Arhivă

Arhivă pentru ‘PATRIARHIA ALEXANDRIEI’ Categoria

HIROTONIA EPISCOPULUI NICODIM DE NITRIA (PHOTO, gr)

martie 29th, 2016 Fără comentarii

nitrias-14

ORNAM1

Την 27η Μαρτίου ε.έ, Β΄ Κυριακή των Νηστειών, η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β’ εχοροστάτησε κατά τον Όρθρο, προηξήρχε της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας και κατά την διάρκεια αυτής ετέλεσε την χειροτονία του Θεοφ.Επισκόπου Νιτρίας κ.Νικοδήμου, στον Ιερό Πατριαρχικό καί Καθεδρικό Ναό Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου Αλεξανδρείας.  Citeşte mai departe…

DUMINICA ORTODOXIEI ÎN KOLWEZI (PHOTO, Gr)

martie 23rd, 2016 Fără comentarii

katangas-13

Με κάθε ιεροπρέπεια και τάξι εκκλησιαστική εορτάσθηκε χθες η εορτή της Ορθοδοξίας της αναστήλωσης των Αγίων Εικόνων εις το ιεραποστολικό Κέντρο στον Άγιο Γεώργιο του Κολουέζι.

Μετά την Θεία Λειτουργία σύσσωμος κλήρος και λαός λειτάνευσαν τις άγιες Εικόνες πέριξ της ιεραποστολής και στο τέλος διαβάσθηκαν τα προβλεπόμενα του Τιπικού και όλο το χριστεπώνυμο πλήρωμα έψαλλαν το «τις Θεός Μέγας».

Citeşte mai departe…

ÎNTRONIZAREA MITROPOLITULUI IOAN DE ZAMBIA ŞI MALAWI (FOTO)

februarie 26th, 2016 Fără comentarii

zampias-10 (1)

 

Autor: S.M. de Zambia
Luni, 22 februarie 2016

A avut loc ieri, 21 februarie a.c., cu venerabila binecuvântare a Preafericirii Sale, Papa şi Patriarhul Alexandriei şi al întregii Africi, Teodor al II – lea, ceremonia de întronizare a noului Mitropolit de Zambia şi Malawi, ÎPS Ioan, în biserica elen-ortodoxă „Sfântul Alexandru” din capitala Zambiei, Lusaka.

La ceremonia de întronizare au fost prezenţi reprezentantul Întâistătătorului alexandrin, Mitropolitul de Nairobi, ÎPS Macarie; Locţiitorul din Sfânta Mitropolie (de Zambia şi Malawi) – Mitropolitul de Johannesburg şi Pretoria, ÎPS Damaschin şi Înaltpreasfinţiţii Arhierei de Mwanza, ÎPS Ieronim; de Katanga, ÎPS Meletie; de Burundi şi Rwanda, ÎPS Inochentie şi de Kissoumou şi Kenya de Vest, ÎPS Atanasie.

La ceremonia de întronizare a fost prezent primul preşedinte al Republicii Zambia, dl. Keneth Kaunda, care este considerat părintele Republicii Africane.

Excelenţa Sa, Preşedintele Republicii Zambia, dl. Edward Lyungu, a fost reprezentat de Ministrul Dezvoltării, d-na Emerine Kabanshi, lider la nivel guvernamental, care a transmis un mesaj foarte cald al Excelenţei Sale, Preşedintele Republicii Zambia, către nou întronizatul Mitropolit.

Din partea patriei mamă au fost prezenţi parlamentarul de Ahaia, dl. Nikolaos Nikolopoulos, şi d-na Nagia Miliou, Director General pentru Relaţii Publice şi Diaspora Elenă în Parlamentul Elen, Protopresbiterul Nicolae Gourdoupis, Directorul preoţilor militari ai Forţelor Armate ale Eladei şi Protosinghelul Sfintei Mitropolii de Johannesburg şi Pretoria, Arhim. Daniil Biazis.

După citirea circularelor Preafericitului Patriarh Teodor al II – lea, au urmat luările de cuvânt ale tuturor invitaţilor oficiali, a d-nei Ministru, ale reprezentanţilor din Elada, ale ambasadorilor şi diplomaţilor acreditaţi şi a reprezentantului clerului din Sfânta Mitropolie.

În continuare, Mitropolitul de Zambia şi Malawi, ÎPS Ioan, a rostit cuvântul său la întronizare, în care a subliniat pe scurt următoarele: „Sunt chemat de Dumnezeu să mă învrednicesc de instituţia pe care o reprezint, de Patriarhia Alexandriei şi a întregii Africi, care instituţie are o prezenţă şi o continuitate istorică de 20 şi mai bine de secole în spaţiul african… Vă asigur că mă aflu aici ca slujitor al vostru, al tuturor, ca să vă ascult neliniştile, luptele, căderile şi ridicările, durerile şi visele voastre.

Mă aflu aici, ca să vă transmit mesajul plin de bucurie al Evangheliei lui Hristos şi să vă conduc pe calea mântuirii. Aceasta va deveni realitate dacă, mai înainte de toate, vom cultiva cu toţii „unitatea de credinţă”, dar şi unitatea dintre noi „întru legătura păcii”. Această unitate o exprimă Episcopul şi o transmite membrilor Bisericii pentru care există Episcopul”.

A subliniat că „toţi ne aflăm sub acelaşi cer, sub acoperământul Bisericii lui Hristos şi al Patriarhiei noastre.

Avem şi o cultură comună, slăvita noastră cultură elenă, care a început din marele oraş al Alexandriei de la generalisimul Alexandru cel Mare, făcându-l centru unic în lumea cunoscută atunci, de-a lungul şi de-a latul globului. Ca urmare, ”fiecare creştin ortodox, fiecare dintre noi, în această frumoasă şi ospitalieră ţară a Zambiei, devine purtător al acestei culturi. Şi această cultură trebuie să o menţinem vie cu orice preţ. Suntem datori faţă de copii noştri cu viitorul şi continuitatea acestei ţări”.

În continuare, s-a referit la nevoia de intensificare a eforturilor misionare şi să se dea amploare semănării şi răspândirii cuvântului evanghelic.

„Este porunca Capului credinţei noastre, a Domnului nostru Iisus Hristos, ca să învăţăm „toate neamurile”, făcând cunoscut mântuitorul Lui Nume până la marginile lumii. Misionarismul este datoria fiecărui creştin botezat, cu atât mai mult a Episcopului. De aceea se va da o luptă aprigă pentru răspândirea Credinţei ortodoxe, cu respect faţă de persoana umană şi libertatea personală a tuturor”.

Încheindu-şi cuvântul, a spus „mulţumesc cu nemăsurată recunoştinţă mai întâi de toate Dumnezeului iubirii pentru marea Lui purtare de grijă şi nesfârşita îngăduinţă faţă de smerenia mea. Sunt recunoscător din inimă Preafericirii Sale, Îngerului Ortodoxiei în Africa noastră, Preafericitului nostru Papă şi Patriarh, Teodor, pentru iubirea sa părintească şi încrederea acordată în păstorirea acestei importante Mitropolii, precum şi Sfântului şi Sfinţitului Sinod pentru încrederea în persoana mea”.

După ceremonie a urmat masa oficială care s-a ţinut în sala de recepţii a Comunităţii Elene din Lusaka în cinstea noului Mitropolit.

Citeşte mai departe…

BOTEZURI ÎN MASĂ ÎN MITROPOLIA KATANGA – CONGO (PHOTO)

ianuarie 22nd, 2016 Fără comentarii

kognko-9

Σαράντα Χρόνια ο Λόγος του Θεού μεταδίδεται είς την ευλογημένη χώρα του Κόγκο, όπου ελεύθερα κάποιος διακινείται και ευαγγελίζεται τον λόγον του Θεού.

Στην ευλογημένη Κατάγκα κάθε χρόνο προσέρχονται στους κόλπους της Εκκλησίας μας, πάνω από 1500 άνθρωποι.

Κατηχούμενοι πρώτα για ένα μεγάλο διάστημα κάτω υπό την επίβλεψη των υπευθύνων είτε στις πόλεις είτε στην ύπαιθρο.

Σήμερα 330 κατηχούμενοι απαρνήθηκαν τα έργα του σκόπους και ομολόγησαν την είς τον Αληθινόν Θεόν ημών, Ιησούν Χριστόν την ένταξί τους.

Ρίγη συγκινήσεως μας κατέλαβαν κατά την φρικτή ώρα της αποτάξεως των Σατανά, γι΄αυτό και πρό της βαφτίσεως εφύτρωσαν χίλιες δύο δυσκολίες, αλλα επεκράτησε το άγιον Θελημά Του.

Ακολούθησαν και οι γάμοι των νεοφυτίστων αδελφών μας και όλοι μας τους ευχηθήκαμε καινούργια και ευλογημένη ζωή να συνοδεύη τα έργα τους, και να βοηθήσουν και τους συντοπίτας τους νάβρουν την αληθινή πίστη.

Sursa: romfea.gr

PRAZNICUL NAŞTERII DOMNULUI ÎN AFRICA CENTRALĂ (FOTO)

decembrie 26th, 2015 Fără comentarii

katanga-1.

Στην 25η Δεκεμβρίου στόν Ιερόν Ναόν τού Αγίου Γεωγίου τής Ιεράς Μητροπόλεως Κατάνγκα εορτάσθη με πάσαν ιεροπρέπειαν ή μεγάλη εορτή τής Χριστιανοσύνης, ή Γέννησις του Θεανθρώπου Χριστού.

Πλήθος πιστών προσήλθαν τήν παραμονή και ανήμερα και παρηκολούθησαν με ευλάβεια τις ιερές ακουλουθίες.

Ανεγνώσθη δέ και ή Εγκύκλιος του Πατριάρχου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου του Β΄ και ο Μητροπολίτης κ. Μελέτιος ηυχήθη κάθε ευλογίαν είς τούς πιστούς εκ του Νηπιάσαντος Ιησού Χριστού, ή προσέλευσις δέ τών πιστών είς το Ποτήριον τής Ζωής ήτο θαυμαστή.

katanga-1 Citeşte mai departe…

PRAZNICUL NAŞTERII DOMNULUI ÎN PATRIARHIA ALEXANDRIEI – 2015 (FOTO)

decembrie 26th, 2015 Fără comentarii

xmas-alexandreia-1

Την 25η Δεκεμβρίου ε.έ. η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, εχοροστάτησε κατά τον Όρθρο και προηξήρχε της χριστουγεννιάτικης Θείας Λειτουργίας στον Πατριαρχικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα, συλλειτουργούντων των Σεβ.Μητροπολιτών Μέμφιδος κ. Νικοδήμου, Πατριαρχικού Επιτρόπου Καΐρου, και Πηλουσίου κ. Νήφωνος, Καθηγουμένου της Ι.Μονής Αγίου Γεωργίου Παλαιού Καΐρου.

Στην λατρευτική Σύναξη συμμετείχαν πλήθος πιστών Ελλήνων, Κυπρίων, Αιγυπτίων, Ρώσσων ως και λοιπών χριστιανών εξ άλλων ορθοδόξων χωρών, ενώ για πρώτη φορά προσήλθαν να ευχηθούν στον Αλεξανδρινό Ποκαθήμενο τόσοι πολλοί επίσημοι από όλες τις αιγυπτιακές Αρχές.

Τον Πρόεδρο της Αιγύπτου εκπροσώπησε ο Σύμβουλός του κ.Hossam Zaatar, το Υπουργείο Εσωτεριών εκπροσώπηθηκε από τον Στρατηγό κ.Tarek el Gamil, ενώ τον Κυβερνήτη του Καΐρου, ο Συμβουλός του κ.Aiman Taha.

Επίσης, παρέστησαν η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στο Κάϊρο κα Λαμπρινή Κομίνη, ο Πρόξενος της Κύπρου κ.Άγγελος Λένος, οι Πρόεδροι της Ελληνικής και Αραβοφώνου Κοινότητος καθώς και λοιπών φορέων και συλλόγων.

Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουρίας, προσήλθε στον Πατριαρχικό Ναό ο Αγιώτατος Πατριάρχης των Κοπτών κ.Twandros Β΄, οποίος κατά τα ειωθότα ευχήθηκε στον Μακαριώτατον επ΄ευκαρία της Δεσποτικής εορτής των Χριστουγέννων.

Ο Πατριάρχης Θεόδωρος καλωσόρισε θερμά τον Προκαθήμενον της Κοπτικής Εκκλησίας, ενώ ο δεύτερος μίλησε με επαινετικά λόγια για το ιεραποστολικό έργο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και τον Προκαθήμενον αυτού.

Η συνάντηση των δύο Πατριαρχών ολοκληρώθηκε με ευχές για την ειρήνη και την αγάπη στον κόσμο καθώς και την ανταλλαγή δώρων.

Ας σημειωθεί, ότι την επομένη ημέρα των Χριστουγέννων ο Μακ.Πατριάρχης θα λειτουργήσει στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου Ηλιουπόλεως της Ι.Μητροπόλεως Μέμφιδος, όπου κάθε χρόνο εορτάζεται το εορτολογικό γεγονός της φυγής στην Αίγυπτο της Αγίας Οικογένειας σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ματθαίον.

xmas-alexandreia-1

Citeşte mai departe…

HRAM ÎN MĂNĂSTIREA SFINTEI ECATERINA DIN DE-DUMNEZEU-PĂŞITUL MUNTE SINAI – 2015 (FOTO)

decembrie 11th, 2015 1 comentariu

Reorganizări şi alegeri în Patriarhia Alexandriei

noiembrie 25th, 2015 Fără comentarii

ale copy

Reorganizări şi alegeri în Patriarhia Alexandriei

 

Marţi, 24 noiembrie 2015

  Citeşte mai departe…

Primate of Orthodox Church of Alexandria arrives in Russia

august 23rd, 2015 Fără comentarii

Primate of Orthodox Church of Alexandria arrives in Russia

Primate of Orthodox Church of Alexandria arrives in Russia

On 19 August 2015, His Beatitude Pope and Patriarch Theodoros II of Alexandria began his pilgrimage to Russia by visiting the Solovki Monastery. The Primate of the Orthodox Church of Alexandia is accompanied on his visit by Bishop Meletios of Naukratis. 

Among those who were meeting the high guest at the Arkhangelsk airport were Metropolitan Daniil of Arkhangelsk and Kholmogory; Mr. Igor Orlov, Acting Governor of the Arkhangelsk Region; Archpriest Andrei Milkin, head of the Patriarchal Protocol Service; Archpriest Igor Yakimchuk, Secretary for Inter-Orthodox Relations of the Department for External Church Relations of the Moscow Patriarchate; and clergy of the Arkhangelsk diocese. Citeşte mai departe…

Sărbătoarea Sfintei Paraschevi în Sfânta Mitropolie de Katanga (FOTO)

iulie 31st, 2015 Fără comentarii

KATEBI-9

Sărbătoarea Sfintei Paraschevi în Sfânta Mitropolie de Katanga (FOTO)

 

Joi, 30 iulie 2015

Citeşte mai departe…

Categories: PATRIARHIA ALEXANDRIEI Tags: