Aducerea moaștelor Sfântului Sfințitului Mucenic Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei, Turcia (29 ianuarie)

Aducerea moaștelor Sfântului Sfințitului Mucenic Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei, Turcia

(29 ianuarie)

Sf Sf Mc Ignatie Teoforul 1

Sfântul Ignatie de Dumnezeu purtătorul sau Teoforul, din porunca lui Traian (98-117), precum se scrie în viața lui, și de fiare fiind mâncat pentru Hristos, au rămas oarecare oase ale lui, pe care luându-le credincioșii ce erau atunci acolo, mai întâi le-au pus cu cinste în Roma, la un loc însemnat; apoi, în vremea împărăției aceluiași Traian, le-au adus în Antiohia, spre apărarea cetății, spre tămăduirea bolnavilor, spre veselia a toată turma lui, și spre slava lui Hristos Dumnezeu, pentru Care a pătimit cu osârdie. Despre care, cel ce va voi știe toate, să caute în viața lui la 20 decembrie.

+ * + * +

Purtătorule de Dumnezeu, Ignatie, izbăvește de toată amărăciunea și nedreptatea vrăjmașului pe cei ce cu dragoste prăznuiesc întoarcerea ta cea luminată, dându-le iertare de greșeli, ca unul ce ai luat putere de la Hristos Mântuitorul.(Luminânda Sfântului ce se citește la Utrenie)

Prăpădit fiindu-mi cugetul de cumplitele patimi ale trupului, vindecă-mi-l, mucenice al lui Hristos, Ignatie, pururea lăudate.

Îndreptând către fapta cea bună viața mea, luminează-mă cu lumina harului care locuiește întru tine, purtătorule de Dumnezeu Ignatie; și tulburarea patimilor, cu rugăciunile tale, o risipește.(Din Canonul Sfântului ce se citește la Utrenie) 

+ * + * +

Aducerea moastelor Sf Sf Mc Ignatie Teoforul 1.1

Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul (clic aici)

+ * + * +

Pătimirea Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, pomenită la 20 decembrie

Sf Sf Mc Ignatie Teoforul 4.1

Grâu al lui Dumnezeu fiind, precum ai zis, prealăudate mucenice, măcinat ai fost de gurile fiarelor și te-ai făcut pâine preacurată Celui ce cu dumnezeiască bunătate hrănește toată lumea. (Din Canonul Sfântului ce se citește la 29 ianuarie la Utrenie) 

+ * + * +

Cinstitele moaște ale Sfântului Sfințitului Mucenic Ignatie Teoforul, aflate la Mănăstirea Sireți, Republica Moldova

Sf Sf Mc Ignatie Teoforul 5 moastele de la Man Sireti, Rep Moldova

+ * + * +

Sf Sf Mc Ignatie Teoforul 3

+ * + * +

Ținutul Antiohiei astăzi, Turcia

???????????????????????????????

Antiohia 3

+ * + * +

Mănăstirea Sireți, Republica Moldova

Man Sireti, Rep Moldova 1

Sursă: http://sfintisiicoane.wordpress.com