Canonul cel Mare la Catedrala Patriarhală din Bucuresti

Canonul cel Mare la Catedrala Patriarhală

*

 

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a oficiat astăzi, 18 martie 2013, în Catedrala Patriarhală Slujba Canonului Sfântului Andrei Criteanul. Slujba Canonului a început la ora 16:00, în Catedrală fiind prezenţi sute de credincioşi. Pentru că suntem în Post, Întâistătătorul Bisericii noastre, în chip excepţional, poartă rasa neagră păstrând însă camilafca albă, cunoscutul însemn al demnităţii patriarhale.

În cuvântul de învăţătură rostit la final Patriarhul României a evidenţiat că rostul Postului este întărirea legăturii noastre cu Dumnezeu: „Am intrat în perioada Sfântului şi Marelui Post al Sfintelor Paşti care este o perioadă de pregătire pentru a ne întâlni mai des cu Hristos Cel răstignit şi înviat. Rostul Postului este întărirea legăturii noastre cu Dumnezeu, iertarea păcatelor şi simţirea bucuriei prezenţei iubirii lui milostive în viaţa noastră. Deci, noi postim nu pentru că postul este o obligaţie sau o constrângere, ci postim pentru că iubim pe Dumnezeu mai mult decât darurile primite de la El. Postul înseamnă o înfrânare de la bucate şi de la păcate. Înseamnă o înlocuire a alimentelor de origine animală cu cele de origine vegetală care sunt mai potrivite pentru rugăciune pe baza experienţei Sfinţilor Părinţi nevoitori. Oamenii când postesc vor să arate că preţuiesc pe Dumnezeu Dăruitorul mai mult decât darurile materiale trecătoare şi limitate şi anume, renunţăm la hrana materială pentru a spori hrana spirituală sau duhovnicească şi aceasta pentru că foarte adesea când ne îmbuibăm uităm de Dumnezeu. Uităm că şi sănătatea şi tot ceea ce susţine viaţa noastră sunt daruri de la Dumnezeu. În timpul Postului încercăm să nu mai fim înrobiţi lucrurilor materiale, ci să regăsim libertatea noastră în legătura de iubire, de ascultare şi de convorbire cu Dumnezeu. Aşadar, postul nu este o pierdere. Ci o schimbare de priorităţi. Mai întâi de toate dorim să ne hrănim cu prezenţa iubitoare a lui Hristos în viaţa noastră”.

De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mai arătat că perioada Postului este o şcoală a iubirii smerite: „Sfântul Maxim Mărturisitorul în secolul al VII-lea a dat definiţia iubirii creştine şi a spus că ‘iubirea este acea stare a sufletului care preferă pe Dumnezeu înaintea oricărei făpturi a lui Dumnezeu’. Deci, atunci iubim cu adevărat când iubim pe Dumnezeu mai mult decât pe oricine în lumea aceasta şi decât orice din lumea aceasta. Deci, perioada Postului este o şcoală a iubirii smerite, o şcoală a iubirii de recunoaştere că toată viaţa noastră este dar de la Dumnezeu. Că aerul pe care îl respirăm, apa pe care o bem, soarele care ne aduce căldura, roadele pământului sunt daruri de la Dumnezeu, dar foarte adesea noi consumăm darurile primite de la Dumnezeu şi uităm de Dăruitor. Deci, perioada Postului ne învaţă să fim liberi faţă de materie pentru a ne hrăni mai mult spiritual să fim mai puţin înrobiţi vieţii biologice pentru a fi liberi în starea duhovnicească sau teologică a existenţei noastre”.  

Răspunsurile liturgice au fost oferite de către Corala Nicola Lungu a Patriarhiei Române.

În prima săptămână a Postului Mare şi la Denia din Joia săptămânii a cincea se oficiază în Biserica Ortodoxă slujba Canonul cel Mare. Scopul acestui canon, scris de Sfântul Andrei Criteanul († circa 740 d.Hr.), este să ne readucă aminte de starea noastră de păcătoşenie, de necesitatea chemării numelui lui Iisus Hristos în inima noastră şi de importanţa pe care o are pocăinţa în viaţa noastră. Conţinutul Canonului Mare este unul duhovnicesc, un profund dialog al omului păcătos cu propria conştiinţă, care-i atrage atenţia asupra celor săvârşite.