Arhive categorii: ASCEȚI

SFÂNTUL GAVRIIL GEORGIANUL ȘI SMERENIA EPISCOPULUI

Coperta_Gavriil-Georgianul111

ORNAM1

Vedeţi şi:

ORNAM1

Într-o zi, a venit la mănăstirea Samtavro Episcopul Daniel Datuașvili, ca să slujească Sfânta Liturghie. Părintele Gavriil a intrat în biserică şi a început să-l ocărască! Apoi a început a se certa şi cu maicile. Episcopul, cu toate acestea, a continuat Dumnezeiasca Liturghie. Părintele Gavriil însă, nu înceta. Îl jignea şi continuu îi făcea observaţii. La un moment dat, s-a instaurat o linişte totală. În acel moment, cineva a râs. Ca şi cum ar fi căzut un trăsnet, Părintele Gavriil izbucni din nou şi-i strigă episcopului:

– Nu vezi în ce stare sunt?! De ce nu mă înţelegeţi?

Şi iarăşi îl atacă verbal. Deodată,

Continuă să citești

19 ianuarie: SFÂNTUL CUVIOS MACARIE DIACONUL, făcătorul de minuni din Lavra PECERSKA din Kiev

(Sursă: http://ocafs.oca.org/FeastSaintsViewer.asp?SID=4&ID=1&FSID=100230)

Acesta a vieţuit la cumpăna dintre veacurile XIII şi XIV în Peşterile Depărtate şi este pomenit în ziua de 19 ianuarie pentru numele său. A strălucit prin dărnicia sa şi evlavie pe care o avea pentru sfintele lăcaşuri. Stăruia în citirea Sfintei Scripturi şi în postire.

Se spune că în copilărie avea o fire bolnăvicioasă, iar părinţii săi făgăduiră să îl încredinţeze Lavrei Peşterilor dacă se va însănătoşi, ceea ce se şi întâmplă. Prin blândeţea şi smerenia sa dobândi preţuirea obştii care îl învăţă să scrie şi să citească. Pentru marea sa evlavie fu numit diacon. Sfântul părinte primi de la Dumnezeu darul facerii de minuni. Continuă să citești

EPISCOPUL GHERASIM PUTNEANUL(+2004): „Astăzi am fost destul de mâhnit, fiindcă nu s-a procurat icoana Sf. Filofteia!”

vladica-gherasim-putneanul

Marţi, 7 decembrie 1999

 

    Astăzi, 7 dec., pe lângă Sf. Ambrozie, ce-l serbăm astăzi, mai serbăm pe Sf. Mc. Filofteia şi am avut bucuria, ca să săvârşesc Sf. Liturghie în M-rea Bogdana în care am hirotonit în diacon pe monahul Gabriel călugărit cu două săptămâni în urmă. Nădăjduiesc că va fi un călugăr ales, fiindcă a venit la mănăstire mânat de Duhul Sfânt. Deşi e avocat şi în familie n-a avut parte de o educaţie religioasă, dar Dumnezeu l-a ales ca pe Pavel odinioară.

   Astăzi am fost destul de mâhnit, fiindcă nu s-a procurat icoana Sf. Filofteia. Le-am spus tuturor părinţilor, de ani de zile, ca să procure icoanele Sfinţilor cu Polieleu şi ei s-au dus al Stareţ – păr. Iustin, şi i-au spus şi el a amânat procurarea icoanelor, că nu-s bani. Dar pentru atâtea lucruri ce s-au procurat s-au găsit bani şi pentru icoanele necesare nu s-au găsit. Aici este supărarea şi Dumnezeu îi va cere socoteală. De aceea a şi îngăduit să se fure bani şi icoane scumpe de la pangar. Eu poate nu voi mai fi şi cel ce va citi aici să-i spună că am fost foarte mâhnit şi de nu se va îndrepta va suferi şi alte necazuri în viaţă.

SURSA: JURNALUL manuscris

Arhimandritul Ioil Konstantaros: „A păzi unitatea Duhului, întru legătura păcii” (Lectura apostolică din Duminica a XXX-a după Rusalii)

Arhimandritul Ioil Konstantaros, Predicator

al Sfintei Mitropolii de Driinupole, Pogoniani şi Koniţa:

Lectura apostolică din Duminica a XXX-a după Rusalii
(Efeseni 4,1-7)

Epistola către Efeseni este şi ea o epistolă a captivităţii. Adică este o epistolă de Dumnezeu insuflată pe care predicatorul lumii a scris-o fiind închis în temniţa din Roma pentru iubirea şi slava Domnului Iisus. Ca un adevărat apostol şi autentic lucrător al Sfintei Evanghelii, se nelinişteşte ca nu cumva credincioşii, cărora le-a propovăduit şi L-a predat pe Hristos, să îngăduie să existe între ei tulburări şi schisme, ci „să se nevoiască a păzi unitatea Duhului, întru legătura păcii” (Efeseni 4, 3).

Aceasta este cea mai mare prioritate: unitatea Duhului. Toate harismele slujesc acestui scop principal, când desigur funcţionează corect şi nu „antagonist”. Când funcţionează spre zidirea Trupului Bisericii, iar nu egoist. Deoarece într-adevăr toţi constituim, trebuie să constituim, „un singur trup”. Un singur „Duh” să dăruiască viaţă şi să conserve acest trup duhovnicesc. „O singură nădejde” să avem toţi cei care am fost chemaţi de Dumnezeu. Nădejdea cuceririi Împărăţiei Lui, care nu este alta decât Biserica Lui Triumfătoare. Şi, fireşte, nimeni nu poate să devină membru al Bisericii Triumfătoare în cealaltă viaţă, dacă mai întâi nu este un adevărat şi conştient membru al Bisericii noastre Luptătoare în această viaţă. Continuă să citești

Sfântul Cuvios Teodor Studitul -Cuvinte duhovniceşti – O viață avem, o viață să luptăm pentru curățirea de patimi și unirea cu Hristos!

O viață avem, o viață să luptăm pentru curățirea de patimi și unirea cu Hristos!

Gândurile rele mușcă precum niște șerpi, vărsând venin în suflet, pe care trebuie să îl scoatem afară cu toată sârguința, atunci când se întâmplă, pentru ca nu cumva amânarea să facă mai cumplită rana. Să privim cu măsură, așadar, la hrană, la băutură, la somn sau la orice altceva, dar nu ca să asuprim sufletul, ci să purtăm biruința asupra trupului. Dacă nu vom avea întreaga noastră viață în luptă, nu vom scăpa de cursele diavolului, nu vom lua cununa biruinței.

Despre faptul că trebuie să ne petrecem întreaga noastră viață în nevoință

Frați și părinți, fiindcă am fost învredniciți, cu harul lui Hriqstos, să săvârșim Sfintele Paști, iarăși ne întoarcem la lucrările noastre, când muncind, când amintindu-ne de Patimile cele de viață făcătoare ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dar că Paștele a trecut nu înseamnă că a trecut de la noi și amintirea lui, ci noi să avem pururea sub priviri mântuitoarele Patimi, răstignirea, îngroparea, învierea, pentru ca, prin ocuparea cu acestea, să nu fim cheltuiți de patimi. Iar dacă vreodată, din nebăgare de seamă, suntem prinși, repede să privim din nou la Răstignitul Iisus, Domnul slavei, și îndată va răsări tămăduire sufletelor noastre. Fiindcă și odinioară Israel, când era mușcat de șerpi, privind la șarpele de aramă, se tămăduia. Căci știți că gândurile rele mușcă precum niște șerpi, vărsând venin în suflet, pe care trebuie să îl scoatem afară cu toată sârguința, atunci când se întâmplă, pentru ca nu cumva amânarea să facă mai cumplită rana. Vedeți că primăvara este producătoare/ ațâțătoare de sânge: Trupul poftește împotriva duhului, și duhul împotriva trupului, și sporirea unuia devine pierzania celuilalt. Să privim cu măsură, așadar, la hrană, la băutură, la somn sau la orice altceva, dar nu ca să asuprim sufletul, ci să purtăm biruința asupra trupului. Căci cel ce aleargă în stadion nu este proclamat biruitor dacă aleargă o cursă sau două, ci dacă săvârșește cele două îndoite curse. Și noi, așadar, să nu ne mulțumim că ne-am nevoit în Postul Mare sau la Cincizecime, ci dacă nu vom avea întreaga noastră viață în luptă, nu vom scăpa de cursele diavolului, nu vom lua cununa biruinței.

Continuă să citești

SFÂNTUL GAVRIIL GEORGIANUL DESPRE ZILELE DE PE URMĂ (NEW)

GAVRIIIL

ZILELE DE PE URMĂ

„Acum sunt zilele de pe urmă. Şi după cum mâncarea pregătită are nevoie doar de puţin timp, ca s-o încălzeşti, aşa şi acestea, sunt atât de aproape. Antihrist este ca un nou-născut, care creşte şi căruia unii i se vor închina. Şi ce nu am făcut, dar cu nimic nu am putut afla numele lui. Cu ajutorul lui Dumnezeu mi s-a arătat îngerul Domnului şi mi-a comunicat: „Niciun om nu poate să rezolve această taină. Vino, Gavriil, să-ţi scriu eu numele lui”. Şi astfel mi l-a descoperit. Însă aceasta nu vă priveşte. Pentru oameni rămâne încă ascuns.

Vine pentru cei care-l aşteaptă. Ca să primească un număr nu va fi nevoie să fie folosite forţele. Toate se vor face de bună voie. Şi Spovedania nu va ajuta. Fiţi atenţi. Vin zile în care veţi mânca pământ. Luptele sfinţilor profeţi Enoh şi Ilie cu Antihrist se vor transmite la televizor. Din cauza păcatelor noastre vor fi cutremure înfricoşătoare. În Georgia vor intra mai întâi tancurile ruşilor, ca să ne trezească. Vor fi vândute şi se vor pierde regiuni din Georgia. Maica Domnului nu va ierta asta. Toţi vor fi pedepsiţi.

Deasupra oraşului Tbilisi am văzut umblând de jur împrejur două păsări cenuşii. Nu vă apropiaţi de Bulevardul Central (Bulevardul Rustaveli). Va fi un mare dezastru. Pe colina Funiculior în restaurant au fost folosite pietre luate din biserică; acolo unde acum se află clădirea Parlamentului. Dacă  nu se vor întoarce aceste pietre la locul lor, lucrurile nu se vor linişti, şi vor fi întotdeauna tulburări și evenimente neplăcute. Celor care vor fi surprinși în acest haos de război le va fi spre bine. Îşi vor mântui sufletele.

Nu vă neliniştiţi! Dumnezeu este pretutindeni. Să vă curăţiţi inimile voastre şi să vă rugaţi. Domnul vă va ocroti. Pe cei slabi însă îi va lua devreme. Pe cei puternici îi va lăsa, ca să lupte în zilele de pe urmă cu cursele lui Antihrist. Şi când vor spune că Georgia nu mai există, atunci Maica Domnului va milui ţara noastră şi se va întâmpla o minune atât de mare, încât foarte repede Georgia se va extinde de la Nikopsia până la Daruband. Iar Maica Domnului va părăsi Sfântul Munte Athos, vor bate clopotele. Gavriil va învia. Bisericile se vor înclina, ca să salute icoana Maicii Domnului. Se vor închina Împărătesei cerului şi a pământului. Şi toate acestea se vor transmite la televizor. Aceasta va fi mila lui Dumnezeu pentru sufletele, care trebuie să se mântuiască şi să vină în Georgia!” 

Traducere: https://acvila30.ro/ ; sursa: fragment din cartea – Μαλχάζι Τζινόρια “Ο Άγιος Γαβριήλ ο διά Χριστόν σαλός και Ομολογητής!”
Copyright
Această traducere ne aparţine şi este protejată de Legea Drepturilor de Autor, legea nr. 8/1996. Ea poate fi citată parţial [fragmentar] pe alte bloguri sau site-uri cu precizarea sursei sau link către pagina de unde provine [ https://acvila30.ro ], dar nu poate fi preluată de mass-media fără un acord scris.
Nu aveţi voie să copiaţi această traducere fără voia sau ştirea https://acvila30.ro.
Dacă aveţi nevoie sau vreţi să folosiţi în scopuri proprii această traducere, vă rugăm să ne contactaţi şi vom stabili atunci condiţiile.

MITROPOLITUL MARCU DE BERLIN A COMPARAT AUTORITĂȚILE UCRAINENE CU LENIN ȘI STALIN

Ierarhul berlinez a spus că astăzi în Ucraina „se repetă Uniunea Sovietică, dar sub alt semn”.

Pe 20 octombrie 2023, mitropolitul Marcu al Berlinului și Germaniei a comparat conducerea actuală a Ucrainei cu stăpânirea lui Lenin, Troțki și Stalin, relatează canalul de Telegram „Herald of the German Diocese”.

Mitropolitul Marcu a comentat votul deputaților Radei Supreme în favoarea proiectului de lege nr. 8371, care a fost adoptat în primă lectură.

Potrivit mitropolitului, „guvernul de la Kiev și Rada Supremă duc împotriva Bisericii Ortodoxe Ucrainene canonice exact același joc cu „loialitatea” și „preoții loiali” ca și Troțki și Lenin în martie 1922, și cum a procedat apoi Stalin prin intermediul „Declarației de loialitate ” (1927) a mitropolitului Serghie (Stragorodski)”.

Mitropolitul Marcu consideră că „acum Patriarhul Bartolomeu îi acuză pe ierarhii Bisericii Ortodoxe Ucrainene și susține că cei persecutați (exact așa cum a făcut atunci Mitropolitul Serghie) sunt într-adevăr infractori și sunt persecutați pe drept”.

„La fel, în acele vremuri, Constantinopolul i-a susținut activ pe „renovaționiști”, în favoarea lui Lenin și a lui Stalin, care au dus o politică pro-sovietică favorizată de autoritățile vremii. Tabloul de acum un secol se repetă”, a declarat arhiereul.

Potrivit acestuia, în ceea ce privește libertatea mărturisirii de credință și de confesiune în Ucraina „domnește doar disprețul și încălcarea gravă a drepturilor elementare”. „Uniunea Sovietică se repetă, dar sub un alt semn”, a subliniat ierarhul.

El a făcut apel „la conștiința tuturor celor care pot influența direct cursul evenimentelor” și i-a îndemnat „să evite persecuțiile împotriva Bisericii din țara Ucrainei și să-i sprijine duhovnicește pe toți ceilalți pe calea adevărului prin rugăciune”.

UJO a informat mai devreme că mitropolitul Marcu al Berlinului a vorbit în sprijinul Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

sursa: UJO

PATRIARHUL IOAN AL ANTIOHIEI CĂTRE MITROPOLITUL ONUFRIE AL KIEVULUI ȘI AL ÎNTREGII UCRAINE: ”ÎNȚELEPCIUNEA DVS. ESTE EXACT LUCRUL DE CARE ARE NEVOIE BISERICA”

O scrisoare de felicitare către Mitropolitul Onufrie al Kievului, cu ocazia aniversării întronizării Preafericirii Sale, a fost trimisă de către Patriarhul Ioan al Antiohiei.

Patriarhul Ioan, în mesajul său, printre altele, subliniază: „Cu ocazia împlinirii a 9-a ani de la alegerea dumneavoastră ca Mitropolit al Kievului și Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Ucrainene surori, exprim Preafericirii Voastre sincerele felicitări și cele mai bune urări. Atât în ​​numele meu personal, cât și în numele fraților mei ierarhi din Sfântului Sinod al Bisericii Antiohiei și al tuturor fiilor Bisericii Antiohiene”.

Continuă să citești

5 iulie: VIAŢA SFÂNTULUI CUVIOS ATANASIE ATONITUL (RO, GR, EN)

Viaţa Sfântului Cuvios Atanasie Atonitul

5 iulie

Pomenirea Cuviosului si de Dumnezeu purtatorului Parintelui nostru Atanasie cel din Aton, si cei împreuna cu dânsul, sase ucenici ai lui.

Cuviosul Atanasie athonitul

Preacuviosul Atanasie, cel vrednic de laudele celor fără de moarte, a crescut în viaţa cea muritoare şi omenească în cetatea cea mare Trapezunda şi a învăţat carte în Bizanţ, iar munţii Chimenului şi ai Atonului l-au adus pe dînsul ca dar lui Dumnezeu. Părinţii lui erau de neam bun şi dreptcredincioşi. Tatăl lui era din Antiohia, iar maica sa din Colhida şi vieţuiau în Trapezunda. Deci mai înainte de naşterea Cuviosului Atanasie tatăl său a murit, iar maica sa, născîndu-l şi luminîndu-l prin Sfîntul Botez, s-a dus către Dumnezeu în urma bărbatului său. Numele pruncului din botez a fost Avramie. El rămînînd din scutece sărman de părinţi, l-a luat o călugăriţă din cele de bun neam şi l-a hrănit.

Încă din vîrsta prunciei se arătau într-însul semnele vieţii lui, care aveau să fie, cînd va ajunge bărbat desăvîrşit, pentru că pruncul, deşi era mic, însă se arăta înţelept în toate şi bun la obiceiuri. Deci, făcînd jocuri copilăreşti cu cei de o vîrstă cu el, aceia nu-l puneau pe Avramie împărat sau voievod, ci egumen. Şi cu dreptate, căci din copilărie se deprindea la viaţa monahicească, văzînd pe monahia care-l creştea, petrecînd în rugăciuni şi în postiri. Deci, el se sîrguia să-i urmeze ei pe cît era cu putinţă, postind şi făcînd rugăciuni; crescînd cu trupul şi cu înţelegerea, a trecut vîrsta pruncească şi, dîndu-se la învăţătura gramaticii, sporea mai mult decît vîrstnicii. Continuă să citești

Lumea se apropie de sfârșit, toată natura strigă – timpul e foarte scurt…

Duhovnicul Lavrei Peșterilor de la Kiev, cu puțin timp înainte de moartea sa în 2020, a spus că timpul de prosperitate al Bisericii se apropie de sfârșit. Va veni prigoana.

Este rândul nostru să mărturisim credința. Au fost zorii, iar acum am ajuns la apus. Lavra Peșterilor de la Kiev este astăzi un loc-cheie pe pământ. Căci acolo unde a fost începutul, acolo va fi începutul sfârşitului. Muntele Peșterilor, pe care se înalță Grădina Maicii Domnului, a fost ales de Dumnezeu de la început, ca muntele Sinai și Ierusalimul. Aici se află centrul duhovnicesc al Ortodoxiei din Rusia. Preacuviosul Antonie a fost adus aici de Duhul Sfânt. Aici, în pământul din peșteri, este pusă prima sămânță a celei mai bogate recolte din grânarul lui Dumnezeu. Prin urmare, toate forțele iadului s-au ridicat acum împotriva Lavrei, asupra simbolului credinței în Hristos pe pământul nostru. Dacă rădăcina va fi tăiată, lumea se va rostogoli cu vuiet în prăpastie, iar în Apocalipsă se spune că la sfârşitul timpului „fiara… va ieşi din abis” (Apocalipsa, 17:8).

Dumnezeu ne-a descoperit viitoarele încercări prin ultimul preacuvios și mărturisitor al Lavrei Peșterilor de la Kiev, prin arhimandritul Avramie (Kuyava, în schimă Agapit). Cu trei săptămâni înainte de adormirea sa în Domnul, părintele Avramie a stat de vorbă cu un fiu duhovnicesc apropiat din obștea Lavrei. Cu binecuvântarea lui, aducem la cunoștința cititorilor cuvintele cuviosului duhovnic, care sunt importante pentru fiecare credincios.

– Este o bucurie să trăiești în mănăstire, dar inevitabil vor veni suferințe și persecuții! Trebuie să rămânem până la moarte! Ei vor să calce în picioare credința și să întemeieze o lume fără Dumnezeu. Ne așteaptă inevitabil mărturisirea! A venit vremea! Zorii au trecut, iar acum a venit apusul. Diavolul s-a mâniat rău pe creștini. Suntem deja în pragul vremii când nu oamenii, ci satana va conduce statul. Doamne, ajută-mă să nu mă lepăd de Tine, dă-mi putere să nu pier!

Au venit vremuri cumplite. Aș dori ca acestea să nu se întâmple cu noi și să treacă pe alături. „Suntem păcătoși, luați-ne trupul, dar să ne ferească Dumnezeu să ne pierdem sufletul”, aceasta trebuie să fie atitudinea noastră.

Vom cere: „Doamne, ajută-ne”, „Doamne al puterilor, fii cu noi, căci pe altul afară de Tine nu avem”.

Nu putem să avem nicio nădejde în lucruri bune. Va exista presiune pentru a smulge oamenii din Biserică și a-i forța să creadă așa cum învață Occidentul. Trebuie să rămânem fermi: principalul lucru este să nu ne pierdem credința! Există multe credințe strâmbe, dar nu toate sunt mântuitoare. Pierderea adevăratei credințe în suflet este un lucru groaznic: harul va pleca și cu nimic nu îl vei putea întoarce. Aceasta este moartea.

Viața este scurtă, dar ne așteaptă Împărăția cea veșnică a cerurilor. A venit timpul: este rândul nostru să mărturisim credința. Ajută-ne, Doamne, să nu fie numai cu cuvântul, ci și prin fapte. Ultimul creștinism. De aceea, vrăjmașul se străduiește atât de mult să ne smulgă credința. Este scris că nu trebuie să ne fie frică. Aceasta ne așteaptă. Trebuie să ne rugăm. Dacă vom suferi răul de la cineva, să-i iertăm pe toți.

Să credem cu tărie: Dumnezeu a înviat, El este biruitorul morții! Judecata de Apoi va arăta totul: unde sunt forțele lui Dumnezeu și unde sunt forțele vrăjmașului. Au fost și mai demult exiluri, foamete, muncă silnică, dar poporul lui Dumnezeu era ca sub un Omofor, chiar simțea și bucurie. Doar că nu trebuie să ne bazăm pe noi înșine. Fără Dumnezeu să nu ieșim nici măcar în prag. Dacă răbdăm, atunci ne vom sfinți cu ajutorul lui Dumnezeu.

Vor fi multe înșelăciuni, se vor răspândi zvonuri mincinoase pentru a întina autoritatea spirituală a celor pe care oamenii îi cinstesc și în care se încred. Aceștia vor fi alungați din mănăstire, dar Dumnezeu îi va mântui pe cei care se tem de El.

Ne vor bate, dar durerea se va micșora. Am trecut ​​și eu prin asta (preotul a arătat pe deget ceva de genul cum se bagă un ac sub un unghie).

Dumnezeu îi va ajuta și nu-i va părăsi pe slujitorii Săi credincioși. Nu trebuie să vă temeți de durere, căci Dumnezeu o va potoli, iar Puterile Îngerești vă vor ajuta. Dumnezeu să ne dea har, să ne ajute pe noi și pe aproapele nostru. Odată te-ai născut și cu o moarte ești dator. Mulți fac trucuri pentru a-l intimida pe om, pentru a-l smulge de la Dumnezeu. Diavolul vrea să distrugă cât mai mulți oameni.

Cât ne-a mai rămas? Poate încă un an, doi, cinci ani… (a fost spus în 2020)

Dar va fi. Nu este nevoie să vă aprovizionați cu case, bogăție – acest lucru nu ne va ajuta, nu ne va mântui. Vor fi minciuni, înșelăciune. Toată lumea va fi încercată. În frunte stau străinii – americanii. Întreaga lume a acceptat codul numeric personal, s-a semnat… Acum miza va fi pe vaccinuri, vor fi forţați preoții și călugării. Dar dacă se va scufunda Biserica, oamenii nu se vor mântui.

Am crezut că după ce Biserica a primit libertate, va fi prosperitate pentru mulți ani, dar au trecut douăzeci de ani și totul s-a întors pe dos… Nu ne așteaptă bucuria, ci întristarea. Fiți atenți. Nu trebuie să vă supărați pe asupritori și prigonitori. Iertați-i pe toți. Fiecare om greșește în felul său, dar uneori, după ce a căzut, se ridică.

Nu spuneți nimic despre autorități. Să ne facem datoria, iar Dumnezeu nu va rămâne dator. Principalul lucru pentru noi este credința. Trebuie să ne ferim de rău. Nu trebuie să ținem în minte răul față de aproapele nostru. Dumnezeu va cere răspuns de la păstori, de la arhipăstori, pentru fiecare om pe care li l-a trimis, pentru fiecare fiu duhovnicesc, dacă i-a dat suficientă îndrumare pentru mântuire. Dar dacă cineva nu primește îndrumarea necesară de la duhovnicul său, dar cere sincer sfat bun de la Dumnezeu, dorește să fie mântuit, Dumnezeu îl va ajuta întotdeauna. În vremea noastră, există posibilitatea de a te spovedi mai des, de a te împărtăși mai des, ca nicio ispită să nu te ia prin surprindere.

Este necesar doar să nu comitem păcate de moarte și să fim permanent în duhul pocăinței. Este important să înțelegem în ce mediu trăim, în ce împrejurări. Până când Dumnezeu nu ne va chema pe calea mărturisirii deschise, trebuie să-ți păstrezi starea duhovnicească în taină. Diavolul încearcă să ne calomnieze. Persecuția deschisă va izbucni în orice moment. A venit timpul mărturisirii. Lumea se apropie de sfârșit. Toată natura strigă – timpul este foarte scurt…

sursa: https://spzh.news/ro/chelovek-i-cerkovy/73719-delo-idet-k-kontsu-vsja-priroda-vopiet-vremja-kratchajshee

Un praznic împărătesc mai puţin cunoscut: ÎNJUMĂTĂŢIREA CINCIZECIMII – O TEOLOGHISIRE PATRISTICĂ A MITROPOLITULUI IEROTEI DE NAVPAKTOS

UN PRAZNIC ÎMPĂRĂTESC MAI PUŢIN CUNOSCUT:

ÎNJUMĂTĂŢIREA CINCIZECIMII

 O TEOLOGHISIRE PATRISTICĂ

 A MITROPOLITULUI IEROTEI DE NAVPAKTOS 

Unul dintre praznicele împărăteşti este şi Înjumătăţirea Cincizecimii. Ea este sărbătorită de Biserică la jumătatea perioadei dintre Paşte şi Cincizecime, adică în miercurea de dinainte de duminica Samarinencii (a cincea duminică de după Paşte). Deşi necunoscută de lume, ea este o sărbătoare împărătească importantă, care se referă la Împăratul Hristos. 

Sărbătoarea Înjumătăţirii Cincizecimii nu este socotită între cele douăsprezece praznice împărăteşti, dar datorită marii sale importanţe, am integrat-o între acestea, după ce am pus laolaltă sărbătoarea învierii lui Lazăr şi cea a intrării lui Hristos în Ierusalim, ca două sărbători ce prezintă trăsături comune. 

Atunci când am făcut împărţirea praznicelor şi când am plasat Înjumătăţirea Cincizecimii între cele douăsprezece, am pornit de la considerentul că sărbătoarea aceasta ne dă posibilitatea de a urmări lucrarea lui Hristos de la Botezul Său în râul Iordan şi până la Schimbarea la Faţă şi la Patimi. Ştim foarte bine că sfintele Evanghelii descriu ceea ce Hristos a spus, a făcut şi a pătimit pentru mântuirea neamului omenesc, iar sărbătoarea înjumătăţirii Cincizecimii ne dă posibilitatea să analizăm latura aceasta (adică ce a spus şi ce a făcut), care este destul de importantă. Cu alte cuvinte, această sărbătoare acoperă toate evenimentele hristologice de la Botezul lui Hristos şi până la Schimbarea Sa la Faţă. Continuă să citești

Sfântul Nicolae Velimirovici: Cuvinte de folos pentru săptămâna a VI-a Postului Mare


Sf. Nicolae Velimirovici: Cuvinte de folos pentru săptămâna a șasea a Postului Mare

Fericiţi cei curaţi cu inima că aceia vor vedea pre Dumnezeu” (Mat. 5:8)

1. Ochiul curat vede lumea şi tot ce este în lume; iar ochiul în care a intrat un pai nu poate nici să se uite, nici să vadă. Aşa este şi cu inima omului. Dumnezeu a dăruit inima omenească cu osebită vedere. Când inima e acoperită cu paiele păcatului, ea orbeşte şi nu poate vedea nimic. Când inima se curăţeşte deplin, ea vede lumea nevăzută în lumea văzută; vede lumea nevăzută aşa cum e ea; vede pe Cel ce e Inima lumii nevăzute, Îl vede pe Dumnezeu. Continuă să citești

Sfântul Ioan Scărarul: Multa-cuvântare și tăcere

Multa-cuvântare și tăcere

1. Spus-am în scurt întru cuvintele cele de mai -nainte cum că foarte cu primejdie este a judeca (lucru care şi întru înşişi cei ce par buni se furişează!), iar mai vârtos din pricina limbii a fi judecat şi pedepsit.1 Iar acum pricina [acestei patimi] şi uşa prin carea intră şi iese, după rânduială şi întru puţine cuvinte se cuvine a o spune şi a o aşeza.

2. Multa-cuvântare este scaunul pe care slava deşartă are fire a se arăta şi a se împublica. Multa-cuvântare este semn al necunoaşterii, uşă a clevetirii, ducătoare de mână a glumirii şi a şeguirii, slujitoare a minciunii, risipire a umilinţei, făuritoare sau chemătoare a negrijaniei, înainte-mergătoare a somnului, răspândire a minţii celei adunate, pierzătoare a păzirii, răcitoare a fierbinţelii, întunecare a rugăciunii.

Continuă să citești

ÎN LUNEA CEA CURATĂ SEARA SLUJBA PAVECERNIŢEI MARI CU CANONUL CEL MARE

34

ÎN LUNEA CEA CURATĂ SEARA

SLUJBA PAVECERNIŢEI MARI

CU CANONUL CEL MARE 

 Preotul zice: Binecuvântat este Dumnezeul nostru… iar de nu este preot, se zice: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri… Şi cântăreţul cel rânduit începe aşa:

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi. Continuă să citești

Gheron Iosif Vatopedinul despre Mitropolitul Augustin de Florina: COPILUL MEU, ACESTA ÎN OCHII LUI DUMNEZEU ESTE UN MARE SFÂNT și nu are nevoie de rugăciunile noastre!

Mitropolitul Florinei, părintele Augustin Kandiotis:

CU LACRIMI ŞI DURERE VĂ ROG

aaa 

 

RUGAŢI-VĂ PENTRU BISERICĂ, PENTRU SLUJITORII EI ŞI – DACĂ EXISTĂ VREUN RĂGAZ, RUGAŢI-VĂ ŞI PENTRU BĂTRÂNUL EPISCOP AUGUSTIN 

Să vă rugaţi, să vă rugaţi pentru toţi. În încheiere, vreau să vă fac o fierbinte recomandare, cu lacrimi şi cu mare durere: Să vă rugaţi pentru Sfânta noastră Biserică şi pentru slujitorii ei şi – dacă există vreun răgaz, faceţi rugăciune şi pentru bătrânul vostru episcop, care este încovoiat de povara celor 85 de ani. 

 Γεροντες π. Αυγ. & Ιωσηφ Βατ

Să vă spun adevărul? Dacă voi vă rugaţi, eu voi fi puternic. Un Apostol Pavel, care s-a suit până la al treilea cer şi a văzut minuni mari şi predica, cerea rugăciunile creştinilor. Şi dacă acela cerea rugăciuni, cu cât mai mult noi toţi, preoţi, episcopi, predicatori şi teologi, care dacă vom fi storși bine nu facem nici cât unghiuţa lui Pavel?!

Dacă un Pavel simțea nevoia şi-i ruga pe creştini să se roage pentru el, cu cât mai mult eu, păcătosul şi nevrednicul rob al Domnului, am nevoie de rugăciunile voastre, ca să am un sfârşit creştinesc? (Florina, aprilie 1991, la o priveghere).

 

Îndemnul bătrânului episcop Augustin l-a auzit o soră din Australia, S. Mylonopoulos, de aceea de fiecare dată când dădea spre pomenire numele membrilor familiei ei la preot, mai întâi scria numele Mitropolitului de Florina, părintele Augustin.

Acest lucru l-a făcut şi în comunicarea telefonică pe care a avut-o cu Gheronda Iosif Vatopedinul. Urmăriţi conversaţia pe care a avut-o, aşa cum o istoriseşte ea însăşi.

 

??????????

Înainte de cuvioasa adormire a vrednicului de pomenire Stareț Iosif Vatopedinul, într-o conversaţie telefonică pe care am avut-o cu el,  i-am cerut să se roage mai întâi pentru Gheronda al nostru, părintele Augustin, şi după aceea pentru mine, păcătoasa.

Însă am rămas mută de uimire când l-am auzit spunând: Nu pentru acesta, copilul meu. Am fost nedumerită. I-am cerut explicaţii. „Dar de ce, Gheronda?”

Acesta nu are nevoie de rugăciunea noastră, mi-a răspuns.

Atunci, Gheronda, i-am spus, de ce ne cere să ne rugăm pentru el?

Din marea lui smerenie, mi-a răspuns, adăugând: Acesta, copilul meu, în ochii lui Dumnezeu este un Mare Sfânt.

 

Răspunsul lui m-a cutremurat… Într-adevăr, părintele Augustin a fost un mare sfânt, tăcut și smerit, făcător de minuni şi profet! A fost un mare și prolific părinte bisericesc şi un extraordinar predicator al cuvântului dumnezeiesc, un apărător şi mărturisitor la Ortodoxiei noastre!

Kandiotis va mărturisi pentru Hristos, a spus Sfântul Cuvios Gheorghe Karslidis.

georgios_karslidis_roumania_3

Cine poate spune că prin intermediul Starețului nostru, Domnul nostru nu a săvârşit şi nu săvârşeşte minuni?! Nu doar a făcut minuni, ci a şi profeţit cele groaznice ce vor veni asupra noastră, dacă nu ne vom pocăi… (Melbourne, 12-6-2014).

traducere www.acvila30.ro, sursa http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=41844

SFINTE IERARHE CALINIC AL ELADEI, ROAGĂ-TE PENTRU NOI! Sinodul Patriarhiei Ecumenice a canonizat pe Mitropolitul Calinic de Edessa

Ieri, 23 iunie 2020, Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice a hotărât trecerea în rândul sfinților a Mitropolitului Calinic de Edessa (din Biserica Greciei). S-a născut în anul 1918 într-o familie săracă și a adormit ca un sfânt cuvios în Atena, pe 7 august 1984. Va fi prăznuit anual pe 8 august. 

A fost om al milosteniei, rugăciunii, blândeții, cu o bogată operă pastorală în Mitropolia sa. Atent chiar și la hirotoniile sale, avea dragoste și frică de Dumnezeu. 

Mulți au fost fiii lui duhovnicești. A lăsat în urma sa o bună amintire, iar virtuoasa sa viață monahală constituie un exemplu spre urmare pentru clerici și mireni.

Sfinte Ierarhe Calinic al Eladei, roagă-te pentru noi!

Cei proști și neiscusiți vor ca toți să fie întru toate asemenea lor

Cei proști și neiscusiți vor ca toți să fie întru toate asemenea lor

Cei proști și neiscusiți iau în râs cuvintele și nu vor să le asculte, dacă acestea mustră nepriceperea lor, ci vor ca toți să fie întru toate asemenea lor. 

(Sfântul Antonie cel Mare – Filocalia, vol.I – Editura Institutul de Arte Grafice „Dacia traiană”, Sibiu, 1947, p.66)

http://www.doxologia.ro/cuvinte-duhovnicesti

Sufletul nu poate avea pace dacă nu se va ruga pentru vrăjmași

Sufletul nu poate avea pace dacă nu se va ruga pentru vrăjmași

Dacă te vei ruga pentru vrăjmași, va veni la tine pacea; iar când vei iubi pe vrăjmași, să știi că un mare har al lui Dumnezeu viază întru tine.

Sufletul nu poate avea pace dacă nu se va ruga pentru vrăjmași. Sufletul învățat să se roage de harul lui Dumnezeu iubește și-i este milă de fiece făptură și mai cu seamă de om, pentru care Domnul a pătimit pe cruce, și a suferit cu sufletul pentru noi toți.

Domnul m-a învățat să iubesc pe vrăjmași. Fără harul lui Dumnezeu nu putem iubi pe vrăjmași, dar Duhul Sfânt ne învață iubirea, și atunci ne va fi milă chiar și de demoni, pentru că s-au dezlipit de bine și au pierdut smerenia și iubirea de Dumnezeu. Continuă să citești

Prietenia dintre părintele Efrem Katunakiotul şi stareţul Emilian Simonopetritul

Prietenia dintre părintele Efrem Katunakiotul şi stareţul Emilian Simonopetritul

Această legătură duhovnicească a constituit un puternic sprijin pentru Stareţ, care la o vârstă atât de înaintată se străduia să formeze duhovniceşte cinci tineri.

Părintele Efrem trăia şi vedea raiul din această viaţă

Părintele Efrem trăia şi vedea raiul din această viaţă

Părinte, vă mărturisesc ce mi s-a întâmplat astăzi, nu ştiu cum s-a făcut că am ieşit din mine însumi şi vedeam îngeri care coborau pe jertfelnic şi urcau la cer cântând.

Haralambie, fratele Părintelui Efrem Katunakiotul, povestea că odată a venit părintele Nichifor acasă la ei şi i-a spus mamei lor: „Să nu-i cereţi lui Efrem să coboare în lume. Este un ucenic desăvârşit. Este foarte bun. Dacă va veni, îl vor lua cu sila şi îi vor da imediat parohie, şi va pierde cele pe care le trăieşte acum în Sfântul Munte. Efrem trăieşte şi vede de pe acum raiul”.

Şi a început să povestească: „Odată Părintele Efrem slujea Sfânta Liturghie, iar eu şi Procopie cântam la strană. La un moment dat, noi aşteptam să rostească ecteniile, dar el stătea tăcut. Am mai aşteptat puţin, dar nici un răspuns. Atunci am intrat în Sfântul Altar să văd ce se întâmplă şi am rămas uimit când l-am văzut căzut în faţa Sfintei Mese. Continuă să citești