Arhive categorii: BISERICA POLONIEI

PRIMAȚII BISERICILOR AUTOCEFALE L-AU FELICITAT PE PREAFERICITUL ONUFRIE, MITROPOLITUL KIEVULUI, CU PRILEJUL ONOMASTICII

Primații Bisericilor Autocefale l-au felicitat pe Preafericitul Părinte Onufrie, Mitropolitul Kievului și al Întregii Ucraine, cu prilejul onomasticii

Întâistătătorul Bisericilor Ortodoxe și ierarhi din străinătate au trimis felicitări Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

Pe 25 iunie 2023, în ziua pomenirii Sfântului Onufrie cel Mare, Preafericitul Mitropolit Onufrie și-a sărbătorit Ziua Ocrotitorului său Ceresc, transmite news.church.ua.

Cu ocazia acestei sărbători, Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Autocefale și ierarhi din străinătate au transmis felicitări Preafericitului Mitropolit Onufrie.

Sanctitatea Sa Catholicos-Patriarh Ilie al Întregii Georgii: „Sfântul Onufrie să aibă grijă de Dumneavoastră înaintea lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să Vă dea cu generozitate în continuare puterea rugăciunii, răbdare, smerenie, iubire, bunătate, înțelepciune… Deja ați fost răsplătit cu toate aceste haruri, dar provocările cu care se confruntă Ucraina, Dumneavoastră și Biserica Dumneavoastră necesită eforturi deosebite. Dumnezeu să vă ajute să purtați această povară și să Vă binecuvânteze cu pace!”.

Sanctitatea Sa Patriarhul Porfirie al Serbiei: „Din partea mea și în numele plinătății Bisericii Ortodoxe Sârbe, Vă transmitem sincere felicitări și urări de rugăciune, cu ocazia sărbătoririi zilei de pomenire a ocrotitorului Vostru în fața lui Dumnezeu, a Preacuviosului Sfânt Onufrie cel Mare. Bucurându-ne de roua harului, pe care Atotbunul Dumnezeu o revarsă cu generozitate asupra aleșilor Săi, în duhul iubirii frățești și al unității într-un singur Potir al Trupului și al Sângelui Domnului nostru Iisus Hristos, aducem rugăciuni fierbinți plăcutului Său Sfânt Onufrie, ca să fie mereu mijlocitor și rugător înaintea tronului lui Dumnezeu pentru Preafericirea Voastră, ca să fiți călăuzit de harul Duhului Sfânt, în bucurie duhovnicească și tărie trupească, ani mulți și buni, conducând cu înțelepciune corabia mântuirii pentru toți cei adunați sub omoforul Vostru arhipăstoresc”.

Preafericitul Mitropolit Savva al Varșoviei și al întregii Polonii: „Cu drag, în duhul iubirii frățești în Iisus Hristos, Vă felicit cu ziua Voastră onomastică. Vă doresc multă sănătate și ajutor din belșug de la Dumnezeu, care să contribuie la greaua Voastră slujire în calitate de Întâistătător al Bisericii, în condițiile grele în care se află astăzi Sfânta Ortodoxie în Ucraina”.

Preafericitul Părinte Tihon, Mitropolitul Întregii Americi și Canadei: „Profitând de această ocazie, vreau să Vă asigur încă o dată, Preafericirea Voastră, de dragostea noastră frățească în Hristos pentru voi și de rugăciunile noastre permanente pentru Preafericirea Voastră și turma pe care o conduceți. De asemenea, vreau să subliniez dragostea credincioșilor Bisericii Ortodoxe din America față de frații și surorile lor din cadrul Bisericii Ortodoxe Ucrainene sub omoforul Preafericirii Voastre. …Să știți că eu și întreaga Biserică Ortodoxă din America suntem alături de Preafericirea Voastră și de Biserica Ortodoxă Ucraineană în acest moment de tristețe, război și persecuție și Vă rugăm să acceptați dragostea și rugăciunile noastre împreună cu felicitările noastre cu ocazia zilei numelui”.

Preafericitul Părinte Ștefan, Arhiepiscop de Ohrida și Macedonia: „În numele Sfântului Sinod Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Macedonene – Arhiepiscopiei de Ohrida, în numele meu și în numele plinătății Bisericii noastre Autocefale, Vă felicităm cu prilejul zilei Ocrotitorului Vostru ceresc, Sfântul Onufrie cel Mare. Dumnezeul nostru, cunoscând neprihănirea Voastră încercată, V-a încredințat crucea, responsabilitatea și ascultarea de a conduce Mitropolia Kievului în timpul marilor încercări pentru Biserică și poporul credincios al Ucrainei. Preafericirea Voastră, Vă felicit cu sinceritate cu ziua numelui, Vă dorim multă sănătate, zile liniștite și încă mulți ani de slujire pe tronul Mitropoliților Kievului, întăriți neîncetat de acoperământul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și a Domnului, Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos”.

Înaltpreasfințitul Mitropolit Gavriil de Loveci (Biserica Ortodoxă Bulgară): „Dumneavoastră, dragă Vlădica, în calitate de arhipăstor al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, slujiți cu credincioșie lui Dumnezeu și oamenilor într-o lume zbuciumată, dar în același timp, ca și Preacuviosul Onufrie cel Mare, locuiți în pustia tăcerii, rugăciunii și contemplației. Sfinții Părinți spun că Dumnezeu trimite mari păstori acelor neamuri pe care le iubește în vremuri de mari încercări. Dumneavoastră, dragă Domn, prin slujirea Voastră jertfelnică ați arătat poporului Vostru și lumii întregi că sunteți păstorul despre care Hristos a spus în Sfânta Evanghelie: „Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale” (Ioan 10, 11).

Preasfințitul Episcop Irineu de Bačka (Biserica Ortodoxă Sârbă): „Cu cele mai sincere felicitări de ziua onomastică, Vă doresc multă sănătate și putere plină de har, ca să slujiți mulți și binecuvântați ani, pentru binele și bucuria nu numai a Sfintei Biserici Ortodoxe Ucrainene, ci și a întregii Sfintei Ortodoxii ecumenice. Nu pot să nu profit de ocazie pentru a Vă dori din toată inima prin rugăciune noi puteri pline de har în lupta Voastră mărturisitoare pentru puritatea și unitatea Sfintei Ortodoxii în țara Dumneavoastră natală Ucraina și în toată lumea ortodoxă, în general”.

UJO a informat mai devreme că de ziua onomastică, Întâistătătorul a condus Sfânta Liturghie la Mănăstirea Teofania din Kiev.

BISERICA ORTODOXĂ A POLONIEI NU RECUNOAȘTE SCHISMATICII DIN UCRAINA CA BISERICĂ!

sinodos_polonia-1

30/10/2019

Pentru Romfea.gr | Jerzy Betlejko

Pe 29 octombrie 2019, a avut loc ședința Sfântului Sinod al Ierarhiei Sfintei Biserici Ortodoxe Autocefale a Poloniei, sub președinția Preafericitului Mitropolit Savva al Varșoviei și al întregii Polonii.

La lucrările SSI au luat parte toți Arhiepiscopii și Episcopii Bisericii Poloniei.

Sfântul Sinod al Ierarhiei a fost informat despre conținutul scrisorilor Patriarhului Irineu al Serbiei, a Arhiepiscopului Anastasie al Albaniei, precum și a Mitropolitului Savva al Varșoviei, adresate  Sanctității Sale Patriarhului Bartolomeu al Constantinopolului și a luat următoarea hotărâre: Continuă să citești

Mitropolitul Poloniei către Patriarhul Ecumenic: „Nu recunosc noua Biserică a Ucrainei!”

polonias bartholomaios

Mitropolitul Poloniei către Patriarhul Ecumenic:

„Nu recunosc noua Biserică a Ucrainei!”

Joi, 3 ianuarie 2019

Autor: Emilios Polyghenis

Mitropolitul Sava al Varșoviei și al întregii Polonii a trimis o scrisoare Patriarhului Ecumenic Bartolomeu.

Preafericitul răspunde la scrisoarea din 24 decembrie a Patriarhului Ecumenic, trimisă Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale în legătură cu rezultatele „Sinodului unionist”, sperând în recunoașterea noului conducător la Bisericii Autocefale.

Întâistătătorul Bisericii Poloniei, în scrisoarea sa, își exprimă încă o dată refuzul de a recunoaște noua Biserică Autocefală a Ucrainei.

 ”Sanctitatea Voastră, potrivit Sfintelor Canoane, grupurile schismatice pot să se întoarcă la canonicitate doar prin pocăinţă, iar epitimia poate fi ridicată doar de cel care a impus-o”, spune, printre altele, Mitropolitul Sava.

De asemenea, Întâistătătorul Bisericii Poloniei spune că „Filaret și adepții lui nu au arătat pocăință și smerenie, care precedă anularea anatemelor. Prin urmare, nu pot să fie recunoscuți ca adevărați păstori, care pot să oficieze Tainele, precum așa-zisul „Mitropolit” Epifanie”.

Totodată, Mitropolitul Sava, în ultima parte a scrisorii, comentează „Sinodul Unionist”, care a avut loc pe 15 decembrie 2018 la Kiev, subliniind că schisma nu a fost eliminată, ci mai degrabă a fost consolidată, aducând în societate multe evenimente dureroase nu doar bisericești, ci și socio-politice.

„Sanctitate! Decizia dumneavoastră referitoare la Biserica din Ucraina necesită o dezbatere pan-ortodoxă. Pentru încă o dată Vă adresez un apel să examinați decizia în cadrul unei întâlniri a Întâistătătorilor, așa încât să vedem că există Unitate Ortodoxă” – subliniază în încheiere Întâistătătorul Bisericii Poloniei.

Menționăm că o copie a scrisorii Mitropolitului Sava către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a fost trimisă către Întâistătătorii tuturor Bisericilor Ortodoxe Locale.

Traducere: https://acvila30.ro/ ; sursa: romfea.gr
Copyright
Această traducere ne aparţine şi este protejată de Legea Drepturilor de Autor, legea nr. 8/1996. Ea poate fi citată parţial [fragmentar] pe alte bloguri sau site-uri cu precizarea sursei sau link către pagina de unde provine [ https://acvila30.ro ], dar nu poate fi preluată de mass-media fără un acord scris.
Nu aveţi voie să copiaţi această traducere fără voia sau ştirea https://acvila30.ro.
Dacă aveţi nevoie sau vreţi să folosiţi în scopuri proprii această traducere, vă rugăm să ne contactaţi şi vom stabili atunci condiţiile.

Legături: 

Biserica Poloniei: „Este anticanonică acordarea autocefaliei Ucrainei”

Biserica Poloniei: „Este anticanonică acordarea autocefaliei Ucrainei”

 polonias savvas

Joi, 17 mai 2018

Autor: Emilios Polyghenis

Biserica Poloniei: „Este anticanonică acordarea autocefaliei Bisericii Ortodoxe din Ucraina”

 

Biserica Ortodoxă a Poloniei și-a exprimat opoziția față de situația din Ucraina.

Sfântul Sinod al Bisericii Poloniei s-a ocupat în lucrările sale cu scrisoarea Mitropolitului Onufrie al Kievului și al întregii Ucraine, care descria situația în țară și poziția Bisericii referitoare la autocefalie. 

Informațiile sigure ale Romfea.gr spun că Biserica Poloniei își exprimă sprijinul față de Mitropolitul Onufrie al Kievului. 

 „Referitor la scrisoarea Preafericitului Mitropolit Onufrie al Kievului și al întregii Ucraine, care ne informează cu privire la situația curentă a Bisericii Ortodoxe în Ucraina, exprimăm poziția clară a Bisericii Ortodoxe Autocefale Poloneze că viața eclezială a Bisericii Ortodoxe canonice trebuie să se bazeze pe principiile științei dogmatice – adică ale Sfintelor Canoane ale Bisericii Ortodoxe. Încălcarea acestui principiu aduce haos în viața Bisericii” – spune în hotărârea sa Sfântul Sinod al Bisericii Poloniei.

Continuă să citești

15 ianuarie 2017: DUMNEZEIASCĂ LITURGHIE ÎN MĂNĂSTIREA STAVROPIGHIALĂ ADORMIREA MAICII DOMNULUI DIN ZIMNE, REGIUNEA VOLÂNIA CU PARTICIPAREA PF. PĂRINTE ONUFRIE, MITROPOLITUL KIEVULUI ŞI A TOATĂ UCRAINA (PHOTO)

[huge_it_gallery id=”111″] Continuă să citești

Lucrările la Catedrala „Sfânta Sofia” din Varşovia continuă (FOTO)

Polonia 1

Continuă să citești

Patriarhul Antiohiei a ajuns în Polonia. „În Biserica lui Hristos, distanţele ne separă, dar El ne adună”

Patriarhul Antiohiei şi Mitropolitul Varşoviei, în timpul slujbei de mulţumire (Te Deum), cu prilejul vizitei oficiale a Patriarhului Antiohiei în Polonia.

Continuă să citești

A TRECUT LA DOMNUL CEL MAI BĂTRÂN IERARH AL BISERICII ORTODOXE DIN POLONIA: ARHIEPISCOPUL ADAM

adam13

Continuă să citești

FOTOGRAFII DE LA VECERNIA PRIVEGHERII IN CINSTEA SF. IOAN GURA DE AUR IN MANASTIREA VATOPEDI (Update cu traducerea)

espe-kyr-6

Continuă să citești

SCHIMBAREA LA FAŢĂ A DOMNULUI ÎN POLONIA (Photo, gr.)

SCHIMBAREA LA FAŢĂ A DOMNULUI ÎN POLONIA

(Photo, gr.)

 

polonia-7

ΓΙΑ ΤΗΝ ROMFEA.GR | JERZY BETLEJKO

Στις 18 και 19 Αυγούστου 2014 στη Γυναικεία Ιερά Μονή Αγίας Μάρθας και Μαρίας στο Άγιο Όρος Γκραμπάρκα στην Πολωνία πραγματοποιήθηκαν οι κεντρικές εορταστικές εκδηλώσεις της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος των οποίων προεξήρχε ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββας.

Continuă să citești

A fost cinstit micul, dar marele sfânt al Poloniei

ga1

A fost cinstit micul, dar marele sfânt al Poloniei

 

Miercuri, 7 mai 2014

A fost sărbătorit cu sfântă cuviinţă timp de trei zile, în perioada 3-5 mai 2014, sfântul copil mucenic, în vârstă de 6 ani, Gaviil din Zvierki – Polonia, în biserica Sfintei Marina din Iliopole.

Vecernia praznicului a fost oficiată în ajun de preoţii bisericii, Arhimandritul Serafim Dimitrios şi Iconomul Ioannis Metaxas.   

Duminica, Dumnezeiasca Liturghie a fost oficiată de Mitropolitul Emanuel de Kavasa  împreună cu Arhimandriţii Nectarie Samardzic, Heruvim Mustakas şi Serafim Dimitrios, precum şi împreună cu Protoiereul Lambros Xesfinghi.  

Mitropolitul, înainte de otpust, s-a rugat în faţa sfintei icoane a Sfântului mucenic copil, după tipicul slavon, pentru enoriaşi, dar şi pentru toţi fraţii ortodocşi din Polonia. 

În continuare, ierarhul a acordat medalii onorifice din partea parohiei la trei enoriaşi care în mod voluntar au dăruit şi dăruiesc  pentru activitatea parohiei.

Au fost onoraţi Sotirios Tsoutsis, care zilnic le duce fraţilor imobilizaţi la pat, în casele lor, din cauza bătrâneţii sau a bolii, hrana pe care o pregătesc voluntarele de la Centrul Iubirii Parohiale.

Diploma respectivă i-a fost înmânată celui onorat de către Viceprimarul Solidarităţii Sociale şi Voluntariatului, Christos Iannakis.

De asemenea, au fost onoraţi Elena Ifanti şi Iorgos Vastaruhas, care au slujit drept consilieri bisericeşti în perioadele 2008-2010 şi 2011-2013, iar respectivele diplome le-au fost înmânate de Consilierul municipal Ioannis Poulos.

La final, arhiereul a vorbit poporului despre universalitatea Ortodoxiei, referindu-se la cinstirea Sfântului polonez Gavriil în Elada, dar şi a sfinţilor eleni în întreaga lume.  

După-amiaza următoare a fost oficiat Sfântul Paraclis al Sfântului Gavriil, facere – ca şi imnele slujbei – a imnografei Isidora, Egumena Mănăstirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Kyparisiotissa şi a Sfântului Ierotei din Megara.

ga5

 ga7

ga4

ga9

Traducere: https://acvila30.ro/ ; sursa: romfea.gr

Copyright Continuă să citești

Teologie.net: Biserica Ortodoxă a Poloniei revine la calendarul vechi iulian

Biserica Ortodoxă a Poloniei revine la calendarul vechi iulian

sinod-polonez

La data de 18 martie 2014, în reşedinţa Mitropoliei Varşoviei şi a toată Polonia, sub preşedinţia ÎPS Sava, a avut loc şedinţa Soborului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe a Poloniei. Printre multiplele subiecte discutate la această şedinţă s-a aflat şi problema calendarului, şi cea a traducerii textelor liturgice în limba poloneză. Soborul a hotărât: 

 

  • Să se anuleze hotărârea Soborului din 12 aprilie 1924 privind trecerea la calendarul „iulian îndreptat” (la moment identic cu cel „gregorian”) şi să se revină la vechiul calendar iulian începând cu data de 15 iunie 2014. Soborul a constatat că hotărârea din 1924 oricum nu fusese puse în practică şi majoritatea absolută a parohiilor (96%) continuau să slujească pe calendarul vechi, chiar dacă statutul Bisericii Ortodoxe a Poloniei făcea trimitere la calendarul nou. Parohiile care doresc să ţină sărbătorile cu dată fixă pe stil nou, pot continua această practică (dar deja ca excepţie de la regula generală).   Continuă să citești

Vechii „adversari”, Rusia și Polonia, se unesc împotriva „ideologiei” UE

Vechii „adversari”, Rusia și Polonia, se unesc împotriva „ideologiei” UE

 

Cum este gata UE să se schimbe pentru a putea deveni o casă comună nu numai pentru tradiția socio – politică occidentală, ci și pentru cea răsăriteană, pe picior de egalitate, și nu prin urmarea docilă a instrucțiunilor emise de cineva anume?

 

Liderii Bisericii Catolice din Polonia și cei ai Bisericii Ortodoxe Ruse au făcut către creștinii europeni un apel comun fără precedent, ca aceștia să-și apare valorile tradiționale și rădăcinile creștine.

„Când privim la provocările lumii de astăzi, vedem mai multe probleme care ne unesc decât care să ne separe”, a declarat președintele conferinței episcopilor polonezi, Arhiepiscopul Józef Michalik, după o întrevedere cu Mitropolitul Ilarion, responsabilul Bisericii Ortodoxe Ruse pentru Relațiile Externe. Întâlnirea a făcut parte dintr-o conferință ce a avut loc la Warsaw și a purtat numele Viitorul creștinismului în Europa. Rolul Bisericilor și a țărilor Polonia și Rusia. Continuă să citești

Jean Claude Larchet a conferențiat în Polonia

Jean Claude Larchet a conferențiat în Polonia

 

Teologul ortodox Jean-Claude Larchet a ţinut patru conferinţe în Polonia, cu ocazia traducerii şi publicării în limba polonă a cărţii sale „Terapeutica bolilor spirituale”.

 

Conferinţele au avut ca temă “Sănătatea, maladiile şi vindecarea spirituală” şi s-au ţinut la Centrul Cultural Ortodox din Varşovia, la Universitatea din Bialystok şi la Centrul Cultural Ortodox din Bielsk-Podlaski.
De asemenea, teologul ortodox a vorbit profesorilor şi studenţilor de la Academia Teologică despre importanţa studiilor patristice pentru studiile teologice, insistând asupra teologiei practice isihaste în contextul actual, în care maladiile spirituale au devenit virale prin secularizare, atomizare şi tehnologizare excesivă.

traducere şi adaptare: Iosif Agaton pentru doxologia.ro
sursa: http://www.orthodoxie.com

Întâistătătorii şi reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe locale au adus slavoslovie Domnului la catedrala din Belgrad

Întâistătătorii şi reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe locale au adus slavoslovie Domnului la catedrala din Belgrad

La 5 octombrie 2013, în timpul solemnităţilor cu ocazia aniversării a 1700 de ani de la semnarea Edictului de la Milano, la catedrala „Arhanghelul Mihail” din Belgrad a fost oficiată doxologia (Te Deum).

În biserică au fost prezenţi: Sanctitatea Sa Patriarhul Constantinopolului Bartolomeu; Preafericitul Patriarh al Ierusalimului şi al Întregii Palestine Teofil; Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril; Sanctitatea Sa Patriarhul Serbiei Irineu; Preafericitul Hrizostom II, Arhiepiscop al Noii Iustiniana şi al întregului Cipru; Preafericitul Arhiepiscop al Atenei şi al întregii Elade Ieronim II; Preafericitului Arhiepiscop al Tiranei şi al întregii Albanii Anastasie; Preafericitul Mitropolit al Varşoviei şi al întregii Polonii Sava; precum şi reprezentanţii altor Biserici Ortodoxe Locale, inclusiv şefii delegaţiilor oficiale: mitropolitul de Guineea Gheorghe (Patriarhia Alexandriei), mitropolitul de Arcadia Vasile (Patriarhia Antiohiei); mitropolitul de Zugdidi şi Tsaişi Gherasim (Patriarhia Georgiei); mitropolitul de Vidin Dometian (Patriarhia Bulgariei); Păstrătorul tronului Mitropolitan al Pământurilor Cehiei şi al Slovaciei arhiepiscopul de Olomouc şi Brno Simeon (Biserica Ortodoxă a Pământurilor Cehiei şi a Slovaciei). Continuă să citești

Culorile Ortodoxiei. Polonia – Expoziţie de fotografie la Palatul Patriarhiei


Asociaţia credincioşilor din Biserica Ortodoxă a Poloniei „OrthNet”
, înfiinţată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Sava, Mitropolitul Varşoviei şi al întregii Polonii, împreună cu Grupul Filos organizează expoziţia de fotografie „Culorile Ortodoxiei. Polonia”, în sala Europa Christianadin Palatul Patriarhiei, în perioada 16 – 24 septembrie 2013.

După cum informează Grupul Filos, proiectul OrthPhoto (înfiinţat în 2004) este cea mai mare bază de date online de fotografie ortodoxă și cuprinde fotografii din peste 70 de ţări din întreaga lume.

Vernisajul expoziţiei de fotografie „Culorile Ortodoxiei. Polonia” va avea loc luni, 16 septembrie 2013, ora 17.00, în prezenţa reprezentanţilor unor instituţii publice din Polonia şi România.

Vernisajul va fi urmat de un concert de muzică tradiţională religioasă din Polonia şi de prezentarea unor filme documentare cu scopul cunoaşterii vieţii de zi cu zi a credincioşilor ortodocşi din Polonia.

Sursa: Basilica.ro

SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI MAXIM GORLITSKY ÎN BISERICA POLONIEI (Photo)


SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI MAXIM GORLITSKY ÎN BISERICA POLONIEI

 

Uroczystości ku czci Świętego Kapłana męczennika Maksyma Gorlickiego. W dniach 5 i 6 września 2013 r. w Gorlicach miały miejsce podniosłe uroczystości poświęcone świętemu kapłanowi męczennikowi Maksymowi Gorlickiemu, który jest czczony w Prawosławnej Cerkwi, na Łemkowszczyźnie szczególnie ze względu na miejsce swojego ziemskiego pochodzenia. Continuă să citești

SCHIMBAREA LA FAŢĂ PE MUNTELE SFÂNT GRABARKA – BISERICA POLONIEI (Photo)

SCHIMBAREA LA FAŢĂ PE MUNTELE SFÂNT GRABARKA 

(Photo)

DSC07615-2

W dniach 18-19 sierpnia ,na św. Górze Grabarce, odbyły się doroczne uroczystości Przemienienia Pańskiego. To wielkie święto naszej Cerkwi , jak co roku, zgromadziło dziesiątki tysięcy wiernych z kraju i zagranicy. Od piątkowego wieczoru 16.08. po poniedziałkowe popołudnie 19.08. święta Góra objęła swą matczyną modlitwą około 50 tysięcy wiernych. Przybyli oni jako pielgrzymki zorganizowane (piesze z: Warszawy, Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Drohiczyna, Czarnej Cerkiewnej, Grodziska, Czeremchy, Hajnówki, Narojek, Rogawki, Jabłecznej, Continuă să citești

LIST BOŻONARODZENIOWY ŚWIĘTEGO SOBORU BISKUPÓW – PASTORALA DE CRĂCIUN A SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE POLONEZE (polish)


 Jego Eminencja Wielce Błogosławiony SAWA, Metropolita Warszawski i Całej Polski - ur. 15.04.1938 r., dzień imienin: 12 (25) styczeń, chirotonia biskupia: 25.11.1979 r.; na katedrze od 12.05.1998 r.

Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony SAWA

Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski

 

Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy SZYMON, Arcybiskup Łódzki i Poznanski - ur. 12.08.1936 r.; dzień imienin: 10 (23) maja; chirotonia biskupia: 26.11.1979 r.; na katedrze od 31.07.1981 r.

J.E.N. SZYMON

Arcybiskup

Łódzki i Poznański

Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy ADAM, Arcybiskup Przemyski i Nowosądecki - ur. 14.08.1926 r.; dzień imienin - Niedziela Praojców; chirotonia biskupia: 30.01.1983 r.; na katedrze od 31.11.1983 r.

J.E.N. ADAM

Arcybiskup

Przemyski i

Nowosądecki

Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy JEREMIASZ, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński - ur. 03.10.1943 r.; dzień imienin: 01 (14) maja; chirotonia biskupia: 13.03.1983 r.; na katedrze od 21.09.1983 r.

J.E.N. JEREMIASZ

Arcybiskup

Wrocławski i

Szczeciński

Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy ABEL, Biskup Lubelski i Chełmski - ur. 08.04.1958 r.; dzień imienin: Niedziela Praojców; chirotonia biskupia: 25.03.1989 r.; na katedrze od 25.03.1989 r.J.E.N. ABEL

Arcybiskup

Lubelski i Chełmski

 

Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy JAKUB, Biskup Białostocki i Gdański - ur. 22.10.1966 r.; dzień imienin: 05 listopada; chirotonia biskupia: 11.05.1998 r.; na katedrze od 30.03.1999 r.

J.E.N. JAKUB

Arcybiskup

Białostocki i Gdański

Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy GRZEGORZ, Biskup Supraski - ur. 04.12.1965 r.; dzień imienin: 25 stycznia (7 lutego); chirotonia biskupia; 12.05.1998 r.

J.E.N. GRZEGORZ

Biskup Supraski

J.E.N JERZY Biskup SiemiatyckiJ.E.N. JERZY

Biskup Siemiatycki, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego

J.E.N. PAISJUSZ

Biskup Gorlicki

LIST BOŻONARODZENIOWY

ŚWIĘTEGO SOBORU BISKUPÓW

ŚWIĘTEGO POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO

DO CZCIGODNEGO DUCHOWIEŃSTWA, MIŁUJĄCYCH BOGA MNICHÓW

I WSZYSTKICH WIERNYCH JEGO DZIECI

 

W tajemnicy urodziłeś się w grocie,

ale niebo głosiło Ciebie wszystkim,

jak ustami, posługując się gwiazdą

(Nieszpory święta, troparion, ton 6)

 

 

Cicho i niezauważalnie zstąpił na ziemię i wcielił się Syn Boży, Jezus Chrystus, Zbawiciel świata.

Ludzkość nie zauważyła największego cudu dokonanego przez Boga. Ludzie byli zajęci swoimi sprawami, ich uwaga była skierowana na sprawy życiowe i wydarzenia w świecie. Nikt nie oczekiwał Zbawiciela łagodnego i pokornego sercem, przyobleczonego nie w ziemską chwałę, a w niebieską.

Nie przyszedł otoczony ziemską chwała, aby zakrólować nad narodami, „pod postacią sługi, a nie w przywidzeniu”, (modlitwa poświęcenia wody) przyszedł Zbawiciel wziąć na siebie grzech Adama, nieść na sobie ludzkie brzemiona, być dostępnym dla każdego. „Syn Człowieczy nie przyszedł aby mu służono, lecz aby złożył i oddał swoje życie na okup za wielu” (Mt 20,28).

Zgodnie z tym narodził się On w grocie, cicho i niezauważalnie. W żłóbku betlejemskim spoczęło Dziecię, które w przyszłości dokona to, „w co pragną wejrzeć sami aniołowie” (1P 1,12), w dzieło odrodzenia ludzkiej natury przez odkupienie. Rozpada się mur, który oddzielał niebo i ziemię, otwiera się droga do Drzewa Życia.

Do grzesznego człowieka przychodzi Stwórca, wzywając go do swoich przybytków. Duch Święty woła przez usta Apostołów: „w imię Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem” (2Kor 5,20). Zbawiciel wzywa wszystkich do Siebie, wszystkim, którzy tego pragną, daje przebaczenie i duchową pociechę. On wzywa wszystkich: „przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, a Ja dam wam odpoczynek” (Mt 11,28). Chrystus jest naszą ucieczką, naszą mocą. On jest Światłością niezachodzącą! On jest Słońcem wiecznie świecącym! To On jako Boże Dziecię przyniósł pokój pełnego łaski zrozumienia i poznania. On zamienił „…chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo zniszczalnego człowieka” (Rz 1,23). Przez swoje przyjście na świat oświecił „siedzących w mroku i cieniu śmierci” (Łk 1,79). Przez Światłość prawdziwego poznania Boga objawił tajemnicę Trójosobowego Boga. Ukazał, że wszyscy ludzie są członkami jednego pełnego łaski Ciała, których Ojciec niebieski jako rozproszone dzieci gromadzi w jeden Kościół, aby wszyscy poprzez duchową wspólnotę okazali w sobie Królestwo niebieskie. Continuă să citești

ÎNTÂLNIRE ÎNTRE ARHIEPISCOPUL IERONIM AL ATENEI CU MITROPOLITUL SAVA AL VARŞOVIEI ŞI AL ÎNTREGII POLONII (PHOTO, gr)

Συνάντηση Αρχιεπισκόπου με τον Μητροπολίτη Βαρσοβίας και Πάσης Πολωνίας

savas

Φωτορεπορτάζ: Γιώργος Φερδής

Συνάντηση είχε σήμερα το απόγευμα στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο ο Προκαθήμενος της Πολωνικής Εκκλησίας Μητροπολίτης Βαρσοβίας και Πάσης Πολωνίας κ. Σάββας με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο. Continuă să citești