APOSTOLUL ŞI EVANGHELIA DIN DUMINICA A XXIV-A DUPĂ RUSALII (Învierea fiicei lui Iair)

APOSTOLUL ŞI EVANGHELIA

DIN DUMINICA A XXIV-A DUPĂ RUSALII

(Învierea fiicei lui Iair)

Apostolul: Efeseni II, 14-22

14.Căci El este pacea noastră, El care a făcut din cele două – una, surpând peretele din mijloc al despărţiturii,15.Desfiinţând vrăjmăşia în trupul Său, legea poruncilor şi învăţăturile ei, ca, întru Sine, pe cei doi să-i zidească într-un singur om nou şi să întemeieze pacea,16.Şi să-i împace cu Dumnezeu pe amândoi, uniţi într-un trup, prin cruce, omorând prin ea vrăjmăşia.17.Şi, venind, a binevestit pace, vouă celor de departe şi pace celor de aproape;18.Că prin El avem şi unii şi alţii apropierea către Tatăl, într-un Duh.19.Deci, dar, nu mai sunteţi străini şi locuitori vremelnici, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii şi casnici ai lui Dumnezeu,20.Zidiţi fiind pe temelia apostolilor şi a proorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind însuşi Iisus Hristos.21.Întru El, orice zidire bine alcătuită creşte ca să ajungă un locaş sfânt în Domnul,22.În Care voi împreună sunteţi zidiţi, spre a fi locaş al lui Dumnezeu în Duh.

Evanghelia: Ev. Luca 8, 41-56
Şi iată a venit un bărbat, al cărui nume era Iair şi care era mai-marele sinagogii. Şi căzând la picioarele lui Iisus, Îl ruga să intre în casa Lui, Căci avea numai o fiică, ca de doisprezece ani, şi ea era pe moarte. Şi, pe când se ducea El, mulţimile Îl împresurau. Şi o femeie, care de doisprezece ani avea scurgere de sânge şi cheltuise cu doctorii toată averea ei, şi de nici unul nu putuse să fie vindecată, Apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui şi îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Şi a zis Iisus: Cine este cel ce s-a atins de Mine? Dar toţi tăgăduind, Petru şi ceilalţi care erau cu El, au zis: Învăţătorule, mulţimile Te îmbulzesc şi Te strâmtorează şi Tu zici: Cine este cel ce s-a atins de mine? Iar Iisus a zis: S-a atins de Mine cineva. Căci am simţit o putere care a ieşit din Mine. Şi, femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând şi, căzând înaintea Lui, a spus de faţă cu tot poporul din ce cauză s-a atins de El şi cum s-a tămăduit îndată. Iar El i-a zis: Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Mergi în pace. Şi încă vorbind El, a venit cineva de la mai-marele sinagogii, zicând: A murit fiica ta. Nu mai supăra pe Învăţătorul. Dar Iisus, auzind, i-a răspuns: Nu te teme; crede numai şi se va izbăvi. Şi venind în casă n-a lăsat pe nimeni să intre cu El, decât numai pe Petru şi pe Ioan şi pe Iacov şi pe tatăl copilei şi pe mamă. Şi toţi plângeau şi se tânguiau pentru ea. Iar El a zis: Nu plângeţi; n-a murit, ci doarme. Şi râdeau de El, ştiind că a murit. Iar El, scoţând pe toţi afară şi apucând-o de mână, a strigat, zicând: Copilă, scoală-te! Şi duhul ei s-a întors şi a înviat îndată; şi a poruncit El să i se dea să mănânce. Şi au rămas uimiţi părinţii ei. Iar El le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat.

Un comentariu la „APOSTOLUL ŞI EVANGHELIA DIN DUMINICA A XXIV-A DUPĂ RUSALII (Învierea fiicei lui Iair)

  1. Pingback: PELERIN ORTODOX » PREDICĂ LA DUMINICA A 24-A DUPĂ RUSALII

Comentariile sunt închise.