Arhive categorii: PATRIARHIA SERBIEI

PRIMAȚII BISERICILOR AUTOCEFALE L-AU FELICITAT PE PREAFERICITUL ONUFRIE, MITROPOLITUL KIEVULUI, CU PRILEJUL ONOMASTICII

Primații Bisericilor Autocefale l-au felicitat pe Preafericitul Părinte Onufrie, Mitropolitul Kievului și al Întregii Ucraine, cu prilejul onomasticii

Întâistătătorul Bisericilor Ortodoxe și ierarhi din străinătate au trimis felicitări Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

Pe 25 iunie 2023, în ziua pomenirii Sfântului Onufrie cel Mare, Preafericitul Mitropolit Onufrie și-a sărbătorit Ziua Ocrotitorului său Ceresc, transmite news.church.ua.

Cu ocazia acestei sărbători, Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Autocefale și ierarhi din străinătate au transmis felicitări Preafericitului Mitropolit Onufrie.

Sanctitatea Sa Catholicos-Patriarh Ilie al Întregii Georgii: „Sfântul Onufrie să aibă grijă de Dumneavoastră înaintea lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să Vă dea cu generozitate în continuare puterea rugăciunii, răbdare, smerenie, iubire, bunătate, înțelepciune… Deja ați fost răsplătit cu toate aceste haruri, dar provocările cu care se confruntă Ucraina, Dumneavoastră și Biserica Dumneavoastră necesită eforturi deosebite. Dumnezeu să vă ajute să purtați această povară și să Vă binecuvânteze cu pace!”.

Sanctitatea Sa Patriarhul Porfirie al Serbiei: „Din partea mea și în numele plinătății Bisericii Ortodoxe Sârbe, Vă transmitem sincere felicitări și urări de rugăciune, cu ocazia sărbătoririi zilei de pomenire a ocrotitorului Vostru în fața lui Dumnezeu, a Preacuviosului Sfânt Onufrie cel Mare. Bucurându-ne de roua harului, pe care Atotbunul Dumnezeu o revarsă cu generozitate asupra aleșilor Săi, în duhul iubirii frățești și al unității într-un singur Potir al Trupului și al Sângelui Domnului nostru Iisus Hristos, aducem rugăciuni fierbinți plăcutului Său Sfânt Onufrie, ca să fie mereu mijlocitor și rugător înaintea tronului lui Dumnezeu pentru Preafericirea Voastră, ca să fiți călăuzit de harul Duhului Sfânt, în bucurie duhovnicească și tărie trupească, ani mulți și buni, conducând cu înțelepciune corabia mântuirii pentru toți cei adunați sub omoforul Vostru arhipăstoresc”.

Preafericitul Mitropolit Savva al Varșoviei și al întregii Polonii: „Cu drag, în duhul iubirii frățești în Iisus Hristos, Vă felicit cu ziua Voastră onomastică. Vă doresc multă sănătate și ajutor din belșug de la Dumnezeu, care să contribuie la greaua Voastră slujire în calitate de Întâistătător al Bisericii, în condițiile grele în care se află astăzi Sfânta Ortodoxie în Ucraina”.

Preafericitul Părinte Tihon, Mitropolitul Întregii Americi și Canadei: „Profitând de această ocazie, vreau să Vă asigur încă o dată, Preafericirea Voastră, de dragostea noastră frățească în Hristos pentru voi și de rugăciunile noastre permanente pentru Preafericirea Voastră și turma pe care o conduceți. De asemenea, vreau să subliniez dragostea credincioșilor Bisericii Ortodoxe din America față de frații și surorile lor din cadrul Bisericii Ortodoxe Ucrainene sub omoforul Preafericirii Voastre. …Să știți că eu și întreaga Biserică Ortodoxă din America suntem alături de Preafericirea Voastră și de Biserica Ortodoxă Ucraineană în acest moment de tristețe, război și persecuție și Vă rugăm să acceptați dragostea și rugăciunile noastre împreună cu felicitările noastre cu ocazia zilei numelui”.

Preafericitul Părinte Ștefan, Arhiepiscop de Ohrida și Macedonia: „În numele Sfântului Sinod Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Macedonene – Arhiepiscopiei de Ohrida, în numele meu și în numele plinătății Bisericii noastre Autocefale, Vă felicităm cu prilejul zilei Ocrotitorului Vostru ceresc, Sfântul Onufrie cel Mare. Dumnezeul nostru, cunoscând neprihănirea Voastră încercată, V-a încredințat crucea, responsabilitatea și ascultarea de a conduce Mitropolia Kievului în timpul marilor încercări pentru Biserică și poporul credincios al Ucrainei. Preafericirea Voastră, Vă felicit cu sinceritate cu ziua numelui, Vă dorim multă sănătate, zile liniștite și încă mulți ani de slujire pe tronul Mitropoliților Kievului, întăriți neîncetat de acoperământul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și a Domnului, Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos”.

Înaltpreasfințitul Mitropolit Gavriil de Loveci (Biserica Ortodoxă Bulgară): „Dumneavoastră, dragă Vlădica, în calitate de arhipăstor al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, slujiți cu credincioșie lui Dumnezeu și oamenilor într-o lume zbuciumată, dar în același timp, ca și Preacuviosul Onufrie cel Mare, locuiți în pustia tăcerii, rugăciunii și contemplației. Sfinții Părinți spun că Dumnezeu trimite mari păstori acelor neamuri pe care le iubește în vremuri de mari încercări. Dumneavoastră, dragă Domn, prin slujirea Voastră jertfelnică ați arătat poporului Vostru și lumii întregi că sunteți păstorul despre care Hristos a spus în Sfânta Evanghelie: „Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale” (Ioan 10, 11).

Preasfințitul Episcop Irineu de Bačka (Biserica Ortodoxă Sârbă): „Cu cele mai sincere felicitări de ziua onomastică, Vă doresc multă sănătate și putere plină de har, ca să slujiți mulți și binecuvântați ani, pentru binele și bucuria nu numai a Sfintei Biserici Ortodoxe Ucrainene, ci și a întregii Sfintei Ortodoxii ecumenice. Nu pot să nu profit de ocazie pentru a Vă dori din toată inima prin rugăciune noi puteri pline de har în lupta Voastră mărturisitoare pentru puritatea și unitatea Sfintei Ortodoxii în țara Dumneavoastră natală Ucraina și în toată lumea ortodoxă, în general”.

UJO a informat mai devreme că de ziua onomastică, Întâistătătorul a condus Sfânta Liturghie la Mănăstirea Teofania din Kiev.

109 DE SAVANȚI ȘI OAMENI DE CULTURĂ DIN SERBIA AU IEȘIT ÎN APĂRAREA ORTODOXIEI CANONICE DIN UCRAINA, REPREZENTATĂ DE MITROPOLITUL PRIMAT ONUFRIE

Biserica ortodoxă în cinstea Sfântului Sava din capitala Serbiei.
Imagine: lifeglobe.net

Printre cei care au semnat apelul intelectualității sârbe în apărarea Bisericii Ortodoxe Ucrainene Canonice (Mitropolitul Primat Onufrie) se numără regizorul Emir Kusturica, cinci academicieni și aproape 50 de profesori.

109 oameni de știință și personalități culturale sârbe au semnat un apel către autoritățile Ucrainei, instituțiile europene și comunitatea internațională, cerând încetarea persecuției Bisericii Ortodoxe Ucrainene. Documentul a fost publicat de resursa sârbă pouke.org.

„Noi, reprezentanți ai comunității academice, precum și lideri culturali ai Republicii Serbia și ai țărilor sârbe, ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la încălcarea gravă a drepturilor fundamentale ale omului în Ucraina”, se arată în apel. „În primul rând, este o încălcare flagrantă a normelor constituționale și a legilor care garantează libertatea religioasă. Ceea ce se întâmplă acum cu preoții și credincioșii Bisericii Ortodoxe Ucrainene nu poate fi numit altfel decât o teroare de stat”.

Autorii apelului furnizează date conform cărora, până în prezent, peste 75 de preoți ai Bisericii Ortodoxe Ucrainene și sute de enoriași au fost supuși diferitelor forme de represiune.

„Dacă nu luăm în calcul cazurile izolate de incendiere a obiectivelor bisericești, doar în 2022, cu sprijinul vădit al autorităților, au fost confiscate 250 de lăcașuri de cult ale Bisericii canonice. Această tendință nu doar că a continuat, dar s-a intensificat și în acest an. Susținătorii așa numitei BOaU (schismaticii lui Dumenko), care nu este recunoscută de 11 dintre cele 15 Biserici Ortodoxe Autocefale, acaparează biserici din regiunile Hmelnițki, Cernăuți, Kiev și alte regiuni ale Ucrainei. Preoții și credincioșii Bisericii Ortodoxe Ucrainene sunt supuși diferitelor forme de persecuție. Sunt intimidați prin diferite metode, dar și bătuți, torturați, schingiuți și agresați cu gaze lacrimogene. Susținătorii „BOaU”, adeseori cu ajutorul structurilor de stat, nu ezită să folosească violența fizică chiar și împotriva episcopilor Bisericii Ortodoxe Ucrainene. Unii arhierei au fost arestați sau supuși sancțiunilor pe baza unor motive grosolan inventate„, notează reprezentanții intelectualității sârbe.

Ei sunt convinși că „aceste și alte mărturii vorbesc despre o distrugere bine planificată și deliberată a unor eparhii întregi ale Bisericii Ortodoxe Ucrainene”.

Semnatarii apelului subliniază că toate ramurile și nivelurile de putere sunt implicate în persecuția Bisericii Ortodoxe Ucrainene: „În toată Ucraina, consiliile regionale și orășenești iau decizii privind interzicerea funcționării Bisericii Ortodoxe Ucrainene în regiunile lor. În Parlamentul Ucrainei au fost înregistrate proiecte de lege care vizează interzicerea Bisericii, iar pe 15 mai 2023, printr-o hotărâre judecătorească, a fost admisă posibilitatea de a priva Biserica Ortodoxă Ucraineană de denumirea sa oficială și de a-i transfera proprietatea care a fost confiscată ilegal în perioada sovietică către alte confesiuni, și în prezent privează BOUkr de dreptul de a folosi terenurile pe care se află bisericile sale„.

Autorii își exprimă nedumerirea cu privire la faptul că mulți oameni din Ucraina și din țările occidentale nu numai că rămân indiferenți, dar și sunt de acord cu „persecuția scandaloasă a credincioșilor Bisericii Ortodoxe Ucrainene”.

„În timp ce în lumea modernă se propagă diferite drepturi, mulți oameni închid ochii la durerea, lacrimile și sângele a milioane de ucraineni, care vor să păstreze credința strămoșilor lor. O credință care nu are nimic de-a face cu războiul în desfășurare și problemele politice dintre Ucraina și Rusia„, se arată în document.

„Deoarece ca intelectuali avem datoria morală să ridicăm vocea împotriva nedreptății, împotriva încălcării drepturilor omului și a demnității umane, facem apel la autoritățile Ucrainei să oprească imediat persecuția credincioșilor ortodocși și acapararea violentă a lăcașurilor Bisericii Ortodoxe Ucrainene. De asemenea, solicităm ca Kievul oficial să asigure cu strictețe respectarea legislației ucrainene în vigoare și a dreptului internațional privind libertatea de conștiință și religie„, scriu oamenii de știință și personalitățile de cultură din Serbia.

De asemenea, ei s-au adresat către instituțiile și organizațiile europene pentru drepturile omului, precum și către comunitatea internațională, cu apelul ”să protejeze activ nu numai drepturile religioase, ci și drepturile fundamentale ale omului ale membrilor Bisericii Ortodoxe Ucrainene”.

„Îi îndemnăm, în primul rând, să trimită observatori independenți în punctele critice în care deja au loc persecuții și să contribuie la luarea rapidă a măsurilor menite să pună capăt persecuției și presiunii administrative asupra Bisericii Ortodoxe Ucrainene, a preoților și a enoriașilor acesteia. Este de o importanță majoră păstrarea jurisdicției Bisericii Ortodoxe Ucrainene asupra Lavrei Peșterilor în cinstea Adormirii Maicii Domnului de la Kiev și Lavrei Adormirii Maicii Domnului de la Poceaev, care sunt importante sfinte lăcașuri pentru întreaga lume ortodoxă”, se subliniază în comunicat.

Printre semnatarii apelului se numără regizorul de renume mondial Emir Kusturica, cinci academicieni și aproape 50 de profesori. Unii dintre ei sunt clerici.

Apelul este deschis pentru semnături suplimentare, nu numai în Serbia, ci și în țările vecine. În special, acesta a fost publicat pe site-ul oficial al Mitropoliei Muntenegrului și Litoralului a Bisericii Ortodoxe Sârbe.

UJO a informat mai devreme că creștinii ortodocși din Bulgaria au lansat un apel în apărarea Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

sursa: https://spzh.news/ro/news/74415-bolee-100-serbskikh-uchenykh-i-dejatelej-kultury-vystupili-v-zashchitu-upts

15 iunie: ÎNCHINARE NOILOR MUCENICI DIN SERBIA. ORTODOXIA ESTE ÎN ESENŢA EI MARTIRICĂ

ORTODOXIA ESTE IN ESENTA EI MARTIRICA

Ortodoxia nu este nici o religie între alte religii, nici o confesiune între alte confesiuni. Ortodoxia este pur şi simplu BISERICA; unica Biserică despre care a vorbit Dumnezeul-Om Hristos – Întemeietorul şi Capul ei, şi despre care ne-a asigurat că nici “porţile iadului (adică “gurile ereticilor”) nu o vor birui” (Matei 16:18). Continuă să citești

UN IERARH SÂRB, ucenicul Sfântului Iustin Popovici: NU RECUNOAȘTEM „DREPTURILE SPECIALE” ALE CONSTANTINOPOLULUI!

 

Episcopul Irineu de Bačka consideră că dorința de întâietate în Biserica Ortodoxă demonstrează ispita papalității.

Episcopul Irineu de Bačka (Bulović) al Bisericii Ortodoxe Sârbe în interviul acordat publicaţiei „Tiparul” a declarat că Biserica Sârbă nu recunoaște drepturile „speciale” ale Patriarhiei Constantinopolului, care depășesc regulile bisericești stabilite, relatează publicaţia greacă „Romfea”.

În special, comentând criza Ortodoxiei mondiale în legătură cu așa-numita „problemă ucraineană”, ierarhul a menționat: „Sper că aceasta nu va dura mult timp … Poziția oficială a Bisericii noastre în acest sens este cunoscută tuturor”.

Părintele episcop a subliniat că Biserica Sârbă „recunoaște Patriarhia Constantinopolului ca o Mare Biserică a lui Hristos, iar Primatul său – ca prim episcop ortodox în cinste”.

Mai mult, arhiereul a menționat că în Serbia credincioșii înțeleg „cu dragoste și recunoștință că anume această Biserică martiră ne-a luminat cu lumina Evangheliei lui Hristos, că prin Sfântul Munte l-am aflat pe Rastko Nemanić ca pe Sfântul Sava, și că la opt secole după aceasta am primit autocefalia”.

În același timp, Episcopul Irineu a declarat: „recunoaștem toate privilegiile Patriarhiei Ecumenice, care sunt în acord cu ordinea canonică veche a Bisericii Ortodoxe și cu ecleziologia sa. Însă nu recunoaștem „drepturile speciale”, împuternicirile şi privilegiile stabilite mai târziu şi care depășesc regulile canonice consacrate”.

În plus, episcopul Irineu a menționat că „Biserica Ortodoxă este organizată după principiul sinodalității și nu pe o Întâietate izolată şi absolută, care demonstrează ispita papalității”.

Potrivit episcopului, „Primatul există într-o oarecare măsură, dar numai în limitele sobornicităţii cu alții și niciodată în afara Sinodului (Soborului – n.ed.). În acest context, poziția noastră cu privire la problema Bisericii Ucrainei este de înțeles”.

UJO a scris că potrivit episcopului Irineu de Bačka, Biserica Ortodoxă este în pericolul unei schisme mari.

sursa: https://spzh.news/ro/news/67532-my-ne-priznajem-osobyje-prava-fanara–ijerarkh-serbskoj-cerkvi 

29 aprilie 2010: Aşezarea în rândul sfinţilor a Cuviosului Iustin Popovici şi a Egumenului Simeon

Aşezarea în rândul sfinţilor
a Cuviosului Iustin Popovici şi a Egumenului Simeon


În timpul întrunirii din după-amiaza zilei de joi, 29 aprilie 2010, Sinodul Ierarhiei Bisericii Ortodoxe Sârbe a aşezat în Diptice pe Arhimandritul Iustin Popovici (1894 – 1979) şi pe Egumenul Mănăstirii Daibabe din Muntenegru  lângă Podgoriţa – Simeon Popovici (1854 – 1941).
Sinodul Ierarhiei Bisericii Sârbe a hotărât ca pomenirea arhimandritului Iustin Popovici să se facă pe 14 iulie (calendarul nou), iar a egumenului Simeon pe 1 aprilie.
Demn de semnalat este faptul că duminică, 2 mai 2010, la Belgrad se va săvârşi Dumnezeiasca Liturghie patriarhală, coliturghisind toţi arhiereii Bisericii Sârbe.
În sfârşit, informaţiile menţionează faptul că după sfârşitul Dumnezeieştii Liturghii patriarhale vor fi expuse pentru prima dată icoanele celor doi noi sfinţi, spre venerarea poporului sârb.

NOUL PATRIARH AL SERBIEI RĂSPUNDE DOAR FELICITĂRII MITROPOLITULUI ONUFRIE AL KIEVULUI, NU ȘI SCHISMATICULUI EPIFANIE!

ONUFRIE, iar nu Epifanie,

pe lista urărilor la care răspunde Biserica Serbiei!

 

Autor: Emilios Polygenis

Lista referitoare la scrisorile de felicitare ale Întâistătătorilor către noul Patriarh al Serbiei, Porfirie, a fost publicată de către Biserica Ortodoxă a Serbiei aici:  http://www.spc.rs/sr/pravoslavni_vasceli_hrishtshanski_svet_ljudi_dobre_volje_chestitaju_izbor_patrijarhu_porfiriju?fbclid=IwAR2GWrqyxWcPU7l1uPQyGzY3fssfsjbnGQBcwJTLd–vu44IDIiC–KTamY 

Pe site-ul oficial al Bisericii Sârbe sunt enumerate numele celor care l-au felicitat pe Patriarhul Porfirie, printre care și ierarhi și egumeni din Sfântul Munte Athos.

Este demn de semnalat faptul că, printre Întâistătători, Biserica Serbiei îl trece pe Mitropolitul Onufrie al Kievului și al întregii Ucraine.

Menționăm că, deși “conducătorul” Bisericii Autocefale a Ucrainei, Mitropolitul Epifanie, a trimis urări noului Patriarh, numele său nu este inclus pe lista oficială a Bisericii Serbiei.

În sfârșit, semnalăm că printre ierarhii care au trimis urări este inclus pe listă și Mitropolitul Antonie de Borispol.

traducere: www.acvila30.ro ,  sursa: romfea.gr

LIVE: Întronizarea noului Patriarh al Serbiei

Preafericitul Părinte Porfirie, care a fost ales joi de Sfântul Sinod în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Sârbe, este întronizat vineri la Catedrala Sf. Arh. Mihail din Belgrad.

Liturghia la care va fi întronizat noul Patriarh al Serbiei a început la Catedrala Ortodoxă din Belgrad. Liturghia are loc cu participarea a numeroși ierarhi ai Bisericii Sârbe.

Ceremonia de întronizare va fi condusă de Mitropolitul Hrizostom, care a asigurat locotenența scaunului patriarhal până la alegere, și de Episcopul Vasile de Srem, care a prezidat lucrările Sfântului Sinod joi.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Video1: http://www.tanjug.rs/

Video 2

 

Înaltpreasfințitul Părinte Porfirie, Mitropolit de Zagreb și Ljubljana, a fost ales Patriarh al Bisericii Ortodoxe Sârbe

Legături: 

În ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe din 18 februarie 2021, Înaltpreasfințitul Părinte Porfirie, Mitropolit de Zagreb și Ljubljana, a fost ales Patriarh al Bisericii Ortodoxe Sârbe. După alegerea Întâistătătorului, s‑a slujit un Te Deum de mulțumire și s‑a cântat tradiționalul „La mulți ani” pentru nou‑alesul Arhiepiscop de Peci, Mitropolit de Belgrad‑Karlovci și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Sârbe.

Preafericirea Sa s‑a născut în data de 22 iulie 1961 la Becei din tatăl Radivoie și mama Radoika, la botez primind numele Prvoslav (se citește Pârvoslav). Școala primară și cea gimnazială le‑a urmat în localitatea Ciurug, iar liceul în Novi Sad. În 1986 a absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din Belgrad. Înainte de absolvirea facultății, a fost tuns în monahism la Mănăstirea Deceani, în 1985, de către ieromonahul Irineu, actualul Episcop de Bacika. După absolvirea facultății, a plecat la studii postuniversitare la Atena, unde va rămâne până în 1990. Cu binecuvântarea Episcopului de Bacika, Irineu, la 6 octombrie 1990, s‑a transferat la Mănăstirea Kovili. Acolo, la 21 noiembrie 1990, a fost hirotonit ieromonah și numit stareț. Continuă să citești

Mesajul de felicitare al Patriarhului României pentru noul Patriarh al Serbiei

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis joi, 18 februarie 2021 un mesaj de felicitare noului Patriarh al Serbiei:

București, 18 februarie 2021

Preafericirii Sale PORFIRIE,
Patriarh ales al Bisericii Ortodoxe Sârbe

Preafericirea Voastră,

Cu prilejul alegerii Preafericirii Voastre ca Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Sârbe, vă felicităm și ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos să vă dăruiască multe împliniri duhovniceşti în noua misiune încredințată.

În numele membrilor Sfântului Sinod, al clerului şi al credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române, vă dorim ani binecuvântaţi în slujirea poporului binecredincios al Serbiei şi mult ajutor de la Dumnezeu în întreaga lucrare a Preafericirii Voastre.

Întru mulţi şi binecuvântaţi ani!

Cu frăţească îmbrăţişare în Hristos Domnul,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


Sursă foto: Patriarhia Serbiei

Sursa: basilica.ro

 

Capul „Bisericii Muntenegrului” a declarat că structura sa va primi Tomosul

Mihail Dedeici

„Mitropolitul” Mihail Dedeici este convins că fără structura bisericească pe care o conduce cu „proprietatea sa seculară” Muntenegru nu va fi un stat integru.

Liderul schismaticilor muntenegreni, „mitropolitul” Mihail Dedeici a numit legea cu privire la libertatea religioasă adoptată de autoritățile muntenegrene „punct de cotitură istoric decisiv” și a declarat că „Biserica Ortodoxă Muntenegreană” (BOM) necanonică va primi în curând recunoașterea deplină din partea Constantinopolului, transmite Sputnik Србијa.

Potrivit lui Dedeici, Muntenegru nu poate exista ca stat integru fără BOM cu „proprietatea sa seculară”.

„Ei (Biserica Ortodoxă Sârbă – n.ed.) doresc să ia în mâinile lor totul ce am făcut noi până în anul 1920 după eliberarea de sub ocupația turcă. Acest lucru nu este posibil. Dacă bisericile și mănăstirile nu se întorc în Muntenegru și apoi la Biserica Ortodoxă Muntenegreană, atunci Muntenegru nu va exista ca stat”, a menționat el.

Ierarhul a adăugat că recunoașterea autocefaliei BOM care, din spusele sale, „prin natura sa și datorită unității dintre stat și biserică în trecut, a fost întotdeauna autocefală și în mare măsură a fost recunoscută de alții de-a lungul istoriei”, în prezent constituie o „problemă arzătoare”.

Publicația sârbă informează că Dedeici și-a exprimat convingerea că „Biserica Muntenegreană” va primi în curând recunoașterea deplină din partea Patriarhiei Constantinopolului.

„Patriarhul Constantinopolului Bartolomeu, al cărui preot eu am fost, mi-a zis că va studia istoria Balcanilor și că autocefalia trebuie acordată altor Biserici Ortodoxe, iar acest lucru se referă și la Biserica Ortodoxă Muntenegreană și Biserica Ortodoxă Macedoneană”, a menționat el.

În august 2019 Dedeici s-a evedențiat prin faptul că a lovit de două ori o femeie în etate care i-a stat în cale.

Sursa: https://spzh.news/

Un ierarh sârb: Autocefalia se hotărăște la Sinodul Ecumenic!

Antonie, sarb

Episcopul Antonie (Pantelici) de Moravice

Un ierarh sârb:  Autocefalia se hotărăște la Sinodul Ecumenic!

Episcopul de Moravice: Patriarhul ecumenic este primul în cinstire, dar nu în putere, iar temele serioase – ca autocefalia – trebuie discutate colectiv de Bisericile Ortodoxe.

Biserica Ortodoxă Sârbă și-a declarat net poziția: problema acordării autocefaliei BOaU urma să fie hotărâtă printr-o decizie unanimă a Sinodului Ortodox Ecumenic. Vicarul Patriarhului sârb Irineu, episcopul Antoniei (Pantelici) de Moravice a declarat acest lucru într-un interviu acordat publicației sârbe Novosti.

Ierarhul a menționat că Patriarhul Constantinopolului nu poate fi „Papa de Răsărit”, deoarece Bisericile Ortodoxe sunt independente și au proprii lor patriarhi.

„Bartolomeu poate fi doar primul între egali, primul în cinstire, dar nu și în putere”, a subliniat ierarhul.

„Nu vom face alegerea „sau/sau”. Poziția Bisericii noastre este clară cu privire la o problemă atât de importantă ca autocefalia: Decizia trebuia luată la Sinodul tuturor Bisericilor Ortodoxe prin consens, în unanimitate”, a declarat episcopul Antonie de Moravice.

Potrivit episcopului, Biserica Ortodoxă Sârbă nu intenționează „să se certe și să strice relațiile” cu Patriarhiile de la Constantinopol și de la Alexandria, precum și cu Biserica Ortodoxă a Greciei, care au recunoscut BOaU, dar a explicat cu claritate că respectă canoanele și consideră că BOaU nou creată este schismatică.

Totodată, în opinia ierarhului sârb, Patriarhului Bartolomeu al Constantinopolului nu îi este ușor să recunoască greșeala, dar acest lucru este în interesul Ortodoxiei și ar contribui la încheierea conflictului din Ucraina.

Amintim că mai devreme episcopul Antonie de Moravice a declarat că Biserica Ortodoxă Sârbă recunoaște în Ucraina exclusiv Biserica Ortodoxă Ucraineană canonică și episcopatul acesteia, iar șeful structurii bisericeşti recent formate Epifanie Dumenko și liderul BOU-PK Filaret Denisenko sunt nişte schismatici.

Sursa: spzh.news /Photo: novosti.rs

MITROPOLITUL IRINEU DE BAȘKA (Patriarhia Serbiei): „ACȚIUNILE FANARULUI (Patriarhiei Ecumenice) SUNT CEA MAI MARE GREȘEALĂ DIN ISTORIA SA!”

* * *

Episcopul Irineu de Bașka din Biserica Ortodoxă Sârbă a acordat un interviu în cadrul unui program al postului ,,Soiuz”.

Episcopul Irineu, în interviul său, s-a declarat convins că acțiunile Patriarhiei Ecumenice în Ucraina vatămă Ortodoxia Universală.

,,Este foarte trist faptul că însuși Patriarhul Ecumenic și Patriarhia Ecumenică în ansamblul ei, au făcut, după părerea mea, și după părerea majorității teologilor și ierarhilor noștri, cea mai mare greșeală din istoria Tronului Ecumenic”, a menționat printre altele ierarhul Bisericii Serbiei.

În alt punct, Episcopul de Bașka a subliniat că Patriarhul Ecumenic a pătruns anticanonic în jurisdicția unei Biserici Autonome deja existente.

De asemenea, a subliniat că tratativele pentru Tomos au fost duse în Fanar de către politicieni, oameni lumești, în timp ce poziția Bisericii Ortodoxe Ucrainene a fost ignorată cu desăvârșire.

Episcopul de Bașka a declarat că, în Ierarhia Bisericii Serbiei, toți ierarhii au fost împotriva hotărârii Patriarhiei Ecumenice, subliniind că ,,nu a fost niciun vot pentru”. Continuă să citești

PATRIARHUL SERBIEI: ”NEMAIAUZIT CEEA CE FACE PATRIARHUL ECUMENIC!”

serbias_bartholomeos

Patriarhul Serbiei: „Nemaiuzit ceea ce face Patriarhul Ecumenic!”

Luni, 15 octombrie 2018

Autor: Emilios Polygenis

Patriarhul Irineu al Serbiei a făcut pentru postul tv HRAM declarații referitoare la ultimele evoluții pe subiectul Ucrainei.

Întâistătătorul Bisericii Serbiei vorbește despre ispită, subliniind că Patriarhul Ecumenic ia o decizie catastrofală pentru Biserică.

„În acest moment, Biserica se află într-o mare ispită! O ispită care îl afectează pe Întâiul nostru Ierarh, pe Patriarhul Constantinopolului, încât să ia o decizie care poate să fie catastrofală pentru Biserică. Să facă ceva ce nu are nici un drept să facă și asta este să recunoască o biserică schismatică și, mai mult, să-i acorde Autocefalie. Acest lucru este nemaiauzit!” – a spus caracteristic Patriarhul Irineu.

De asemenea, Patriarhul Serbiei a adăugat: „cred că toate Bisericile vor semnala cât de catastrofală este această decizie, ca să evităm cea mai catastrofală separare. Îl rugăm pe Domnul să ne izbăvească de această ispită”.

traducere  https://acvila30.ro, sursa romfea.gr

Mitropolitul Amfilohie al Muntenegrului: „Deciziile Patriarhiei Ecumenice sunt catastrofale!”

maurobouniou_amfilocios

Mitropolitul Amfilohie al Muntenegrului: „Deciziile Patriarhiei Ecumenice sunt catastrofale!”

Luni, 15 octombrie 2018

Pentru Romfea.gr | Korina Santorinaiou

Înaltpreasfinţitul Mitropolit Amfilohie de Muntenegru a comentat într-un interviu deciziile recente ale Patriarhiei Ecumenice referitoare la chestiunea bisericească din Ucraina.

Ierarhul Bisericii Serbiei, într-un comentariu al său, printre altele a spus că „deciziile recente ale Patriarhiei Ecumenice referitoare la Ucraina, după părerea mea, sunt catastrofale atât pentru Fanar, cât și pentru unitatea Ortodoxiei”. Continuă să citești

Patriarhul Irineu al Serbiei: „Vrăjmaș al ortodocșilor și al Ortodoxiei – oricine îi ajută pe schismaticii din Ucraina!”

irinej serbiaw

Patriarhul Irineu al Serbiei:

„Vrăjmaș al ortodocșilor și al Ortodoxiei – oricine îi ajută pe schismaticii din Ucraina”

 

Miercuri, 23 mai 2018

„Acum Biserica martirică a Ucrainei, în care Sfântul Cneaz Vladimir a botezat poporul Sfintei Rusii, este profanată de sacrilegiile schismaticilor, de violență și vărsare de sânge”, a subliniat astăzi  Patriarhul Irineu al Serbiei.

În discursul său din 23 mai 2018, din cadrul ceremoniei de premiere a Fundației Sociale Internaționale pentru Unitatea Popoarelor Ortodoxe din Sala de Întruniri a Catedralei „Mântuitorul Hristos” din Moscova, Patriarhul Irineu a spus: „Este tuturor cunoscută lupta sutelor de mii de sârbi, care au luptat până la moarte pentru Sfânta Ortodoxie. De aceea cred că nu e nevoie de multe cuvinte, ca să explic cum privește Biserica Serbiei evoluțiile actuale din Ucraina. Răspunsul nostru este exact cum ar fi fost cel al strămoșilor noștri: Biserica Sârbă susține în mod imparțial unitatea și integralitatea Bisericii Ortodoxe a Rusiei, condamnând fără echivoc acțiunile uniților și ale schismaticilor, care  sfâșie cămașa lui Hristos în apropierea Cristelniței baptismale a Kievului, vânzându-și poporul dușmanilor credinței; al căror sfârșit va fi după faptele lor. (II Corinteni 11, 15)”.

„Este vrăjmaș nu doar al Bisericii Ruse și al lumii rusești, dar și al tuturor popoarelor slave ortodoxe și al Ortodoxiei ecumenice oricine îi ajută pe schismaticii din Ucraina” – a adăugat în acest sens Întâistătătorul Bisericii Serbiei.

Anterior, Patriarhul Irineu și Patriarhul Kirill al  Moscovei au avut discuții la reședința patriarhală în prezența membrilor delegațiilor celor două Biserici.

20180523 VSN 2578 обр

traducere https://acvila30.ro , sursa gr. http://www.romfea.gr

PATRIARHUL PAVEL al Serbiei – Patriarhul simplităţii şi al smereniei

PATRIARHUL PAVEL AL SERBIEI – UN SFÂNT CARE PĂŞEA PÂNĂ ACUM PE PĂMÂNT DE ACUM PĂŞEŞTE ÎN CERURI 

„Voi ieşi în stradă să cerşesc milostenie pentru săracii mei fraţi”

Când eram seminarist în anul I Domnul m-a învrednicit să primesc binecuvântare de la acest fericit şi sfânt patriarh care binecuvânta România cu prezenţa şi cu smeritele, matinalele, dar nu mai puţin dumnezeieştile şi patriarhalele Sale Liturghii.
Peste ani, când deja eram monah, Domnul mi-a dat să-l întâlnesc din nou şi în Serbia, la Palatul Patriarhal din Belgrad şi în Catedrala Mitropolitană unde asista la vecernie. Cinsteam taina întâlnirii noastre providenţiale în tăcere şi admiraţie. Acum – la naşterea sa în cer – mă simt dator să scriu ceva despre Sanctitatea Sa, ca mai mulţi oameni să-l cunoască, să-l iubească, să-i cinstească pomenirea şi să se bucure de binecuvântarea Sa, de acum din înălţimile cereşti.
În şedinţa Sfântului Sinod al Bisericii Serbiei pentru alegerea patriarhului (01.12.1990), conform Constituţiei Bisericii Serbiei, trebuia ca toţi episcopii electori „să îi însemneze cu semnul crucii” pe cei trei candidaţi, care trebuiau să întrunească cel puţin 13 voturi. În prima rundă au fost aleşi doar doi.
Al treilea, episcopul Pavel, din cauza insuficienţei de voturi (11) a rămas în afară şi doar la a noua rundă a fost ales prin 20 de voturi şi a intrat în triada candidaţilor.
A urmat faza finală a alegerii prin sorţi, adică printr-un mod apostolic: egumenul Mănăstirii Tronossa, după o rugăciune, scoate din cartea Evangheliei cele trei plicuri sigilate cu numele celor trei candidaţi, le amestecă şi extrage unul, pe care îl înmânează preşedintelui, cel mai mare arhiereu, care, stând înaintea Uşilor Împărăteşti, arată plicul sigilat, îl deschide şi comunică: „Arhiepiscop de Peci, Mitropolit de Belgrad şi Karlovaţ şi Patriarh al Serbiei este Episcopul de Rasca şi Prizren Pavel!”.
Comentând evenimentul, după 15 ani de la alegere, Mitropolitul Amfilohie de Muntenegru scria: „Unicul om, care într-adevăr n-a vrut să fie patriarh, a fost Patriarhul Pavel!”.
După alegere, adresându-se Sfântului Sinod, Patriarhul Pavel avea să spună:
„Puterile mele sunt mici şi voi o ştiţi. Eu nu nădăjduiesc în ele. Nădăjduiesc în ajutorul vostru şi repet, în ajutorul lui Dumnezeu, cu care El m-a sprijinit până astăzi. Să fie spre slava lui Dumnezeu şi spre folosul Bisericii Sale şi a poporului nostru încercat în aceste vremuri dificile”.
În ziua următoare, a întronizării în Catedrala Mitropolitană, a adus la cunoştinţă programul său în foarte puţine cuvinte:
„Urcându-mă ca al 44-lea patriarh al Serbiei în tronul Sfântului Sava nu am niciun program personal pentru misiunea patriarhală. Programul meu este Evanghelia lui Hristos sau frumosul ei mesaj despre Dumnezeu care este cu noi şi despre Împărăţia Lui dinăuntrul nostru – atâta vreme cât prin credinţă şi prin iubire Îl primim”.
A luat asupra sa îndatoririle patriarhale într-una din cele mai dificile perioade ale istoriei sârbe: în vremea războaielor, a presiunilor şi a şantajelor puternicilor lumii, a tulburărilor interne şi a sărăciei, în vremea contestării lucrurilor sfinte şi cuvioase.
S-a împotrivit răului ori din ce parte ar fi venit, chemând la înţelepţire şi pe compatrioţi şi pe străini. Accentua că :
„Sub soare există destul spaţiu pentru toţi”
şi că :„De pace au nevoie la fel toţi oamenii, precum noi, aşa şi vrăjmaşii noştri”. De multe ori, cita texte din poezia sârbă populară, în care se zice: „Mai bine să ne pierdem capul, decât să ne pierdem sufletul”. Prin următoarele cuvinte ne învaţă că „avem obligaţia ca şi în cea mai dificilă situaţie să ne comportăm ca oameni şi că nu există interes, nici naţional, nici personal, care ar putea să constituie o justificare pentru a nu fi oameni”.
Aceste continuu repetate cuvinte ale sale – „să fim oameni” – au ajuns chiar şi la urechile copiilor, care l-au numit „afectuos”, „Pavel-Pavel, să fim oameni”. Toţi au auzit aceste cuvinte, însă mulţi nu au vrut să asculte de ele. Printre aceştia, şi cei care în patria sa (actuala Croaţie), în perioada războiului din anii ’90, au dărâmat o biserică ortodoxă numai şi numai pentru faptul că în ea s-a botezat Patriarhul sârbilor! Aceasta s-a întâmplat deşi pe o rază de 40 km de biserică nu aveau loc lupte.
Patriarhul Pavel era neobosit în săvârşirea îndatoririlor sale pastorale. Astfel,  în toamna celui de-al 91-lea an al vieţii sale,  când a hotărât să viziteze Australia – printre altele pentru a sfinţi un teren de 87 de hectare, pe care l-a cumpărat Biserica Sârbă pentru a construi acolo Colegiul „Sfântul Sava”, unde împreună cu copiii sârbi să înveţe şi copii ruşi, greci şi de alte naţiuni – unii episcopi au încercat să-l întoarcă din drum, spunându-i că o călătorie de o aşa durată este peste rezistenţa sa. Patriarhul i-a contrazis: „Pentru mine nu este greu, dar cum o vor scoate la capăt aceştia?” (arătând spre delegaţie). S-a dus în Australia încercând ca vizita de două săptămâni s-o prefacă în vizită misionară, cât mai cuprinzător ar fi fost cu putinţă. Când s-a întors la Belgrad, s-a dus direct la priveghere, chiar dacă timp de 22 de ore călătorise cu avionul şi imediat, dimineaţa, a pornit spre Moscova.
Aflând toate acestea, gazda sa, Patriarhul Rusiei, Alexei al II-lea, glumind, l-a întrebat:
„Sanctitate, aţi făcut o aşa mare călătorie, aţi ajuns până şi aici. Nu cumva vreţi să vizitaţi şi noua Zeelandă, deoarece şi acolo există lume de-a noastră, ortodoxă?…”.
Patriarhul sârb a răspuns:
„Sanctitate, de data aceasta nu am făcut-o, dar cu siguranţă o voi face în următorii 90 de ani!”.
Patriarhul Pavel, în pofida multelor sale îndatoriri, a trăit şi o autentică viaţă monahală. În fiecare dimineaţă, în Paraclisul Patriarhiei slujea Sfânta Liturghie şi se împărtăşea, iar în fiecare seară era prezent în Catedrala Mitropolitană la slujba Vecerniei.
Înainte de a săvârşi Dumnezeiasca Liturghie, nu pleca sub nici un motiv nicăieri.
Prin drumul vieţii lui, începând din locul naşterii şi continuând cu locurile unde a studiat până la acelea unde a slujit, a devenit un simbol unionist pentru Biserica Sârbă. De asemenea, prin viaţa sa şi prin rolul său în lumea ortodoxă, el este şi unul din simbolurile Ortodoxiei universale.
Când odată în anii războaielor recente, a văzut în drum din apartamentul său din Palatul Patriarhiei un grup de refugiaţi în ploaie, s-a coborât şi a deschis marea uşă de lemn de stejar a Patriarhiei şi i-a chemat să intre pentru a se adăposti de ploaie. Când colaboratorii i-au atras atenţia că exista posibilitatea să intre şi vreun rău-intenţionat – era în timpul războiului – le-a răspuns:
„Cum aş fi putut eu să dorm acolo sus, la cald, iar aceşti copii să stea în ploaie afară?!”.
Şi aceste cuvinte cutremurătoare sunt tot ale sale:
„Dacă aş putea reuşi – Dumnezeu Cel Înviat îmi este martor – aş sta înaintea bisericilor, a spitalelor şi înaintea ţărilor civilizate prin recepţii şi demonstraţii la modă şi personal aş fi cerşit milostenie pentru fraţii şi copiii noştri încercaţi. Fiecare dintre noi ar trebui printr-un mod activ să se ruşineze pentru toate acele ostentative lăcomii, care există în atâtea spaţii publice, nu doar să ne scandalizăm simplu şi să deznădăjduim, că nesimţirea, neruşinarea, cinismul s-au generalizat în jurul nostru”.
Un bătrân monah din Sfântul Munte, care a fost coleg cu Patriarhul Pavel la Facultatea de Teologie din Atena (unde acesta şi-a făcut studiile post-universitare între 1955-1957) povestea că Patriarhul Pavel în timpul şederii sale în Grecia, ori de câte ori circula cu autobuzul, iar acesta trecea pe lângă o biserică, viitorul Patriarh se ridica în picioare, drept, pentru a se însemna cu semnul crucii. Când monahul din Muntele Athos l-a întrebat de ce procedează aşa, i-a răspuns: „Dar soldaţii când îşi întâlnesc superiorul se ridică drepţi. Cu atât mai mult noi creştinii când Îl întâlnim pe Stăpânul Hristos, Care se află cu Trupul în Chivotele Bisericilor noastre”. Stareţul athonit amintea de această întâmplare ca grăitoare pentru evlavia şi adânca simţire duhovnicească pe care o avea fericitul Părinte Pavel.
Patriarhul se îngrijea singur în toate. La vârsta de 92 de ani, încă îşi gătea singur, conform regimului său: aproape toată durata anului era post pentru el. De obicei, mânca legume fierte, ulei adăuga doar la sărbători, foarte rar peşte, iar carne niciodată. Băutura sa favorită era sucul de roşii, iar mâncarea sa preferată erau urzicile. Când nu postea, mânca lactate. Hainele şi le cosea singur, le aranja şi le spăla el însuşi, după cum îşi repara şi îşi lustruia şi pantofii.
În afară de acestea, lua aminte şi la ceea ce se întâmpla în jurul său. La Patriarhie supraveghea şi se îngrijea ca toate să funcţioneze cât mai bine cu putinţă. Când orarul de muncă se termina şi toţi plecau, atunci Patriarhul venea şi stingea luminile pe care angajaţii le uitau aprinse.
Foarte des, singur, repara instalaţiile sanitare, ferestrele, blocajele…
Avea grijă pretutindeni unde era nevoie şi asupra lucrurilor pământeşti, chiar dacă accentua că adevărata noastră patrie este „sus”. De aceea, amintea că trebuie să fim atenţi :
„Într-o zi, când ne vom înfăţişa înaintea strămoşilor noştri, să nu ne fie ruşine de ei, nici lor să le fie ruşine de noi”.
De acolo de sus, să te rogi pentru noi, Sfinte Ierarhe!
Odihnă cu drepţii şi înviere frumoasă, batiuşca!
(Pelerin Ortodox)

Pavel al Serbiei, un patriarh sfânt

Un prunc de 95 de ani

care „s-a întâmplat” să devină şi patriarh:

Pavel al Serbiei, un patriarh sfânt


Sfinţenia nu-şi face publicitate, şi totuşi este recunoscută. Nu sună din trâmbiţă, dar se impune într-un mod tainic. Nu se descrie, ci se trăieşte.
Toţi aceia care au avut binecuvântarea să-l întâlnească pe Patriarhul Pavel al Serbiei s-au bucurat de „fericita întâmplare” a dobândirii unor picături din sfinţenia acestui om, prin vederea, dar şi prin cuvântul său.
Cu câţiva ani înainte s-a organizat în Patmos mari festivităţi prilejuite de împlinirea a 1900 de ani de la scrierea Apocalipsei de către Sfântul Ioan Teologul, festivităţi la care au participat conducătorii bisericeşti şi politici din întreaga lume. Cu toate acestea, cel care a atras privirile şi interesul celor mai mulţi jurnalişti a fost smeritul patriarh Pavel al Serbiei. În fiecare zi slujea Dumnezeiasca Liturghie, fapt care a constituit cauza adunării  a sute de creştini care alergau să ia binecuvântarea sa.
Un alt fapt, pe de o parte lipsit de importanţă, dar în acelaşi timp mişcător era modul în care Patriarhul Pavel şi-a luat micul dejun, după Dumnezeiasca Liturghie praznicală prilejuită de încununarea festivităţilor. La masă stăteau Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, patriarhi, arhiepiscopi, episcopi, politicieni şi între ei Patriarhul Pavel. Jurnaliştii şi camerele se îmbulzeau să redea evenimentul. Singurul care rămăsese netulburat, în mijlocul zgomotului provocat de aglomeraţia cooperărilor, era Patriarhul Pavel, care îşi înmuia un biscuite în ceai. Chipul său netulburat şi pacea sa blândă iradiau ceea ce se numeşte sfinţenie.

În zilele grele ale războiului din Iugoslavia, Patriarhul Pavel a fost chemat să-i întărească pe credincioşi şi să înveţe drept cuvântul Adevărului, într-un mediu al minciunii, al răutăţii şi al crimelor.

Atunci, iarăşi dintr-o „fericită întâmplare” l-am întâlnit pe Patriarhul Pavel la Belgrad, pentru un scurt interviu pentru postul de televiziune de altădată „Logos”. Desigur că în afara sfintei personalităţi a patriarhului, am întâlnit şi un cuvânt deosebit de cutremurător, nu fără legătură cu cuvântul fericitului Arhiepiscop Hrisostomos I. Patriarhul mult nevoitor a citat printre altele şi un proverb sârbe, dar pur ortodox: „Eroismul înseamnă să mă apăr de duşman, dar onestitatea înseamnă să-mi apăr duşmanul de mine însumi”. Fără naţionalisme, fără cuvinte mari, fără frică – chiar atunci când drumurile erau pline cu anunţuri de decese, oameni care fuseseră  ucişi în război – îndrăznea să impună chintesenţa cuvântului: „Cele ale lui Dumnezeu lui Dumnezeu şi cele ale Cezarului Cezarului”. Dar una este eroismul, care pretinde război, ucideri, viclenii şi cu siguranţă jertfe. Şi altceva este onestitatea, care pretinde sfinţenia vieţii, iubire, care atinge şi pe vrăjmaş, iar în cele din urmă ajunge până la sacrificiul de sine.Una este statul şi autoritatea, care sunt bune numai atunci când se limitează la ritmarea vieţii sociale şi oferă siguranţă. Dar altceva este viaţa în Hristos care – fără canoane şi norme, fără presiuni religioase, ci numai cu puterea iubirii – îl conduce pe om în rai şi la adevărata fericire.

Cu câteva zile în urmă Biserica Serbiei a sărbătorit prin cei 95 de ani ai Patriarhului Pavel Dumnezeiasca Liturghie. Acesta fiind încă bolnav, era îngrijit la un centru medical din Belgrad. Evenimentul nu a trecut neobservat în întreaga Biserică Ortodoxă. Dumnezeiasca Liturghie a fost slujită de Mitropolitul Amfilohie de Muntenegru şi Litoral, însoţit de Episcopul Constantin al Europei Centrale şi de Episcopul Atanasie de Hvostanis. În ziua sa de naştere l-au vizitat pe patriarh Preşedintele Serbiei, Boris Tadici, şi Prim-ministrul Mirko Zvetkovici, care i-au urat patriarhului grabnică însănătoşire.
Patriarhul Pavel s-a născut pe 11 septembrie 1914 în satul Kućanci din Slavonia (actualmente aparţine Croaţiei). A rămas orfan de ambii părinţi la o vârstă fragedă. A studiat la Facultatea de Teologie din Belgrad. După Al Doilea Război Mondial s-a dus din nou la Belgrad, ca refugiat şi a avut diferite slujbe pentru a supravieţui (a muncit chiar şi ca zidar). În 1948 a fost tuns monah, iar până în 1955 a aparţinut Mănăstirii Raţia. În 1954 a fost hirotonit ieromonah, iar în 1957 a fost hirotesit arhimandrit. Din 1955 până în 1957 şi-a făcut studiile postuniversitare la Universitatea din Atena. Întorcându-se în ţară, a fost ales Episcop de Raska şi Prizren, în Kosovo. A fost ales Arhiepiscop de Peci, Mitropolit de Belgrad şi Karlovaţ şi Patriarh al Serbiei pe 1 decembrie 1990 printr-o modalitate apostolică, adică prin tragerea la sorţi din trei persoane alese.

Modul alegerii sale în Tronul Patriarhal al Serbiei este poate unic, de vreme ce el însuşi a fost singurul dintre mitropoliţi care nu dorea să fie ales patriarh. S-a întrunit Sfântul Sinod al Bisericii Serbiei şi episcopii electori trebuiau să însemneze cu semnul crucii trei candidaţi, pentru a se completa triada celor trei candidaţi. Condiţia era întrunirea a cel puţin 13 voturi pentru a fi aleşi. La prima rundă au fost aleşi doar doi. Episcopul Pavel a primit 11 voturi şi a rămas pe dinafară. S-au repetat rundele de alegere şi abia la cea de-a noua rundă a fost ales cu 20 de voturi şi astfel a intrat în triada candidaţilor. A urmat faza finală a alegerii, adică tragerea la sorţi, practică pe care au urmat-o şi apostolii. Şi sorţul a căzut pe Arhiepiscopul Pavel de Peci. După alegere, Patriarhul Pavel, adresându-se Sfântului Sinod, a spus:

„Puterile mele sunt mici şi voi o ştiţi. Eu nu nădăjduiesc în ele. Nădăjduiesc în ajutorul vostru şi în ajutorul lui Dumnezeu, prin care El m-a susţinut până astăzi. Să fie spre slava lui Dumnezeu şi spre folosul Bisericii Lui şi a încercatului nostru popor în aceste dificile vremuri”.

În ziua întronizării sale, a declarat:

„Suindu-mă ca al 44 patriarh al Serbiei în Tronul Sfântului Sava, nu am niciun program pentru misiunea patriarhală; programul meu este Evanghelia lui Hristos, frumoasa ei vestire despre Dumnezeu care este cu noi şi despre Împărăţia Lui care este înăuntrul nostru atâta vreme cât Îl primim prin credinţă şi prin iubire”.

(traducere din elină de https://acvila30.ro cf. ΠΟΛΙΤΗΣ – 20/09/2009)

15 nov. 2016: 7 ANI DE LA STRĂMUTAREA LA CEREŞTILE LOCAŞURI A PATRIARHULUI PAVLE AL SERBIEI

Citeşte şi: 

Mărturia despre Patriarhul Liturghiei a Părintelui Luka  Hovakovici

Este greu să vorbeşti despre slujirea mea la Patriarhul Pavle fără să sune că mă laud. Cunoaşterea patriarhului era privilegiul oricui, nu numai celor care erau în preajma lui în administraţie. Oricum era un om foarte simplu, oricine putea să-l vadă mergând prin Belgrad sau mergând cu tramvaiul. Cel care mergea cu el devenea indignat: Preafericite, aveţi o maşină! Însă oricând era posibil, el folosea transportul public. Continuă să citești

Interviu cu Patriarhul Pavle al Serbiei

Interviu cu Patriarhul Pavle al Serbiei

Interviu cu Patriarhul Pavle al Serbiei

Toată lumea cunoaşte această expresie a Preafericirii Voastre: „Cuvintele să vă fie blânde, iar argumentele puternice.” (De fapt aceste cuvinte, citate des de Patriarhul Pavle, sunt ale Sfântului Grigorie Teologul). Aşa îi învăţaţi pe fiii voştri duhovniceşti, pe cei care au crescut în preajma voastră şi care vă stau astăzi alături?

– Da, aşa este. Când este vorba de chestiunile cele mai intime, cele mai profunde şi vitale, nu trebuie niciodată să impui ceva. Multe secte se arată adesea agresive şi se luptă din răsputeri „să ne împingă în Rai”, cum zic chiar ei. Or, libertatea de care dispune omul nu îndreptăţeşte în nici un fel un asemenea mod de a acţiona. In faţa celuilalt, datoria noastră este ca, prin viaţa noastră, prin credinţa noastră, prin cuvintele şi faptele noastre, să-L înfăţişăm şi să-L mărturisim pe Hristos şi Evanghelia Sa.

Cine are urechi de auzit să audă; cine are ochi de văzut să vadă. Dacă aceasta este voia Lui, cine nu doreşte s-o împlinească, nu va putea să spună pe urmă: „N-am ştiut!” Va avea de dat răspuns, va fi răspunzător, fiindcă libertatea nu poate fi despărţită de responsabilitate. O altfel de purtare nu este vrednică de om. Iar responsabilitatea fără libertate este nevrednică de Dumnezeu. Nu credem într-un destin atotputernic, noi credem în Pronia dumnezeiască. Avem datorii de împlinit, pe care Dumnezeu le-a pus înaintea noastră şi a vremurilor în care trăim, dar fără constrângere, aşa cum ne învaţă Evanghelia. Cărturarii şi fariseii au respins planul pe care Dumnezeu îl avea pentru ei, în vreme ce Sfântul Ioan Botezătorul a acceptat deplin ceea ce îngerul i-a spus că Dumnezeu aştepta de la el. A primit deplin acest plan, şi-a dat viaţa, capul şi l-a pus pentru el. Cele două alegeri s-au făcut de bunăvoie, dar unul a dus la pierzare, iar celălalt, la mântuire.

Continuă să citești

DESPRE AFLAREA MOAȘTELOR ÎNTREGI ALE SFÂNTULUI MARDARIE USKOKOVICI (PHOTO)

agios mandarinos

Nestricate au fost găsite moaștele Sfântului Mardarije Uskokovic!

 

Vineri, 12 mai 2017

 

Cu binecuvântarea Episcopului Longhin de New Gracanica şi America Centrală şi de Vest, a fost deschisă cripta cu moaștele Sfântului Mardarije Uskokovic, care au fost găsite în biserica Mănăstirii „Sfântul Sava” din Illinois, după adormirea lui în decembrie 1935.

Continuă să citești