Un nou obiectiv de vizitat în Ţara Sfântă: LOCUL BOTEZULUI DOMNULUI ÎN IORDAN

Un nou obiectiv de vizitat în Ţara Sfânt

Pelerinii au posibilitatea de a ajunge la locul de pe malul Iordanului, unde tradiţia spune că Mântuitorul a fost botezat de Ioan, informează Ecumenical News International, citat de „Ziarul Lumina”. De curând, Israelul a securizat zona aceasta prin îndepărtarea minelor şi a sârmei ghimpate amplasate aici în timpul conflictului cu Iordania de acum 40 de ani şi care acum împiedicau accesul la acest important loc de pelerinaj pentru creştini.

Localizat în zona militarizată de pe malul vestic al Iordanului, la câţiva kilometri depărtare de Ierihon, situl numit Qasr el Yahud a fost cinstit din secolele IV-V ca locul unde Ioan L-a botezat pe Domnul Iisus Hristos în Iordan.

Sursa:basilica.ro

GRAV: DE IERI, 9 MAI 2011, PATRIARHIA IERUSALIMULUI A ÎNTRERUPT COMUNIUNEA CU PATRIARHIA ROMÂNĂ – ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΔΙΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ (ROMANIAN, GREEK) (UPDATAT CU TRADUCEREA INTEGRALĂ)

PATRIARHIA IERUSALIMULUI A ÎNTRERUPT COMUNIUNEA CU PATRIARHIA ROMÂNIEI

09/05/2011

„…Pentru respectarea şi ocrotirea drepturilor canonice şi pastorale asupra Locurilor de Închinare ale Patriarhiei Ierusalimului în Ţara Sfântă, Sfântul şi Sfinţitul Sinod a purces la această hotărâre dureroasă pe de o parte, dar necesară pe de alta, dorind în continuare restabilirea comuniunii canonice şi bisericeşti prin respectarea rânduielii bisericeşti.

Precizăm că în pofida întreruperii comuniunii bisericeşti, evlavioşii pelerini din România sunt bineprimiţi la Sfintele Locuri de Închinare şi în Sfintele Mănăstiri ale Patriarhiei”.

CITIŢI ÎN ROMÂNĂ şi: 

https://acvila30.ro/2011/04/08/cand-se-ciocnesc-patriarhii-patriarhul-daniel-il-ameninta-pe-patriarhul-ecumenic-patriarhul-ierusalimului-il-ameninta-pe-patriarhul-daniel/

https://acvila30.ro/2011/04/18/episcopul-ciprian-campineanul-in-tara-sfanta-pentru-negocieri/

https://acvila30.ro/2011/04/21/patriarhul-romaniei-insista-si-…-provoaca-pentru-biserica-din-ierihon/

Sfântul şi Sfinţitul Sinod al Patriarhiei Ierusalimului întrunindu-se astăzi, luni, 26 aprilie/9 mai 2011, în şedinţa sa regulată, a analizat printre alte teme şi soluţionarea problemei bisericii ridicate anticanonic în Ierihon de către Partiarhia României. Continuă să citești GRAV: DE IERI, 9 MAI 2011, PATRIARHIA IERUSALIMULUI A ÎNTRERUPT COMUNIUNEA CU PATRIARHIA ROMÂNĂ – ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΔΙΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ (ROMANIAN, GREEK) (UPDATAT CU TRADUCEREA INTEGRALĂ)

DE PE BLOGUL PĂRINTELUI PETRU PRUTEANU: Patriarhia Ierusalimului a rupt comuniunea euharistică cu Patriarhia Română. Precizări de drept canonic.

Patriarhia Ierusalimului a rupt comuniunea euharistică cu Patriarhia Română. Precizări de drept canonic.


„În BOR se speră că ruperea comuniunii euharistice dintre cele două Patriarhii nu va dura mult timp şi problema va fi rezolvată pe cale amiabilă. În astfel de situaţii Patriarhia care rupe comuniunea cu o altă Patriarhie, anunţă toate celelalte Biserici Ortodoxe Autocefale despre decizia sa, dar fiecare este în drept să procedeze aşa cum consideră de cuviinţă, iar dacă problema nu se rezolvă o perioadă mai lungă de timp, Patrhiaria Ecumenică convoacă pe toţi întâi-stătorii Bisericilor Ortodoxe Autocefale pentru soluţionarea problemei”.

Sfântul Sinod al Patriarhiei Ierusalimului s-a reunit în şedinţă sinodală în data de 9 mai, unde, printre altele, a luat o hotărâre în “problema anticanonică a Bisericii din Ierihon” (Aşezământul românesc al Patriarhiei Române), hotărînd întreruperea comuniunii cu patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române. Totodată s-a recurs la caterisirea Continuă să citești DE PE BLOGUL PĂRINTELUI PETRU PRUTEANU: Patriarhia Ierusalimului a rupt comuniunea euharistică cu Patriarhia Română. Precizări de drept canonic.

Fotografie de o mie de cuvinte: Boboteaza la Ierusalim!

Fotografie de o mie de cuvinte: Boboteaza la Ierusalim!
             Agenţia de Ştiri bisericeşti „Romfea.gr”, publică pentru cititorii ei încă o fotografie care, realmente, vă va impresiona mult. Fotografia este realizată în timpul slujbei de Bobotează la râul Iordan, pe care a săvârşit-o zilele acestea Patriarhul Ierusalimului, Teofil al III-lea.
           Comentariile vă aparţin…
 
Update: Alte două fotografii – La Iordan în ajun de  Bobotează 2010 cu patriarhul Ierusalimului Teofil III –
 

 
Sursa: Romfea.gr

CU GÂNDUL LA BETHLEEM…

CU GÂNDUL LA BETHLEEM…

Astăzi facem Odovania sărbătorii Naşterii Domnului, însă fraţii noştri ortodocşi din Patriarhia Ierusalimului, dar şi din alte Patriarhii, sunt încă în post şi se pregătesc să înceapă înainte-prăznuirea înnomenirii Cuvântului. Gândul mă poartă spre Sfântul Betleem, Betleemul Iudeii. Cetatea care a trasat odată pentru totdeauna drumul umanităţii. Numele ei în ebraică Bethlehem, înseamnă “Casa pâinii”, “Pâinea vieţii”. După cum se menţionează în Evanghelia după Matei (2,1) şi în cea după Luca (2, 1-15), aici este locul naşterii lui Iisus. Betleemul se mai numeşte şi Efratha, precum şi Betleem-cetatea lui David pentru a se distinge de cetatea omonimică Betleem din sudul Galileii. Betleemul Iudeii se schimbă substanţial în veacul al IV-lea, atunci când Sfânta Elena a ridicat între anii 327-333 deasupra Peşterii Naşterii lui Hristos măreaţa bazilică existentă şi astăzi. Acest mic şi neînsemnat sat s-a transformat într-un important centru de pelerinaj.
Basilica Naşterii
Interiorul bazilicii se păstrează în forma iniţială. Bazilica are cinci nave, iar navele se despart prin patruzeci de stâlpi monolitici de tip corintic. Stâlpii înfăţişează diferiţi sfinţi ai Bisericii Răsăritene. Pe unul din stâlpii din stânga intrării în Sfânta Peşteră l-am remarcat pe Sfântul Ioan Gură de Aur şi cu uimire am observat împreună cu alţi pelerini icoana frescă a “Mandilion”-ului în care Mântuitorul “este viu”, şi zic asta, deoarece “cu ochii noştri am văzut” pe Cuvântul vieţii în sfânta Sa icoană clipind; iar lucrul acesta este observabil tuturor închinătorilor Bazilicii. Continuă să citești CU GÂNDUL LA BETHLEEM…

RUGĂCIUNE PENTRU BETHLEEM

RUGĂCIUNE PENTRU BETHLEEM

                 Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta, cercetează lumea Ta cu milă şi cu îndurări, înalţă fruntea ortodocşilor creştini şi trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu harul Preafântului şi de viaţă dătătorului Mormânt şi al Sfintei Peşteri din Bethleem, cu ocrotirile cinstitelor, cereştilor netrupeşti Puteri; cu harul şi cu puterea cinstitei şi făcătoarei-de-minuni icoane a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu „Bethleemiţa”, cu rugăciunile cinstitului, măritului Prooroc, Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan; cu ale Sfinţilor, măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli Petru, Pavel, Iacov, Ioan şi Simon Cananeul şi cu ale tuturor celorlaţi Apostoli din cei doisprezece şi din cei şaptezeci; cu ale Sfinţilor slăviţilor Prooroci Moise, văzătorul de Dumnezeu şi Aaron, David şi Iesei, Ilie Tezviteanul, Elisei şi Iona şi cu ale tuturor sfinţilor măriţilor prooroci, cu ale Sfinţilor şi Drepţilor Zaharia şi Elisabeta, cu ale Sfântului Apostol Zaheu din Ierihon, cu ale Sfântului, slăvitului, întru tot lăudatului Apostol Iacov, ruda Domnului, cel dintâi ierarh al Ierusalimului, cu ale celor între sfinţi Părinţilor noştri şi ai lumii mari dascăli şi ierarhi: Simeon, Narcis, Alexandru, Zamuda, Macarie, Maxim al III-lea, Chiril, Iuvenalie, Sofronie, Modest, Andrei Criteanul şi Leontie, patriarhii Ierusalimului, cu ale Sfântului Ierarh Ioan Hozevitul, episcopul Cezareii, Cosma, episcopul Maiumei şi Porfirie, Episcopul Gazei şi cu ale tuturor sfinţilor sfinţiţilor ierarhi; cu ale binecredincioşilor şi de Dumnezeu încoronaţilor Împăraţi Constantin şi maica sa Elena, cei întocmai cu Apostolii, cu ale Sfântului Întâiului Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, ale Sf. Sfinţitului Mucenic Cornelie sutaşul, Episcop de Skepsis, cu ale sfinţilor, măriţilor şi marilor Mucenici: Longhin sutaşul, Fotini Samarineanca, Gheorghe, purtătorul de biruinţă, Ecaterina, Panaghiotis, Tunom emirul, Filumen, preotul de la Fântâna lui Iacov şi cu ale tuturor sfinţilor bunilor biruitori mucenici şi muceniţe; cu ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor Părinţilor noştri: Sava cel Sfinţit, Teodosie Chinoviarhul, Eftimie cel Mare, Teoctist, Ilarion cel Mare, Hariton Mărturisitorul, Gherasim Iordanitul, Onufrie, Gheorghe Hozevitul, Ieronim, Ioan Casian şi Gherman din Dacia Pontică, Dionisie cel Smerit din Dobrogea, Ioan Moshu, Ioan Damaschin, Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan, Grigorie Decapolitul, Iosif de la Bisericani, Ioan Românul din pustia Hozevei, cu ale cuvioşilor mucenici savaiţi şi hozeviţi şi ale celor ucişi în mănăstirile Cuviosului Teodosie şi Sfântului Nicodim, cu ale Cuvioşilor Părinţi sinaiţi Ioan Scărarul, Ştefan, Nil, Filotei, Anastasie şi Grigorie şi cu ale tuturor Cuvioşilor Părinţi ucişi în Sinai şi Rait, cu ale Preacuvioaselor Maicilor noastre Melania Romana (cea Tânără), Sofia, mama Cuv. Sava, Evloghia, mama Cuv. Teodosie, Teodota, mama Sf. Cosma şi Damian, Maria Egipteanca şi Parascheva de la Iaşi, care au sihăstrit în pustia Iordanului, cu ale sfintelor mironosiţe Maria Magdalena, cea întocmai cu Apostolii, Marta şi Maria, surorile lui Lazăr, Maria lui Cleopa, Ioana, soţia lui Huza, Salomeea, mama fiilor lui Zevedeu, Suzana şi Veronica, ale Sfinţilor şi Drepţilor Iosif din Arimateea şi Nicodim,  cu ale Sfinţilor 14 000 de Prunci din Bethleem ucişi de Irod, a căror pomenire o săvârşim; cu ale sfinţilor şi drepţilor, dumnezeieştilor Părinţi Ioachim şi Ana, ale Sfântului şi Dreptului Iosif Logodnicul şi cu ale tuturor sfinţilor, rugămu-te Mult-Milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoşii, care ne rugăm Ţie şi ne miluieşte pe noi, dăruind Sfintelor Locuri pacea Ta, Iubitorule de oameni şi întărind în credinţă, răbdare şi pătimire pe jertfelnicii păzitorii lor.

SĂ NE RUGĂM PENTRU PACEA BETHLEEMULUI! Conflicte în Biserica Naşterii !

SĂ NE RUGĂM PENTRU PACEA BETHLEEMULUI!

Conflicte în Biserica Naşterii

În momentul de faţă în Bazilica Naşterii din Betleem  au loc conflicte de mare intensitate între clericii greci ortodoşsi şi armeni monofiziţi. Totul a început atunci când armenii, nerespectând acordul la care au ajuns cele două părţi în urmă cu un an, nu au îngăduit clericilor Patriarhiei Ierusalimului să-şi exercite vechiul lor drept: măturarea acoperişului şi a absidelor Bazilicii.
Când grecii ortodocşi au încercat să măture absida de deasupra paraclisului armean, au fost atacaţi de clericii armeni care nu au ezitat să îi lovească chiar şi pe poliţiştii palestinieni care au încercat să restabilească ordinea. În acest moment în biserică se află patriarhul Teofil al Ierusalimului, ierarhi ai Patriarhiei, încercând să impună respectarea acordului, iar Obştea Sfântului Mormânt să-şi exercite imprescriptibilele ei drepturi legale d.p.d.v. bisericesc şi politic.

Peştera Naşterii
Intrarea în peştera Naşterii
Sfânta iesle

Peştera magilor din Măn. Sf. Teodosie

https://acvila30.ro cf. amen.gr

Ierusalimul, „viitoare capitală a două state” în opinia UE…

Miniştrii Afacerilor Externe din Uniunea Europeană au estimat, marţi, la Bruxelles, că Ierusalimul ar fi necesar să devină „viitoarea capitală a două state” şi că statutul final al acestui oraş ar fi necesar să fie reglementat prin negocieri, au declarat surse diplomatice.

Într-o declaraţie comună, Uniunea Europeană a reiterat, totodată, refuzul său de a accepta modificările de frontieră care au avut loc după 1967, refuzând astfel, în mod implicit, să recunoască anexarea Ierusalimului de către Israel.
Liderii UE şi-au exprimat de mai multe ori în ultima vreme îngrijorarea faţă de stagnarea procesului de pace israelo-palestinian iar acum fac apel la înnoirea negocierilor dintre Israel şi Autoritatea Palestiniană în scopul ajungerii la un „acord în privinţa unui stat palestinian independent, democratic şi viabil, care să cuprindă Cisiordania, Gaza şi să aibă capitala în Ierusalimul de Est”.
Un text iniţial, aparţinând preşedinţiei suedeze a Uniunii, propunea menţionarea Ierusalimului de Est, anexat de Israel din 1967, drept „capitală a unui viitor stat palestinian”.
Mai mult, în document se arată că Consiliul Uniunii Europene „n-a recunoscut niciodată anexarea Ierusalimului de Est” şi se face apel la redeschiderea instituţiilor palestiniene din Ierusalim, în conformitate cu foaia de parcurs agreată între cele două părţi, şi la încetarea oricăror tratamente discriminatorii aplicate palestinienilor în Ierusalimul de Est”.
În privinţa graniţelor, UE nu va accepta nicio schimbare teritorială făcută de Israel faţă de graniţele din 1967, fără acordul Autorităţii Palestiniene.

Această iniţiativă, dezvăluită cu o săptămână în urmă, îi diviza pe europeni şi a fost categoric respinsă de Guvernul israelian. Autorităţile israeliene au pornit o puternică campanie diplomatică pentru a încerca să oprească planul UE.

(Sursa:  Mediafax.ro)