ARHIEPISCOPUL HRISTODUL: ”Noi, ceilalţi episcopi, când vom muri, ne vom stinge. Dar Stareţul tău Augustin va fi proclamat sfânt”.

Nikolaos Sotiropoulos despre fericitul întru adormire
episcop Augustin Kandiotis

La vârsta de 104 ani a plecat spre veşnicie părintele Augustin Kandiotis, fostul mitropolit de Florina. Persoană inundată de harul lui Dumnezeu. Menţionăm doar câteva din multele şi marile lui calităţi.
Predicator fascinant, mai fascinant decât toţi predicatorii zilelor noastre. Vorbea din inima lui, care închidea în ea pe Hristos şi Elada, şi emoţiona şi cutremura inimile ascultătorilor şi ale cititorilor săi.
A avut râvnă pentru Dumnezeu şi pentru Biserica lui Dumnezeu, râvnă care aminteşte de râvna proorocului Ilie. „Cu râvnă a râvnit pentru Domnul Atotţiitorul”. 
A avut o voinţă foarte puternică. Am spune că s-a ostenit şi a muncit mai presus de om. A fost un luptător în prima linie. Un mustrător al celor puternici ai lumii. De neînduplecat în temele credinţei. Niciodată nu a făcut concesii cu lumea şi cu cei puternici ai lumii. Nicio zi nu a trăit-o în oportunism, ci întotdeauna cu un scop mai înalt.
Neînfricat în faţa italienilor, germanilor, partizanilor, episcopilor, arhiepiscopilor, patriarhilor, sinoadelor, regilor, dictatorilor, infractorilor. De multe ori şi-a jucat viaţa după zicala – îndeobşte cunoscută, „cap sau pajură”. Şi pentru că a fost un luptător curat, Dumnezeu l-a ocrotit întotdeauna şi i-a dăruit lungime de zile.
Ca episcop, a făurit o Mitropolie exemplară şi a făcut ca micul oraş periferic Florina să fie cunoscut la nivel pan-ortodox. S-a dovedit a fi cel mai bun episcop al zilelor noastre. Acum, când a plecat din această lume şi nu ne vom mai izbi de modestia sa, spunem într-un cuvânt că Augustin a fost un sfânt. Pururea pomenitul Arhiepiscop Hristodulos, când era Mitropolit de Dimitriada, a spus subsemnatului: ”Noi, ceilalţi episcopi, când vom muri, ne vom stinge. Dar Stareţul tău Augustin va fi proclamat sfânt”.
Desigur, zicem noi, şi ceilalţi episcopi sunt virtuoşi şi sfinţi. Dar episcopul Augustin îi depăşeşte pe toţi, este cel mai mare episcop al zilelor noastre, primul în conştiinţa credincioşilor din lumea întreagă, Părinte contemporan al Bisericii.

(trad. Frăţia Ortodoxă Misionară “Sfinţii Trei Noi Ierarhi”, http://thriskeftika.blogspot.com/2010/08/blog-post_8170.html)