CE ESTE DOXOLOGIA?

Ce este doxologia?

 

 

„Locul cortului minunat” este deprinderea nepătimaşă şi neştirbită a virtuţilor.

 

„Până când sufletul trece din putere în putere şi din slavă în slavă, adică înaintează din virtute în virtute mai mare şi urcă din cunoştinţă în cunoştinţă mai înaltă, nu încetează de a fi departe de patria sa, precum s-a spus: «De mult nemerniceşte sufletul meu» (Ps. 119, 5). Căci lungă este distanţa şi mare e mulţimea cunoştinţelor pe care trebuie să le străbată «până ce va ajunge la locul cortului minunat, până la casa lui Dumnezeu, în glas de bucurie şi de mărturisire şi în sunet de sărbătoare» (Ps. 41, 4-5). El adaugă la cuvintele pline de înţeles alte cuvinte pline de înţeles în înaintarea sa în contemplaţiile dumnezeieşti, sporind totodată în veselia minţii pentru cele văzute, adică în bucuria şi mulţumirea corespunzătoare. Căci toţi cei ce au primit Duhul harului le sărbătoresc pe acestea, strigând în inimile lor: «Avva, Părinte» (Gal. 4, 6).

«Locul cortului minunat» este deprinderea nepătimaşă şi neştirbită a virtuţilor. Cuvântul lui Dumnezeu, coborându-Se în această deprindere, împodobeşte sufletul ca pe un cort, cu feluritele frumuseţi ale virtuţilor. Iar «casa lui Dumnezeu» este cunoştinţa alcătuită din multe şi felurite vederi (contemplaţii). Dumnezeu, sălăşluindu-Se prin ea în suflet, îl umple de belşugul Înţelepciunii. «Glasul de bucurie» este săltarea sufletului pentru bogăţia virtuţilor. Iar «glasul de mărturisire» este mulţumirea pentru participarea plină de slavă la ospăţul Înţelepciunii. În sfârşit, «sunetul» este doxologia tainică şi neîntreruptă, alcătuită din amestecarea amândurora, a bucurie şi a mărturisirii.”

(Sfântul Maxim Mărturisitorul, Capete gnostice sau teologice, II, 77-78, în Filocalia II, traducere din greceşte, introducere şi note de pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 200, pp. 236-237)

Sursa: doxologia.ro