Bătrânul Dobry, pelerinul lui Hristos

Bătrânul Dobry, pelerinul lui Hristos

DedoDobri2.jpg

Acum patru ani am avut placerea să îl întâlnesc și să mă bucur deîndată de gingășia și simplitatea lui nevinovată. Oamenii din Sofia îl cunosc drept bătrânul Dobre Dobrev din Baylovo. Este un bătrân de 96 de ani care poate fi deseori văzut în picioare cerşind cu puşculiţa lui metalică în faţa bisericii Sf.Alexandru Nevski sau a Sfinţilor Metodie şi Chiril şi a celor cinci ucenici ai lor. Dăruieşte banii primiţi săracilor sau pentru renovarea mănăstirilor şi bisericilor.
Eu l-am întâlnit la biserica Sfintei Kiriaki unde am participat la Sfânta Liturghie săvârşită de mai mulţi episcopi, în prezența moaştelor dătătoare de har ale regelui sfânt Ştefan Milutin. În chip simplu, a intrat pe uşa bisericii, a stat drept în faţa moaştelor şi, ca un tânăr băiat, a facut câteva metanii. Era o imagine uimitioare, mai degrabă un simţământ de nevrednicie, ca atunci când Dumnezeu traversează drumul vieții noastre prin unul din drepții Săi.
Ochi buni, un surâs blând, o privire smerită…toate acestea se aduc luminoase celor care l-au întâlnit şi care, fără ezitare, se grăbesc să primească binecuvântarea acestui înţelept bătrân. Poartă încălţăminte tradițională din piele neprelucrată şi nu foloseşte niciodată mijloacele de transport moderne. În mod simplu, iubeşte mersul ascetic. Mănâncă ceea ce îi dau oamenii buni şi nu se plânge niciodată de starea lui. Faţa îi radiază de o lumină cerească care dă la un moment dat de înţeles oamenilor că este un adevărat ieşit din Scripturi.
Nădăjduiesc că voi fi judecat vrednic de Dumnezeu să sărut mâna dreapta milostivă a batrânului pentru a treia oară în viaţa mea.

“Omul trebuie să păzească dreptatea și adevărul. Este calea lui Dumnezeu”

*am tradus „staretz” prin „bătrân”

Traducere: Frăţia Ortodoxă Misionară „Sfinţii Trei Noi Ierarhi”

Sursa: http://orthodoxologie.blogspot.com/2011/05/grand-pere-dobry-pelerin-du-christ.html