ACTIVE NEWS: Noul arhiepiscop al Suediei este o femeie, Antje Jackelen

Noul arhiepiscop al Suediei este o femeie, Antje Jackelen

 Noul arhiepiscop al Suediei este o femeie, Antje Jackelen

Pentru prima dată în istoria sa, Biserica Luterană a Suediei va fi condusă de o femeie, fostul episcop de Lund, Antje Jackelen.

Hirotonisită în 1980, la vârsta de 25 de ani, și devenită doctor în teologie 19 ani mai târziu, Jackelen a fost întrunit 55,9% din sufragii. Lucrarea sa de doctorat se numește Timp și eternitate: chestiunea timpului în biserică, știință și teologie. De asemenea, între 2001-2003, a fost profesor asistent la Școala Luterană din Chicago.

Sunt un pic şocată, fericită şi recunoscătoare.

Antje Jackelen, al treilea episcop de sex feminin din istoria Suediei, este căsătorită cu un preot, cu care are doi copii.

Biserica Luterană a Suediei, la care și-au declarat adeziunea trei sferturi dintre cetățenii țării, hirotoniseşte femei din 1960, dar s-a separat complet de stat în anul 2000.

Printre țările cu biserici conduse de femei, se numără Germania, Norvegia, Statele Unite ale Americii şi Canada.

În Ortodoxie, femeile nu pot fi hirotonite din rațiuni harice, sacerdotale și funcționale, în baza poruncilor Sfântului Pavel: “Femeile voastre să tacă în Biserică, căci nu le este îngăduit să vorbească, ci să se supună. Iar dacă voiesc să învețe ceva, să întrebe acasă pe bărbații lor” (I Cor. 14, 34-35), “femeile să se supună bărbaților lor ca Domnului, pentru că bărbatul este cap femeii, precum și Hristos este cap Bisericii, Trupul Său, al cărui Mântuitor El este” (Efes. 5, 21-23; Colos. 3, 18) și “Nu îngăduiesc femeii nici să învețe pe altul, nici să stăpânească pe bărbat, ci să stea liniștită. Căci Adam a fost zidit mai întâi, apoi Eva. Dar ea se va mântui prin nașterea de fii, dacă va stărui, cu înțelepciune, în credință, în iubire și în sfințenie” (I Tim. 2, 10-15).

De asemenea, Biserica Ortodoxă susține că hirotonia femeii nu are temei biblic, întrucât nici Însăși Maica Domnului n-a făcut parte nici din rândul celor 70 de Apostoli, nu a fost nici diaconiță, ci a rămas la vocația ei de Mamă și Fecioara, dar și de ocrotitoare a vieții. Cu toate acestea, Ortodoxia nu-i interzice femeii să cunoască, ci doar să iasă în evidență.

Sursa: http://activenews.ro