CARDUL CETĂŢEANULUI ÎN GRECIA

Din nou despre problema actelor de identitate electronice în Grecia!

CARDUL CETĂŢEANULUI

Profesorul Dimitrios Tselenghidis

„Propunere pentru un articol nerevizuibil al Constituţiei Europene”
Prea Fericirea Voastră, Preşedinte al Sinodului,
Înalt Prea Sfinţiţi Arhierei,
Aş dori să mă adresez Sfântului Sinod, ca celui mai înalt for al Bisericii noastre locale în legătură cu o temă foarte importantă care ne interesează în mod vital ca cetăţeni europeni creştini. În trecut, când s-a pus problema introducerii în viaţa cetăţenilor a sistemelor electronice care funcţionează pe baza codului de bare, Biserica Greciei, Biserica Cretei, Sfântul Munte şi Meteorele au emis enciclice şi texte prin care îşi exprimau puternica lor nelinişte şi argumentau această nelinişte a pliromei Bisericii …
Atât din partea Uniunii Europene, cât şi din partea societăţii noastre se ridică periodic problema necesităţii funcţionale, după cum se susţine, de a se acorda fiecărui cetăţean un număr unic de cod al profilului electronic, fie în actele de identitate, fie în cardurile cu microcip. Deşi există deja cadrul legal pentru punerea în practică a acestui scop, numărul unic de cod nu a fost acordat, din pricina reacţiilor negative ale cetăţenilor.
Recent, conducerea politică actuală a ţării noastre ne-a adus la cunoştinţă în mod oficial că de la începutul lui 2011 se va impune „cardul cetăţeanului”, o formă de act de identitate electronic. Deja şi mie personal, asemenea foarte multor altora, mi se adresează neliniştile multor credincioşi. Şi desigur înţeleg care este cauza care a determinat această nelinişte. Pentru exact acest motiv, sunt dator să vă transmit aceste nelinişti, dar şi să vă aduc la cunoştinţă următoarele: Este de la sine înţeles că datoriile şi drepturile cetăţeanului faţă de societate, precum şi tranzacţiile economice se definesc prin legi, a căror respectare este obligatorie. Dar şi societatea noastră de drept, ca membru al Uniunii Europene (UE), este datoare să respecte cu consecvenţă Dreptul European şi tratatele comunitare, precum: Tratatul fondator de la Roma (1997), de la Maastricht (1992), Tratatul Schengen (1997), de la Amsterdam (1997), de la Lisabona (2007). Şi după cum se ştie, s-a pregătit deja Constituţia Europeană care nu a fost însă votată în final de către statele membre ale Uniunii Europene, pentru că s-au opus anumite popoare ale Comunităţii pentru anumite prevederi ale acesteia care violează drepturile cetăţenilor.
Dreptul european, ca drept primar, este mai presus de dreptul nostru constituţional naţional. Prin urmare, dacă dorim să evităm subminarea vreunui drept al nostru, va trebui să ne îngrijim ca acest drept să fie susţinut de dreptul primar. Astăzi vedem în cadrul aşa-ziselor drepturi ale europeanului că se contestă juridic existenţa icoanelor în şcoli şi în clădirile publice, baticurile musulmancelor etc. Şi toate acestea se întâmplă cu invocarea noilor date ale societăţii multiculturale a UE, în care prezenţa unui simbol al unei religii nu trebuie să ofenseze, prin simpla sa prezenţă, conştiinţa religioasă a celui ce nu aparţine aceleiaşi religii.
În spiritul noilor date europene, consider că Ierarhia Bisericească va trebui să se mobilizeze pentru a solicita definirea în Constituţia Europeană (să observăm că în Constituţia Europeană au avut grijă să nu existe nici o referire la moştenirea creştină, ca unii care „respectă” neabătut specificitatea societăţii multiculturale), şi anume într-un articol nerevizuibil – următoarele:
„Uniunea Europeană nu permite nici unui stat-membru să legifereze, să promoveze şi să impună în nici un fel de document, card, microcip, act de identitate sau sistem electronic de tranzacţii, vreun număr anume – precum rău famatul număr 666 – nume sau simbol sau pecetluire, care ofensează conştiinţa religioasă a creştinilor sau a adepţilor altei religii”.
Dacă nu ne îngrijim la timp şi nu revendicăm în cadrul UE, pe deplin funcţională juridic, să se consolideze juridic dreptul nostru pomenit mai sus, atunci vom crea impresia incontestabilă că acceptăm tot ce legiferează ei pentru noi, că adică, în mod conştient, ne concesionăm drepturile. De aceea, în cazul în care nu vom respecta toate câte se decretează, vom suporta pe bună dreptate consecinţele legii.
Din cele de mai sus reiese clar că singura soluţie corectă şi legală este să cerem întărirea juridică a dreptului nostru şi nu să ne declarăm de fiecare dată neliniştea sau opoziţia, când pentru cardul de sănătate, când pentru paşaport, acte de identitate, cardul cetăţeanului etc.
Avem încrederea că Comunitatea Europeană nu va avea nici o reticenţă faţă de cerinţa noastră de a întări un asemenea drept care se referă la toate popoarele. Dimpotrivă, va avea sprijinul lor. Doar dacă UE chiar intenţionează să impună acel număr rău famat şi să ofenseze conştiinţa religioasă a credincioşilor creştini, iar prin refuzul acesteia de a consolida dreptul nostru va ieşi la iveală adevărata intenţie a UE.
Cu cel mai profund respect,
vă sărut dreapta
Dimitrios Tselenghidis
Profesor al Facultăţii de Teologie din Thessalonik

Înştiinţare:
Către toţi Ierarhii Bisericii Greciei
Către toţi Ierarhii Bisericii Cretei
Către toate Sfintele Mănăstiri ale Sfântului Munte
Către toate Sfintele Mănăstiri ale Sfintelor Meteore

sursa: http://thriskeftika.blogspot.com/2010/09/blog-post_6215.html

Traducere Taiana Petrache

SURSA: http://graiulortodox.wordpress.com/vești/

 Citiţi şi:

%d blogeri au apreciat: