Arhive categorii: PATRIARHIA BULGARIEI

Sfântul Nou Mucenic Dimitrie din Sliven, Bulgaria (30 ianuarie)

Sfântul Nou Mucenic Dimitrie din Sliven, Bulgaria

(30 ianuarie)


Acesta se născu în Sliven, Bulgaria, la 9 octombrie 1818 din părinţi cucernici. Deprinzând de la părinţii săi evlavia pentru cele dumnezeieşti, mergea adesea la Biserică şi deşi nu fusese la şcoală, învăţă pe de rost multe rugăciuni şi slujbe. Văzându-i înzestrarea, preotului locului îi păru rău că tânărul nu învăţase să scrie şi să citească.

După moartea părinţilor săi, fratele său plecă în Ţara Românească, iar Dimitrie rămase singur. După o vreme, casa în care locuia Dimitrie se prăbuşi din pricina vechimii, iar musulmanii din partea locului se folosiră de prilej pentru a pune mâna pe pământul din jurul casei. Astfel, până la urmă, Dimitrie ajunse slugă la un musulman. Continuă să citești

Moaştele Sfântului Dionisie I, Patriarhul Constantinopolului, au fost retrocedate Bisericii Ortodoxe a Greciei (2010)

ADUCEREA MOAŞTELOR SFÂNTULUI DIONISIE I, PATRIARHUL CONSTANTINOPOLULUI  

sf-dionisie-i-patriarhul-constantinopolului
Mă bucur nespus şi dau slavă lui Dumnezeu că îmi dă prilejul să cercetez şi să scriu despre ucenicul unuia din cei mai iubiţi, neglijaţi şi – de către unii – şi contestaţi sfinţi din luna ianuarie, despre unul din ucenicii celui care a fost numit de către sinaxar „Atlas” ce ţine pe umerii săi Ortodoxia, precum Atlas din mitologie ţine pe umerii săi tăria: Sfântul Marcu Evghenicul, Mitropolitul Efesului. Aportul Sfântului Marcu la teologia Bisericii nu s-a încheiat odată cu vremelnica sa mutare din această viaţă (1444). Ca un iscusit duhovnic şi harismatic înainte-văzător, el a lăsat în urma sa ucenici, fii duhovniceşti şi împreună-lucrători osârdnici şi valoroşi, care i-au confirmat insuflarea şi vederea duhovnicească la începutul perioadei turcocraţiei.
Sfântul Marcu a fost părintele duhovnicesc a doi viitori patriarhi ecumenici, proslăviţi ca sfinţi: Ghenadie al II-lea Scholarul şi Dionisie I, dar şi ai altor trei patriarhi de Constantinopol: Isidor al II-lea, Marcu al II-lea şi Ioachim I. Aceştia au păstorit Biserica Primului Tron  în a doua jumătate a secolului al XV-lea, imediat după cucerirea Constantinopolului. Sfântul Marcu a fost înainte de toate un mare nevoitor şi isihast, care a fost silit de împrejurări să devină un polemist, dar şi conducătorul luptei împotriva unei false şi rătăcitoare uniri cu Roma catolică. După mutarea sa în cer, lupta cea bună a fost continuată de vrednicii săi fii duhovniceşti. Continuă să citești

PRIMAȚII BISERICILOR AUTOCEFALE L-AU FELICITAT PE PREAFERICITUL ONUFRIE, MITROPOLITUL KIEVULUI, CU PRILEJUL ONOMASTICII

Primații Bisericilor Autocefale l-au felicitat pe Preafericitul Părinte Onufrie, Mitropolitul Kievului și al Întregii Ucraine, cu prilejul onomasticii

Întâistătătorul Bisericilor Ortodoxe și ierarhi din străinătate au trimis felicitări Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

Pe 25 iunie 2023, în ziua pomenirii Sfântului Onufrie cel Mare, Preafericitul Mitropolit Onufrie și-a sărbătorit Ziua Ocrotitorului său Ceresc, transmite news.church.ua.

Cu ocazia acestei sărbători, Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Autocefale și ierarhi din străinătate au transmis felicitări Preafericitului Mitropolit Onufrie.

Sanctitatea Sa Catholicos-Patriarh Ilie al Întregii Georgii: „Sfântul Onufrie să aibă grijă de Dumneavoastră înaintea lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să Vă dea cu generozitate în continuare puterea rugăciunii, răbdare, smerenie, iubire, bunătate, înțelepciune… Deja ați fost răsplătit cu toate aceste haruri, dar provocările cu care se confruntă Ucraina, Dumneavoastră și Biserica Dumneavoastră necesită eforturi deosebite. Dumnezeu să vă ajute să purtați această povară și să Vă binecuvânteze cu pace!”.

Sanctitatea Sa Patriarhul Porfirie al Serbiei: „Din partea mea și în numele plinătății Bisericii Ortodoxe Sârbe, Vă transmitem sincere felicitări și urări de rugăciune, cu ocazia sărbătoririi zilei de pomenire a ocrotitorului Vostru în fața lui Dumnezeu, a Preacuviosului Sfânt Onufrie cel Mare. Bucurându-ne de roua harului, pe care Atotbunul Dumnezeu o revarsă cu generozitate asupra aleșilor Săi, în duhul iubirii frățești și al unității într-un singur Potir al Trupului și al Sângelui Domnului nostru Iisus Hristos, aducem rugăciuni fierbinți plăcutului Său Sfânt Onufrie, ca să fie mereu mijlocitor și rugător înaintea tronului lui Dumnezeu pentru Preafericirea Voastră, ca să fiți călăuzit de harul Duhului Sfânt, în bucurie duhovnicească și tărie trupească, ani mulți și buni, conducând cu înțelepciune corabia mântuirii pentru toți cei adunați sub omoforul Vostru arhipăstoresc”.

Preafericitul Mitropolit Savva al Varșoviei și al întregii Polonii: „Cu drag, în duhul iubirii frățești în Iisus Hristos, Vă felicit cu ziua Voastră onomastică. Vă doresc multă sănătate și ajutor din belșug de la Dumnezeu, care să contribuie la greaua Voastră slujire în calitate de Întâistătător al Bisericii, în condițiile grele în care se află astăzi Sfânta Ortodoxie în Ucraina”.

Preafericitul Părinte Tihon, Mitropolitul Întregii Americi și Canadei: „Profitând de această ocazie, vreau să Vă asigur încă o dată, Preafericirea Voastră, de dragostea noastră frățească în Hristos pentru voi și de rugăciunile noastre permanente pentru Preafericirea Voastră și turma pe care o conduceți. De asemenea, vreau să subliniez dragostea credincioșilor Bisericii Ortodoxe din America față de frații și surorile lor din cadrul Bisericii Ortodoxe Ucrainene sub omoforul Preafericirii Voastre. …Să știți că eu și întreaga Biserică Ortodoxă din America suntem alături de Preafericirea Voastră și de Biserica Ortodoxă Ucraineană în acest moment de tristețe, război și persecuție și Vă rugăm să acceptați dragostea și rugăciunile noastre împreună cu felicitările noastre cu ocazia zilei numelui”.

Preafericitul Părinte Ștefan, Arhiepiscop de Ohrida și Macedonia: „În numele Sfântului Sinod Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Macedonene – Arhiepiscopiei de Ohrida, în numele meu și în numele plinătății Bisericii noastre Autocefale, Vă felicităm cu prilejul zilei Ocrotitorului Vostru ceresc, Sfântul Onufrie cel Mare. Dumnezeul nostru, cunoscând neprihănirea Voastră încercată, V-a încredințat crucea, responsabilitatea și ascultarea de a conduce Mitropolia Kievului în timpul marilor încercări pentru Biserică și poporul credincios al Ucrainei. Preafericirea Voastră, Vă felicit cu sinceritate cu ziua numelui, Vă dorim multă sănătate, zile liniștite și încă mulți ani de slujire pe tronul Mitropoliților Kievului, întăriți neîncetat de acoperământul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și a Domnului, Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos”.

Înaltpreasfințitul Mitropolit Gavriil de Loveci (Biserica Ortodoxă Bulgară): „Dumneavoastră, dragă Vlădica, în calitate de arhipăstor al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, slujiți cu credincioșie lui Dumnezeu și oamenilor într-o lume zbuciumată, dar în același timp, ca și Preacuviosul Onufrie cel Mare, locuiți în pustia tăcerii, rugăciunii și contemplației. Sfinții Părinți spun că Dumnezeu trimite mari păstori acelor neamuri pe care le iubește în vremuri de mari încercări. Dumneavoastră, dragă Domn, prin slujirea Voastră jertfelnică ați arătat poporului Vostru și lumii întregi că sunteți păstorul despre care Hristos a spus în Sfânta Evanghelie: „Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale” (Ioan 10, 11).

Preasfințitul Episcop Irineu de Bačka (Biserica Ortodoxă Sârbă): „Cu cele mai sincere felicitări de ziua onomastică, Vă doresc multă sănătate și putere plină de har, ca să slujiți mulți și binecuvântați ani, pentru binele și bucuria nu numai a Sfintei Biserici Ortodoxe Ucrainene, ci și a întregii Sfintei Ortodoxii ecumenice. Nu pot să nu profit de ocazie pentru a Vă dori din toată inima prin rugăciune noi puteri pline de har în lupta Voastră mărturisitoare pentru puritatea și unitatea Sfintei Ortodoxii în țara Dumneavoastră natală Ucraina și în toată lumea ortodoxă, în general”.

UJO a informat mai devreme că de ziua onomastică, Întâistătătorul a condus Sfânta Liturghie la Mănăstirea Teofania din Kiev.

MITROPOLITUL DANIIL DE VIDIN: ”STRUCTURA LUI DUMENKO NU ESTE RECUNOSCUTĂ DE MAJORITATEA BISERICILOR ORTODOXE! ARE DESTUL DE MULTE PROBLEME CU IERARHIA SA, CARE ESTE FORMATĂ DIN PERSOANE NEHIROTONITE!”

MITROPOLITUL DANIIL DE VIDIN:

”STRUCTURA LUI DUMENKO NU ESTE RECUNOSCUTĂ

DE MAJORITATEA BISERICILOR ORTODOXE!

ARE DESTUL DE MULTE PROBLEME CU IERARHIA SA,

CARE ESTE FORMATĂ DIN PERSOANE NEHIROTONITE!”

Autor: Mospat.ru, 08/06 19.29

Mitropolitul Daniil de Vidin din Biserica Ortodoxă Bulgară a transmis un mesaj înregistrat video, în care a ridicat în special problema persecuțiilor împotriva Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

Acesta a subliniat suferințele credincioșilor Bisericii canonice, „care îndură violențe din cauza credinței lor”. „Biserica Ortodoxă Ucraineană a dovedit că este mama acestui popor, care are grijă de copiii ei. În același timp, autoritățile și majoritatea oamenilor, care au o conștiință naționalistă extremist, nu-i tolerează pe compatrioții lor, care își mărturisesc credința ortodoxă”, a subliniat ierarhul.

Înaltpreasfințitul Părinte Daniel a subliniat: „Sunt încă în pregătire legi, conform cărora va fi imposibil pentru ucraineni să-și mărturisească credința ortodoxă. De ce? Deoarece există o structură „bisericească”, care a fost  creată în urmă cu câțiva ani cu participarea substanțială a Patriarhiei Constantinopolului, care – nu fără motiv! – nu este recunoscută de majoritatea Bisericilor Ortodoxe. Are destul de multe probleme cu ierarhia sa, care este formată din persoane nehirotonite, care au fost numite  preoți și arhierei. Ucrainenii înșiși văd aceste realități și au îndurat persecuții ani de zile. Și acum îi văd că înșfacă cu forța biserici ale Bisericii Ortodoxe Ucrainene, le dau foc, le demolează, apoi merg la slujbe în bisericile ocupate în contul schismaticei „Biserici Ortodoxe a Ucrainei”. Acest lucru demonstrează în mod evident care sunt credința și cugetele lor și de aceea oamenii nu doresc să treacă la ei. Oamenii văd că acolo nu se vorbește despre credință, ci despre un naționalism extremist. Nu este vorba de credința ortodoxă, ci de «Ucraina uber alles!»” (n.tr. – ”Ucraina mai presus de toate!”, în limba germană).

După cum a remarcat ierarhul bulgar, acest naționalism extremist scoate în evidență  intoleranță sau ură față de oamenii, care se identifică ca ucraineni, dar „ce putem spune despre oamenii, care au vreo legătură cu Rusia, despre etnicii ruși?”

„Sfântul Cneaz Vladimir, care a botezat poporul, a fost țarul ucrainenilor sau al rușilor? Ce națiune a fost botezată la Kiev, ucraineni sau ruși, sau poate că este vorba de o națiune unitară, din care au provenit cele două?!”, ne îndeamnă Mitropolitul Daniel de Vidin să reflectăm și continuă, „au existat tendințe spre independență, dar există și mulțimi de oameni, care se consideră pe ei înșiși una cu rușii. Și asta nu provoacă surprindere după patru secole de conviețuire”.

Această intoleranță față de Biserica Ortodoxă Ucraineană nu s-a manifestat astăzi, a constatat ierarhul: „Primul deja, după lovitura de stat din 2014, Președintele Petro Poroșenko a gândit crearea unei structuri «bisericești», a schismaticei «Biserica Ortodoxă a Ucrainei», care a devenit autocefală în colaborare cu Patriarhia Constantinopolului, care i-a acordat un «Tomos». În perioada lui Petro Poroșenko, din 2014 până în 2019, la sfârșitul mandatului său, a fost pregătită și discutată o lege pentru interzicerea Bisericii  Ortodoxe Ucraineane. Asta oferi deja de atunci celor cu intenții ultra-naționaliste pretextul de a înhăța violent bisericile și a le integra în schismatica „Biserică Ortodoxă a Ucrainei”.

„Nici o națiune nu poate accepta așa ceva, dar în Ucraina se întâmplă asta”, a subliniat mitropolitul Daniel și a continuat: „observăm că nu doar credința însăși este amenințată, ci și integritatea fizică a oamenilor, care nu doresc să se alăture schismaticei „Biserici Ortodoxe a Ucrainei”. Să ne întrebăm: Oare acești oameni nu au nevoie de protecție?! De ce nu vorbește nimeni despre cele care se întâmplă?! De ce colaboratorii cu Germania nazistă sunt criticați peste tot și așa ceva nu este tolerat de societate, dar în Ucraina nu este doar permis, ci și glorificat?! Acest lucru demonstrează în mod clar duplicitatea și ipocrizia politicienilor, care se dovedesc de bunăvoie orbi la cele ce se întâmplă”.

Traducere: www.acvila30.ro, sursa: https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/57239-vidiniou-daniil-giati-kaneis-den-mila-gia-osa-symvainoun

 

 

SINODUL BISERICII ORTODOXE BULGARE: NU RUGĂCIUNILOR ÎN COMUN CU PAPA FRANCISC!

sinodos boulgaria

BISERICA ORTODOXĂ A BULGARIEI DESPRE VIZITA PAPEI FRANCISC

Autor: Thanos Thanopoulos

În data de 3 aprilie 2019, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Bulgariei s-a întrunit și  s-a ocupat cu programul vizitei Papei Francisc în Bulgaria.

Sfântul Sinod a hotărât unanim să trimită Nunțiului Apostolic al Vaticanului în Bulgaria, Arhiepiscopul Anselmo Guido Pecorari, o scrisoare prin care să sublinieze că invitația pentru vizita Pontifului provine din partea autorităților de stat și că detaliile referitoare la programul vizitei trebuie să fie coordonate împreună cu forurile de stat.

În ceea ce privește partea programului, în care sunt implicați și reprezentanți ai Bisericii Bulgariei, Sfântul Sinod declară că Patriarhul și membrii Sinodului, îl vor primi pe Papa Francisc într-o întâlnire protocolară, la Palatul Sinodal, în data de 5 mai 2019.

În legătură cu vizita papei la Catedrala Patriarhală „Sfântul Alexandru Nevski”, Sfântul Sinod a hotărât că aceasta poate avea loc, dar subliniază că orice formă de act liturgic, sau rugăciune în comun, sau purtare a veșmintelor este inadmisibilă conform Sfintelor Canoane ale Bisericii Ortodoxe.

De asemenea, Sfântul Sinod subliniază că este imposibilă și participarea Coralei Patriarhale la vizita papei în Catedrala Patriarhală „Sfântul Alexandru”.

În încheiere, Sfântul Sinod declară că „participarea clericilor Bisericii Bulgariei la manifestările pe care le-a organizat Guvernul pentru vizita papei Francisc este strict interzisă”.

Traducere: https://acvila30.ro/ ; sursa: romfea.gr

Copyright
Această traducere ne aparţine şi este protejată de Legea Drepturilor de Autor, legea nr. 8/1996. Ea poate fi citată parţial [fragmentar] pe alte bloguri sau site-uri cu precizarea sursei sau link către pagina de unde provine [ https://acvila30.ro ], dar nu poate fi preluată de mass-media fără un acord scris.
Nu aveţi voie să copiaţi această traducere fără voia sau ştirea https://acvila30.ro.
Dacă aveţi nevoie sau vreţi să folosiţi în scopuri proprii această traducere, vă rugăm să ne contactaţi şi vom stabili atunci condiţiile.

Moaştele Sfântului Ioan Botezătorul din Sozopol – Bulgaria

 Moaştele Sfântului Ioan Botezătorul din Sozopol – Bulgaria

*

Moastele Sfantului Ioan Botezatorul din Sozopol, Bulgaria, au fost descoperite pe 28 iulie 2010 de o echipa de arheologi ce efectuau sapaturi pe insula Sfantul Ioan (Ivan), cea mai mare dintre cele cinci insule bulgare din Marea Neagra.

Moastele Sfantului Ioan Botezatorul din Sozopol - Bulgaria

Orasul Sozopol este unul dintre cele mai vechi orase aflate pe coasta bulgara a Marii Negre si dateaza din Epoca Bronzului. Asezarea a fost colonizata de greci in jurul anului 610 i.Hr.. Orasul a devenit de timpuriu un important centru crestin, avand functie de resedinta episcopala.

Un complex monahal a fost construit intre secolele V-VI pe insula Sfantul Ioan, situata in apropierea orasului de coasta Sozopol, deasupra ruinelor unui templu roman.


Manastirea Sfantul Ioan Botezatorul a devenit un important centru crestin in intreaga regiune. In jurul secolelor VII-IX, complexul a fost parasit pentru o vreme, urmand a fi reconstruit in sec. X.

Cercetarile arheologice au inceput in 1985, derulandu-se pe o perioada de doi ani, timp in care au fost descoperite o biserica, o resedinta episcopala, o biblioteca, o parte din zidul fortificat si cateva chilii monahale. Continuă să citești

Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe de Bulgarie a pris position sur le Concile de Crète et le texte « Les relations de l’Église orthodoxe avec le reste du monde chrétien »

timthumb3

En date du 29 novembre, l’Église orthodoxe de Bulgarie a arrêté sa position sur le Concile de Crète et en particulier le texte de ce Concile intitulé « Les relations de l’Église orthodoxe avec le reste [et non pas « l’ensemble » comme il est dit dans la traduction française officielle, ndt] du monde chrétien ». Nous publions ci-dessous le texte intégral du document du Saint-Synode :

«Prise de position du Saint-Synode [de l’Église orthodoxe bulgare] concernant le Concile de Crète (2016) et le texte ‘Les relations de l’Église orthodoxe avec le reste du monde chrétien’. Continuă să citești

27 octombrie 2016 – ÎPS PĂRINTE NAUM, MITROPOLIT DE RUSE: „Rugăciunile Sf. Dimitrie să fie întotdeauna cu noi întărindu-ne pe drumul către Împărăția Cerurilor”

dsc_0040-1

Sunt bucuros și recunoscător pentru posibilitatea ca și acest an, de ziua Sfântului Cuvios Dimitrie Basarabov, să intru în bucuria frățeștii Biserici Ortodoxe Române, împărtășind această sărbătoare duhovnicească cu voi toți. Rugăciunile Sfântului Dimitrie să fie întotdeauna cu noi, cu Bisericile noastre Ortodoxe și cu popoarele noastre dreptslăvitoare, întărindu-ne pe noi pe drumul strâmt, dar haric și mântuitor, către Împărăția Dumnezeiască și în eforturile noastre de preaslăvire a sfântului nume a lui Dumnezeu în întreaga lume. Continuă să citești

27 octombrie 2016: OCROTITORUL BUCUREŞTILOR CINSTIT PE COLINA BUCURIEI (PHOTO)

Biserica Ortodoxă cinsteşte astăzi, 27 octombrie, pe Sfântul Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor. Patriarhul României a prezidat astăzi Sfânta Liturghie oficiată în altarul de vară al Catedralei Patriarhale. Alături de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel au slujit următorii ierarhi:

 • Înaltpreasfinţitul Părinte Gabriel, Mitropolit de Nea Ionia și Filadelfia;
 • Înaltpreasfinţitul Părinte Naum, Mitropolit de Ruse;
 • Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei;
 • Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului;
 • Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului;
 • Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei;
 • Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului;
 • Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal;
 • Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei;
 • Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului;
 • Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului;
 • Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului;
 • Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei;
 • Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos;
 • Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului;
 • Înaltpreasfinţitul Părinte Nicolae, Arhiepiscopul Ortodox Român al celor două Americi;
 • Preasfinţitul Părinte Corneliu, Episcopul Huşilor;
 • Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului;
 • Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei;
 • Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei
 • Preasfinţitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei;
 • Preasfinţitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului;
 • Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii;
 • Preasfinţitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului;
 • Preasfinţitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei;
 • Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei;
 • Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei;
 • Preasfinţitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei şi Noii Zeelande;
 • Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal;
 • Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop vicar patriarhal;
 • Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor;
 • Preasfințitul Părinte Ilarion Făgărășanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului,
 • Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei,
 • Preasfinţitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului,
 • Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului;
 • Preasfinţitul Părinte Ioan Casian de Vicina, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor două Americi,
 • Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului,
 • Preasfinţitul Părinte Ignatie Mureșanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei.

După citirea Evangheliei, Patriarhul României a vorbit despre personalitatea deosebită a Sfântului Cuvios Dimitrie evidenţiind viaţa ascetică a acestuia. Preafericirea Sa a mărturisit celor prezenţi faptul că Sfântul Dimitrie a fost un mare rugător şi a subliniat importanţa rugăciuni în viaţa oricărui creştin. Când un om se roagă nu este singur. Este singur doar când nu se mai roagă. Atunci când se roagă este împreună cu Dumnezeu şi cu sfinţii lui, a spus Preafericirea Sa.

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, în singurătatea lui de păstor de vite şi de oi, s-a rugat foarte mult. El nu s-a simţit niciodată singur deoarece prin rugăciune a fost împreună cu Dumnezeu şi cu toţi sfinţii. Când un om se roagă nu este singur. Este singur doar când nu se mai roagă. Atunci când se roagă este împreună cu Dumnezeu şi cu sfinţii Lui, chiar dacă se află în singurătate, în pustie. Sfântul Cuvios Dimitrie era, mai întâi, un om al rugăciunii. Întâlnindu-se în rugăciune cu Hristos cel smerit şi blând a devenit smerit şi blând. Prin rugăciune primim iubirea smerită şi milostivă a lui Dumnezeu în sufletele noastre. Această iubire smerită şi milostivă este şi pacificatoare de patimi ale trupului şi de gânduri pătimaşe. Astfel, Sfântul Cuvios Dimitrie era un om blând şi smerit, cu o simţire duhovnicească deosebită.

Părintele Patriarh a vorbit și despre contextul în care au fost descoperite moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie:

O fetiţă care era bolnavă, stăpânită de un duh necurat, l-a văzut în vis. Sfântul i-a aratăt locul unde se află sfintele sale moaşte şi i-a spus: „Dacă părinţii tăi mă vor scoate de aici, te voi vindeca”. Fetiţa a povestit părinţilor cele visate şi au mers împreună cu preoţii din zonă la locul unde se aflau moaştele sfântului. Trupul era neputrezit şi a fost dus în biserica din sat şi a început să facă minuni multe. A vindecat o mulţime de bolnavi, de oameni suferinzi şi aşa s-a răspândit faima puterii lui duhovniceşti vindecătoare şi a devenit din ce în ce mai iubit de popor.

În 1774, moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie au ajuns la București, aduse de trupele generalului rus Petru Salticov. La intervenția unui creștin, Hagi Dimitrie, generalul a dăruit sfintele moaște Mitropolitului Grigorie al 2-lea al Ungrovlahiei, care le-a așezat în actuala Catedrală patriarhală. De atunci, sfintele sale moaște adună în pelerinaj mii de români, mai ales în perioada sărbătorii sale, în luna octombrie a fiecărui an.

În cuvântul său, Preafericitul Părinte Daniel a vorbit şi despre însemnătatea pelerinajului, evidenţiind faptul că pelerinii sunt oameni care caută în lumea aceasta ceea ce nu se află în lumea aceasta, şi anume Împărăţia lui Dumnezeu.

Pelerinajul este căutarea sfinţeniei care nu are izvorul în lumea aceasta, ci în Dumnezeu cel Unul Sfânt. Când omul se află în pelerinaj de fapt el se întâlneşte cu Dumnezeu care l-a chemat în pelerinaj, încât pelerinajul lui este răspuns la chemarea tainică a lui Dumnezeu, a mai spus Preafericirea Sa.

La finalul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Daniel le-a mulțumit celor doi ierarhi invitați, Înaltpreasfințitului Părinte Gabriel, Mitropolit de Nea Ionia și Filadelfia, și Înaltpreasfinţitului Părinte Naum, Mitropolit de Ruse, pentru prezența la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Tot acum, Preafericirea Sa a amintit de faptul că Sfântul Dimitrie adună în comuniunea Preasfintei Treimi pelerini din țară și din străinătate. De asemenea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a mulţumit ierarhilor slujitori, instituţiilor care s-au implicat în organizarea hramului şi i-a felicitat pe toți pelerinii care au venit anul acesta la hramul Catedralei Patriarhale.

Apoi, Înaltpreasfinţitul Părinte Gabriel, în cuvântul său, a mulţumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel atât pentru primirea mărinimoasă a cinstitelor moaște ale Sfântului Întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan, cât și pentru dragostea călduroasă arătată.

De asemenea, Înaltpreasfinţitul Părinte Naum, Mitropolit de Ruse, a adresat mulţumiri Patriarhului României exprimându-şi bucuria pentru faptul că pomenirea și slăvirea Sfântului Dimitrie continuă și astăzi să unească bisericile noastre și popoarele noastre ortodoxe.

Sunt bucuros și recunoscător pentru posibilitatea ca și acest an, de ziua Sfântului Cuvios Dimitrie Basarabov, să intru în bucuria frățeștii Biserici Ortodoxe Române, împărtășind această sărbătoare duhovnicească cu voi toți. Rugăciunile Sfântului Dimitrie întotdeauna să fie cu noi, cu Bisericile noastre Ortodoxe și cu popoarele noastre dreptslăvitoare, întărindu-ne pe noi pe drumul strâmt, dar haric și mântuitor, către Împărăția Dumnezeiască și în eforturile noastre de preaslăvire a sfântului nume a lui Dumnezeu în întreaga lume.

Preafericirea Sa a dăruit Înaltpreasfinţitului Părinte Gabriel şi Înaltpreasfinţitului Părinte Naum câte o icoană reprezentând pe Sfântul Dimitrie. De asemenea, ierarhul grec a oferit Patriarhului României o icoană cu chipul Maicii Domnului Vurliotissa. La rândul său, Mitropolitul de Ruse i-a conferit Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române cea mai înaltă distincţie a eparhiei, un engolpion reprezentând pe Sfântul Cuvios Dimitre cel Nou, și o icoană ce-L reprezintă pe Mântuitorul Hristos, pictată în Mănăstirea Basarabov din Bulgaria.

[huge_it_gallery id=”89″]

Sursa: basilica.ro

4 iunie 2016, NOU COMUNICAT AL PATRIARHIEI BULGARIEI REFERITOR LA MARELE SINOD!

Continuă să citești

BULGARIA „ARUNCĂ ÎN AER” MARELE SINOD!

sinodos-boulgarias-1

Un „NU” răspicat referitor la participarea ei la Sinodul Panortodox a decis în urmă cu câteva minute Biserica Ortodoxă a Bulgariei, dacă sinodul nu va fi amânat! (cf. informațiilor exclusive ale Romfea.gr)

Continuă să citești

DUMINICA ORTODOXIEI ÎN PATRIARHIA BULGARIEI, 2016 (PHOTO)

На 20 март 2016 г. тържествената св. Литургия за Неделя Православна в ПКСХП „Св. Александър Невски” бе оглавена от Негово Светейшество Българския патриарх Неофит. В съслужение с него бяха Техни Преосвещенства Маркианополски еп. Константин и Браницки еп. Григорий – викарий на Софийския митрополит, архим. Дионисий – председател на ЦН на патриаршеския храм, архим. Герасим – гл. секретар на Св. Синод, представителите на Московската патриаршия и на Румънската патриаршия у нас: архим. Филип (Василцев) и ставр. ик. Нелуц Опря, ик. Александър Величков, ставр. ик. Костадин Гаврилов, прот. Николай Георгиев, прот. Йоан Попов, свещ. Антоний Милушев, заедно с протодяконите Александър Нешев и Иван Петков, дяк. д-р Деян Коруноски, дяк. Васил Танев и гостът от Киевската духовна академия дяк. Йоан Анатал.

Text (bg) Aici:  Десислава Панайотова
Photo: Таня Вълчанова

[huge_it_gallery id=”63″]

Continuă să citești

9 martie 2016: SĂRBĂTOAREA CELOR PATRUZECI DE MUCENICI ÎN MITROPOLIA SPARTEI (PHOTO)

Την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 η Εκκλησία μας τίμησε τη μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων και με εκκλησιαστική λαμπρότητα πανηγύρισε η ιστορική φερώνυμη Ιερά Μονή πλησίον της Σπάρτης, η οποία υπήρξε θεματοφύλακας των ελληνοχριστιανικών παραδόσεων μας κατά την Τουρκοκρατία, ενώ ακόμα διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τους πιστούς της ευρύτερης περιοχής.

Το απόγευμα της παραμονής τελέσθηκε Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας στον οποίο συμμετείχαν ως προσκεκλημένοι του σεπτού Ποιμενάρχη κ. Ευσταθίου οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων και Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων, ο οποίος και χοροστάτησε.

Επίκαιρα μίλησε στο πολυπληθές εκκλησίασμα ο αδελφός εκ κουράς της Ιεράς Μονής Σεβ. Μητροπολίτης Ξάνθης, ο οποίος αναφέρθηκε στο μαρτύριο των Αγίων Τεσσαράκοντα και στα μηνύματα τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε, ώστε να ωφεληθούμε στην ταραγμένη σημερινή εποχή.

Την κυριώνυμη ημέρα της εορτής τελέσθηκε ο Όρθρος χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ελαίας κ. Θεοδωρήτου, ο οποίος είναι αδελφός εκ κουράς της Ιεράς Μονής και ακολούθησε η αρτοκλασία.

Εν συνεχεία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ευστάθιος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία συμπαραστατούμενος από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ελαίας και από πλειάδα κληρικών.

Το θείο λόγο κήρυξε ο Επίσκοπος Ελαίας, ο οποίος αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος, ενώ τόνισε ότι η Εκκλησία, αν χρειαστεί, θα ορθώσει ξανά το ανάστημά της ώστε να προστατεύσει τον Ελληνισμό και την Ορθόδοξη πίστη μας, που βάλλονται πανταχόθεν.

Με την ολοκλήρωση της θρησκευτικής τελετής ο Σεβ. Ποιμενάρχης ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στον εορτασμό και ιδιαίτερα τους δύο Σεβ. Μητροπολίτες από την ακριτική Θράκη και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ελαίας.

Παράλληλα ευχήθηκε οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες να προστατεύουν το χριστεπώνυμο πλήρωμα της τοπικής Εκκλησίας τους χαλεπούς αυτούς καιρούς.

Ακολούθως προσφέρθηκε στους προσκυνητές από την Αδελφότητα της Μονής το παραδοσιακό κέρασμα κατά τη μοναστηριακή τάξη.

[huge_it_gallery id=”58″]

Continuă să citești

DOI PATRIARHI AU CINSTIT DOI SFINŢI (PHOTO)

 

La data de 8 martie 2016, când Biserica Ortodoxă Rusă sărbătoreşte aflarea moaştelor Fericitei Matrona din Moscova, la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” unde se află moaştele sfintei, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al Întragii Rusii şi Sanctitatea Sa Neofit Patriarhul Bulgariei au oficiat Sfânta Liturghie în cadrul căreia a fost sărbătorit şi nou-proslăvitul Sfânt Serafim, Arhiepiscop de Bogucear, Făcătorul de Minuni, canonizat de curând de Soborul Arhiereilor Bisericii Ortodoxe Ruse.

Text (bg): Aleksandra Milanova

Fotografii: Zdravko Kanev

Continuă să citești

8 mart. 2016, RUSIA: Slujirea Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Rusă și Bulgară la mănăstirea de maici „Acoperământul Maicii Domnului” din or. Moscova

Slujirea Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Rusă și Bulgară la mănăstirea de maici „Acoperământul Maicii Domnului” din or. Moscova

[huge_it_gallery id=”56″]

La 8 martie 2016, de sărbătoarea aflării moaștelor fericitei Matrona a Moscovei, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril și Sanctitatea Sa Patriarhul Bulgariei Neofit au oficiat Dumnezeiasca liturghie la biserica „Învierea lui Hristos” a mănăstirii stavropighiale de maici „Acoperământul Maicii Domnului” din or. Moscova. Continuă să citești

Patriarhul Neofit al Bulgariei în vizită oficială la Moscova

01

Preafericitul Părinte Neofit, Patriarhul Bulgariei, efectuează în perioada 07 – 11 martie 2016 o vizită oficială în Moscova, la invitaţia Patriarhului rus Kirill şi a dlui prof. Valery Arkadyevich Alekseyev, preşedintele Fundaţiei Publice InternaţionaleUnitatea popoarelor ortodoxe. Scopul vizitei îl reprezintă premiul pentru anul 2015, pe care Fundaţia Internaţională l-a oferit Patriarhului Neofit pentru „contribuţia sa la unitatea popoarelor ortodoxe şi promovarea valorilor moral-creştine în societate”.

Delegaţia bulgară este compusă din zece membri, dintre care menţionăm: Mitropolitul Antonie al Europei Occidentale şi Meridionale, Episcopul Grigorie de Branitski, Arhim. Gherasim, secretar şef al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare, şi dna Alexandra Karamihaleva, directorul Departamentului de Relaţii Publice al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare. Continuă să citești

26 februarie 2016: SFÂNTĂ LITURGHIE ÎN CINSTEA NOU PROSLĂVITULUI SFÂNT SERAFIM SOBOLEV DE BOGUCEAR LA SOFIA (FOTO)

image

Reportaj foto: Атанас Димитров-АтаДим

Continuă să citești

PATRIARHUL BULGARIEI VA FI PREZENT LA SINAXA ÎNTÂISTĂTĂTORILOR

boulgarias

 PATRIARHUL BULGARIEI VA FI PREZENT LA SINAXA ÎNTÂISTĂTĂTORILOR

A fost hotărâtă componenţa delegaţiei Patriarhale a Bisericii Ortodoxe a Bulgariei, care va participa la Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe, care a fost convocată de Patriarhia Ecumenică în perioada 21-28 ianuarie la Chambesy (Geneva).

Patriarhul Neofit al Bulgariei va merge la Geneva însoţit de Mitropolitul Ioan de Varna, de Mitropolitul Serafim de Nevrokopiou, de Arhimandritul Gherasim – Secretar General al Sinodului, de domnul Teodor Atanasof – şeful reşedinţei Patriarhale şi de domnul Dimitrie Arnaoutof  – traducător şi colaborator. Continuă să citești

23 nov. 2015, SOFIA – LITURGHIE PATRIARHALĂ ÎN CATEDRALA SFÂNTUL ALEXANDRU NEVSKY (PHOTO)

niefski-14 Continuă să citești

Mesaj de condoleanţe din partea Patriarhului Neofit al Bulgariei

Mesaj de condoleanţe din partea Patriarhului Neofit al Bulgariei

 

 

Preafericirii Sale,
Preafericitului Părinte Daniel,

Patriarhul României

Preafericirea Voastră,

Iubite frate în Hristos şi coliturghisitor

În acest moment dureros în care am fost profund întristaţi să aflăm despre tragedia incendiului de la un club de noapte din Bucureşti, incendiu care a dus la sfârşitul timpuriu a zeci de tineri şi a cufundat în durere poporul-frate Român, în numele nostru precum şi al clericilor şi laicilor din Biserica Ortodoxă Bulgară ne exprimăm sincerele condoleanţe faţă de Preafericirea Voastră şi faţă de rudele celor ucişi şi faţă de celelalte victime rănite în acest accident tragic. Continuă să citești