Capitalul Bisericii este spiritual, nu financiar

Capitalul Bisericii este spiritual, nu financiar


În legătură cu articolul agresiv şi tendenţios intitulat „Basilica, Lumina şi Trinitas, în concurenţă cu trustul PRO” apărut sub semnătura doamnei Mirona Hriţcu în săptămânalul Capital din 2-8 decembrie 2013, precizăm:

Radio TRINITAS, televiziunea TRINITAS şi publicaţiile LUMINA, componente ale Centrului de presă BASILICA, au fost înfiinţate de Patriarhia Română cu scop misionar, iar nu comercial şi sunt susţinute financiar de către Administraţia patriarhală, Arhiepiscopia Bucureştilor, alte eparhii, protopopiate, parohii, mănăstiri şi câţiva sponsori dornici să sprijine activităţile sociale şi cultural-misionare ale Bisericii Ortodoxe Române. Toate aceste contribuţii sunt înregistrate lunar în mod transparent şi se regăsesc în evidenţele contabile atât ale fiecărei parohii sau eparhii, cât şi ale radioului, televiziunii şi publicaţiilor LUMINA şi sunt folosite pentru susţinerea infrastructurii acestora şi asigurarea salariilor foarte modeste ale angajaţilor şi colaboratorilor, pentru plata impozitelor, a contribuţiilor sociale şi a utilităţilor. Din această perspectivă, instituţiile media ale Patriarhiei Române pot constitui un model de corectitudine şi transparenţă pentru multe instituţii media particulare din România, inclusiv pentru cele ostile Bisericii.

Eparhiile şi parohiile care susţin financiar radioul, televiziunea şi publicaţiile LUMINA sunt principalii lor beneficiari şi au posibilitatea de a-şi face cunoscute activităţile prin intermediul acestor mijloace de comunicare ale Patriarhiei Române. Programele media ale Bisericii Ortodoxe Române sprijină activitatea ierarhilor şi preoţilor prin difuzarea de emisiuni teologice şi rubrici catehetice, de informare şi edificare spirituală a credincioşilor ortodocşi români din ţară şi din diaspora română.

Doamna Mirona Hriţcu dezinformează cititorii când afirmă că Ziarul Lumina şi săptămânalul Lumina de duminică sunt editate de Episcopia Severinului şi Strehaiei şi au tiraje fabuloase de peste 500 000 de exemplare. În realitate, publicaţiile Lumina sunt editate şi tipărite de Patriarhia Română, iar tirajul zilnic al cotidianului Ziarul Lumina este de 22 000 de exemplare, conform informaţiilor publice lunare oferite cu exactitate de Biroul Român de Auditare a Tirajelor (BRAT). Această dezinformare, însoţită de hiperbole şi exagerări tendenţioase, denotă superficialitate în documentare, greu de explicat la un jurnalist de la o publicaţie cu profil economic.

În ceea ce priveşte opiniile doamnei Mirona Hriţcu referitoare la facilităţile fiscale ale Cultelor, reamintim că datorită statutului juridic al Cultelor ca unităţi de drept privat, dar de utilitate publică, acestea dezvoltă numeroase activităţi social-filantropice şi cultural-misionare în beneficiul populaţiei, astfel încât scutirea de impozite este o necesitate. Această scutire este clar condiţionată de folosirea fondurilor obţinute din donaţiile credincioşilor şi din activităţi economice (producerea şi vânzarea de lumânări, calendare, carte religioasă, vin cultic şi alte obiecte bisericeşti) în scopuri bine definite, şi anume întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult (plata facturilor la curent electric, apă, gaze etc.), pentru lucrări de construcţie, de reparaţie şi de consolidare a lăcaşurilor de cult şi a clădirilor ecleziastice, pentru învăţământ, pentru furnizarea în nume propriu şi/sau în parteneriat, de servicii sociale, acreditate în condiţiile legii, pentru acţiuni specifice şi alte activităţi non-profit ale cultelor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor (conform Art. 15 alin.1 lit. f din Codul Fiscal). De acest statut juridic fiscal beneficiază Cultele din majoritatea ţărilor membre ale Uniunii Europene.

Din veniturile proprii realizate, Biserica Ortodoxă Română susţine financiar o amplă operă social-filantropică şi cultural-educaţională în beneficiul societăţii româneşti. În prezent, în Patriarhia Română funcţionează peste 670 de instituţii sociale, medicale şi educaţionale şi sunt derulate peste 750 de proiecte şi programe pastoral-misionare, social-caritabile şi cultural-educaţionale de care beneficiază aproape 1 milion de români şi pentru care eparhiile Patriarhiei Române au cheltuit în anul 2012 aproximativ 70 milioane lei. Iar în cazuri de calamităţi naturale, ca de pildă: inundaţii, viscol şi înzăpeziri, unităţile bisericeşti au fost printre primele instituţii care au ajutat pe sinistraţi.

În concluzie, doamna Mirona Hriţcu, jurnalist al publicaţiei Capital, trebuia să se documenteze mai temeinic în ceea ce priveşte datele statistice publice referitoare la instituţiile media ale Patriarhiei Române. Iar informaţiile cuprinse în acest răspuns la dezinformările din articolul publicat în săptămânalul Capital au fost date publicităţii de către Patriarhia Română în repetate rânduri, tocmai din dorinţa informării corecte a opiniei publice prin mass-media, informaţii confirmate de autorităţile publice care au competenţa şi responsabilitatea verificării datelor financiar-contabile ale Bisericii.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE