Arhivă

Arhivă pentru ‘TEOLOGIA VECHIULUI TESTAMENT’ Categoria

17 octombrie: SFÂNTUL PROOROC OSEA – DESPRE LEPĂDAREA IUDEILOR ŞI VENIREA LUI ANTIHIRIST

octombrie 16th, 2020 Fără comentarii

VIAŢA SFÂNTULUI PROOROC OSEA (17 octombrie)

Sfântul prooroc Osea era fiul lui Veriin de la Valemot, din seminţia Isahar, bărbat temător de Dumnezeu. În acea vreme mulţi din poporul lui Israel, abătându-se de la Dumnezeu şi uitând facerile de bine şi minunile Lui, se închinau idolilor, iar el slujea lui Dumnezeu, Celui ce a făcut cerul şi pământul şi Care a scos pe părinţii lor din Egipt cu mână tare; îi învăţa pe oamenii cei rătăciţi de la adevăr şi îi întorcea prin sfaturile sale cele înţelepte la strămoşeasca dreaptă credinţă. Umplându-se de Duh Sfânt, mult a proorocit pentru Israel şi pentru venirea lui Hristos şi Învierea Sa, precum se vede în Cartea lui. Pentru că a scris prooroceştile sale cuvinte, însumând paisprezece capete care se socotesc în Sfânta Scriptură ca fiind grăite prin Sfântul Duh. Osea a vieţuit ani îndelungaţi, cu 822 de ani înainte de naşterea lui Hristos. Iar numele lui se tâlcuieşte: mântuitor, păzitor sau umbritor. A murit întru bătrâneţe adânci şi cinstite şi a fost îngropat cu pace în pământul său.

SFÂNTUL PROROC OSEA 

DESPRE LEPĂDAREA IUDEILOR ŞI VENIREA LUI ANTIHIRIST 

Lepădarea iudeilor [Osea 3:3-4; 4:5-6;9:17] 

A. Sfântul Chiril al Alexandriei comentează cele petrecute cu majoritatea iudeilor, după ce Iisus Hristos a înviat din morţi şi S-a înălţat la ceruri: ,,Dumnezeu-Tatăl le-a trimis pe Fiul Său, chemându-i la o slujire mai presus de Lege şi la cunoaşterea desăvârşită a binelui. El le-a trimis pe Fiul Său, pentru ca să-i izbăvească de povara fărădelegilor, ca să-i cureţe de tina păcatelor. Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său ca să-i facă pe toţi fii ai Săi, ca şi ei să poată moşteni slava, mărirea şi comuniunea Sfântului Duh – viaţa nestricăcioasă, bucuria fără de sfârşit şi Împărăţia cerurilor. Însă, în loc să se pregătească fără preget a primi harul Său şi a-L lăuda prin cuvinte de mulţumire, ei nu au făcut nimic din toate acestea, ci, dimpotrivă, ei s-au ridicat împotriva Lui, respingându-L prin neascultare, nesocotind semnele Lui. Apoi, după ce au înfăptuit toată fărădelegea, au ajuns până la urmă să-L răstignească. Astfel, au primit osânda de a îndura chinurile mai înainte vestite prin prorocii cei sfinţi. Căci spus-a unul dintre aceştia: Dumnezeul meu îi va arunca de la Sine, că nu au ascultat de El. Să rătăcească printre neamuri! [Osea 9:17] […] Iar ei au fost lăsaţi pradă deznădejdii, au fost risipiţi pe faţa pământului, Templul lor a fost mistuit de flăcări şi Iudeea a fost călcată de picior străin.’’

Într-altă parte, Sfântul Chiril aduce din nou în discuţie chestiunea aceasta şi subliniază: ,,Dumnezeu S-a lepădat de ei, pentru că ei nu L-au ascultat; astfel s-au risipit cu toţii şi s-au făcut rătăcitori printre păgâni. […] Ia aminte la faptele acestea şi le înţelege spre întărirea credinţei tale în cele spuse aici. Căci, iată, au ajuns cu toţii pribegi şi străini în orice ţinut şi în oricare cetate, nicăieri nu mai pot să-şi păzerască slujirea curată după Lege, dar nici nu voiesc să primească slava şi bucuria unei vieţi trăită după înţelepciunea Evangheliei.’’ Citeşte mai departe…

21 iulie: Talcuire la vedenia prorocului Iezechiel – Sfantul Nicolae Cabasila

iulie 20th, 2020 Fără comentarii

Talcuire la vedenia prorocului Iezechiel

Talcuire la vedenia prorocului Iezechiel

Explicarea sensului ei in marturia Dumnezeiestilor Scripturi

1. Toata prorocia si vedenia au fost icoane ale venirii Mantuitorului. De aceea zice Domnul: „Toti prorocii au prorocit pana la Ioan.” (Mt 11,13), aratand ca tema a prorocilor este El insusi. Dar si de altundeva din cuvintele Scripturii se arata ca toata Scriptura se primeste pentru Mantuitorul, caci El zice: „Cercetati Scripturile, pentru ca in ele veti gasi viata vesnica.” (In 5, 39) numind „viata vesnica” cunoasterea Lui. „Caci aceasta e viata vesnica – zice Domnul catre Tatal – sa Te cunoasca pe Tine, Singurul Dumnezeu adevarat si pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis” (In 17, 3).

De altfel toata Scriptura se spune ca se primeste pentru mantuirea oamenilor, iar mantuirea oamenilor e Hristos insusi. „Caci mantuirea, zice El, vine de la iudei.” (In 4, 22). „Si a zis sufletului meu: Mantuirea ta Eu sunt.” (Ps 34,3). Iar „mantuitor” si „mantuire” Scriptura (cf. Lc 2, 30; 3, 60 etc) numeste in general pe Hristos, si numai El e adevarata mantuire. Lucru evident, fiindca nimeni nu s-ar fi mantuit daca n-ar fi venit Mantuitorul. Caci zice Apostolul: „Toti au pacatuit si sunt lipsiti de slava lui Dumnezeu, mantuindu-se in dar prin harul Lui.” (Rm 3, 23), aratand prin aceasta harul Botezului.

Citeşte mai departe…

Arhiepiscopul Ambrozie: „Este incredibil să vedem mănăstiri din Sfântul Munte că se unesc cu schismaticii!”

februarie 11th, 2019 Fără comentarii

amvrosije 1

Arhiepiscopul Ambrozie: „Este incredibil să vedem mănăstiri din Sfântul Munte că se unesc cu schismaticii!”

Duminică, 10 februarie 2019

Puternica sa reacţie faţă de vizita Mitropolitului Pavel de Odessa al Bisericii Autocefale a Ucrainei în Sfântul Munte şi-a exprimat-o în mesajul său Arhiepiscopul Ambrozie de Vereia, rectorul Facultăţii de Teologie din Moscova.

Arhiepiscopul Ambrozie, comentând vizita Mitropolitului Pavel, a subliniat: „În faţa ochilor noştri, una după alta, mănăstirile aghiorite se unesc cu schismaticii, săvârşind astfel o trădare de neconceput împotriva ortodocşilor din Ucraina, care sunt alungaţi, şantajaţi, bătuţi şi daţi afară din bisericile lor”.

„Mănăstirile Xenofont, Pantocrator şi Nea Esfigmenu au intrat deja în comuniune cu schismaticii şi singur-hirotoniţii, strângând mâinile prigonitorilor Bisericii din Ucraina”, a adăugat în acest sens Arhiepiscopul Ambrozie.

La final, Ierarhul Patriarhiei Moscovei, comentând situaţia în cauză, a declarat: ”Cu câtă viclenie îi batjocoreşte pe oameni vrăjmașul omenirii!”.

Traducere: http://acvila30.ro/ ; sursa: romfea.gr
Copyright
Această traducere ne aparţine şi este protejată de Legea Drepturilor de Autor, legea nr. 8/1996. Ea poate fi citată parţial [fragmentar] pe alte bloguri sau site-uri cu precizarea sursei sau link către pagina de unde provine [ http://acvila30.ro ], dar nu poate fi preluată de mass-media fără un acord scris.
Nu aveţi voie să copiaţi această traducere fără voia sau ştirea http://acvila30.ro.
Dacă aveţi nevoie sau vreţi să folosiţi în scopuri proprii această traducere, vă rugăm să ne contactaţi şi vom stabili atunci condiţiile.

Legături: 

Citeşte mai departe…

Vestitorii voii lui Dumnezeu în scrierile Vechiului Testament : Îngerii – trimişii lui Dumnezeu

noiembrie 9th, 2012 Fără comentarii

Vestitorii voii lui Dumnezeu în scrierile Vechiului Testament : Îngerii – trimişii lui Dumnezeu

*

De cele mai multe ori, când vorbim despre îngeri, îi numim trimişii lui Dumnezeu, „mesagerii voii Sale”. Afirmaţia vine să întărească etimologia cuvântului care provine din limba greacă „anghelos” şi care revelează sensul de „sol”, „trimis”, „mesager” al voii lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură oferă nenumărate locuri cu privire la îngeri.

Încă de la prima şi până la ultima ei carte depune mărturie despre existenţa îngerilor. Despre ei se face menţiune încă la începutul Facerii, căci după izgonirea din rai a primilor oameni, îngerii au păzit drumul spre pomul vieţii (Fac. 3, 2), un înger l-a oprit pe Avraam să jertfească pe fiul său Isaac (Fac. 2, 11), Iacob vede în vis îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând pe o scară între cer şi pământ (Fac. 22, 12-13), precum şi în alte texte din Facere (16, 7-9; 19, 1, 15; 21, 17; 24, 7, 40; 31, l). Îngerul Domnului i s-a arătat lui Balaam (Num. 22, 22); îngerii s-au închinat lui Dumnezeu (Deut. 32, 43). În toate aceste locuri apar ca fiinţe reale, personale şi spirituale, deosebite de Dumnezeu şi de oameni. În altă parte, apar ca un fel de sfat ceresc cu care Dumnezeu se consultă (I Regi 29, 19-23; Iov 1, 6-12) şi, din ce în ce mai mult, ca fiinţe care-L înconjoară pe Dumnezeu şi-I cântă laude (Is. 6; Ps. 148, 2). Ei sunt însoţitorii nevăzuţi din apropierea lui Dumnezeu care îi ajută pe cei ce cred în El. Sfinţii le simt prezenţa, încât la un moment dat într-un ceas de primejdie, proorocul Elisei se roagă lui Dumnezeu ca ochii slujitorului Lui să poată vedea că „cei ce sunt cu noi sunt mai numeroşi decât cei ce sunt cu ei” (IV Regi 6, 15-17). Încă din Vechiul Testament se constată o precizare din ce în ce mai mare în definirea naturii lumii îngereşti. Pe lângă îngeri apar serafimi (Is. 6), heruvimi, păzind grădina Edenului (Fac. 3, 24). Ni se dă şi numele unor fiinţe îngereşti, precum: Mihail (Daniel 10, 13); Gavriil (Daniel 8, 16) şi Rafael (Tobie 7, 8). O atenţie deosebită trebuie acordată expresiei „îngerului lui Iahve” (Malak-Yahwe), care apare de 58 de ori în Sfânta Scriptură. Expresia pare să-L desemneze adesea pe Dumnezeu Însuşi după cum vedem în Facere 16, 7-11, unde Agar vorbeşte cu îngerul lui Iahve, dar în Facere 16, 13 se arată că Agar se referă la Iahve, cel ce îi grăise. Într-o relatare foarte stranie despre atacul asupra lui Moise la un popas de noapte în drum spre Egipt, pe de o parte, se spune că l-a întâmpinat îngerul lui Iahve (Ieş. 4, 24), apoi, după tăierea împrejur a fiului lui Moise, „S-a dus Iahve de la el” (Ieş. 4, 26). În Judecători 6, 12-22 se relatează cum îngerul lui Iahve se arată lui Ghedeon, dar în Judecători 6, 22-24 ni se arată că Cel cu care vorbise era însuşi Iahve. În sfârşit, în Judecători 13, 21-22, părinţii lui Samson înţeleg că cel care li s-a arătat este îngerul lui Iahve, dar trag concluzia: „am văzut pe Dumnezeu”. În decursul timpului, expresia a suferit diferite interpretări. Cea mai potrivită ni se pare ca fiind a Sfântului Iustin Martirul şi Filosoful care în lucrarea „Dialogul cu iudeul Trifon” oferă o explicaţie duhovnicească şi reconciliantă. El spune că îngerul lui Dumnezeu nu este altceva decât Logosul întrupat, Cuvântul sau Dumnezeu Fiul. Din rândurile de mai sus concluzionăm că îngerii sunt „duhuri slujitoare”, trimişi de Dumnezeu pentru a-I vesti voia şi poruncile Sale. Din această misiune specială a lor se desprinde şi cinstea pe care Biserica a acordat-o dintotdeauna „cereştilor şi netrupeştilor puteri”; iar prăznuirea în fiecare an în data de 8 noiembrie certifică acest fapt.

***

Sursa: http://www.ziarullumina.ro/articole;2130;1;76834;0;Ingerii—trimisii-lui-Dumnezeu.html

Categories: TEOLOGIA VECHIULUI TESTAMENT Tags: