Arhive categorii: Fără categorie

ACATISTUL SFÂNTULUI ŞI DREPTULUI SIMEON (3 februarie)

Symeon-olosomos

ORNAM1

ACATISTUL SFÂNTULUI ŞI DREPTULUI SIMEON 

După obişnuitul început, se zic: 

Condacele şi Icoasele:

Condacul 1

Ca un lăcaş minunat, sfinţit de lumina Duhului, te-ai arătat în mijlocul poporului ales, aşteptând cu dor venirea Mântuitorului în trup, cu Care vorbeai neîncetat în cămara inimii tale, aducându-i jertfa cântării de: Aliluia!

Icosul 1

Primind la urechea inimii tale şoaptele Duhului, ca pe o comoară ai socotit cuvintele dumnezeieşti şi le-ai păstrat în vistieria inimii tale, aprinzând tot mai mult focul iubirii cereşti şi întraripându-te cu nădejdea vederii Celui Nevăzut; pentru aceasta, minunându-ne de dar dat ţie de sus, cu cuviinţă îngerească îţi aducem flori de cântări ca acestea:
Bucură-te, primirea nădejdii mântuitoare; Continuă să citești

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL ŞI DREPTUL SIMEON (3 februarie)

Η Υπαπαντή

ORNAM1

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL ŞI DREPTUL SIMEON 

Tropar la Praznicul Întâmpinării Domnului, glasul 1:

Bucură-te, Ceea ce eşti Plină de har, Născătoare de Dumnezeu Fecioară; că din tine a Răsărit Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintru întuneric. Veseleşte-te şi tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în braţe pe Izbăvitorul sufletelor noastre, Cel Ce ne-a dăruit nouă şi Învierea. 

Cântarea 1, glasul al 4-lea

 Irmos: Deschide-voi gura mea…

Stih: Sfinte şi Dreptule Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În locaşurile drepţilor cu bucurie sălăşluindu-te, pe Domnul Cel Drept, Dreptule Simeon, roagă-L să îndrepteze pe cei ce prăznuiesc Dumnezeiasca ta mutare, preafericite.

Stih: Sfinte şi Dreptule Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Continuă să citești

31 ianuarie: Viața Sfinților Doctori fără de arginți, făcătorii de minuni, Chir și Ioan

Viața Sfinților Doctori fără de arginți, făcătorii de minuni, Chir și Ioan

maxresdefault

Sfântul Chir, plăcutul lui Dumnezeu, avusese naşterea şi creşterea sa în părţile Egiptului, în cetatea Alexandriei, cea zidită de Alexandru Macedon; el era slăvit cu meşteşugul de doctor şi se tămăduiau de către el bolile trupeşti, neluând plată, iar cu cuvintele sale cele de Dumnezeu insuflate şi cu chipul vieţii sale celei îmbunătăţite tămăduia sufleteştile neputinţe ale oamenilor.

    Pentru că, intrând la cei bolnavi, le spunea, nu de la Galin şi de la Hipocrate, ci din aşezămintele sfinţilor prooroci şi apostoli, să se ferească de vătămările păcatelor, care se fac pricinuitoare bolilor trupeşti; căci boala sufletului este mai grea decât toate bolile trupului, şi când acela boleşte cu păcatele, de multe ori se întâmpla că şi trupul cade în boală mai grea, dându-i Dumnezeu pedeapsă pentru păcate. Continuă să citești

Sf. Isaac Sirul: „Din experienţa dobândită în necazuri se naşte înţelepciunea”

Sf. Isaac Sirul: „Din experienţa dobândită în necazuri se naşte înţelepciunea”

’’Fericit bărbatul care rabdă ispita; fiindcă la capătul încercării va primi cununa vieţii, pe care Dumnezeu le-a făgăduit-o celor ce-L iubesc’’(Iacob 1, 12).

Sfinţii îşi arată în faptă dragostea lor pentru Dumnezeu prin toate cele pe care le rabdă pentru Numele Său. Dumnezeu le trimite necazuri, dar nu se depărtează de ei, pentru că îi iubeşte. Din această dragoste pătimitoare, inima lor primeşte îndrăznire ca să privească la El în chip neacoperit, încredinţaţi fiind că cererile lor vor fi ascultate şi împlinite. Mare este puterea rugăciunii ce se face cu îndrăznire. Tocmai pentru aceasta Dumnezeu lasă ca sfinţii Săi să guste toată întristarea, ca să dobândească experienţă şi astfel să se încredinţeze de ajutorul Său şi să înţeleagă cât de mult se îngrijeşte de ei. Continuă să citești

SFÂNTUL MARCU EVGHENICUL, MITROPOLITUL EFESULUI – DESPRE SFINTELE TAINE

Sf Marcu Evghenicul

ORNAM1

Urmand traditiei patristice, in viziunea Sfantului Marcu nu exista nimic din intelegerea abstracta si juridica a Sfintelor Taine. Acestea nu sunt pentru el obiect de speculatie filosofica. Nici un concept de tipul „ex opere operato”, „ex opere operans”, distinctia dintre acci­dent si esenta in prefacerea painii si vinului in Trupul si Sangele lui Hristos, etc. nu gasim la el. Pentru Sfant, tainele nu se dezvaluie celor ce le iscodesc, cum canta Biserica soborniceasca[2], ci celor care se pleaca inaintea lor cu frica si cutremur. Cand vorbim de cele duhovnicesti, nimic lumesc sau pamantesc sa nu fie in sufletele noastre. Toate cele pamantesti sa fie scoase din mintea noastra si sa ne facem ascultatori numai ai cuvintelor dumnezeiesti. Avem nevoie de multa frica, caci sunt vrednice de frica cele ce s-au spus, si infricosate sunt Tainele Bisericii”[3]. Sfintele Taine sunt un act sinergic*, ο impreuna lucrare a omului cu Dumnezeu. De altfel, intreg procesul mantuirii este un act sinergic. Dar si relatia dintre creatie si Creator este tot un act sinergic. Continuă să citești

VLĂDICA IEROTHEOS VLAHOS NE RĂSPUNDE LA ÎNTREBAREA "DE CE S-A BOTEZAT HRISTOS?"

 

CITIŢI ŞI https://acvila30.ro/2012/01/04/sa-ne-pregatim-sa-patrundem-in-taina-si-in-duhul-praznicului-teofaniei-impreuna-cu-mitropolitul-isihast-ierotheos-vlahos-i/, PRECUM ŞI https://acvila30.ro/2012/01/04/sa-ne-pregatim-sa-patrundem-in-taina-si-in-duhul-praznicului-teofaniei-impreuna-cu-mitropolitul-isihast-ierotheos-vlahos-ii/

6. De ce S-a botezat Hristos

  De vreme ce botezul lui Ioan avea rolul de a-i îndruma pe oameni pentru ca aceştia să-şi cunoască starea de păcătoşenie şi de a pregăti poporul pentru primirea Botezului desăvârşit al lui Hristos, iar Hristos fiind Dumnezeu desăvârşit şi om desăvârşit, nu făcuse niciun păcat, atunci de ce a fost nevoie ca El să primească Botezul? Răspunsul la această întrebare ne dezvăluie adevăruri fundamentale.
  Sfântul Ioan Damaschin spune că Hristos nu S-a botezat pentru că avea nevoie de curăţire, ,,ci pentru a lua asupra Sa curăţirea noastră’’. El şi-a asumat curăţirea oamenilor în acelaşi fel în care a primit Patimile şi Răstignirea, cu toată durerea şi suferinţa lor. Prin Botezul Său, Hristos a reuşit să împlinească multe lucruri.
  Astfel, după cum spune Sfântul Ioan Damaschin, Hristos S-a botezat pentru a strivi capetele demonilor din apă, fiindcă exista ideea că demonii locuiesc acolo; pentru a spăla păcatul şi a-l îngropa în apă cu totul pe vechiul Adam; pentru a-l sfinţi pe Botezător, fiindcă nu Înaintemergătorul L-a sfinţit pe Hristos, ci Hristos l-a sfinţit pe Înaintemergător, atunci când acesta din urmă a pus mâna sa pe capul lui Hristos; S-a mai botezat pentru a ţine Legea, deoarece El Însuşi o dăduse şi nu voia să pară un călcător al ei şi, în fine, pentru a descoperi taina Sfintei Treimi şi a oferi preînchipuirea şi modelul propriului nostru botez, adică Botezul desăvârşit care se face cu apă şi cu Duh Sfânt.
  Dincolo de toate acestea, prin Botezul Său în râul Iordan, Hristos a sfinţit apele. De aceea, în ziua Botezului săvârşim slujba sfinţirii apelor, iar în timpul slujbei cerem Duhului Sfânt să se pogoare asupra apei. Astfel, după sfinţire, apa încetează să mai fie apă a căderii, făcându-se apă a reînnoirii, pentru că se uneşte cu harul nezidit al lui Dumnezeu. (VA URMA) 

MITROPOLITUL IEROTHEOS DE NAVPAKTOS: BOTEZUL DOMNULUI – O ETAPĂ A REMODELĂRII OMULUI

7. Rezidirea neamului omenesc

  În Tradiţia patristică, Botezul lui Hristos în râul Iordan este corelat cu trecerea minunată a Mării Roşii de către israeliteni. Aşa cum odinioară, prin harul făcător de minuni al Cuvântului neîntrupat ce a lucrat asupra lui Moise, egiptenii au fost înnecaţi iar evreii au fost eliberaţi, la fel şi acum, prin puterea Cuvântului întrupat, omul stricat şi decăzut este replămădit, iar demonii sunt striviţi, adică îşi pierd puterea.
  Sfântul Nicodim Aghioritul spune că olarul are nevoie de două elemente ca să refacă un vas: de apă, ca să amestece lutul, şi de foc, ca să ardă şi să usuce plămădeala. La fel a procedat Dumnezeu – marele olar – cu plămada omenească. Vrând să remodeleze firea noastră stricată de păcat, Dumnezeu a folosit foc şi apă. Focul a venit de la El, pentru că Dumnezeu este ,,foc mistuitor’’ care arde răul, iar apa a fost luată din râul Iordan.
  Prin întruparea lui Hristos, ca şi prin toate celelalte etape ale sfintei iconomii, între care se află, fireşte, şi Botezul în râul Iordan, neamul omenesc a fost remodelat. Căderea şi stricarea firii noastre au fost urmate de replămădirea şi de renaşterea omului. Această renaştere a avut multă putere, pentru că în urma păcatului firea omenească nu s-a nimicit în totalitate, dar şi pentru că replămăditorul omului a fost Însuşi Creatorul său.
  Este absolut imposibil ca apa şi focul să existe împreună, pentru că focul nu se poate aprinde şi nici nu poate să ardă într-un loc umed, iar apa stinge focul. În râul Iordan, ele au putut să coexiste, pentru că focul era nezidit, în vreme ce apa era zidită. De aceea, focul nu a fost afectat de apă. Dimpotrivă, apa zidită s-a sfinţit prin focul Dumnezeirii. (VA URMA)

TREI CRAI – CORUL PSALTIC „SFÂNTUL IOAN CUCUZEL” – IAŞI

IMNELE NAȘTERII DOMNULUI (57 minute – LYKURGOS ANGHELOPULOS)

21 noiembrie: Predică la Praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului – Sfântul Serafim Sobolev (3)

Predică la Praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului – Sfântul Serafim Sobolev (3)

Îngerii şi sfinţii sunt o reflectare a slavei dumnezeieşti pe care aceştia o manifestă într-o măsură sau alta şi numai Maicii Domnului Singure îi este caracteristică toată slava dumnezeiască.

În condacul acestui mare praznic de astăzi, al Intrării în Biserică a Preacuratei Fecioare Maria, Sfânta noastră Biserică o numeşte pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu sfinţită vistierie a Slavei lui Dumnezeu.

Sfânta Biserică o numeşte astfel pe Maica lui Dumnezeu, pentru a ne arăta întreaga măreţie a slavei Ei cereşti, exprimată prin îndrăzneala Sa plină de Har, cu care Dumnezeu a dăruit-o într-o măsură mult mai mare decât a făcut-o cu toţi îngerii şi sfinţii.

Continuă să citești

11 noiembrie: TROPARUL, CANONUL ŞI VIAŢA SF. M. MC. MINA (Gr, Ro, En)

TROPARUL, CANONUL ŞI VIAŢA SF. M. MC. MINA 

11 noiembrie

Canon de rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Mina

Troparul Sfântului Mare Mucenic Mina, al Sfinţilor Mucenici Victor şi Vichentie şi al Sfintei Muceniţe Ştefanida, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Troparul Sfântului Mare Mucenic Mina, glasul al 4-lea:

Ca pe cel ce eşti împreună vorbitor cu cei fără de trup şi cu purtătorii de nevoinţă împreună petrecător, adunându-ne cu credinţă, te lăudăm pe tine, Sfinte Mare Mucenice Mina, cerând pace lumii şi sufletelor noastre mare milă.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împărătesei Maici şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Continuă să citești

16 octombrie: SFÂNTUL GALL, APOSTOLUL ELVEŢIEI (Ro, En)

sfantul-gall

Gallus (Gallen sau Gall) s-a născut în anum 550, cu 8 ani înainte ca Sfântul Comgall să ctitorească faimoasa mănăstire de la Bangor (nordul Irlandei). Puține se cunosc despre copilăria lui Gall, cu excepția faptului că se crede că avusese o mare dragoste și râvnă pentru credința creștină. Tânăr fiind, a ajuns să studieze la Mănăstirea Bangor, avându-l profesor pe Comgall, iar mănăstirea devenise deja renumită în toată Europa ca un mare centru de învățătură creștină, iar Irlanda era cunoscută ca „ținutul sfinților și înțelepților”. De la Abația Bangor, misionarii plecau în toate părțile Irlandei, în insulele britanice și pe continent. Continuă să citești

15 octombrie: CUVIOSUL EFTIMIE CEL NOU (823-898)

agios-efthimios-o-peristereotis-03

Cuviosul Eftimie s-a născut la Ancyra în anul 823, din părinți evlavioși, iar la botez a primit numele de Nikíta. La vârsta de șapte ani a fost separat de tatăl său, iar la șaptesprezece ani s-a căsătorit cu Eufrosína și au avut o fiică, Anastasía. Dorind foarte tare să ducă o viață ascetică, şi-a lăsat averea rudelor și a plecat în secret la o mănăstire de pe Muntele Olimp, în Bythinia, unde devine ucenic al sfinților asceți de acolo, îmbrăcând schima monahicească şi luând numele de Eftimie. Continuă să citești

11 octombrie: VIAŢA SFÂNTULUI LEONID (LEV) DE LA OPTINA

st-lev_makarie_1

Sfântul Lev de la Optina – 11 oct.

Primul stareţ vrednic de amintire de la Optina este Lev Nagolkin şi s-a născut în oraşul Karacev, gubernia Orlovsca, fiind numit la Sfântul Botez Lev. În lume s-a ocupat cu negustoria, lucrând ca vânzător de cânepă şi ducea cânepă prelucrată spre vânzare în locuri îndepărtate.

Odată tânărul a fost atacat de un lup, care i-a vătămat o mare parte dintr-un picior. Fiind neobişnuit de puternic şi curajos, Lev a băgat pumnul în gâtul lupului, iar cu cealaltă mână i-a strivit gura. Astfel lupul neputincios a căzut din căruţă. După această întâmplare Lev a şchiopătat toată viaţa. Continuă să citești

ACATISTUL ZILEI DE MIERCURI – AL SFINTEI CRUCI

Sf_Cruce_1

 ACATISTUL SFINTEI CRUCI

După obişnuitul început, se zice:

Troparul, glasul 1:

Mântuieşte, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moştenirea Ta; biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui potrivnic dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău.

Condacele şi Icoasele

Condac 1:

O, de trei ori fericită şi Preacinstită Cruce, ţie ne închinăm credincioşii şi te mărim, veselindu-ne de dumnezeiasca ta înălţare; ci ca o pavăză şi armă nebiruită, ocroteşte şi acoperă cu darul tău pe cei ce cântă: „Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creştinilor!” Continuă să citești

22 aprilie: Pomenirea noilor mucenici din Serbia – Sf. Mc. Platon, Ep. de Banja Luka și Sf. Mc. Sava de Gornokarlovatski

Pomenirea noilor mucenici din Serbia – 22 aprilie


Imediat după cel de-al Doilea Război Mondial, 1946, Serbia a trecut sub jugul comuniştilor şi mulţi au fost cei care s-au opus până la sânge la constrângerile ateilor de a dezrădăcina credinţa poporului şi de a o desfiinţa. Unii dintre aceşti mărturisitori sunt cinstiţi deja de către popor. Continuă să citești

18 aprilie: Sfântul Mucenic Ioan din Ianina

ioan_din_ianina

Viața Sfântul Mucenic Ioan din Ianina

Patria acestui fericit Ioan era țara grecească, ce se numea Epir, adică cetatea Ianina, care odată era scaun al lui Pir, împăratul elinesc cel de demult. Părinţii lui Ioan erau creştini dreptcredincioşi, de care rămânând orfan în anii tinereţilor sale, a mers la Constantinopol, căutând ca din osteneala mâinilor sale să-şi aibă cele de trebuinţa vieţii. Şi şi-a câştigat în târg un loc, între alţi lucrători cu mâinile şi târgoveţi. Astfel, cu oarecare meşteşug al său şi cu neguţătorie se hrănea, având îndestulare de cele ce îi erau spre trebuinţă. Pentru că Dumnezeu îi sporea lucrurile lui, pentru viaţa lui cea îmbunătăţită, de vreme ce tânărul era înţelept, temându-se de Dumnezeu şi poruncile Lui păzindu-le. Şi era numit de constantinopolitani, Epirotul, de vreme ce era cu neamul de la Epir. Continuă să citești

CANONUL CEL MARE AL SFÂNTULUI ANDREI CRITEANUL (partea a III-a)

Pregătirea liturgică a credincioşilor pentru Praznicul Naşterii Domnului

Pregătirea liturgică a credincioşilor pentru Praznicul Naşterii Domnului 

Slujbele din Bisericile noastre în aceste ultime zile dinaintea Crăciunului sunt legate de aşteptarea Praznicului, fiind momente de înmulţire a rugăciunii.

Anul acesta, din pricina faptului că Naşterea Domnului cade duminica, se observă modificări ale rânduielii slujbelor din Ajun şi din ziua Praznicului.

Astfel, Ceasurile Împărăteşti ale Crăciunului nu se săvârşesc sâmbăta în Ajun, ci în vinerea de dinainte. Ceasurile Crăciunului se numesc „Împărăteşti”, întrucât în trecutul Bisericii la aceste rânduieli participau şi împăraţii Bizanţului. Ele se numesc „Ceasuri Împărăteşti” şi datorită faptului că sunt momente de priveghere, în aşteptarea coborârii în lume a lui Hristos, Împăratul întregii zidiri. Ziua de vineri este aliturgică, nesăvârşindu-se Liturghia. De asemenea, în această zi nu se mănâncă nimic până la ceasul al IX-lea (ora 15:00), iar după aceea se ia masa cu legume fierte şi fructe. Ajunarea acesta nu este altceva decât transferarea postirii din Ajunul Crăciunului, în această vinere premergătoare, întrucât Ajunul căzând sâmbăta, în această zi nu se ajunează.

În sâmbăta Ajunului Crăciunului din anul acesta se săvârşeşte Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, fără nici o modificare. La ora prânzului, în mănăstiri se săvârşeşte prima parte a Vecerniei, al cărei Vohod se face cu Sfânta Evanghelie. Îndată după Vohod va urma cântarea prochimenului, citirea celor 7 Paremii, având inserate între ele troparele speciale ale Praznicului şi citirea Apostolului şi a Evahgheliei, apoi ecteniile Vecerniei şi Otpustul. În anii obişnuiţi, în care Crăciunul cade într-una din zilele săptămânii, această primă parte a Vecerniei constituie partea introductivă a Sfintei Liturghii din Ajun, a Sfântului Vasile cel Mare. Anul acesta, ziua Ajunului căzând sâmbăta, se săvârşeşte Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, iar în Duminica Crăciunului, Liturghia Sfântului Vasile cel Mare. În seara Ajunului se săvârşeşte Pavecerniţa Mare cu Litia Praznicului. În practică, la parohiile de mir, atunci când ajunul Naşterii Domnului cade sâmbăta, seara se săvârşeşte întreaga rânduială amintită a Vecerniei, împreunată cu Litia, adică nu se mai intercalează între cele două părţi ale Vecerniei slujba Pavecerniţei. În sâmbăta Ajunului se mănâncă îndată după terminarea Sfintei Liturghii, cu untdelemn.

Credincioşii participă cu bucurie la toate aceste slujbe ale Praznicului, postind şi înmulţind rugăciunea, aşteptând astfel coborârea Fiului lui Dumnezeu la noi.

Sursa: Basilica.ro

Apel al Mitropolitului Antonie către credincioșii Bisericii Ortodoxe Ucrainene

Șeful serviciului administrativ al Bisericii Ortodoxe Ucrainene:  Utilizăm în apărarea noastră întreg arsenalul legislativ

Mitropolitul Antonie a făcut apel la credincioșii Bisericii Ortodoxe Ucrainene să fie cetățeni fideli ai Patriei lor, să facă tot ceea ce este posibil în folosul și pentru apărarea acesteia.

 

 

Șeful serviciului administrativ al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, Mitropolitul Antonie (Pacanici) de Boryspil și Brovary, s-a adresat credincioșilor Bisericii Ortodoxe Ucrainene în legătură cu noile persecuții la adresa Bisericii canonice cu cuvintele lui Hristos: „Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a binevoit să vă dea vouă împărăția!”. Mesajul vlădicii Antonie a fost publicat pe canalul său de YouTube.

Ierarhul a subliniat că tot ceea ce se întâmplă nu trebuie să provoace în rândul credincioșilor Bisericii nici teamă și nici confuzie, ci curaj și hotărâre de a-L urma pe Hristos, de a-și purta propria cruce, amintindu-și că dincolo de oroarea Golgotei, pe această cale ne așteaptă Bucuria Învierii.

„Copiii credincioși ai Bisericii Ortodoxe sunt cetățeni ai Ucrainei care respectă legea, care lucrează și își apără Patria. Și de aceea Constituția ne garantează dreptul de a ne mărturisi liber credința.

Rafala nebună de acuzații false și fabricate, presiunea masivă a mijloacelor de informații asupra episcopatului și clerului Bisericii noastre cu dorința de a-i compromite în orice caz, sunt nedemne de un stat democratic și european.

De aceea, avem dreptul ca în apărarea noastră să folosim întregul arsenal legislativ atât al statului nostru, cât și cel comun european”, a spus șeful serviciului administrativ al Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

Mitropolitul Antonie de Boryspil și Brovary a relatat că locașurile Bisericii Ortodoxe Ucrainene, ca întotdeauna, în aceste zile ale Postului Nașterii Domnului sunt supraaglomerate și demonstrează alături de cine este poporul ortodox din Ucraina.

Vlădica Anthonie a făcut apel la turma Bisericii Ortodoxe Ucrainene să fie cetățeni fideli ai Patriei lor, să respecte și să îndeplinească legile care nu contravin poruncilor lui Dumnezeu, să facă tot posibilul pentru folosul și apărarea ei (n. tr. a Patriei). „Cel care crede sincer și se încrede în Domnul său în toate, acela nu este supus răutății și urii distructive ca răspuns la asupriri, jigniri, nedreptăți. El iartă așa cum a iertat Hristos”, a adăugat șeful serviciului administrativ Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

După cum a comunicat Uniunea Jurnaliștilor Ortodocși, Mitropolitul Antonie de Boryspil și Brovary s-a adresat anterior Președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky, cu rugămintea de a opri nelegiuirile care sunt comise împotriva credincioșilor eparhiei care i-a fost încredințate.

Traducere: acvila30.ro