzind turma ta, așa încât toți cântă ție:
Bucură-te, păstorule credincios;
Bucură-te, că ai nădăjduit în Dumnezeu;
Bucură-te, că nu te-ai lăsat amăgit;
Bucură-te, că de falsa smerenie te-ai ferit;
Bucură-te, că teama sfârșitului lumii ai rușinat;
Bucură-te, că rătăcirii ecumeniste n-ai urmat;
Bucură-te, că evoluționismul a fi hulă l-ai vădit;
Bucură-te, că numerologiei te-ai împotrivit;
Bucură-te, că deasa împărtășire ai propovăduit;
Bucură-te, că în duh și adevăr te-ai închinat lui Hristos;
Bucură-te, că bărbăție creștinească ai arătat;
Bucură-te, că întru adevăr ai inspirat pe alții;
Bucură-te, Sfințite Mucenice Daniele!
Condacul 7
„În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți; Eu am biruit lumea” a spus Mântuitorul Hristos, iar tu, Sfințite Mucenice Daniele, urmând acestui cuvânt, nu te-ai lăsat biruit de amenințări, de dureri și de greutăți, și ispitelor te-ai împotrivit cu bărbăție, căutând ajutor la Dumnezeu, Maica Domnului și sfinți și cu bucurie slăvind pe Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 7
Ai purtat crucea bolii și a durerii, Sfinte, ferindu-te să se vadă cât sufereai, întotdeauna întru Hristos găsind veselie și putere, și cu nevăzutele atacuri ale vrăjmașului ai luptat neîncetat, știind că omul nu este singur, ci cu Dumnezeu, și numai prin harul Lui le poate respinge; și cu ajutorul lui Hristos și cu rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu ispitele ai biruit, pentru care acum îți cântăm:
Bucură-te, că în Hristos ai nădăjduit;
Bucură-te, că sub acoperământul Maicii Domnului te-ai adăpostit;
Bucură-te, că prin smerenia cea adevărată, pe ispititor l-ai înfrânt;
Bucură-te, că de crucea suferinței nu te-ai ferit;
Bucură-te, că puțini au știut de durerile tale;
Bucură-te, că pacea lumească lui Hristos o ai jertfit;
Bucură-te, că prin aceasta, pacea dumnezeiască ai dobândit;
Bucură-te, că amenințările ucigașilor nu te-au făcut să dai înapoi;
Bucură-te, că nici clevetirile nu te-au abătut;
Bucură-te, că nepăsarea oamenilor ai prefăcut-o în râvnă;
Bucură-te, că atacurile răuvoitoare le-ai răbdat fără tulburare;
Bucură-te, că prin toate ai trecut cu bucurie întru Domnul;
Bucură-te, Sfințite Mucenice Daniele!
Condacul 8
Chemat fiind de Dumnezeu la cinstea morții mucenicești, ai mers cu seninătate și cu dragoste înaintea ucigașului, știind că te așteaptă casa ta adevărată și comoara ta din cer, pe care în toată viața le-ai dorit și le-ai căutat, slăvind neîncetat, până în ceasul morții, pe Hristos: Aliluia!
Icosul 8
Priveghind și rugându-te în altarul Bisericii te-a găsit cel ce a venit să îți curme viața pământească, Sfințite Mucenice Daniele, iar tu mutându-te la viața cea veșnică între cei încununați de Hristos, nu încetezi să te rogi alături de cetele mucenicilor, slăvind pe Dumnezeu și chemând darurile Lui asupra oamenilor; pentru aceasta și noi îți cântăm:
Bucură-te, că moartea pentru Hristos ai primit;
Bucură-te, că de gloanțele ucigașului nu te-ai ferit;
Bucură-te, că pe vrăjmașul mântuirii l-ai biruit;
Bucură-te, mărturisitor fără teamă;
Bucură-te, că pe Hristos ai iubit până la lepădarea de sine;
Bucură-te, că și prin moarte ai dat mărturie pentru El;
Bucură-te, căci acum în Biserica biruitoare Îl slăvești;
Bucură-te, căci acum cu adevărat cetățean al Cerului ești;
Bucură-te, că din mâna Mântuitorului ai primit cunună;
Bucură-te, că prin jertfa ta Biserica s-a întărit;
Bucură-te, că în lumina cea nepieritoare te-ai odihnit;
Bucură-te, că printre drepți precum o stea strălucești;
Bucură-te, Sfințite Mucenice Daniele!
Condacul 9
Mucenicia ta este adeverită, Sfinte, de înșiși călăii tăi, căci ei te mărturisesc vrăjmaș al învățăturii lor celei rătăcite și recunosc că te-au ucis pentru râvna cu care ai luptat împotriva înșelăciunii musulmane și ai propovăduit pe Hristos, cântându-I neînfricat: Aliluia!
Icosul 9
Cu dragoste a arătat Dumnezeu oamenilor cinstea de care te-ai învrednicit, Sfințite Mucenice, și jertfa ta pentru Cel ce S-a jertfit pe cruce, căci la înmormântarea ta mâinile tale vii păreau strângând sfânta cruce, iar sângele tău vărsat pe crucea ce o purtai la piept a rămas roșu, neschimbat; pentru aceasta cei ce se bucură de noul lor apărător din ceruri îți cântă:
Bucură-te, că adevărat prieten al lui Dumnezeu te-ai arătat;
Bucură-te, că însutit ai făcut să rodească sămânța cea bună;
Bucură-te, că fericirea veșnică ai dobândit;
Bucură-te, că pentru oameni și acum te rogi necontenit;
Bucură-te, îți cântă cei aduși de tine la Hristos;
Bucură-te, îți grăiește cecenul Alexandru;
Bucură-te, îți cântă femeia ce voia să se sinucidă;
Bucură-te, îți spun tătarii și kirghizii ortodocși;
Bucură-te, slugă credincioasă a lui Hristos,
Bucură-te, că talanții i-ai înmulțit,
Bucură-te, că pe cei slabi, întru Hristos i-ai întărit,
Bucură-te, că de cei puternici, cu Hristos fiind, nu te-ai temut,
Bucură-te, Sfințite Mucenice Daniele!
Condacul 10
Prin tine capătă ajutor, Sfinte, toți aceia care vor să se boteze sau să se reîntoarcă la Ortodoxie, căci dobândind îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu prin viața ta sfântă și prin sfârșitul tău mucenicesc, pentru răspândirea Evangheliei faci rugăciune bine-primită, cântând: Aliluia!
Icosul 10
S-a vădit ajutorul tău, Sfințite Mucenice Daniele, căci și după moarte ai adus la credința cea adevărată sute de oameni, prin martiriul tău fiind încă o dată biruite învățăturile mincinoase ale păgânilor, ateilor și ereticilor, iar cei ajutați de tine să cunoască pe Hristos mulțumitori îți cântă așa:
Bucură-te, prieten plin de dragoste al celor în nevoie;
Bucură-te, sprijin neabătut al misionarilor ortodocși;
Bucură-te, blând îndreptător al celor aflați în rătăcire;
Bucură-te, risipitorul deznădejdii diavolești;
Bucură-te, luminătorul celor ce vor să cunoască dogmele ortodoxe;
Bucură-te, că prin cărțile tale, oamenii se luminează;
Bucură-te, că prin pilda muceniciei tale, cei slabi se întăresc;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale, toți primesc ajutor;
Bucură-te, grabnic mijlocitor către Dumnezeu;
Bucură-te, floare bine înmiresmată a Rusiei;
Bucură-te, lauda poporului tătar;
Bucură-te, nestemată a Bisericii celei a toată lumea;
Bucură-te, Sfințite Mucenice Daniele!
Condacul 11
Minunat este Dumnezeu întru sfinții Săi, prin care El dă ajutor neamului omenesc în toate vremurile; tot astfel și prin Sfințitul Mucenic Daniel Sâsoev s-a arătat mila Domnului către noi cei apăsați de multe păcate, căci spus-a Domnul prin proorocul Său „Cu vrere nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu”; de aceea, mulțumind pentru acest dar neprețuit, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 11
Împreună-lucrând cu Tine, Doamne, sfinții Tăi se îndumnezeiesc și mărturisesc lumii nesfârșita bogăție a iubirii Tale de oameni. Tot astfel Sfințitul Mucenic Daniel Sâsoev, primind harul Tău și nepăsător nefiind față de acesta, l-a făcut să lucreze, pe Tine, Doamne, dăruindu-te oamenilor și pe ei aducându-i la Tine; pentru aceasta, slăvindu-te pe Tine, cântăm celui sfințit întru Tine așa:
Bucură-te, drept-slăvitorule mucenice;
Bucură-te, podoabă a preoților;
Bucură-te, de Hristos înțelepțite;
Bucură-te, că râvna ta n-a așteptat bătrânețele;
Bucură-te, că viața ți-ai pus-o pentru Hristos;
Bucură-te, că în lumina cea veșnică te-ai sălășluit;
Bucură-te, că bucurie ai împărțit și împarți întru Domnul;
Bucură-te, că prin tine Ortodoxia se întărește;
Bucură-te, că prin tine relele învățături se năruiesc;
Bucură-te, prin harul lui Dumnezeu biruitor;
Bucură-te, lumină a propovăduirii ortodoxe;
Bucură-te, pildă a dăruirii depline întru Hristos;
Bucură-te, Sfințite Mucenice Daniele!
Condacul 12
Cu Dumnezeu unindu-se, omul capătă putere de a birui toată reaua lucrare a diavolului; așa și tu, Sfințite Mucenice, cu smerenie dar și cu îndrăzneală și curaj ai folosit darurile Domnului, cu totul surpând cursele vrăjmașului mântuirii, iar acum mai mult se înspăimântă de tine îngerii cei căzuți, când în ceruri cânți Preasfintei Treimi: Aliluia!
Icosul 12
Binecuvântat ai fost de Dumnezeu, Sfințite Mucenice Daniele, să lucrezi spre a aduce la credința cea adevărată pe cei care cu adevărat își doreau acest lucru, și spre a curăța Biserica de învățăturile cele dăunătoare și de apucăturile cele fără de folos; și încununând această sfântă trudă cu cununa martiriului ai pășit în veșnica viață cea alături de Hristos; pentru aceasta cu dragoste îți cântăm:
Bucură-te, că ai îndrăznit împreună cu Cel ce a biruit lumea;
Bucură-te, că împreună cu Hristos ai lucrat;
Bucură-te, că dumnezeiasca iubire de oameni te-a luminat;
Bucură-te, surpător al meșteșugirilor diavolești;
Bucură-te, îndreptător și ajutor al creștinilor;
Bucură-te, mustrător al relei cugetări și al grăirii în deșert;
Bucură-te, că ai umplut cu mulțime de oameni casa Domnului;
Bucură-te, glas limpede al teologiei celei adevărate;
Bucură-te, că te-ai unit cu Hristos trăind între oameni;
Bucură-te, oștean al Împăratului Ceresc, ce viața ți-ai dat-o pentru El;
Bucură-te, că înaintea Stăpânului a toate, cântări de slavă înalți;
Bucură-te, că ne dăruiești bucurie și cu Hristos ne unești,
Bucură-te, Sfințite Mucenice Daniele!
Condacul 13
O, Sfinte Sfințite Mucenice Daniele, cel ce pentru mântuirea oamenilor fără răgaz te-ai ostenit și moartea pentru Hristos neabătut ai primit, ascultă acum și această puțină rugăciune pe care o aducem ție, cinstind mucenicia ta și slăvind pe Dumnezeu Cel care te-a întărit și te-a primit în cereștile lăcașuri. Cu rugăciunile tale fierbinți către Cel Atotputernic, mijlocește pentru noi iertarea păcatelor noastre și ajutor ca să putem birui ispitele și întăriți și luminați să lucrăm pentru mântuirea noastră și a celorlalți, așa încât, sfârșind călătoria noastră pământească, să ne învrednicim de viața cea veșnică întru Hristos și alături de tine, de toți sfinții și de ceata drepților să slăvim și noi în veci pe Dumnezeu: Aliluia!

 Sursa: http://ortodoxiacatholica.wordpress.com/2013/03/18/acatistul-sfantului-nou-mucenic-daniil-sisoyev-2009-apostol-ortodox-in-modernitate/

Un comentariu la „Acatistul Sfântului Nou Mucenic Daniil Sisoyev (+2009) Apostol Ortodox în modernitate!

  1. Pingback: ACATISTUL SFÂNTULUI SFINŢIT NOU MUCENIC DANIEL SISOEV, PREOTUL – IC XC NIKA!

Comentariile sunt închise.