AU ÎNCEPUT MANIFESTĂRILE RELIGIOASE ÎN CINSTEA SFINŢILOR CHIRIL ŞI METODIE ÎN MITROPOLIA LANGADA (PHOTO)

 

 

Au început manifestările dedicate Sfinţilor Chiril şi Metodie în Langada

 

Joi,14 februarie 2013

O sfântă priveghere a fost oficiată cu ocazia praznicului Adormirii Sfântului Chiril în Mănăstirea Pantocrator – Melissohori, fiind condusă de Înaltpreasfinţitul Mitropolit de Langada, Liti şi Rentini, kyr Ioan.  

Anul curent, 2013, Sfânta Mitropolie, cu ocazia împlinirii a 1150 de ani de la creştinarea slavilor, l-a dedicat cu evlavie Sfinţilor Chiril şi Metodie şi printr-o serie de manifestări cultice şi festive va fi cinstită în mod deosebit această aniversare istorică, dar şi cei doi sfinţi tesaloniceni, care, prin lucrarea  şi activitatea lor misionară au devenit cauza începutului amplei literaturi slave şi a creştinării slavilor.

Înaltpreasfinţitul a adus cinstitele şi izvorâtoarele de har moaşte ale Sfinţilor Chiril şi Metodie, care au fost aşezate spre venerare şi binecuvântarea şi sfinţirea credincioşilor prezenţi.

În timpul sfintei privegheri, Înaltpreasfinţitul Mitropolit de Langada a oficiat tunderea în monahism a fratelui începător Iulian, căruia i s-a dat   numele de Metodie în cinstea Sfântului Metodie.

În predica sa, Înaltpreasfiţitul a vorbit despre viaţa celor doi Sfinţi Întocmai-cu-apostolii Chiril şi Metodie şi despre viitoarele manifestări festive din Sfânta Mitropolie.

Adresându-se noului monah, l-a îndemnat să păstreze ca pe o moştenire de mare preţ marea binecuvântare de astăzi, pe care a primit-o intrând în rândurile monahilor şi i-a urat să aibă binecuvântarea sfinţilor, trăind potrivit modelului lor luminos, imitând virtuţile lor şi urmând calea aceea pe care a păşit Domnul ridicându-Şi Crucea.